Phát Huy Hiệu Quả Của Việc Khai Thác Và Sử Dụng Tư Liệu Trong Giảng Dạy Văn Bản Nhật Dụng- Ngữ Văn THCS

23 260 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:40

Chuyên đề: PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TƯ LIỆU TRONG GIẢNG DẠY VĂN BẢN NHẬT DỤNG- NGỮ VĂN THCS A Đặt vấn đề: I Lí chọn chuyên đề: Lí khách quan: Hiện việc thay sách đổi phương pháp giảng dạy thầy cô thực đồng Mặc dù nhiều ý kiến việc thay sách đổi phương pháp giảng dạy, song từ trải nghiệm thực tế, khẳng định việc thay sách đổi phương pháp giảng dạy giúp em tiếp xúc nhiều tác phẩm hay , lạ, cập nhật với sống Không đổi phương pháp dạy học nói chung, đổi phương pháp dạy học Ngữ văn nói riêng giúp học sinh biết tư duy, sáng tạo , biết phát vấn đề, biết nói lên suy nghĩ, cảm nhận riêng Mỗi học văn niềm vui, bất ngờ học sinh Năm học 2002- 2003 ngành giáo dục nước thực chương trình thay SGK Cùng với việc thay SGK cấu trúc nội dung chương trình Chương trình lấy kiểu văn bản: Tự sự, Miêu tả, Biểu cảm, Nghị luận, Thuyết minh, hành công vụ làm trục để tuyển chọn văn bản, rèn luyện kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết, hình thành lực tiếp nhận tạo lập văn Bên cạnh có kiểu văn chương trình SGK trước đây, đưa vào nội dung học tập môn Ngữ Văn THCS Văn nhật dụng Với chức riêng văn góp phần giúp học sinh gắn kết với vấn đề vừa quen thuộc vừa có ý nghĩa quan trọng, lâu dài sống nhân loại Xuất phát từ lí trên, nhận thấy việc đưa văn nhật dụng vào chương trình Ngữ Văn việc làm cần thiết giáo dục để đáp ứng yêu cầu phát triển thời kì công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Lí chủ quan Như biết: “văn học nhân học”, “văn học nghệ thuật ngôn từ”, văn học xuất phát từ đời sống, văn học gần gũi với người Chính học văn đơn giản đến với văn đơn mà bao hàm vấn đề xã hội, thực tế cho thấy thời đại nay, môn Ngữ Văn không điểm đến hấp dẫn với em học sinh môn Toán, Lí, Hoá,…mặc dù hai môn văn hoá chiếm số lượng tiết không nhỏ chương trình học Có nhiều học sinh ngại học môn Văn, lí văn viết dài, khó học, khó thuộc, có nhiều tác phẩm dài, học sinh lười không đọc hết dẫn tới tình trạng mơ màng nội dung, có thơ học xong, học sinh không nắm nghệ thuật tiêu biểu, nội dung thơ,…Đứng trước thực đòi hỏi người giáo viên Ngữ Văn phải tạo học thu hút học sinh, làm cho học sinh mong chờ đến gìơ học Đặc biệt chương trình SGK THCS đưa vào học số văn văn nhật dụng Mặc dù số lượng văn chiếm số lượng nhỏ chương trình (10%), trước lí luận dạy học chưa đặt vấn đề phương pháp dạy học văn nhật dụng dẫn đến hiệu dạy tiết học loại văn chưa cao Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Ngữ Văn trường THCS, thân đồng nghiệp bộc lộ nhiều hạn chế phương pháp dạy học văn nhật dung để phần đáp ứng “việc đưa văn nhật dụng điểm chương trình lần này, tạo điều kiện tích cực để thực nguyên tắc hoà nhập học sinh với xã hội” Xuất phát từ lí mạnh dạn đưa ý kiến: Phát huy hiệu việc khai thác sử dụng tư liệu giảng dạy văn nhật dụng II Mục đích chuyên đề Chuyên đề góp phần tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp dạy học văn nhật dụng, đặc biệt việc khai thác sử dụng tư liệu giảng dạy văn nhật dụng từ có thêm kinh nghiệm để dạy tốt phần văn đáp ứng yêu cầu đổi chương trình Ngữ Văn THCS III Đối tượng nghiên cứu Học sinh trường THCS Thanh Trù IV Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tính đặc thù phương pháp dạy học văn nhật dụng chương trình Ngữ Văn THCS - Cách khai thác sử dụng tư liệu gjảng dạy loại văn - Vận dụng sáng tạo giảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu dạy chất lượng học tập học sinh V Các phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu chuyên đề sử dụng phương pháp sau: - Dự đồng nghiệp tiết dạy, học văn nhật dụng từ lớp đến lớp để phát ưu, nhược điểm tiết dạy học - Nghiên cứu sở lí luận phương pháp dạy học nói chung phương pháp dạy văn nhật dụng nói riêng - Nghiên cứu cách khai thác sử dụng tư liệu trình giảng dạy văn nhật dụng B Giải vấn đề I Cơ sở khoa học chuyên đề Cơ sở lí luận Văn nhật dụng gì? Chương trình Ngữ Văn THCS xác định rõ: “Khái niệm văn nhật dụng khái niệm thể loại, không kiểu văn Nó đề cập tới chức năng, đề tài tính cập nhật nội dung văn mà thôi”.Cập nhật có nghĩa kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi sống hàng ngày,cuộc sống Tính cập nhật thể rõ chức đề tài: đề cập, bàn luận, thuyết minh,…những vấn đề, tượng,…gần gũi, thiết sống trước mắt người cộng đồng Như vậy, giá trị văn chương yêu cầu cao văn nhật dụng Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng văn có hay làm cho người đọc thấm thía tính chất thời nóng hổi vấn đề đặt Mục tiêu môn Ngữ Văn góp phần hình thành người có trình độ học vấn phổ thông sở, chuẩn bị cho họ kĩ sống gia đời tiếp tục cho họ học lên bậc cao Đó người có ý thức tự tu dưỡng, biết yêu thương, quý trọng gia đình, bạn bè, có lòng yêu nước, biết hướng tới tư tưởng, tình cảm cao đẹp lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, công bằng, lòng căm ghét xấu, ác Đó người biết rèn luyện để có tính tự lập, có tư sáng tạo, bước đầu có lực cảm thụ giá trị chân, thiện, mỹ nghệ thuật, có lực thực hành, lực sử dụng Tiếng Việt công cụ để tư duy, giao tiếp Đó người có ham muốn đem tài trí cống hiến cho nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Hệ thống văn nhật dụng chương trình Ngữ Văn THCS thể hiện, trình bày hình thức văn đa dạng: thư, bút kí, hồi kí, thông báo, xã luận,…bằng phương thức biểu đạt khác Một số văn có kết hợp nhuần nhuyễn phương thức biểu đạt tự miêu tả hay tự sự, miêu tả, biểu cảm Có số văn sử dụng phương thức thuyết minh, miêu tả hay nghị luận kết hợp với biểu cảm, thuyết minh,…Từ hình thức đó, vấn đề thời cập nhật cá nhân cộng đồng đại khơi dậy, đánh thức làm giầu tình cảm, ý thức công dân, cộng đồng người học, giúp em dễ dàng hoà nhập với sống xã hội mà sống Cơ sở thực tiễn Đổi nội dung phương pháp giáo dục phổ thông gắn trực tiếp với đổi điều kiện phương tiện dạy học Tuy nhiên thời gian dài, nhiều yếu tố khách quan việc sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học gần quên lãng Giáo viên thường dạy chay với lối đọc chép cho học sinh, độc thoại lớp Học sinh tiếp thu kiến thức thụ động , không hứng thú với việc học tập trường phổ thông Vấn đề phương tiện, thiết bị dạy học nhà trường đến câu hỏi mở, đặt nhiều điều người làm công tác giáo dục đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy Điều nảy sinh từ yêu cầu sử dụng với bất cập, thiếu thốn phương tiện đồ dùng dạy học Tuy nhiên hoàn cảnh nào, việc dạy học nhà trường phải tìm cách đạt yêu cầu áp dụng tích cực phương tiện đồ dùng dạy học với sáng tạo đội ngũ giáo viên cán quản lí Trong trình giảng dạy dự đồng nghiệp nhận thấy số thực trạng sau: - Giáo viên coi văn thể loại cụ thể giống truyện, kí,… - Trong trình giảng dạy, giáo viên thường ý khai thác bình giá nhiều phương diện sáng tạo nghệ thuật như: cốt truyện, nhân vật,…mà chưa ý đến vấn đề xã hội đặt văn gần gũi với học sinh - Vì văn đưa vào giảng dạy, mẻ, giáo viên có kinh nghiệm, lúng túng phương pháp - Về phương tiện dạy học, dừng lại việc dùng bảng phụ số kênh hình SGK, giáo viên chưa có ý thức sưu tầm tư liệu, tranh, ảnh, phim, băng đĩa để bổ sung cho học - Về phía học sinh: thói quen thụ động, quen ghi chép, ghi nhớ giáo viên nói, chưa có thói quen chủ động tìm hiểu khám phá học Từ dẫn đến việc học sinh nắm bắt, quan tâm thờ với vấn đề nóng hổi thiết đời sống xã hội nước Từ thực tiễn nói việc tìm phương pháp tốt để dạy phần văn nhật dụng việc làm cần thiết trình giảng dạy môn Ngữ Văn II Nội dung chuyên đề Hệ thống văn nhật dụng SGK Ngữ Văn THCS Đề tài nhật dụng Lớp Tên văn văn - Cầu Long Biên chứng nhân lịch - Di tích lịch sử sử - Bức thư thủ lĩnh da đỏ - Quan hệ thiên nhiên người - Động Phong Nha - Danh lam thắng cảnh - Cổng trường mở - Nhà trường - Mẹ - Người mẹ - Cuộc chia tay - Quyền trẻ em búp bê - Ca Huế sông Hương - Văn hoá dân tộc - Thông tin ngày trái đất năm - Môi trường 2000 - Ôn dịch thuốc - Tệ nạn xã hội - Bài toán dân số - Dân số - Phong cách Hồ Chí Minh - Hội nhập giới bảo vệ sắc văn hoá dân tộc - Đấu tranh cho giới hoà - Bảo vệ hoà bình, chống chiến bình tranh - Tuyên bố giới sống - Quyền sống người còn, quyền bảo vệ phát triển trẻ em II Nội dung chuyên đề Hệ thống văn nhật dụng SGK Ngữ Văn THCS Đề tài nhật dụng Lớp Tên văn văn - Cầu Long Biên vhứng nhân lịch - Di tích lịch sử sử - Bức thư thủ lĩnh da đỏ - Quan hệ thiên nhiên người - Động Phong Nha - Danh lam thắng cảnh - Cổng trường mở - Nhà trường - Mẹ - Người mẹ - Cuộc chia tay - Quyền trẻ em búp bê - Ca Huế sông Hương - Văn hoá dân tộc - Thông tin ngày trái đất năm - Môi trường 2000 - Ôn dịch thuốc - Tệ nạn xã hội - Bài toán dân số - Dân số - Phong cách Hồ Chí Minh - Hội nhập giới bảo vệ sắc văn hoá dân tộc - Đấu tranh cho giới hoà - Bảo vệ hoà bình, chống chiến bình tranh - Tuyên bố giới sống - Quyền sống người còn, quyền bảo vệ phát triển trẻ em Đặc điểm nội dung hình thức văn nhật dụng a Các văn nhật dụng SGK Ngữ Văn - Văn bản: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử Là bút kí trích báo Người Hà Nội Thuý Lan Đây viết giới thiệu cầu Long Biên, di tích lịch sử tiếng quen thuộc thủ đô Hà Nội với vai trò nhân chứng lịch sử gian lao hào hùng dân tộc ta suốt hai kháng chiến chống Pháp chống Mĩ Tuy nhiên học văn không dừng lại mà bồi đắp thêm cho người học tình yêu cầu Long Biên thủ đô đất nước khơi dậy họ lòng tự hào ý thức giữ gìn quảng bá di tích lịch sử đất nước yêu quí Nội dung toát lên từ lối văn thuyết minh kết hợp miêu tả biểu cảm - Văn bản: Bức thư thủ lĩnh da đỏ Là thư thủ lĩnh Xi- at- tơn trả lời tổng thống Mĩ thứ 14, xem văn hay thiên nhiên môi trường Nhìn góc độ phương thức biểu đạt văn nghị luận kết hợp với biểu cảm Văn toát lên ý nghĩa sâu sắc: người phải sống hoà hợp với thiên nhiên, phaỉ chăm lo bảo vệ môi trường thiên nhiên bảo vệ mạng sống - Văn bản: Động Phong Nha Là giới thiệu “Đệ kì quan” tỉnh Quảng Bình với bảy Phương thức biểu đạt thuyết minh kết hợp với miêu tả không cung cấp cho bạn đọc hiểu biết tỉ mỉ danh thắng Phong Nha mà gợi tưởng tượng ham muốn khám phá không gian thiên tạo kì thú thu hút quan tâm nhà khoa học, nhà thám hiểm, khách du lịch nước b.Các văn nhật dụng SGK Ngữ Văn - Văn bản: Cổng trường mở Là văn ghi lại tâm trạng hồi hộp người mẹ đêm chuẩn bị cho khai trường để vào lớp Một Vậy ý nghĩa dụng văn gì? người mẹ hồi hộp đêm trước ngày vào lớp Một đâu lo lắng cho mà niềm vui trường thân yêu lưu giữ bao kỉ niệm thân thương đời mẹ, niềm hi vọng vào con, mài trường thân yêu mở ánh sáng tương lai cho người Nội dung nhật dụng trình bày hình thức tự kết hợp biểu cảm - Văn bản: Mẹ trình bày dạng thư Từ việc phạm lỗi đứa mẹ mà người cha bộc lộ cảm xúc suy tư tình sâu nghĩa nặng người mẹ: người mẹ thức suốt đêm bị ốm đau đớn quằn quại lo sợ Người mẹ làm tất cả, chịu khổ đau bất hạnh đỡ đau đớn, sống hạnh phúc Vì ngày buồn thảm tất ngày mà mẹ, tình cảm thiêng liêng, cao quý tình cảm yêu thương kính trọng cha mẹ” Xét thể loại bút kí, xét phương thức biểu đạt văn tự kết hợp miêu tả biểu cảm - Văn bản: Cuộc chia tay búp bê Thành công văn kết hợp nhuần nhuyễn phương thức biểu đạt tự với miêu tả biểu cảm Truyện viết nỗi đau tinh thần tuổi thơ sống thiếu tình cảm cha mẹ Nhưng từ bi kịch ấy, đứa trẻ giữ tâm hồn sáng vị tha, tình cảm anh em thêm gắn bó Đằng sau câu chuyện tình anh em gắn bó tan vỡ gia đình, truyện “Cuộc chia tay búp bê” toát lên vấn đề quyền sống trẻ bị đe doạ xã hội đại cần đến quan tâm người - Văn bản: Ca Huế sông Hương văn thuyết minh giới thiệu nét đẹp văn hoá cổ truyền xứ Huế, dân ca Huế Đặc sắc dân ca Huế không phong phú điệu hò, điệu lí, không hoà nhập hai dòng nhạcdân gian nhạc cung đình mà cách sinh hoạt độc đáo nó: thời gian ban đêm, không gian sông Hương Đọc văn này, học sinh hiểu thêm rằng: cố đô Huế danh lam thắng cảnh di tích lịch sử tiếng mà tiếng điệu dân ca âm nhạc cung đình Ca Huế sản phẩm tinh thần đáng trân trọng cần bảo tồn phát triển Từ học sinh có nhu cầu mở rộng hiểu biết dân ca vùng miền đất nước củng cố thên tình yêu truyền thống văn hoá dân tộc c Các văn nhật dụng SGK Ngữ Văn - Văn bản: Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000 văn thuyết minh trình bày tác hại bao bì ni lông môi trường sức khoẻ người Đến lúc phải nhìn nhận lại thói quen dùng bao bì ni lông để có hành động thiết thực bào vệ môi trường sống cách hưởng ứng lời kêu gọi: “Một ngày không dùng bao bì ni lông” Thông điệp nội dung nhật dụng văn “Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000 ” - Văn bản: Ôn dịch thuốc Bằng việc sử dụng thủ pháp thuyết minh quen thuộc như: liệt kê, so sánh,…văn cung cấp cho bạn đọc tri thức khách quan tác hại thuốc sức khoẻ làm suy thoái đạo đức người Ý nghĩa nhật dụng văn không cảnh báo cho người nạn dịch có sức tàn phá sức khoẻ cộng đồng, gây thành tệ nạn xã hội mà góp phần cổ động cho chiến dịch truyền thông chống hút thuốc diễn rộng khắp - Văn bản: Bài toán dân số Từ câu chuyện vui toán cổ liên hệ sang chuyện không vui việc gia tăng dân số trái đất Qua báo động nguy bùng nổ gia tăng dân số giới Vì “Bài toán dân số” xem văn nhật dụng phục vụ cho chủ đề: dân số tương lai nhân loại Bài toán có ý nghĩa thời nước chậm phát triển có Việt Nam Về hình thức Bài toán dân số văn nghị luận có kết hợp yếu tố lập luận với tự d.Các văn nhật dụng SGK Ngữ Văn - Văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh viết nhằm trình bày cho bạn đọc hiểu quý trọng vẻ đẹp phong cách Bác Hồ Đó kết hợp hài hoà truyền thống văn hoá dân tộc tinh hoa văn hoá nhân loại, cao giản dị Từ nội dung chủ đề nhật dụng cần khai thác là: vấn đề quan hệ hội nhập giới với bảo vệ sắc văn hoá dân tộc, vấn đề ý nghĩa cập nhật mà có ý nghĩa lâu dài, thường xuyên hệ, lớp trẻ nước ta học tập rèn luyện theo phong cách Bác Hồ Nội dung thể hình thức thuyết minh kết hợp nghị luận khiến cho trình bày biểu vể đẹp phong cách Hồ Chí Minh trở nên sáng rõ tình cảm ngưỡng vọng không che dấu tác giả - Văn bản: Đấu tranh cho giới hoà bình viết nhà văn đoạt giải No- ben Văn học (G Mác- két) Ở đây, phương thức lập luận sắc sảo, chặt chẽ với luận cứ, luận chứng có sức thuyết phục rõ ràng hiểm hoạ hạt nhân nhân loại Sự tốn tính phi lí chạy đua chiến tranh hạt nhân Từ kêu gọi hành động để ngăn chặn xoá bỏ nguy chiến tranh hạt nhân giới hoà Đó vấn đề cấp thiết nóng hổi đời sống trị nhân loại dân tộc, người - Văn bản: Tuyên bố giới sống còn, quyền bảo vệ phát triển trẻ em trích từ Tuyên bố Hội nghị cấp cao giới trẻ em tổ chức liên hợp quốc ngày 30/9/1990, chứng tỏ quan tâm toàn diện, sâu sắc cộng đồng quốc tế trẻ em toàn giới Bản tuyên bố đề cập đến thực trạng bất hạnh suộc sống trẻ em giới, khả cải thiện sống chúng, giải pháp cụ thể Những nội dung nàu luận giải cách hợp lí, hợp tình theo yêu cầu nghị luận xã hội nhằm làm rõ quan điểm trẻ em cộng đồng giới, để dễ hiểu, dễ truyền bá đến đại chúng, tuyên bố trình bày quan điểm dạng mục số.Các nội dung thảo tuyên bố toát lên điểm tích cực nhân đạo cộng đồng quốc tế (trong có Việt Nam) sống còn, quyền bảo vệ phát triển trẻ em Đó ý nghĩa cập nhật ý nghĩa lâu dài văn Phát huy hiệu việc khai thác sử dụng tư liệu giảng dạy văn nhật dụng a Quan niệm tư liệu dạy học Tư liệu dạy học phương tiện dạy học Tư liệu dạy học bao gồm sách (sách giáo khoa, sách giáo viên, loại sách tham khảo…), có: tranh, ảnh, băng, đĩa, Trong phạm vi chuyên đề tập trung vào tư liệu tranh, ảnh, băng, đĩa Tư liệu dạy học có sẵn tự tạo (do giáo viên học sinh sáng tạo nên) Khi giảng dạy gắn với thiết bị đơn giản thông thường thiết bị đại trình sử dụng So với môn học khác, tranh, ảnh, băng, đĩa môn Ngữ Văn có số lượng không nhiều, không phức tạp lại đòi hỏi tinh tế cao nội dung hình thức Việc khai thác sử dụng tư liệu cho có tác dụng tích cực điều không dễ dàng, cần có chuẩn bị công phu đem lại hiệu b Tác dụng tư liệu dạy học - Tư liệu dạy học có tác dụng góp phần thực mục tiêu, yêu cầu dạy học Ngữ Văn - Hỗ trợ triển khai học - Làm tường minh khái niệm trừu tượng, giúp trình lĩnh hội học sinh nhanh hiệu - Tạo môi trường trực quan sinh động dạy học - Gợi liên tưởng - Tạo cảm hứng thẩm mỹ, gây hứng thú học tập c Khai thác sử dụng tư liệu giảng dạy văn nhật dụng Như biết, văn nhật dụng khái niệm thể loại hay kiểu văn mà tên gọi cho văn có nội dung đề cập đến vấn đề mang tính thời cấp thiết sống hàng ngày như: hội nhập phát triển, giữ gìn sắc văn hoá dân tộc, chiến tranh hoà bình, quền trẻ em, vấn đề dân số, nguy tệ nạn hay ô nhiễm môi trường Chức văn tạo điều kiện cho học sinh hoà nhập với xã hội Vì dạy học văn nhật dụng phải nêu bật ý nghĩa thời vấn đề đặt tác phẩm Đồng thời ý nghĩa lâu dài Hai mặt dường đối lập song thực thống Muốn làm điều đồi hỏi giáo viên không nên quan niệm sáng tác tiêu biểu cho tác phẩm văn học thời kì hay đòi hỏi cao nghệ thuật văn Tuy nhiên, văn nhật dụng có giá trị nghệ thuật đáng phân tích, tìm hiểu cần khai thác Như vậy, dạy văn nhật dụng nên tập trung khai thác vấn đề nội dung tư tưởng đặt văn bản, cung cấp mở rộng hiểu biết cho học sinh vấn đề gần gũi, thiết diễn suộc sống xã hội đại, từ tăng cường ý thức công dân cộng đồng Để làm bất yêu cầu người giáo viên khâu soạn kĩ lưỡng người giáo viên phải chuẩn bị tư liệu phù hợp với nội dung học Trong chương trình cải cách SGK, nhiều văn có tranh ảnh minh hoạ, theo điều xác thực, bên cạnh có văn viết vấn đề thiết sống văn nhật dụng chương trình Ngữ Văn lại tranh ảnh minh hoạ Mặc dù vấn đề ấy, em chứng kiến thực tế nhiều Song kết hợp dạy lí thuyết với tranh ảnh minh hoạ làm baì dạy phong phú sâu săc nhiều Hiện nhà trường có tranh ảnh minh hoạ cho tiết dạy học văn nhật dụng Vì tranh, ảnh, băng, đĩa có sẵn, giáo viên phải biết sưu tầm vẽ tranh mimh hoạ Nếu giáo viên không vẽ tốt xây dựng yêu cầu tranh theo ý định sau nhờ người có khả hội hoạ vẽ giúp Một cách sưu tầm tranh, ảnh, băng, đĩa nhanh hiệu khai thác in tơ nét,… Trong văn có nhiều cảnh, chi tiết giáo viên dựa vào mà vẽ sưu tầm tranh, ảnh minh hoạ Nhưng minh hoạ hết cảnh vô hình chung biến giừ dạy văn thành trưng bày tranh ảnh xem băng, đĩa Vì vậy, để phát huy tư duy, óc tưởng tượng phong phú học sinh, giúp em chiếm lĩnh giá trị văn tốt theo khai thác sử dụng tư liệu tranh, ảnh., băng, đĩa cần đảm bảo yêu cầu sau: - Nghiên cứu, nhận xét chất lượng, giá trị trực quan trước sử dụng - Định hướng khai thác nội dung - Sử dụng vào thời điểm trình dạy học - Quan sát, mô tả liên tưởng, phát phân tích tổng hợp Bảng số liệu kết qủa bước đầu vận dụng chuyên đề *Trước vận dụng chuyên đề: Giỏi Khá Trung bình Khối TSHS SL % SL % SL % 102 2.0 20 19.6 41 40.2 *Sau vận dụng chuyên đề: Giỏi Khá Trung bình Khối TSHS SL % SL % SL % 102 4.9 25 24.5 51 50.0 Yếu SL % 39 38.2 Yếu SL % 20 19.6 Vận dụng vào tiết dạy cụ thể: Tiết 123 CẦU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ (Thuý Lan) A.Mục tiêu học Giúp HS: - Bước đầu nắm vững khái niệm văn nhật dụng, ý nghĩa học tập loại văn Hiểu ý nghĩa làm chứng nhân lịch sử cầu Long Biên.Từ nâng cao, làm phong phú thêm tâm hồn, tình cảm quê hương đất nước Thấy vị trí tác dụng yếu tố nghệ thuật tạo nên sức hấp dẫn bút kí mang nhiều tính chất hồi kí - Rèn kĩ năng: đọc diễn cảm, tìm hiểu ý nghĩa nhật dụng văn - Giáo dục lòng tự hào, ý thức bảo tồn phát huy di tích lịch sử đất nước B Phương tiện thực - GV: SGK,SGV, tài liệu tham khảo Bảng tương tác thông minh - HS: Đọc văn bản, trả lời câu hỏi SGK C Tiến trình học Tổ chức: Kiểm tra cũ: Em kể tên kiểu văn chương trình Ngữ văn THCS? Theo em, văn kết hợp nhiều phương thức biểu đạt đc không? Lấy ví dụ văn học Bài mới: GV giới thiệu HĐ1 I Hướng dẫn đọc tìm hiểu thích Đọc: GV hd đọc: giọng đọc chầm rãi, tình cảm, thể tâm tình, trò chuyện với cầu, người bạn G đọc từ đầu ….làm cầu HS đọc tiếp…hào hoa HS đọc phần lại G nhận xét đọc Chú thích HS đọc thích dấu a Văn nhật dụng ? Dựa vào thích dấu sao, em cho - Đó viết có nội dung biết khái niệm văn nhật dụng gần gũi, thiết với sống trước - Nhật: hàng ngày Dụng: sử dụng mắt cộng đồng xã hội đại (những văn sử dụng hàng ngày) ? Những vấn đề văn nhật dụng đề cập đến? - Đề tài: thiên nhiên, môi trường, dân số, quyền trẻ em, vấn đề xã hội, G:- Đặc điểm quan trọng văn - Đặc điểm quan trọng nhật dụng gì? VBND là: tính cập nhật - Thể loại thường kí sự, hồi kí, tuỳ bút, có kết hợp nhiều phương thức biểu đạt Chính VBND dùng tất kiểu VB - Về hình thức báo, giới thiệu, thuyết minh đăng báo, tạp chí hay phát đài, ti vi - Chương trình lớp chọn dạy học VBND: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử, Động Phong Nha, Bức thư thủ lĩnh da đỏ VB đề cập tới vấn đề khác xếp vào thể loại hồi kí, bút kí, thuyết minh, giới thiệu b Từ khó: ? Em giải thích nghĩa số từ - Chứng nhân: người làm chứng, sau: chứng nhân, khiêm nhường, người chứng kiến khai thác thuộc địa lần thứ - Khiêm nhường: Khiêm tốn, biết nhường nhịn ứng xử, vị trí cầu Long Biên không trước mà xa cầu bắc qua sông Hồng vừa xây dựng nhiều mặt - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất: giai đoạn từ năm 1897 đến năm 1914 ? Dựa vào thích số (1) giải - Nhan đề: Cầu Long Biên nhân thích ý nghĩa nhan đề văn bản? hoá người chứng kiến kiện lịch sử oai hùng dân tộc HĐ2 II Tìm hiểu văn Kiểu văn phương thức biểu đạt ? Em xác định thể loại văn bản? ? Em cho biết văn sử dụng phương thức biểu đạt nào? Bố cục ? Văn chia làm đoạn, nêu nội dung, ý nghĩa đoạn Phân tích: a Giới thiệu chung cầu Long Biên ? Qua đoạn mở đầu, em biết điều cầu Long Biên? (tính đến năm 2010 cầu Long Biên 108 tuổi) - Văn nhật dụng - Thể loại: bút kí mang nhiều yếu tố hồi kí -Thuyết minh kết hợp tự sự, miêu tả biểu cảm đoạn: - Từ đầu…thủ đô Hà Nội: Giới thiệu khái quát cầu Long Biên - Tiếp…dẻo dai, vững chắc: Cầu Long Biên chứng nhân sống động, đau thương anh dũng - Còn lại: Ý nghĩa lịch sử cầu Long Biên sống đại HS theo dõi đoạn - Vị trí: bắc qua sông Hồng Hà Nội - Thời gian: khởi công năm 1898, hoàn thành 1902 - Người thiết kế: Ép phen- kiến trúc sư tiếng Pháp ? Ngày nay, có cầu - Ngày có cầu: Chương Dương bắc ngang sông Hồng, cửa ngõ phía (1983- 1985) cầu Thăng Long Bắc vào thủ đô Hà Nội (1974- 1985) xây bê tông cốt thép đại ? Vậy em cho biết vị trí cầu Long - Cầu Long Biên thời bình rút vị Biên thời bình? trí khiêm nhường (không phải tuyến đường giao thông huyết mạch) chứng kiến kiện lịch sử hào hùng, bi tráng trở thành nhân chứng sống động, đau thương anh dũng thủ đô Hà Nội b Cầu Long Biên- nhân HS theo dõi phần văn chứng sống động, đau thương anh dũng thủ đô Hà Nội ? Đoạn văn thứ văn giới * Thời kì thuộc Pháp: thiệu cầu Long Biên chế độ nào? ? Cầu Long Biên khánh thành - Tên cầu lúc hoàn thành mang mang tên gì? Cái tên có ý nghĩa tên Đu me (Đu me- tên toàn quyền gì? Pháp lúc giờ, gợi nhắc thời thực dân nô lệ, áp bức, bất công) ? Cầu Long Biên có quy mô lớn - Chiều dài cầu: 2290m nào? - Nặng 17 nghìn ? Ai người xây dựng cầu Đu me? - Thực dân Pháp ? Thực dân Pháp làm cầu Việt Nam - Mục đích xây dựng cầu: với mục đích gì? để mở mang văn hoá, khoa học cho dân ta mà để tiện đường giao thông khai thác thuộc địa có hiệu đàn áp khởi nghĩa ? Xét mặt kĩ thuật cầu Long Biên - Về kĩ thuật: Cầu Long Biên thời loại cầu nào? điểm (1902- 1985) xem cầu sắt đại bán đảo Đông Dương, thành tựu quan trọng thời văn minh cầu sắt ? Cầu dựng lên công sức - Cầu dựng lên mồ hôi, ai? xương máu người dân phu Việt Nam ? Điều cho em hiểu thêm điều - Chế độ thực dân đàn áp, bóc lột mặt bọn thực dân Pháp người ? Như vây , thời thuộc Pháp, cầu → Cầu Long Biên- chứng kiến cảnh ăn Long Biên trở thành nhân chứng khổ cực dân phu Việt Nam, cảnh sống động cho việc nào? đối xử tàn nhẫn ông chủ người Pháp khiến hàng nghìn người Việt Nam bị chết trình làm cầu ? Trong đoạn văn trên, người viết - Phương thức thuyết minh đặc điểm dùng phương thức biểu đạt để vật, đan xen yếu tố tự sự, miêu trình bày vấn đề? tả, kín đáo bộc lộ tình cảm, thái độ trước vật, tượng ? Thời kì lịch sử tác * Thời kì từ cách mạng tháng Tám giả nói tới giai đoạn lịch sử nào? năm 1945 đến ? Tại năm 1945, cầu Đu me - Năm 1945: cầu đổi tên thành cầu đổi thành cầu Long Biên? Long Biên Việc đổi tên cầu chứng tỏ ý thức chủ quyền độc lập nhân dân ta Đánh dấu bước ngoặt lớn lịch sử giành độc lập dân tộc ? Tìm cảnh vật việc - Từ cầu nhìn xuống: màu xanh ghi lại giai đoạn lịch sử này? bãi mía, nương dâu, bãi ngô, vườn chuối…gợi bao yêu thương yên tĩnh tâm hồn - Nhìn phía Hà Nội: ánh điện sa…gợi quyến rũ khát khao - Nhìn xuống chân cầu: nhớ lại kỉ niệm mùa đông năm 1947, hình ảnh chiến sĩ Trung đoàn bí mật - Nhìn bầu trời nhớ năm tháng oanh liệt chống không lực Hoa Kì (3 lần bị ném bom) ? Nhóm: em cho biết cảnh - Năm 1954: hoà bình lập lại vật việc gắn với giai - 1947: thời kì đầu kháng đoạn lịch sử cụ thể nào? chiến chống Pháp - 1972: chống Mĩ ? Như vậy, cầu Long Biên trở thành - Cầu Long biên trở thành nhân chứng nhân chứng cho giai đoạn lịch sử cho giai đoạn lịch sử sống động, đau nào? thương anh dũng dân tộc ? Việc đưa thơ lời nhạc Việc trích thơ lời nhạc tạo nên vào đoạn văn có tác dụng "chứng nhân" nghệ thuật với việc làm bật ý nghĩa cầu Nó gắn bó cầu với kí ức, tâm chứng nhân cầu Long Biên? hồn người ? Tìm câu văn bộc lộ tình cảm, HS phát cảm xúc tác giả với cầu? ? Theo em, tác giả bộc lộ tình cảm, - Thể gắn bó, yêu thương cảm xúc gì? đau xót, khâm phục, kính trọng cầu G chốt: đoạn văn thể rõ đan xen yếu tố biểu cảm văn thuyết minh HS theo dõi đoạn văn thứ vb * Những năm tháng lũ lụt ? Những năm tháng lũ lụt, cầu - Nước lên mấp mé thân cầu tác giả giới thiệu nào? - Dòng sông Hồng đỏ rực, nước cuồn cuộn chảy nhấn chìm bao màu xanh thân thương, bao làng mạc trù phú - Chiếc cầu võng đung đưa dẻo dai vững ? Như vậy, đoạn văn ca ngợi tính → Ca ngợi tính nhân chứng lịch sử chứng nhân cầu Long Biên phương diện chống chọi với thiên phương diện nào? nhiên bảo vệ sống bình yên người c Ý nghĩa lịch sử cầu Long Biên sống đại ? Ở đoạn cuối tác giả lần - Cầu Long Biên rút vị trí khiêm khẳng định vị trí cầu long Biên nhường như nào? ? Mặc dù rút vị trí khiêm nhường - Cầu Long Biên trở thành nhân cầu Long Biên có giá trị, ý nghiã chứng chứng kiến bao đổi thay, thăng lịch sử trầm, biến động lịch sử chống ngoại xâm ? Cuối viết, tác giả có ý tưởng - Ý tưởng: bắc nhịp cầu vô hình nơi sáng tạo hình ảnh du khách để du khách ngày xích cầu? lại gần với đất nước Việt Nam ? Theo em ý tưởng nào? Đây ý tưởng đẹp, giầu tính nhân văn ? Chúng ta có trách nhiệm - Trách nhiệm: yêu quí, tích cực giữ di tích lịch sử gìn bảo vệ Tổng kết a Nội dung: ? Văn bản"Cầu Long Biên- chứng Vấn đề: bảo tồn di tích lịch sử nhân lịch sử" đề cập tới vấn đề gì? ? Cầu Long Biên chứng - Thời thuộc Pháp kiến việc giai đoạn - Hoà bình vừa lập lại (1954) lịch sử nào? - Thời chống Pháp - Thời chống Mĩ - Chống chọi với thiên tai, lũ lụt ? Qua việc em hiểu thêm - Hiểu đau thương, mát, điều đất nước người Việt kiên cường, anh dũng dân tộc Nam Việt Nam Qua ta tự hào trang sử vẻ vang, hào hùng dân tộc b Nghệ thuật: ? Văn có kết hợp Thuyết minh, tự sự, miêu tả biểu phương thức biểu đạt nào? cảm * Ghi nhớ (HS đọc sgk) III Luyện tập Cùng thảo luận: Vì văn nhật dụng mang tính cập nhật lại có ý nghĩa lâu dài? C Phần kết luận: Với chức riêng Văn nhật dụng giúp học sinh hoà nhập với xã hội Vì vậy, dạy văn phải nêu bật ý nghĩa thời vấn đề đặt văn Đồng thời đặt ý nghĩa lâu dài Chính vậy, người dạy học, việc khai thác sử dụng tư liệu giảng dạy Văn nhật dụng cần thiết Với phạm vi chuyên đề này, muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn nói chung phần Văn nhật dụng nói riêng Mặc dù có nhiều cố gắng, song trình thực tránh khỏi thiếu xót Rất mong đóng góp chân thành thầy cô đồng nghiệp để chuyên đề hoàn thiện Chúng xin trân thành cảm ơn Thanh Trù, ngày 15 tháng 03 năm 2010 Người thực hiện: Nguyễn Thị Thuý Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát Huy Hiệu Quả Của Việc Khai Thác Và Sử Dụng Tư Liệu Trong Giảng Dạy Văn Bản Nhật Dụng- Ngữ Văn THCS, Phát Huy Hiệu Quả Của Việc Khai Thác Và Sử Dụng Tư Liệu Trong Giảng Dạy Văn Bản Nhật Dụng- Ngữ Văn THCS, Phát Huy Hiệu Quả Của Việc Khai Thác Và Sử Dụng Tư Liệu Trong Giảng Dạy Văn Bản Nhật Dụng- Ngữ Văn THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay