Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

157 168 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:29

Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất .6 Cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 11 I Tóm tắt Điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội 11 Điều kiện tự nhiên 11 a) Vị trí địa lý 11 b) Địa hình, khí hậu 12 c) Tiềm nguồn lực 14 Đặc điểm kinh tế - xã hội 15 a) Dân cư lao động 15 b) Cơ sở hạ tầng 17 II Tổng quan hoạt động hóa chất địa bàn 21 Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất địa bàn tỉnh 21 a)1.1 Tổng hợp liệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất sở hóa chất 21 b)1.2 Danh sách sở, khu vực có nguy bao gồm khu vực sản xuất, kinh doanh lưu trữ hóa chất với khối lượng lớn 22 c)1.3 Thống kê tên số lượng hóa chất địa bàn tỉnh, đặc tính hóa lý loại hóa chất 22 Đánh giá tình hình cố hóa chất xảy địa bàn thời gian qua sở thông tin thu thập 24 Xác định nguy gây cố hóa chất lớn 25 KCN Tằng Loỏng – khu vực tập trung nhiều nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón, cố rò rỉ axit sunfuaric, axit photphoric 25 KCN Đông Phố Mới với loại hình sản xuất gas kho chứa xăng dầu 25 Đánh giá lực người, trang thiết bị phục vụ ứng phó cố hóa chất 26 a)4.1 Doanh nghiệp 26 b)4.2 Cơ quan chức 27 4.2.1 Đánh giá lực ứng phó cố hóa chất lực lượng CS Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lào Cai 27 Hiện lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lào Cai chưa trang bị trang thiết bị để ứng phó với cố hóa chất Chưa có thiết bị bảo hộ cho CBCS tham gia xử lý cố hóa chất 27 4.2.2 Đánh giá lực ứng phó cố hóa chất Sở Tài nguyên Môi trường 27 CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA SỰ CỐ HÓA CHẤT 29 I GIẢI PHÁP QUẢN LÝ .29 Quy hoạch sử dụng đất địa bàn tỉnh 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất 1.1 Nguyên tắc chung 29 1.2 Khuyến cáo việc sử dụng đất 31 - Khuyến cáo: 37 1.2 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước 37 1.3 Cơ chế phối hợp trách nhiệm chung quan quản lý địa phương 38 Giải pháp nâng cao lực phòng ngừa cố hóa chất 47 2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức 47 2.2 Nâng cao lực phòng ngừa cố hóa chất từ phía doanh nghiệp .47 II KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NGUỒN NGUY CƠ 48 Kế hoạch kiểm tra 48 1.1 Đối với hoạt động vận chuyển hóa chất .48 1.2 Đối với sở LPG 49 1.3 Đối với sở sử dụng Amoniac 49 1.4 Với sở sử dụng, kinh doanh loại hóa chất khác .50 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 51 I Phân cấp cố hóa chất xảy địa bàn tỉnh 51 Phân cấp cố hóa chất 51 Phân cấp xung quanh sở hóa chất địa bàn tỉnh .52 Sơ đồ thông tin liên lạc 53 II Cách phân vùng mức độ nguy hiểm xung quanh sở hóa chất .53 Phân vùng theo giới hạn nồng độ tiếp xúc người (AEGL) .53 Phân vùng theo nồng độ nguy hiểm đến sức khỏe người (IDLH) 54 Phân vùng theo khả cháy, nổ cường độ xạ nhiệt 54 III Xây dựng kịch bản, phân vùng nguy hiểm phương án ứng phó 55 Xây dựng kịch xảy cố Amoniac Công ty DAP số .55 1.1 Mô tả chung 55 Vị trí địa lý công ty: Nhà máy DAP số nằm khu công nghiệp Tằng Loỏng Khoảng cách từ cụm công nghiệp Tằng Loỏng đến trung tâm huyện Bảo Thắng theo tỉnh lộ 151 18km, đến thành phố Lào Cai 38 km Khoảng cách đến cụm dân cưu gần km 55 1.2 Một số nguyên nhân dẫn đến cố 55 1.3 Xây dựng dự báo kịch rò rỉ nạp amoniac vào bình cầu .56 1.4 Các kịch rò rỉ bình cầu 56 1.5 Kịch xấu 57 1.6 Xác định vùng ảnh hưởng xung quanh sở xảy phát thải Amoniac 58 1.7 Phương án ứng phó 60 Kịch xảy cố khí Clo Công ty TNHH MTV kinh doanh nước Lào Cai 64 2.1 Thông tin chung 64 2.2 Các kịch rò rỉ loại bình chứa 40 kg 65 2.3 Các kịch rò rỉ loại bình chứa 400 kg 66 2.4 Các kịch rò rỉ loại bình chứa 800 kg 66 2.5 Xác định vùng ảnh hưởng xung quanh sở xảy phát thải khí Clo 67 2.6 Phương án ứng phó 68 Kịch nổ kho chứa VLNCN Công ty VLNCN-kho Lào Cai 72 3.1 Mô tả chung: 72 3.2 Đánh giá tác động cố nổ kho chứa VLNCN Lào Cai qua thống kê hậu cố xảy 73 Kịch trường hợp xảy cháy, nổ kho xăng dầusự cố với LPG 76 Kịch xảy cố phốt vàng 80 5.1 Nguyên nhân 80 5.2 Đánh giá tác động 81 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất 5.3 Phương án ứng phó 84 56 Kịch cháy kho lưu huỳnh 89 Kịch vỡ bồn chứa axit clohydric Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai 96 7.1 Xác định phạm vi tác động 96 7.2 Phương án ứng phó 98 Kịch xảy cố sản xuất PCl3, PCl5 100 8.1 Phạm vi tác động 100 8.2 Phương án ứng phó 100 Kịch xảy cố axit photphoric, axit sunfuric 102 10 Kịch xảy cố sản xuất sử dụng oxy lỏng (LO2) .103 611 Kịch rò rỉ hóa chất đường vận chuyển 107 IIIV Kế hoạch nâng cao lực ứng phó cố hóa chất 110 Giải pháp nâng cao lực người ứng phó cố hóa chất 110 Giải pháp nâng cao lực trang thiết bị ứng phó cố hóa chất 111 2.1 Trang thiết bị lục lực lượng phòng cháy chữa cháy .111 2.2 Trang thiết bị Sở cCông Thương 112 2.23 Trang bị lực lượng giám sát môi trường-Sở Tài nguyên Môi trường 120 2.4 Trang bị Bộ huy quân tỉnh Lào Cai 122 2.5 Trang bị Sở Nông nghiệp PTNT .122 CHƯƠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 124 Tổ chức thực 124 Kiến nghị 124 2.1 Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 124 2.2 Kiến nghị quan quản lý cấp Bộ .124 Phụ lụcPHỤ LỤC: Thông tin sở tính chất hóa chất .127 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Phân nhóm hóa chất nguy hiểm để xác định khu khoảng cách an toàn31 Bảng 2.2: Các đặc trưng Carbonyl Sulphide .32 Bảng 2.3: Khoảng cách cách ly chất lỏng dễ cháy có nguy hiểm cháy bề mặt (pool fire hazard) 33 Bảng 2.4: Khoảng cách cách ly chất lỏng dễ cháy có nguy hiểm bùng cháy (Flash- fire hazard) .33 Bảng 2.5: Khoảng cách cách ly khí hóa lỏng dễ cháy có nguy hiểm bùng cháy (Flash- fire hazard) 33 Bảng 2.6: Khoảng cách cách ly khí độc hóa lỏng cách nén (Nguy hiểm từ đám mây khí độc) 34 Bảng 2.7: Khoảng cách cách ly khí độc hóa lỏng làm lạnh (Nguy hiểm từ đám mây khí độc) 35 Bảng 2.8: Khoảng cách cách ly chất lỏng độc (Nguy hiểm từ đám mây khí độc hóa hơi) 36 Bảng 3.1 Phân cấp tình cố hóa chất 52 Bảng 3.2: Kết tính toán vùng ảnh hưởng độc tính amoniac, trường hợp cố xảy nạp amoniac .56 Bảng 3.3: Kết tính toán vùng ảnh hưởng độc tính amoniac, trường hợp cố xảy bình cầu .56 Bảng 3.4: Kết tính toán vùng ảnh hưởng độc tính clo, trường hợp rò rỉ bình chứa loại 40 kg 65 Bảng 3.5: Kết tính toán vùng ảnh hưởng độc tính clo, trường hợp rò rỉ bình chứa loại 400 kg 66 Bảng 3.6: Kết tính toán vùng ảnh hưởng độc tính clo, trường hợp rò rỉ bình chứa loại 800 kg 66 Bảng 3.8: Khu vực cần cô lập theo dõi giám sát xảy cố số hóa chất đường vận chuyển 109 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất DANH MỤC HÌNH VẼ Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất MỞ ĐẦU Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất Quá trình sản xuất kinh doanh sử dụng hóa chất phát sinh chất thải dạng nước thải, khí thải, chất thải rắn Nước thải sản xuất hóa chất, đặc biệt số ngành sản xuất phân bón (trong có dây chuyền sản xuất a xít, supe, phốt phát, hóa chất sản xuất xút, clo, phốt pho…) thải nước thải thường với khối lượng lớn chứa nhiều thành phần độc hại, có hại đến môi trường nước tiếp nhận Khí thải ngành sản xuất công nghiệp hóa chất nguồn thải khí thải chứa nhiều thành phần độc hại NH 3, SO2 với hoạt động sản xuất hóa chất, ngành công nghiệp khác có sử dụng hóa chất phát triển mạnh công nghiệp dệt nhuộm, sản xuất giấy, gỗ, công nghiệp khí… nên nhu cầu sử dụng hóa chất tăng nhanh… Điều làm gia tăng nguy sảy cố hóa chất địa bàn tỉnh Hoạt động hóa chất nói chung tiềm ẩn nguy sức khỏe người chất độc hại chúng, môi trường sản xuất, kinh doanh hay sử dụng người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe phải tiếp xúc với chúng Hóa chất có khả phát tán nhanh (các loại hóa chất, dung môi amôniăc, axít sunfuríc, axit phốtphoric, kiềm, chlorine, formaldehide phenol…) nên dễ xâm nhập vào thể người để lại hậu lâu dài sức khỏe người môi trường khả tồn lưu lâu dài khó phân hủy Về mặt công nghệ thiết bị: Công nghệ sản xuất hóa chất số đơn vị địa bàn Tỉnh cũ lạc hậu, số sở có đầu tư cải tiến công nghệ song chưa đồng Một số nhà máy sản xuất hóa chất xây dựng có công nghệ thiết bị hệ độ bền chất lượng thiết bị qua thời gian sản xuất bộc lộ nhiều sai sót… Nhiều sở sản xuất, kinh doanh hóa chất địa bàn tỉnh chưa thực quy định pháp luật quản lý hóa chất bảo vệ môi trường trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn vị nguyên nhân chủ yếu gây cố hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người xung quanh khu vực sản xuất, kinh doanh.Thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất thời gian qua cho thấy nước ta cố hóa chất xảy ngày tăng số lượng vụ việc mức độ thiệt hại ngày lớn Có vụ cháy nổ hóa chất thiêu rụi toàn kho tàng hóa chất, chí nhiều vụ cố hóa chất gây thiệt hại người Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất Với tính chất nguy hiểm hóa chất nên hoạt động hóa chất liền với nguy xảy cố lớn, tác động phạm vi rộng đến sức khỏe người, tải sản vật chất môi trường Để giảm thiểu tác động tiêu cực nói thực Luật hóa chất nhằm hệ thống hóa hoạt động quản lý hóa chất, Chính phủ Bộ Công thương ban hành văn hướng dẫn ví dụ như: Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Hóa chất Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày tháng năm 2011 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 108/2008/NĐ-CP, Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng năm 2010 Bộ Công Thương Quy định cụ thể số điều Luật Hoá chất Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Hoá chất… Ngày 05 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 03/CTTTg việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất độc hại, yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đạo quan chức địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố cấp tỉnh Kế hoạch ứng phó khẩn cấp Kế hoạch lên phương án hành động bảo vệ có hiệu để giảm thiểu ảnh hưởng đến người tài sản có cố xảy Các hoạt động lập kế hoạch ứng phó bao gồm đánh giá phơi nhiễm, yêu cầu trang thiết bị, diễn tập ứng phó, xây dựng phương pháp để xác định khu vực có nguy bị ảnh hưởng việc phát thải hóa chất nguy hiểm, xác định vùng dân số có nguy phơi nhiễm hóa chất phương án sơ tán người tài sản khu vực có nguy phơi nhiễm hóa chất Để thực Chỉ thị Thủ tướng để đảm bảo quan, đơn vị tỉnh chủ động việc phối hợp ứng cứu cố hóa chất lớn có nguy xảy tỉnh việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất cần thiết cấp bách nhằm đảm bảo an toàn công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hóa chất theo quy định pháp luật Ngoài mục đích việc ban hành Kế hoachhoạch, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật công tác an toàn sản xuất, kinh doanh sử dụng hóa chất nguy hiểm Để phòng ngừa có hiệu cố hóa chất độc hại tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh sử dụng hóa chất an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe người, bảo vệ môi trường; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất nêu cao vai trò, trách nhiệm ngành, cấp, người đứng đầu quan, đơn vị công tác phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa phương Cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất - Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007; - Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 thông qua ngày 29 tháng năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013 - Luật Bảo vệ môi trường Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12 tháng 12 năm 2005;số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam thông qua ngày 23 tháng năm 2014; - Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất; - Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2011, sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Hóa chất; - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy; - Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2005 Chính phủ Quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm việc vận tải hàng hoá nguy hiểm đường thuỷ nội địa; - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Quy định danh mục hàng nguy hiểm vận chuyển hàng nguy hiểm phương tiện giao thông giới đường - Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2010 Chính phủ Quy định xác định thiệt hại môi trường Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất - Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hoá chất, phân bón vật liệu nổ công nghiệp - Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng năm 2010, quy định cụ thể số điều Luật Hóa chất Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Hóa chất; - Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng năm 2013, quy định Kế hoạch Biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất lĩnh vực công nghiệp; - Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13 tháng năm 2012, quy định Phân loại ghi nhãn hóa chất; - Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/03/2013 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất độc hại; - Công văn số 10362/BCT-HC ngày 13 tháng 01 năm 2013 Bộ Công Thương hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất cấp tỉnh; - Công văn số 9574/BCT-HC ngày 29 tháng năm 2014 Bộ Công Thương việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất cấp tỉnh; - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo quản vận chuyển - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1364 -79 Các chất độc hại Phân loại yêu cầu chung an toàn - Luật Hóa chất ngày 21/11/2007 - Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất - Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/03/2013 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất độc hại - Công văn số 10362/BCT-HC ngày 13 tháng 01 năm 2013 Bộ Công Thương hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất cấp tỉnh; - Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 Bộ Công Thương quy định cụ thể số điều Luật Hóa chất Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 Chính phủ - Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước - Thông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công - Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai năm 2012 - Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến 2020 tỉnh Lào Cai Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 10 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất STT Tên hóa chất Công thức hóa học Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Mã số Cas Xếp loại nguy hiểm 143 Ghi nhãn hóa chất Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất Bảng 73 Tính chất lý hóa, độc tính hóa chất tồn chứa nhiều địa bàn tỉnh Lào Cai STT Tên hóa chất Tính chất hóa lý Hydrochloric - Trạng thái vật lý: Chất lỏng Acid - Màu sắc: màu vàng (7647-01-0) - Mùi đặc trưng: mùi hăng - Khối lượng riêng (kg/m3): 1,2 g/cm3 250C - Áp suất hơi: 227 hPa 21,10C; 547 hPa 37,70C - Tỷ trọng (Không khí = 1) nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 3,39 - Độ hòa tan nước: Dễ dàng hòa tan nước lạnh - Điểm sôi (0C): 100 - Điểm đông (0C): -30 Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Độc tính Cảnh báo nguy hiểm : Các nguy hại thể chất - Ăn mòn kim loại Các nguy hại sức khỏe - Gây da nghiêm trọng tổn thương mắt - Gây kích ứng đường hô hấp Các nguy hại môi trường - Có hại cho sinh vật thủy sinh với tác dụng lâu dài Các đường tiếp xúc triệu chứng Mắt: gây thiệt hại nghiêm trọng Các triệu chứng bao gồm bỏng mắt, chảy nước mắt; có thẻ dẫn đến thiệt hại cho giác mạc vĩnh viễn Trong trường hợp tiếp xúc mắt, rửa với nhiều nước chăm sóc y tế Hít phải: Hít phải gây hành động ăn mòn màng nhầy Các triệu chứng bao gồm nghẹt thở, ho, thở khò khè, viêm quản, khó thở, nhức đầu buồn nôn Da: Ăn mòn nghiêm trọng nhanh chóng tiếp xúc Mức độ thiệt hại phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc Các triệu chứng bao gồm nóng, ngứa, mẩn đỏ, viêm, sưng mô tiếp xúc có hại hấp thụ qua da Nuốt phải: Gây nôn, ăn mòn nghiêm trọng miệng, thực quản đường tiêu hóa nuốt phải Các triệu chứng bao gồm cháy, nghẹt thở, buồn nôn,nôn mửa đau nặng Mãn tính: Lặp lặp lại hay lâu dài với sản phẩm sản xuất kích ứng mắt mãn tính kích ứng da nghiêm trọng Lặp lặp lại kéo dài tiếp xúc với gây kích ứng 144 Ngưỡng độc - LD50: 900 mg/kg (Chuột qua hệ tiêu hóa) - LC50: 1.108 ppm/1 (Chuột - hệ hô hấp) - LC50: 282 mg/l/96 (Cá) Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất STT Tên hóa chất Sulfuric Acid (7664-93-9) Tính chất hóa lý - Trạng thái vật lý: Chất lỏng (Chất lỏng nhờn dày) - Màu sắc: trong, không màu - Mùi đặc trưng: không mùi, có mùi nghẹt thở nóng - Khối lượng riêng (kg/m3): 1,98 g/cm3 250C - Tỷ trọng (Không khí = 1) nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 3,39 - Độ hòa tan nước: Dễ dàng hòa tan nước lạnh Sulfuric hòa tan nước với giải phóng nhiều nhiệt Hòa tan rượu etylic - Điểm sôi (0C): 290 - Điểm đông (0C): - Độ pH: 1,2pH nồng độ g/l Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Độc tính đường hô hấp dẫn đến phế quản nhiễm trùng Phơi nhiễm nhiều lần với sản phẩm tạo suy giảm chung sức khỏe tích tụ nhiều phận thể người Cảnh báo nguy hiểm Các nguy hại thể chất - Chất lỏng Các nguy hại sức khỏe - Độc hại hít phải - Kích ứng hệ hô hấp - Kích ứng mắt - Ăn mòn da Các nguy hại môi trường - Có hại cho sinh vật thủy sinh với tác dụng lâu dài Các đường tiếp xúc triệu chứng Mắt: - Gây bỏng mắt nghiêm trọng Có thể gây chấn thương mắt đảo ngược Có thể gây viêm kết mạc - Gây mù lòa Hít phải: - Có thể gây kích ứng đường hô hấp với đau mũi họng, ho, thở khò khè, khó thở phù phổi - Nguyên nhân bỏng hóa chất đến đường hô hấp - Khi hít vào gây tử vong co thắt, viêm, phù nề quản phế quản, viêm phổi hóa chất phù phổi - Nguyên nhân ăn mòn màng nhầy Da: - Gây bỏng da; gây hoại tử mô - Có thể gây phát ban da (trong trường hợp nhẹ hơn), da 145 Ngưỡng độc - LD50: 2.140 mg/kg (Chuột - qua hệ tiêu hóa) - LC50: 510 mg/m3/2 (Chuột - hệ hô hấp) - LC50: 42 mg/l/96 (Cá) - EC50: 29 mg/l/48 (Động vật không xương sống nước) Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất STT Tên hóa chất Amonium Hydroxide (1336-21-6) Tính chất hóa lý - Trạng thái vật lý: chất lỏng - Màu sắc: không màu - Mùi đặc trưng: mùi ammoniac (mùi khai) - Khối lượng riêng: 0,92 g/cm3 - Áp suất hơi: 112,5 mmHg 200C - Tỷ trọng (không khí = 1) nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 0,59 - Độ hòa tan: dung dịch - Điểm sôi (0C): 27 - Điểm đông (0C): -34,9 Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Độc tính lạnh dẻo với xanh tím màu nhạt Đường tiêu hóa - Có thể gây thiệt hại nghiêm trọng lâu dài đến đường tiêu hóa - Nguyên nhân bỏng đường tiêu hóa Có thể gây độc tính với nhiễm toan Lưu ý Mãn tính: Kéo dài hít phải lặp lặp lại gây chảy máu cam, nghẹt mũi, xói mòn răng, thủng vách ngăn mũi, đau ngực viêm phế quản; kéo dài hít phải lặp lặp lại gây tổn thương thận phổi Kéo dài lặp lặp lại tiếp xúc với da gây viêm da Kéo dài lặp lặp lại liên hệ với mắt gây viêm kết mạc Cảnh báo nguy hiểm : - Gây da nghiêm trọng tổn thương mắt - Có thể gây kích ứng đường hô hấp - Rất độc cho sinh vật thủy sinh Các đường tiếp xúc triệu chứng Mắt: Tiếp xúc với sản phẩm gây tổn thương mắt, gây bỏng mắt Hít phải: Gây dị ứng nghiêm trọng đường hô hấp với ho, bỏng, khó thở, hôn mê Da: Gây dị ứng da nghiêm trọng Gây bỏng da Có thể thâm nhập vào vết loét da Tiếp xúc với da gây biến màu, viêm da Nuốt phải: Có hại nuốt phải Có thể gây thiệt hại nghiêm trọng lâu dài đến đường tiêu hóa, nguyên nhân bỏng đường tiêu hóa, gây co thắt cổ họng, nôn mửa, co giật sốc 146 Ngưỡng độc - LD50: 350 mg/kg (Chuột qua hệ tiêu hóa) Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất STT Tên hóa chất Tính chất hóa lý Clorine (7782-50-5) - Trạng thái vật lý: chất khí - Màu sắc: vàng lục nhạt - Mùi: hắc - Khối lượng: 70,9 g/mol - Điểm sôi -34 0C - Điểm đông -101 0C LPG + Khí đốt hóa lỏng LPG hỗn hợp chất định Butan, Propan, hỗn hợp Butan propan, chất tạo mùi đặc trưng Thành phần chủ yếu gồm chất Butan Propan, tùy theo hãng sản xuất kinh doanh gas mà tỉ lệ thành phần khác + Vận tốc bay LPG nhanh xảy rò rỉ bình, bồn chứa áp suất Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Độc tính Mãn tính: hít phải gây viêm đường hô hấp tổn thương phổi Tiếp xúc kéo dài lặp lặp lại gây tổn thương giác mạc phát triển đục thủy tinh thể tăng nhãn áp Cảnh báo nguy hiểm - Gây da nghiêm trọng tổn thương mắt - Có thể gây độc với đường hô hấp thay oxy khiến ngạt thở nhanh - Rất độc cho sinh vật thủy sinh Các đường tiếp xúc triệu chứng Mắt: Tiếp xúc với sản phẩm gây tổn thương mắt, gây bỏng mắt Hít phải: ăn mòn hệ hô hấp Tử vong hít phải Da: Gây bỏng da nặng Có thể thâm nhập vào vết loét da Tiếp xúc với da gây biến màu, viêm da - Gây ngạt chiếm chỗ oxy không khí Các đường tiếp xúc triệu chứng Mắt: - Không gây kích ứng mắt, nhiên tiếp xúc với dạng có nguy bỏng lạnh Hô hấp: - Không gây kích ứng, có nguy gây ngạt - Hít thở phải với nồng độ thấp gây buồn nôn, chóng mặt, đau đầu buồn ngủ - Xuất triệu trứng mê man hít phải nồng độ cao Da: - Không gây kích ứng da, tiếp xúc với dạng lỏng bốc bị bỏng lạnh Tiêu hóa: gặp trường hợp cố 147 Ngưỡng độc Propan: LC50 (Hô hấp): 50.000 ppm Isobutan : LC50 (Hô hấp): 57pph / 15 (chuột) Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất STT Tên hóa chất Tính chất hóa lý bình, bồn chứa giảm xuống khí LPG bình biến thành thể để bù vào lượng dụng làm cho khí cháy bình coi không đổi + Là loại khí đốt lượng lưu huỳnh gần không đáng kể P =2% Do cháy sản phẩm tạo thành chất độc, cháy hết nên không tạo khí CO độc hại + Về màu sắc, thể lỏng LPG màu thể có màu trắng mùi vị dạng nguyên chất không mùi Nhưng để dễ phát người ta trộn thêm chất tạo mùi để dễ phân biệt khí LPG thân không độc hít thở nhiều dẫn đến bị ngạt, ngất + Khi biến đổi từ thể lỏng sang thể khí có xảy trình thu nhiệt tiếp xúc trực tiếp với dòng khí da bị Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Độc tính 148 Ngưỡng độc Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất STT Tên hóa chất Tính chất hóa lý ăn mòn mờ mắt + Hơi LPG thoát từ bình, bồn có tỉ trọng nặng không khí: Butan 2,07 lần, Propan 1,55 lần LPG thoát là mặt đất tích tụ nơi kín gió LPG cháy đạt tới nhiệt độ cao từ 1900-1950oC nhiệt lượng lửa tỏa đạt tới 1200 kcal/kg LPG tỏa khuếch tán không khí đạt tỉ lệ định tạo hỗn hợp khí nổ có tia lửa Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Độc tính 149 Ngưỡng độc Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất Bảng 84 Phân loại hóa chất theo nhóm nguy hiểm STT Tên hoá chất Trạng thái thường CAS Number Nhóm hoá chất Acetaldehyde Lỏng 75-07-0 C high bp Acetic Anhydride Lỏng 107-20-0 F med Acetone Lỏng 67-64-1 A Acetonitrile Lỏng 75-05-8 A Acetyl Chloride Lỏng 75-36-5 F low, A Acetylchloride, chloro- Lỏng 79-04-9 F very low Acetylchloride, dichloro- Lỏng 79-36-7 F very low Acetylchloride, trichloro- Lỏng 76-02-8 F very low Acetylene Khí 74-86-2 C low bp 10 Acrolein Lỏng 107-02-8 F med, A 11 Allyl Alcohol Lỏng 107-18-6 A, F low 12 Allylamine Lỏng 107-11-9 F low,A 13 Allyl Bromide Lỏng 106-95-6 F low, A 14 Allyl Chloride Lỏng 107-05-1 F low, A 15 Amonia, Anhydrous Khí Lỏng 7664-41-7 D high 16 Amonia Solutions with more than 35% and less Lỏng 50% amonia 7664-41-7 F low 17 Amonia Solutions with Lỏng more than 50% amonia 7664-41-7 F med 18 Antimony pentafluoride Lỏng 7783-70-2 F high 19 Arsenic Tricloride Lỏng 7784-34-1 F high 20 Carbonyl Sulphie Comp-Gas in situ 463-58-1 D/E high, C low bp 21 Chlorine Khí Hóa Hóa 7782-50-5 Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai D/E high 150 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất Lỏng 22 Chlorine Dioxide Gas in situ 23 Chloropicrin Lỏng 76-06-2 F low 24 Chlorosulphonic Acid Lỏng 7790-94-5 F med 25 Cobalt Carbonyl Rắn in situ 10210-68-1 F very high 26 Cyanogen Khí Lỏng 460-19-5 D very high/ E high 27 Cyanogen Bromide Rắn 506-68-3 F med 28 Cyclohexane Lỏng 110-82-7 A 29 Cyclohexane, methyl- Lỏng 108-87-2 A 30 Cyclohexene Lỏng 110-83-8 A 31 Cyclopentane Lỏng 287-92-3 A,B 32 Cyclopropane Khí Lỏng 75-19-4 C low bp, A 19287-45-7 D/E very high, C low bp Hóa Hóa 33 Diborane (6) 34 Dichlorodimethyl Ether Lỏng 542-88-1 F high 35 Diethylamine Lỏng 109-89-7 A 36 Diethyl Ether Lỏng 60-29-7 A,B 37 Diisobutylene Lỏng 25167-70-8 A 38 Diisopropylether Lỏng 108-20-3 A 39 Dimethylamine, anhydrous Khí Lỏng 124-40-3 D/E med, C high bp, A 40 Dimethylamine, solutions Lỏng 124-40-3 B, F low 41 Dimethyldichlorosolane Lỏng 75-78-5 F med, A 42 Dimethyl Ether Khí Lỏng 115-10-6 D very high/ E high, A 43 Dimethyl Sulphide Lỏng 75-18-3 F low, A 44 1,4-Dioxane Lỏng 123-91-1 A 45 Ethane & Comp, Gas F very high Hóa Hóa Ethane Comp Gas, 74-84-0 Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai C low bp, A 151 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất mixtures Ref Lỏng 46 Ethyl Acetate Lỏng 141-78-6 A 47 Ethyl Acrylate Lỏng 140-88-5 A 48 Ethylbenzene Lỏng 100-41-4 A 49 Ethyl Bromide Lỏng 74-96-4 A, B, F low 50 Ethyl Chloride Khí Lỏng 75-00-3 C high bp, A 51 Ethyl Chloroformate Lỏng 541-41-3 F med, A 52 Ethyl Formate Lỏng 109-94-4 A 53 Ethyl Isocyanate Lỏng 109-90-0 F low, A 54 Ethyl Mercaptan Lỏng 75-08-1 F low, A 55 Ethyl Methyl Ketone Lỏng 78-93-3 A 56 Ethylamine or Comp, Gas, 75-04-7 Ethylamine Solutions Liquiud 57 Ethylene Ref Lỏng Gas Under 74-85-1 Pressure C low bp, A 58 Ethylene Chlorohydrin Lỏng 107-07-3 F low 59 Ethylene Diamine Lỏng 107-15-3 A, F med 60 Ethylene Dibromide Lỏng 106-93-4 F low 61 Ethylene Dichloride Lỏng 107-06-2 A, F low 62 Ethylene Oxide Lỏng: Gas Under 75-21-8 Pressure D/E med, A 63 Flourine Gas 7782-41-4 D/E high 64 Formaldehyde Lỏng 50-00-0 D high, med, A 65 Furan Lỏng 110-00-9 A 66 Gasoline Lỏng 86290-81-5 A,B Germane Khí Lỏng 67 Hóa Hóa Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 7782-65-2 D/E low very E C low bp, D/E very high 152 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất 68 Heptane Lỏng 142-82-5 A 69 Hexane Lỏng 110-54-3 A 70 Hydrazine Lỏng 302-01-2 F very low, A 71 Hydrocyanic Acid Liquefie Gas/ Lỏng 74-90-8 F high 72 Hydrogen Comp or Khí Hóa 1333-74-0 Lỏng 73 Hydrogen Bromide Khí Hóa 10035-10-6 D/E high Lỏng/ Lỏng 74 Hydroden Acid Chloride Khí Hóa 7647-01-0 Lỏng/ Lỏng D/E high 75 Hydrogen Acid Flouride Khí Hóa 7664-39-3 Lỏng/ Lỏng D/E med 76 Hydrogen Iodide C low bp Khí Hóa 10034-85-2 D/E high Lỏng/ Lỏng Lỏng 7722-84-1 Hydrogen Peroxide is an oxidizing substance and will accelerate when involved in a fire, it may ignite combustibles 77 Hydrogen Peroxide 78 Hydrogen Selenide Khí Lỏng 7783-07-5 D/E extreme, C low bp 79 Hydrogen Sulphide Gas/ Lỏng Under 7783-06-4 Pressure D/E high, C low bp 80 Iron pentacarbonyl Lỏng in situ 13463-40-6 F low 80 Isoamyl Ahcohol Lỏng 123-51-3 A 81 Isobutylamine Lỏng 78-81-9 F med, A 82 Isobutylene Lỏng 115-11-7 C high bp, A 83 Isobutyronnitrile Lỏng 78-82-0 A 84 Isofluorophate Lỏng 55-91-4 F high 85 Isophorone Diisocyanate Lỏng 4098-71-9 F low Hóa Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 153 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất 86 Isoprene Lỏng 87 Ketene Khí Lỏng Hóa 88 Liquefied Gases Natural Khí Lỏng Hóa 89 Liquefied Gases Petroleum Khí Lỏng Hóa 90 Manganese Trichlocarbonyl Lỏng in situ 12108-13-3 F very high 91 Mercury Lỏng 7439-85-3 92 Methacryloyloxyethyl Isocyanate Lỏng 30674-80-7 F med, A 93 Methane Khí Hóa Lỏng, Ref 74-82-8 Lỏng C low bp, A 94 Methanol Lỏng 67-56-1 A 95 Methyl Acetate Lỏng 79-20-9 A 96 Methyl Acetylene and Khí Propadiene Mixtures Lỏng 74-99-7 C low bp, A 97 Methyl Acrylate Lỏng 96-33-3 A 98 Methyl Bromide Khí Lỏng Hóa 74-83-9 D/E high 99 Methyl Chloride Khí Lỏng Hóa 74-87-3 D/E med 100 Methyl Ether Lỏng 107-30-2 F med, A 101 Methyl Formate Lỏng 107-31-3 A, B 102 Methyl Iodide Lỏng 74-88-4 F med 103 Methyl Isobutyl Ketone Lỏng 108-10-1 A 104 Methyl Isothiocyanate 556-61-1 F med, A 105 Lỏng Methyl magesium Solutin Bromide in Ethyl Ether situ Chloromethyl Rắn Lỏng Hóa or 78-79-5 A, B 463-51-4 D/E high 8006-14-2 C low bp, A 68476-85-7 C low bp, A in 75-16-1 Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai very F med, A A, B 154 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất 106 Methyl Mercaptan Khí Lỏng Hóa 74-93-1 F low, C high bp 107 Methyl Methacrylate Lỏng 80-62-6 A 108 Methyl Vinyl Ketone Lỏng 78-94-4 A 109 Naptha, Naptha Solvent 8030-30-6 A, B 110 Nickel Carbonyl 111 Nitric Acid, Fuming or Lỏng Red Fuming 7697-37-2 112 Nitric Oxide Comp-Gas 10102-43-9 D/E high 113 Nitrogen Dioxide Khí Lỏng 10102-44-0 F high 114 Nitrosylsulphuric Acid Lỏng 7782-78-7 F med 115 Octanes Lỏng 11-65-9 A 116 Osimium Tetroxide Rắn 20816-12-0 F low Petroleum or Naptha Lỏng Lỏng in situ 13463-39-3 Hóa F very high, A F high Khí Hóa Lỏng, Ref 7782-44-7 Lỏng 117 Oxygen 118 Pentane and Pentane Lỏng Mixtures 109-66-0 A, B 119 Perchloryl Flouride Gas in situ 7616-94-6 D med, E low 120 Phenol Rắn, Molten 108-95-2 or Lỏng A Phosgene Lỏng, Khí Hóa Lỏng 75-44-5 in situ D very high Comp Gas D/E very high, C low bp 121 Oxygen does not burn, but supports the combustion of other substances, and mat ignite combustibles 122 Phosphine 123 Phosphorus, white or Rắn 7803-51-2 or 7723-14-0 Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai A 155 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất yellow, dry or in solution, wite molten; Lỏng, amorphous or Molten amorphous red 124 Phosphorus Oxychloride Lỏng 10025-87-3 F low 125 Phosphorus Trichloride Lỏng 7719-12-2 F low 126 Propadiene Khí Lỏng Hóa 463-49-0 C low bp, A 127 Propane and Propane Khí Mixtures Lỏng Hóa 74-98-6 C low bp, A 128 Propane, 2-methyl- Khí Lỏng Hóa 75-28-5 C low bp, A 129 Propionaldehyde Lỏng 123-38-6 A 130 Propionitrile Lỏng 107-12-0 F high, A 131 n-Propylamine Lỏng 107-10-8 F very low, A 132 Propylene Oxide Lỏng 75-56-9 A, B 133 Pyridine Lỏng 110-86-1 A 134 Silicon Tetrafluoride Comp-Gas 7783-61-1 A Rắn, Lỏng 7775-09-9 135 Sodium Chlorate is an oxidizing substance and will accelerate burning when involved in a fire, it may ignite combustibles Sodium Chlorate 136 Stibine Comp-Gas 7803-52-3 D/E very high, C high bp 137 Styrene Monomer Lỏng 100-42-5 A 138 Sulphur Dichloride Lỏng 10545-99-0 F high 139 Sulphur Tetraflouride Comp-Gas 7783-60-0 D/E high 140 Sulphue Trioxide Rắn 7746-11-9 F high 141 Sulphuric Fuming Lỏng 8014-95-7 F med Acid, Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai very 156 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất 142 Sulphuryl Chloride Lỏng 7791-25-5 F low 143 Tetraethyl Lead Lỏng 78-00-2 F low 144 Tetrafluoroethylene Comp-Gas 116-14-3 C high bp 145 Tetramethyl Lead Lỏng 75-74-1 F low 146 Thionyl Chloride Lỏng 7719-09-7 F med 147 Thiophosgene Lỏng 463-71-8 F high 148 Titanium Chloride Lỏng 7550-45-0 F high 149 Toluene Lỏng 108-88-3 A 150 Toluene 2,4-diisocyante Rắn 584-84-9 F low 151 2,4 – Toluylenediamine Rắn 95-80-7 F med 152 Triethylamine Lỏng 75-50-3 D/E med 153 Trimethylchlorosilane Lỏng 75-77-4 F very low, A 154 Tungsten Hexaflouride Lỏng 7783-82-6 F high 155 Uranium Hexaflouride Rắn 7783-81-5 F high 156 Vinyl Acetate Lỏng 108-05-4 A 157 Vinyl Chloride Khí Lỏng Hóa 75-01-4 C low bp, A, D med, E low 158 Vinyl Methyl Ether Khí Lỏng Hóa 107-25-5 C high bp 159 Vinylidene Chloride Lỏng 75-35-4 F low, A 160 Xylene Lỏng 1330-20-7 A Sở Công ThươngỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 157
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay