TRỌN BỘ GA VẬT LÝ 9

175 450 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

. một hiệu điện thế U=15V thì cường độ qua vật dẫn là 0,3A . a) Tính điện trở của vật dẫn ? b) Muốn cường độ qua vật dẫn là 0.75A thì phải đặt vào hai đầu. điện vào hiệu điện HỌC KỲ I CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC Ngày soạn:…………………. Giáo án Vật Lí 9 Tuần:…………. Ngày dạy:…………………… ------------  ------------ Tiết:…………… thế
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ GA VẬT LÝ 9, TRỌN BỘ GA VẬT LÝ 9, TRỌN BỘ GA VẬT LÝ 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn