Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Cơ Sở

33 134 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:42

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ơ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ MODULE 34 THCS A.Giới thiệu tổng quan Giáo dục là trình hoạt động kết hợp với vai trò chủ đạo của giáo viên và sự tự giác tích cực, độc lập tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh nhằm hình thành ý thức, tình cảm và chủ yếu là hành vi, thói quen đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội quy định cho học sinh Nhân cách học sinh hình thành qua hai đường bản: đường dạy học và đường hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh, nó có nội dung phơng phú hơn, hình thức giáo dục đa dạng hơn, hấp dẫn hơn, phạm vi tiến hành rộng rãi hơn, khả liên kết lực lượng giáo dục dồi dào Để nâng cao chất lượng giáo dục vai trò của người giáo viên trình giáo dục học sinh là quan trọng Người giáo viên phải là người giỏi về chuyên môn mà phải có kĩ nghiệp vụ sư phạm tốt, đó có kĩ tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh nói chung, đặc biệt có kĩ tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng Giáo dục có hiệu quả cao nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển tâm, sinh lí lứa tuổi, vậy, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phải cứ vào đặc điểm lứa tuổi Học sinh trung học sở là lứa tuổi thiếu niên (từ 11-15 tuổi) với đặc trưng bật là sự nhảy vọt về sự phát triển sinh lí, lứa tuổi dậy thì, phát dục Đây là giai đoạn đổi thay từ trẻ nhỏ thành người lớn, sự chuyển biến từ tuổi thơ sang trưởng thành Các em nhận sự phát triển mạnh mẽ và đột ngột đó, bắt đầu ý đến thể, đến vẽ ngoài của Do đó, nhà sư phạm cần ý đến đặc điểm này ở học sinh để có tác động giáo dục phù hợp Lứa tuổi này muốn khẳng định giá trị phẩm chất và lực của bản thân, muốn sống tự lập, mong làm việc có ý nghĩa Sự tham gia vào đời sống của người lớn, đảm nhiệm sổ công việc của người lớn ở lứa tuổi này làm thay đổi quan niệm, thái độ Đối với em "không là trẻ nữa" Điều này làm tăng tính tích cực học tập, hoạt động xã hội của học sinh Tuy nhiên, ở lứa tuổi này em chưa hiểu rõ hạn chế về sức lực của mình, em có sự đánh giá lại giá trị của người lớn Những biểu bướng bỉnh, dễ bị kích động, sự vụng về, kết quả học tập giảm sút là biểu dễ thấy ở lứa tuổi này Sự thay đổi về tính tình, hay e then, nhút nhát khoe khoang, có hăng hái nhiệt tình, rồi thờ là biểu thăng đời sống tâm lí tuổi dậy Để định hướng tốt cho sự phát triển nhân cách của em, thầy, cô giáo cần nghiên cứu giới nội tâm của em, hiểu rõ nhu cầu, đặc điểm tâm sinh lí để kịp điều chỉnh, uốn nắn, thúc đẩy, lôi cuốn học sinh vào loại hoạt động Một đặc điểm tâm lí của nhân cách lứa tuổi thiếu niên là “cảm giác là người lớn Ở lứa tuổi này, sự trưởng thành về mặt xã hội là sự chuẩn bị quan trọng để em gia nhâp vào xã hội người lớn Quá trình tự ý thức diễn mạnh mẽ ở tuổi này: mong muốn, khát vọng là người lớn, ý thức không là trẻ Tính tích cực xã hội của em biểu ở chỗ, nhạy bén với chuẩn mực, hành vi của người lớn Đặc biệt ở lứa tuổi thiếu niên, giao lưu nhóm bạn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nhân cách Quan hệ bạn bè vượt khỏi phạm vi nhà trường, trở thành quan trọng, chí đẩy lùi học tập xuống hàng thứ hai đối với lứa tuổi này Những tượng biến đổi đột ngột về tính cách, lối sống của thiếu niên nhiều ảnh hưởng lớn từ bạn bè Tinh bạn ở lứa tuổi này khác với lứa tuổi nhi đồng ở chỗ: vị tri của trẻ nhi đồng phụ thuộc vào sức học, là sở để thiết lập tình bạn, ở lứa tuổi thiếu niên, điều quan trọng lại là phẩm chất của tình bạn, sự nhanh tri, tính can đảm và kĩ làm chủ bản thân Tóm lai, nắm vững đặc điểm về tâm, sinh lí của học sinh trung học sở là nền tảng quan trọng đối với lực lượng giáo dục Giáo dục nhà trường cần ý đến đặc điểm để tổ chức hoạt động giáo dục cho phù hợp với đặc điểm lứa tuổi Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không chủ ý đến đặc điểm này không thể phát huy tính tích cực, vai trò chủ thể sáng tạo của học sinh Nắm vững đặc điểm phát triển tâm, sinh lí của học sinh trung học sở, người giáo viên mói có thể tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho em Đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tính tích cực hoạt động, vai trò chủ thể của học sinh là yếu tố bản định hiệu quả giáo dục của loại hình hoạt động này Hiện nay, tính tích cực hoạt động của học sinh nhìn chung chưa cao, em thụ động khâu của quy trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Trong trình triển khai thực chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đa số học sinh chưa bồi dưỡng, huấn luyện để phát huy kĩ tự quản như: kĩ tham gia; kĩ giao tiếp, hoà nhâp; kĩ tổ chức, quản lí, điểu khiển hoạt động tập thể Thực tế, giáo viên chủ nhiệm và người tổ chức hoạt động chưa khai thác tổi đa tiềm sáng tạo, tính tích cực của học sinh, vậy, tính thụ động của đa số học sinh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là thực tế đáng quan tâm Chính vậy, việc đổi phương pháp tổ chức hoạt động cho giáo viên là yêu cầu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Module này giúp người học hiểu rõ vị trí, vai trò và mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở; nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở theo định hướng đổi nâng cao chất luợng giáo dục phổ thông Module này yêu cầu người học biết cách tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, có kĩ thiết kế và thực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở có hiệu quả Module gồm nội dung sau: Vị trí, vai trò và mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Thực hành tổ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở B MỤC TIÊU Học xong module này, người học cần đạt mục tiêu sau: Về kiến thức Xác định rõ vị trí, vai trò của của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Nêu mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Trình bày nội dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Nêu lên phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở theo định hướng đổi giáo dục phổ thông Về kĩ Có kĩ thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cụ thể ở trường trung học sở Nâng cao kĩ tổ chức và thực hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Về thái độ Có thái độ tích cực việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Có niềm tin và thực sự cầu thị thực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đảm bảo yêu cầu đổi giáo dục C NỘI DUNG Nội dung VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ờ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỜ Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, vai trò hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở Nhiệm vụ Bạn suy nghĩ từ trải nghiệm của bản thân và kiến thức tích luỹ để trả lời sổ câu hỏi đây: Hãy nêu vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ờ trường trung học sở Hãy trình bày vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với việc phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh Hãy nêu biểu của tính tích cực hoạt động của học sinh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bạn ghi lại kết quả suy nghĩ của bạn về đáp án cho câu hỏi Bạn có thể tham khảo thêm thông tin trích dẫn để hoàn thiện câu trả lời của bạn Thông tin phản hồi Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thòng tư số 12/3011/ TT-BGDĐT ngày 20/3/2011 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo) xác định khái quát tính pháp lí về vị tri, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp công tác giáo dục học sinh, Theo đó, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là phận thống của trình giáo dục toàn diện nhà trường Vị tri, vai trò có tính pháp lí của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường là: Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ và kĩ bản, phát triển lực cả nhân, tính động và sáng tạo, Xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tực học lên vào sống lao động Theo Đãng Vũ Hoạt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: là ba kế hoạch đào tạo (đó là kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp, kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề) của trường trung học sở nhằm thực mục tiêu đào tạo của cấp học theo hướng giáo dục: nhân văn, khoa học và kĩ thuật Hoạt động giáo dục lên lớp có vai trò sau: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tiếp hoạt động dạy- học, đó tạo nên sự hài hoà, cân đối của trình sư phạm toàn diện, thống nhằm “hiện thực hoá" mục tiêu của cấp học Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vừa củng cố, vừa phát triển quan hệ giao tiếp và hoạt động học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, lớp trường và cộng đồng xã hội Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thu hút và phát huy tiềm của lực lượng giáo dục xã hội và gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiến của học sinh về khoa học - kĩ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, vãn hoá văn nghệ, thẩm mĩ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí để giúp em hình thành và phát triển nhân cách (đạo đức, lực, sở trường ) Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vời việc phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh: Có thể nói tính tích cực hoạt động là thành phần bản cấu trúc của nhân cách Tính tích cực đó có thể nảy sinh và phát triển sự tham gia trục tiếp của người vào hoạt động Đối với học sinh, tính tích cực hoạt động là yêu cầu không thể thiếu của trình học tập và rèn luyện của em Tham gia vào hoạt động tập thể là cách tốt để học sinh rèn luyện tính tích cực vậy, nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, tạo cho học sinh có hội để rèn luyện tính tích cực hoạt động cho bản thân Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với hình thức tổ chức đa dạng giờ vai trò lất quan trọng việc phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với tính đa dạng của nó thu hút học sinh tham gia vào trình tổ chức hoạt động Tính đa dạng và phong phú của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thể rõ ở nội dung hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động, điều kiện thực hoạt động, điều đó là yếu tố quan trọng kích thích tính tích cực hoạt động của học sinh Để phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giờ vai trò chủ chốt hoạt động giáo dục ở nhà trường, với đặc thù của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, với chương trình và quỹ thửi gian thực khẳng định chương trình, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo nên điều kiện thuận lợi để học sinh rèn luyện tính tích cực hoạt động Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nhiệm vụ liên kết lực lượng giáo dục và ngoài nhà trường tham gia vào trình tổ chức hoạt động Trong mổi liên kết này, nhà trường giờ vai trò chủ đạo điều phỏi quan hệ, đó có quan hệ học sinh với giáo viên và với lực lượng giáo dục khác, mổi quan hệ này' tạo tiền đề để học sinh phát huy tính tích cực hoạt động, giúp em có thêm kinh nghiệm việc tổ chức và điều khiển hoạt động, có thể coi là vai trò gián tiếp của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp việc thức đẩy tính tích cực hoạt động của học sinh Những biểu của tính tích cực hoạt động của học smh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tính tích cực biểu học sinh tham gia vào trình tổ chức và điều khiển hoạt động của tập thể Thứ nhất, tìm tòi và lựa chọn hình thức hoạt động đa dang khác nhằm thoả mãn nhu cầu của em Đây là biểu của tính tích cực hoạt động của học sinh Các em thích hoạt động chứng tự đề xuất và tự tổ chức Thứ hai, tính tích cực của học sinh thể việc động xây dụng kế hoạch tổ chức hoạt động, phân công chuẩn bị công việc cho hoạt động Trong trình chuẩn bị, học sinh tự bàn bạc và tìm biện pháp thực công việc cho hoạt động Thứ ba, tính tích cực thể ở sự tham gia nhiệt tình và sáng tạo của học sinh Mỗi học sinh với tư cách là chủ thể của hoat động tham gia đóng góp ý kiến nhằm thống công việc cần chuẩn bị cho hoạt động Các em suy nghĩ để tìm hình thức hoạt động mới, hấp dẫn phù họp với nhu cầu và nguyện vọng của tập thể Thứ tư, tính tích cực thể ờ khâu đánh giá kết quả hoạt động Trên sở tiêu chí đánh giá, em xem xét và phân tích mặt đạt được, đồng thỏi tự rút điểm hạn chế cần phải khắc phục Thứ năm, sự phỏi hợp điều khiển cách nhịp nhàng em giờ vai trò điều khiển hoạt động là biểu của tính tích cực hoạt động của học sinh Câu hỏi tự đánh giá Theo bạn, tính tích cực hoạt động của học sinh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp biểu nào? Bạn trình bầy vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với việc phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh, cho ví dụ minh hoạ Hoạt động 2: Tìm hiểu mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở Nhiệm vụ Bạn hiểu rõ và sâu sấc vị tri, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, việc quan trọng và cần thiết là bạn phải hiểu và nắm mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Điều đó giúp bạn xác định, tìm hìễu, khai thác nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với yêu cầu tổ chức thực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả Nghĩa là bạn phải tìm lời giải đáp cho câu hỏi sau đây: Hãy trình bày mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Hãy nêu nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trưững trung học sở Bạn trao Đối với đồng nghiệp và nghìÊn cứu tài liệu liên quan, suy ngẫm để đua câu trả lòi đầy đú vầ ứiục tế Thông tin phản hồi * Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Mục tiêu giáo dục là hệ thống chuẩn mục của mẫu hình nhân cách cần hình thành ờ đối tượng người giáo dục định Đó là hệ thống cụ thể yêu cầu xã hội moi thời đại, từng giai đoạn xác định Đối với nhân cách loại đối tượng giáo dục Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là điều kiện thuận lơi để học sinh phát huy vai trò chủ thể của hoạt động, nâng cao tính tích cực hoạt động, qua đó rèn luyện nét nhân cách của người phát triển toàn diện Với ý nghĩa đó, mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở nhằm: Củng cố và khắc sâu kiến thức của môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về lĩnh vục của đời sống xã hội, làm phông phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh Rèn luyện cho học sinh kĩ bản phù hợp với lứa tuổi trung học sở như: kĩ giao tiếp ứng xử có văn hoá; kĩ tổ chức quản lí và tham gia hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kĩ tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyén; củng cố, phát triển hành vi, thỏi quen tốt học lập, lao động và công tác xã hội Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin sáng với sống, với quê hương đất nước; có thái độ đứng đắn đối với tượng tự nhiên và xã hội Như vậy, việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải nhằm thoả mãn ba mục tiêu trên, cho học sinh thực sự trở thành chủ thể tích cực, sáng tạo nhằm phát huy, phát triển tiềm của em Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh là nhân tố bản tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ờ nhà trường Nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS - Nhiệm vụ giáo dục về nhận thức: + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh bổ sung, củng cố và hoàn thiện tri thức học lớp Đồng thời qua hoạt động thực tế, học sinh có thêm hiểu biết, kiến thức mới, mở rộng nhãn quan với giới xung quanh, với cộng đồng xã hội + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh biết vận dụng tri thức học để giải vấn đề thực tiễn đời sống (tự nhiên, xã hội) đặt + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh định hướng nhận thức, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đút; lối sống phù hợp Qua đó từng bước làm giàu thêm vốn sống kinh nghiệm thực tế, xã hội cho em + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh định hướng trị, xã hội, có hiểu biết định về truyền thống đẩu tranh cách mạng, truyền thơng xây dựng và bảo vệ Tổ quổc, truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương, đất nước Đồng thời làm tăng thêm sự hiểu biết của em về Bác Hồ, về Đảng, về Đoàn, Đội, để em thực tốt nghĩa vụ của người học sinh, người đội viên, đoàn viên + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh có hiểu biết tổi thiểu về vấn đề có tính thời đại như: hoà bình và hữu nghị, dân số, môi trường, tệ nạn xã hội, pháp luật, đời sống Nhiệm vụ giáo dục thái độ: + Trước hết, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải tạo cho học sinh sự húng thú và lòng ham muốn hoạt động Hoạt động phải mang lại lợi ích cho học sinh để thu hút, lôi cuổn em tự giác tham gia đạt hiệu quả giáo dục + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp từng bước hình thành cho học sinh niềm tin vào giá trị mà em phải vươn tới, đó là giá trị tốt đẹp của truyền thống dân tộc, của quê hương, đất nước, của trường, của lớp để trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tích cực, công dân có ích cho xã hội mai sau + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bồi dương cho học sinh tình cảm đạo đức sáng (tình cảm thầy- trò, tình cảm bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước ) qua đó giúp em biết trân trọng tốt, đẹp; biết ghét xấu, lỗi thời không phù hợp sống + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bồi dưỡng, xây dụng cho học sinh lối sống và nếp sống phù hợp với đạo đúc, pháp luật, truyền thống tốt đẹp của địa phương, của đất nước + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rèn luyện cho học sinh tính tích cực, tính động sẵn sàng tham gia hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường, của lớp lợi ích chung, sự trường thành và tiến của bản thân + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần giáo dục cho học sinh tình đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế, với dân tộc khác giới Nhiệm vụ giáo dục kĩ năng: + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rèn luyện cho học sinh kĩ tự nhận thức, kĩ giao tiếp, ứng xử có văn hoá, thói quen tốt học tập, lao động và rèn luyện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rèn luyện cho học sinh kĩ tự quản, đó có kĩ tổ chức, kĩ điều khiển, kĩ tham gia và thực hoạt động tập thể có hiệu quả; kĩ nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rèn luyện cho học sinh kĩ tự giáo dục, tự điều chỉnh, kĩ hoà nhâp để thực tốt nhiệm vụ, vấn đề đặt của hoạt động, của thực tiễn Câu hỏi tự đánh giá Hãy trình bày ngắn gọn về mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ờ trường trung học sở Nội dung NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ơ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ Hoạt động: Tìm hiểu nội dung hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở Nhiệm vụ Để thực hoạt động này, bạn cần tra cứu thêm tài liệu, tổng kết kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân bạn để giải bài tập đặt đây: Bạn liệt kê nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mà bạn biết Bạn trình bày loại hình và nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Bạn trình bày nội dung chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Bạn trao đổi nhóm học tập của và ghi lại kết quả vào sổ học tập của bạn Thông tin phản hồi Thực tế, nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phong phú và đa dạng, chủ yếu tập trung vào loại hình hoạt động sau đây: Hoạt động xã hội và nhân văn: Hoạt động kỉ niệm ngày 1ễ lớn, sự kiện về trị, xã hội nước và quốc tế sự kiện đáng ý ờ địa phương Thi tim hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của địa phương Tuyên truyền cổ động về nội quy nhà trường, quy định về pháp luật (như Luật Giao thông, trật tự công cộng ); sách lớn của nhà nước (như dân số, bảo vệ môi sinh, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội ) và quy định của địa phương Hường ứng và tham gia hoạt động 1ễ hội, hoạt động văn hoá, truyền thống ở địa phương Công tác Trần Quổc Toản và hoạt động nhân đạo đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện khác thăm hỏi và giúp đỡ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở địa phương bạn lớp, trường đau yếu, tật nguyền, nghèo khổ chia sẻ với bạn trang lứa (trong nước quốc tế) gặp khó khăn về thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh với hình thức phù hợp; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm ờ địa phương Phụ trách Sao Nhi đồng (ở địa phương, ở trường tiểu học kết nghĩa) Hoạt động văn hoá nghệ thuật và thẩm mĩ: Sinh hoạt văn nghệ thơ ca, múa hát, kịch ngắn, kịch câm, tẩu, kể chuyện, âm nhạc thể hình thức khác Đọc sách báo, xem phim, xem biểu diễn văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật Tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử Du lịch, cắm trại Thi vẻ đẹp học sinh tuổi thiếu niên Thi khéo tay và trưng bày triển lãm sản phẩm và thành tích nhân ngày hội học sinh của trường kết hợp hoạt động tập thể theo chủ đề của lớp Ví dụ, có thể tổ chức cho học sinh thi thêu, đan, cắm hoa, may vá, vẽ, nặn trưng bày vở chữ đẹp, bài văn hay, điểm 10, cách giải bài độc đáo, dụng cụ học tập, học sinh tự tạo, tờ báo tường đẹp Các hoạt động câu lạc chuyên đề phù hợp với lứa tuổi và hứng thú của học sinh Hoạt động vui chơi và giải trí: Thể dục giờ chống mệt mỏi Tập và chơi thể thao: có thể thành lập đội thể thao theo lớp khối lớp, trường bóng đá, bóng bàn, điền kinh, cờ quốc tế Các trò vui chơi giải trí loại trò chơi vận động, trò chơi thể thao, trò chơi trí tuệ xen kẽ tiết sinh hoạt lập thể của lớp, giờ chơi, ngày hội Tổ chức ngày hội vui khỏe, biểu diễn, thi đấu Hoạt động tiếp cận khoa học (tự nhiên, xã hội, kĩ thuật và hướng nghiệp): Các trò chơi hỏi - đáp tìm hiểu về xã hội, khoa học theo chuyên đề (toán, lí, hoá, sinh vật thiên văn ) Sưu tầm, tìm hiểu về danh nhân, nhà bác học, gương ham học, say mê phát minh, sáng chế Tham gia sinh hoạt câu lạc “Những người ham hiểu biết" (theo lĩnh vực hứng thú và hợp khiếu) Tham quan sở sản xuất - công trình khoa học; xem triển lãm về thành tựu kinh tế, kĩ thuật Thi làm đồ dùng học tập, dụng cụ trực quan (thi khéo tay, kĩ thuật, trưng bày ) Hoạt động lao động công ích: Trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường và khu vực của nhà trường Trang trí lớp học Trồng cây, làm bồn hoa, cảnh cho đẹp trường, đẹp lớp Tham gia lao động công trình công cộng của nhà trường Chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở bao gồm chủ điểm giáo dục năm học và chủ điểm hoạt động hè Đó là chủ điểm: Tháng 9: Truyền thống nhà trường Tháng 10: Chăm ngoan học giỏi Tháng 11: Tôn sư trọng đạo Tháng 12: Uống nước nhớ nguồn Tháng 1,2: Mừng Đảng mừng xuân Tháng 3: Tiến bước lên Đoàn Tháng 4: Hoà bình và hữu nghị Tháng 5: Bác Hồ kính yêu Tháng hè (6, 7, 8): Hè vui, khỏe và bổ ích Mọi chủ điểm giáo dục có mục tiêu, nội dung và hình thức hoạt động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi học sinh ờ từng khối lớp Dưới là chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trường trung học sở (phần bắt buộc): Gợi ý nội dung hình thức hoạt động từng lớp Mục tiêu giáo Tháng Chủ điểm dục Lớp Lớp Lớp Lớp 9 TRUYỀN - Hiểu - Thảoluận - thảo luận nội - trau dồi về - thảo luận về THỐNG truyền nội Quy và nhiệm vị trí, nhiệm Nhiệm vụ NHÀ thống tốt đẹp Quy và Vụ năm học Vụ của của người của trường, lớp - Tự hào và yêu mến trường, lớp - Biết giữ gìn, TRƯỜNG bảo vệ phát huy truyền thống của trường, lớp 10 11 CHĂM NGOAN HỌC GIỎI TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO nhiệm vụ năm học - nghe giới thiệu về truyền Thống của trường - tập bài hát quy định - tổ chức đội ngũ cán Lớp - Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xây dựng ý thức trách nhiệm học tập - Rèn luyện kĩ Năng, phương Pháp học tập đắn - Biết giúp đỡ học tập - Nghe giới thiệu Thư Bác - Giao ước thi đua Các tổ, cá nhân - Trau dồi về Phương pháp học tập ở cấp trường trung học sở - Thi văn nghệ Giữa tổ - Hiểu Công lao to lớn của thầy, cô gíao; xác định trách nhiệm và bổn phận của người học sinh đối với thầy, cô Giáo - Có thái độ - Nghe giới thiệu về đội Ngũ thầy, Cô giáo Trong trường - Trau Dồi tâm tình và ca hát mừng Ngày -thi tìm hiểu Về truyền thống Của trường - sinh hoạt văn Nghệ theo chủ đề - bầu cán lớp người Học sinh lớp -xây dựng kế Họach phát huy Truyền thống Của lớp của trường -thi hát bài hát truyền thống - bầu cán lớp - Trau - Thảo Dồi về luận nội chủ đề dung "Làm thư Bác nào - Giao Để học ước thi tập tốt Đua Theo lời Các tổ Bác Cá nhân dạy?" -Tổ - Giao Chức Ước thi hội vui Đua học tập Các tổ - Sinh Cá nhân Hoạt -Thi Văn Tìm hiểu Nghệ Theo Gương Chủ đề tự Học tâp tốt chọn - Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề tự chọn - Đăng - Thảo kí "Tuần luận học tốt" chủ đề với chủ "Tình đề: Nghĩa "Hoa Điểm tốt thầy - trò dâng -Thi thầy viết, vẽ Cô về thầy, - Sinh Cô giáo Hoạt -Tổ Văn chức kỉ học sinh Cuối cấp trung học sở - trồng lưu niệm - thi viết, vẽ ca ngợi truyền Thống nhà trường - bầu cán lớp - Thi tìm Hiểu thư Bác 1945 và 1968) - Đăng kí thi đua học tập tốt - Sinh Họạt theo chủ đề "Em là nhà khoa học" - Sinh Họat văn Nghệ theo chủ đề tự Chọn - Thảo luận chủ đề "Tôn sư trọng đạo - Biểu diễn văn nghệ Chào Mừng 20/11 - Đăng kí 12 1-2 UỐNG NUỚC NHỚ NGUỒN MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUẦN biết ơn và kính trọng thầy, cô giáo - Rèn luyện hành vi và kĩ ứng xử có văn hóa giao tiếp với thầy, cô giáo 20/11 - Tổ chức Kỉ niệm Ngày 20/11 - Đăng kí "Tháng học tốt, tuần học tốt" niệm "Tuần Ngày Học tốt" 20/11 - Tổ chức - Đăng Kỉ niệm kí "Tuần học Ngày tốt" 20/11 - Tìm Hiểu Truyền Thống Cách Mạng của địa phương - Tổ chức hội vui học tập - Vui văn Nghệ - Nghe Nói Chuyện về ngày 22/12 nghệ Mừng Ngày 20/11 -Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11 - Bình báo tường nhân ngày 20/11 - Tìm Hiểu về anh Hùng liệt sĩ của địa Phương - Biểu diễn văn nghệ -Tổ chức hội vui học tập - Thi kể Chuyện lịch sử - Có hiểu biết về truyền thống dân tộc về anh đội Cụ Hồ - Có ý thức tự Hào tôn trọng Truyền thống Dân tộc - Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc - Hiểu vai Trò và công ơn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quê hương đất nước -Nâng cao lòng yêu nước, yêu quê hương - Thực lối - Tìm Hiểu gương sáng đảng viên & quê hương - Trình bày kết quả sưu tầm về ca dao, tục ngữ , và nét đẹp -Thi tìm hiểu về truyền thống văn hóa của quê hương - Tìm hiểu Những nét đổi thay của quê -Thi tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đảng -Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp của quê - Thảo - Thảo luận về Luận về truyền Chủ đề Thống "Thanh cách niên phát Mạng Huy của địa truyền phương Thống -Thi cách văn Mạng của nghệ dân tộc" -Tổ - Thi văn Chức nghệ hội vui - Tổ chức học tập hội vui học - Giao tập lưu với -Xây Cựu Dựng kế chiến Hoạch Binh giúp đỡ của địa gia phương đình có công với cách mạng -Tìm Hiểu về Đuờng lối Đổi Của Đảng - Trồ ng Cây lưu Niệm với Trường - Giao lưu với đảng viên ưu tú & + Cá nhân, nhóm thực + Địa điểm thực nhiệm vụ + Thời gian thực nhiệm vụ + Phương tiện thực nhiệm vụ + Sản phẩm cuối cần có + Cách thức trình bày/đánh giá sản phẩm Nhiệm vụ phải phù hợp với: + Mục tiêu hoạt động + Trình độ học sinh + Thời gian, không gian hoạt động + Cơ sở vật chất, trang thiết bị Kĩ thuật "khăn trải bàn” Học sinh chia thành nhóm người Mỗi nhóm có tở giấy AO đặt bàn, là khăn trải bàn thành viên của nhóm ngồi đối diện với cạnh của “khăn trải bàn" Đầu tiên, thành viên suy nghĩ và liệt kê tất cả ý tưởng của vào phần cạnh “khăn trải bàn" trước mặt Sau Đó nhóm thảo luận và tìm ý tưởng chung để đưa vào “khăn trải bàn" Kĩ thuật 635(XY2): Mỗi nhóm người người viết ý kiến tở giấy vòng phút về cách giải vấn đề và tiếp tực chuyển cho người bên cạnh Tiếp tực tất cả người đều viết ý kiến của mình, có thể lặp lại vòng khác Con số - - có thể thay đối Đây là dạng cụ thể của kĩ thuật XYZ, Đó XYZ là số có thể tự quy định Kĩ thuật "bể cá” Kĩ thuật “bể cá" là kĩ thuật dùng cho thảo luận nhóm, đó: Một nhóm học sinh ngồi lớp và thảo luận với Những học sinh khác lớp ngồi xung quanh ở vòng ngoài theo dõi thảo luận đó và ghi chép Sau kết thức thảo luận học sinh quan sát đưa nhận xét về cách ứng xử của học sinh thảo luận Trong trình thảo luận, người quan sát và người thảo luận thay đối vai trò với Kĩ thuật “phòng tránh” Tất cả thành viên phác hoạ ý nghĩ về cách giải vấn đề tờ bìa, rồi dán lên bàn hay lên tường triển lãm tranh Trong vòng “triển lãm tranh" thành viên trình bày suy nghĩ của về cách giải (giai đoạn tập hợp) Trong giai đoạn thứ hai của việc tìm IM giải cá nhân, phương án giải tiếp tực tìm kiếm Trong giai đoạn đánh giá, tất cả phương án giải tập hợp lại và tìm phương án tối ưu Kĩ thuật "công đoạn” Học sinh chia thành nhóm, nhóm giao giải nhiệm vụ khác nhau, ví dụ: nhóm - thảo luận câu A, nhóm - thảo luận câu B, nhóm - thảo luận câu c, nhóm4 thảo luận câu D Sau nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận vào giấy AO xong, nhóm luân chuyển giấy AO ghi kết quả thảo luận cho Cụ thể là: Nhóm chuyển cho nhóm 2, Nhóm chuyển cho nhóm 3, Nhóm chuyển cho nhóm 4, Nhóm chuyển cho nhóm Các nhóm đọc và góp ý kiến bổ sung cho nhóm bạn Sau Đó lại tiếp tực luân chuyển kết quả cho nhóm và nhận tiếp kết quả từ nhóm khác để góp ý Cứ nhóm nhận lại tờ giấy AO của nhóm với ý kiến góp ý của nhóm khác Từng nhóm xem vầ xử lí ý kiến của bạn để hoàn thiện lại kết quả thảo luận của nhóm Sau hoàn thiện xong, nhóm treo kết quả thảo luận lên tường lớp học Kĩ thuật “Cắt mảnh ghép” Một số học sinh phản thành nhóm và giáo viên phản công cho nhóm thảo luận tìm hiểu sâu về vấn đề khác của bài học Chẳng hạn: nhóm - thảo luận vấn đề Ạ, nhóm - thảo luận vấn đề nhóm 3- thảo luận vấn đề c, nhóm + thảo luận vấn đề D Học sinh thảo luận theo nhóm vấn đề phản công Sau đó, thành viên của nhóm này tập hợp lại thành nhóm mới, nhóm có đủ “chuyên gia" về vấn đề A, B, c, D “Chuyên gia" về từng lĩnh vục có trách nhiệm trao đối lại với cả nhóm về vấn đề mà em có hội tìm hiểu sâu lúc trước theo nhóm cũ Kĩ thuật “Động não" (còn gọi là “côngnão"}: Động não là kĩ thuật giúp cho học sinh thời gian ngắn nảy sinh nhiều ý tưởng mẻ, độc đáo về chủ đề nào đó Các thành viên cổ vũ tham gia cách tích cực, không hạn chế ý tưởng (nhằm tạo lốc ý tưởng) Động não thường sử dụng trường hợp sau: + Dùng giai đoạn giới thiệu vào chủ đề + Sử dụng để tìm phương án giải vấn đề + Dùng để thu thập khả lựa chọn và suy nghĩ khác Động não có thể tiến hành theo bước sau: + Giáo viên nêu câu hỏi vấn đề (có nhiều cách trả IM) cần tìm hiểu trước lớp trước nhóm + Khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt + Liệt kê tất cả ý kiến lên bảng giáy to không loại trừ ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp + Phản loại ý kiến + Lầm sáng từ ý kiến chưa rõ ràng + Tổng hợp ý kiến của học sinh và rút kết luận Một số lưu ý sử dụng kĩ thuật động não: + Câu hỏi động não phải tạo nhiều cách suy nghĩ, nhiều cách giải + Kĩ thuật động não đặc biệt phù hợp với chủ đề nhiều quen thuộc thực tế sống của học sinh + Các ý kiến phát biểu nên ngắn gọn từ hay câu thật ngắn + Giáo viên không nên đánh giá và phê phán trình thu thập ý tưởng của thành viên + Cần liên hệ với ý tưởng trình bày + Khuyến khích số lượng ý tưởng + Cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng Kĩ thuật 3x3x3: Kĩ thuật 3x3x3 thường sử dụng để lấy thông tin phản hồi của học sinh sau phần, hoạt động Giáo viên có thể cho học sinh viết giấy: điều em cho là tốt cảm thấy hài lòng điều em cho là chưa tốt cảm thấy chưa hài lòng điều em muốn thay đối bổ sung Kĩ thuật “trình bày phút": Giáo viên tổ chức cho học sinh có hội tổng kết lại học bài trình bày ngắn gọn và cô đọng với bạn lớp Qua đó, em có hội tổng kết kiến thức và đặt câu hỏi về điều băn khoăn, thắc mác Cuối tiết học (thậm chí tiết học), giáo viên nên cho em vài phút để trả lời câu hỏi: Điều quan trọng em học hôm là gì? Theo em, vấn đề là quan trọng mà chưa giải đáp? Các câu hỏi có thể nhiều hình thức khác Các câu hỏi câu trả lời học sinh đưa giúp củng cổ trình học tập của em và cho giáo viên thấy em hiểu vấn đề nào Kĩ thuật“chủng em biết 3”: Học sinh lập thành nhóm người và vòng 10 phút, em thảo luận về mà em biết về chủ đề này Sau đó, em chọn điểm để trình bày với cả lớp Mỗi nhóm cử em lên trình bày về cả điểm nói Kĩ thuật ‘hỏi và trả lời” Học sinh đặt câu hỏi có liên quan đến chủ đề nào đó Một em (hoặc giáo viên) bắt đầu đặt câu hỏi Học sinh này gọi em khác lên trả lời câu hỏi đó Học sinh thứ hai lại đặt tiếp câu hỏi Học sinh này tiếp tực trình hỏi và trả lời với bạn lớp giáo viên định dừng hoạt động này lại Kĩ thuật “hỏi chuyên gia": Một nhóm học sinh đóng vai là “tổ chuyên gia" về chủ đề định Các học sinh khác lớp đặt câu hỏi cho chuyên gia về chủ đề đó để chuyên gia giải đáp Một em trường nhóm (hoặc giáo viên) điều khiển buổi “tư vấn" , bạn đặt câu hỏi rồi mời chuyên gia trả lời Kĩ thuật "bản đồ tư duy” Kĩ thuật này có nghĩa là học sinh viết ý tưởng ở rồi nghĩ ý tưởng có liên quan xoay quanh ý tưởng trung tâm nói Bằng cách tập trung vào ý tưởng rồi phát triển nhánh và liên hệ ý tưởng này, là người học lập bản đồ kiến thức giúp họ hiểu và nhớ thông tin Kĩ thuật “hoàn tất nhiệm vụ": Giáo viên đưa câu chuyện/vấn đề giái phần (tức là để ngỏ phần kết) rồi yêu cầu học sinh hoàn tất Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cẩn thận và cụ thể để em hiểu vai trò và trách nhiệm của Đây là hoạt động tốt giúp em đọc lại tài liệu học lớp đọc tài liệu theo yêu cầu của giáo viên Kĩ thuật "viết tích cực": Kĩ thuật này cho học sinh có hội suy nghĩ và xử lí thông tin ví dụ, ngoài hình thức báo cáo phút, giáo viên có thể đặt câu hỏi, rồi cho em thời gian tự viết câu trả lời dài tùy thích Các em có thể viết tự về chủ đề khoảng thòi gian định Kĩ thuật này có thể sử dụng để tóm tắt tổng kết lại kiến thức học lớp Kĩ thuật "Ổ bi": Là kĩ thuật dùng thảo luận nhóm, đó học sinh chia thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm hai vòng của ổ bi và đối diện để tạo điều kiện cho học sinh có thể nói chuyện với học sinh ở nhóm khác Cách thực hiện: Khi thảo luận, học sinh ở vòng trao đối với học sinh đối diện ở vòng ngoài Đây là dạng đặc biệt của phương pháp luyện tập đối tác Sau phút học sinh vòng ngoài ngồi yén, học sinh vòng chuyển cho theo chiều kim đồng hồ, tương tự vòng bi quay, để hình thành nhóm đối tác Kĩ thuật “tia chóp” Là kĩ thuật huy động sự tham gia của thành viên đối với câu hỏi nào đó, nhằm thu thông tin phản hồi để cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập lớp, thông qua việc thành viên nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh tia chớp) ý kiến của về câu hỏi tình trạng vấn đề Quy tắc thực hiện: có thể áp dụng thời điểm nào; lần luợt từng người nói suy nghĩ của về câu hỏi thỏa thuận (Ví dụ: bạn có hứng thủ với chủ đề này không?); người nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến của mình; thảo luận tất cả nói xong ý kiến Câu hỏi tự đánh giá Bạn nêu phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và nêu thuận lơi, khó khăn vận dung phương pháp đó Bạn liệt kê kĩ thuật dạy học tích cực có thể vận dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Những kĩ thuật dạy học tích cực nào bạn thường sử dụng nhiều nhất? sao? Nội dung THƯC HÀNH TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ờ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỜ Hoạt động: Thiết kế hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở Nhiệm vụ Đây là hoạt động thực hành, bạn đặt vào vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp để tổ chức hoạt động Bạn suy nghĩ, ôn lại phần học Bạn cần tra cứu thêm thông tin và tài liệu liên quan, tổng kết kinh nghiệm và trải nghiệm của bạn thực tế để giải bài tập đây: Bạn thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cụ thể và trình bày bước bạn tổ chức thực hoạt động đó nào Thông tin phản hồi Thiết kế hoạt động: Muốn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả, yêu cầu bất buộc đối với giáo viên chủ nhiệm là phải thiết kế hoạt động Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc đối với việc soạn giảo ân trước lên lớp dạy học Cụ thể, yêu cầu thiết kế hoạt động gồm bước sau: Bước l: Lựa chọn và đặt tên cho hoạt động Thực tế, có thể lẩy tên hoạt động gợi ý chương trình và sách Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào khả và điều kiện cụ thể của lớp, của trường mà có thể lựa chọn tên khác cho hoạt động, có thể chọn hoạt động khác phải bám sát chủ điểm của hoạt động và phẳi nhằm thực mục tiêu của chủ điểm, tránh lạc hướng sang chủ điểm khác của tháng khác Bước 2: Xác định mục tiêu của hoạt động Sau chọn tên cho hoạt động, cần xác định rõ mục tiêu của hoạt động nhằm giáo dục cho học sinh về kiến thức, thái độ, kĩ Bước 3: Xác định nội dung và hình thức hoạt động Cần liệt kê đầy đủ nội dung của hoạt động và có thể lựa chọn hình thức hoạt động tương ứng Có thể hoạt động có nhiều hình thức thể Bước 4: Công tác chuẩn bị Trong bước này, giáo viên phải: + Dụ kiến nội dung công việc, hình dung tiến trình hoạt động + Dụ kiến phương tiện cần cho hoạt động + Dụ kiến giao nhiệm vụ cho đối tương nào, thời gian phải hoàn thành là + Bản thân giáo viên làm việc để thể sự tương tắc tích cực thầy và trò Bước 5: Tiến hành hoạt động Có thể hình dung thiết kế bước tiến hành hoạt động xây dụng kịch bản cho học sinh thể Do đó, cần sắp xếp quy trình tiến hành hợp lí, phù hợp với khả của học sinh Trong bước tiến hành hoạt động, học sinh hoàn toàn làm chủ bước này Các em hoàn toàn tự quản điều khiển hoạt động Giáo viên là người tham dụ, quan sát và xuất thật cần thiết Bước 6: Kết thức hoạt động Bước này học sinh hoàn toàn làm chủ Có nhiều cách kết thúc, thiết kế bước này, giáo viên có thể gợi ý dụ kiến để học sinh lựa chọn cách kết thúc cho hợp lí, tránh nhàm chán và tẻ nhạt Bước 7: Đánh giá kết quả hoạt động Đánh giá là dịp để học sinh tự nhìn lại trình tổ chức hoạt động của từ chuẩn bị, tiến hành hoạt động đến đánh giá kết quả hoạt động Có nhiều hình thức đánh giá như: + Nhận xét chung về ý thức tham gia của thành viên tập thể + Viết thu hoạch sau hoạt động nhằm tìm hiểu mức độ nhận thức vấn đề của học sinh + Dùng câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá thái độ của học sinh về vấn đề nào đó của hoạt động + Thông qua sản phẩm hoạt động Giáo viên cần thực và vận dụng theo quy trình hợp lí để bản thiết kế hoạt động đạt kết quả cụ thể Điều đó tạo hứng thú cho học sinh, giúp em có thêm kinh nghiệm thực với vai trò là chủ thể hoạt động, Quy trình tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở: Thực chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở, người giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng Giáo viên chủ nhiệm vừa là người định hướng, vừa là “cố vấn" giúp học sinh tổ chức hoạt động có hiệu quả Có thể hình dung bước của quy trình tổ chức sau đây: Bước 1: Chuẩn bị hoạt động Hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phụ thuộc phần lớn vào giai đoạn chuẩn bị, bước này, cả giáo viên và học sinh tham gia hoạt động chuẩn bị Muốn vậy, giáo viên phải: + Lựa chọn nội dung và hình thức hoạt động Mỗi hoạt động có nội dung riêng của nó, có hoạt động thi nội dung dài, song có hoạt động nội dung lại ngắn gọn Vì vậy, theo mức độ dài ngắn, độ khó hay dễ, độ cập nhât với bối cảnh xã hội hay là nội dung đời thường mà giáo viên định chọn hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nào là phù hợp Để làm điều này, giáo viên phải: Làm rõ nội dung cần thiết cho hoạt động Trên sở đó định hướng cho học sinh sưu tầm, tìm hiểu, tập hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhằm bổ sung cho hoạt động phong phú Nôi dung hoạt động phải gắn với yêu cầu của thực tiến nhà trường, địa phương, đất nước Nôi dung hoạt động phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, phù hợp với nhu cầu, hứng thú của học sinh + Vạch kế hoạch, thời gian chuẩn bị, thời gian tiến hành hoạt động (thời gian chuẩn bị dài hay ngắn tuỳ theo yêu cầu của hoạt động cụ thể) + Dụ kiến nội dung công việc, hình dung tiến trình hoạt động, công việc phải chuẩn bị và phản công cụ thể lực luợng tham gia chuẩn bị +- Dụ kiến giao nhiệm vụ cho đối tượng nào, thời gian phải hoàn thành là + Bản thân giáo viên làm việc để thể sự tương tắc tích cực thầy và trò bước chuẩn bị này + Về phía học sinh, giao nhiệm vụ chủ động bàn bạc cách thực tập thể lớp Các em phải việc phải làm, phản công rõ ràng, đứng người đứng việc + Dụ kiến tình huống xảy trình tiến hành hoạt động và cách ứng xử, giải + Tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của lực lượng giáo dục khác và ngoài trường (nếu cần) + Đôn đốc, kiểm tra và hoàn tất giai đoạn chuẩn bị Tóm lại, trình chuẩn bị cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nên mở rộng, phát huy tính dân chủ, khuyến khích học sinh tham gia bàn bạc, trao đổi, sáng tạo, tìm hình thức sinh động, bổ sung điều chỉnh nội đung hoạt động cho phù hợp với điều kiện và khả thực của học sinh, của lớp Bước 2: Tiến hành hoạt động Giáo viên chủ nhiệm giao cho học sinh hoàn toàn làm chủ bước này Do đó cần sắp xếp quy trình tiến hành hợp lí, phù hợp với khả của học sinh, càn hưu ý nguyên tắc ở bước này là: phát huy khả tự quản, tính sáng tạo của học sinh, giáo viên giữ vai trò cố vấn, xuất thật cần thiết giúp em xử lí tình huống giáo dục nảy sinh hoat động, giúp em điểu chỉnh hoạt động cho hợp lí Bước 3: Kết thúc hoạt động Kết thúc hoạt động, cán lớp người điều khiển hoạt động nhận xét về kết quả hoạt động, ý thức, thái độ tham gia của tổ, nhóm cá nhân, biểu dương nhắc nhở, rút kinh nghiệm mặt yếu Tùy vào hoạt động cụ thể mà có thể kết thức với hình thức sáng tạo, hấp dẫn cho học sinh tự đánh giá nhận xét kết quả hoạt động (kĩ thuật trình bày phút) Hoặc có thể giáo viên tham gia để nhắc nhở, động viên học sinh làm tốt Tình huống là hoàn cảnh thực tế, đó chứa đựng mâu thuẫn Người ta phải đưa định sở cân nhắc phương án khác Tình huống là hoàn cảnh gắn với câu chuyện có cốt truyện, nhân vật, có chứa đựng mâu thuẫn, có tính phúc hợp Trong việc giải tình huống thực tiễn, không phải bao giờ có giải pháp Tình huống giáo dục là tình huống thực mô theo tình huống thực, cấu trúc hoá nhằm mục đích giáo dục Có thể nói phương pháp xử lí tình huống là phương pháp điển hình của phương pháp giải vấn đề, phương pháp sắm vai và cả phương pháp trò chơi Ở đây, học sinh đặt minh vào tình huổng có vấn đề gắn với thực tiến, đòi hỏi phải có hành động cụ thể đua phương án giải Do hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, có thể có tình huổng thực tế nảy sinh cần xử lí kịp thời (như học sinh thảo luận lạc đề; bí không trả lòri vấn đề đặt ra; ván đề đặt không phù hợp với thực tiến ) có tình huổng có vấn đề tạo (như tình huống tiểu phẩm để sắm vai, trò chơi ) nhằm giúp học sinh có hội rèn luyện kĩ tìm phương án giải tình huổng Vận dụng phương pháp xử lí tình huổng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cần thiết và quan trọng làm phơng phú thêm tính hấp dẫn của hoạt động vả mang lai hiệu quả cao cho hoạt động Phươngpháp grâo nhiệm vụ: Đây là phương pháp thường dùng nhóm phương pháp giáo dục Giao nhiệm vụ là đặt học sinh vào vị trí định buộc em phải thực trách nhiệm cá nhân Giao nhiệm vụ là tạo hội để học sinh thể khả của là dịp để em rèn luyện nhằm tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân Trong việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán lớp tạo nên động cho em điều hành hoạt động Điều đó giúp phát triển tính động, sáng tạo, khả úng đáp tình huống của học sinh, cán lớp động việc phân công nhiệm vụ cho từng tổ, nhóm, cá nhân với phương châm “lôi cuiổn tất cả thành viên lớp" vào việc tổ chức thực hoạt động Vì thế, muiổn giao nhiệm vụ có kết quả, giáo viên cần hình dung việc phải làm, gợi ý cho học sinh và yêu cầu em phải hoàn thành tốt Khi giao nhiệm vụ, cổ gắng đâm bảo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, với khả của em Không yêu cầu múc gây lo lắng, hoang mang học sinh Phương pháp trò chơi-: Hoạt động vui chơi có nhiỂu hình thức đa dạng, cổt lõi của nó là dạng trò chơi Hoạt động trò chơi có nguồn gổc từ xã hội Nó phân ánh loại hình hoạt động lao động khác của xã hội và làm thay' đổi mục đích của chứng Phương pháp trò chơi có thể sử dụng nhiỂu tình huống khác của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp làm quen, cung cáp và tiếp nhận tri thức, đánh giá kết quả, rèn luyện kĩ và củng cố tri thức tiếp nhận Phương pháp trò chơi có thuận lợi như: phát huy tính sáng tạo; hấp dẫn và gây húng thú cho học sinh; giúp cho học sinh dế tiếp thu kiến thức mói; giúp chuyển tải nhiều tri thức của nhiều lĩnh vục khác nhau; tạo bàu không khí thân thiện; tạo cho học sinh tác phơng nhanh nhen Vì vậy, tổ chức cho học sinh vui chơi là loại hình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phổ biến và có ý nghĩa tích cực Trò chơi là hình thức, phương pháp giáo dục dế dàng thực moi hoàn cánh của nhà trưững và có khả mang lại hiệu quả giáo dục cao Những điều cần chủ ý sử dụng phương pháp trò chơi: Lựa chọn trò chơi cho phù hợp với lứa tuổi và nội dung hoạt động Cần chủ ý tới yếu tố thời gian Chủ ý tới điều kiện sở vật chất, hoàn cánh cụ thể Người trò phải có khả nâng lôi cuổn người khác (tự tin, mạnh dạn, linh hoạt ) Trò chơi phải đa dạng, phơng phủ, dế chơi, hấp dẫn, mang tính giáo dục Phươngpháp tổ chức hoạt động gĩũo ỉưu: Giao lưu là hình thức tổ chức giáo dục nhằm tạo điều kiện cần thiết để cho học sinh tiếp xửc, trò chuyện và trao đổi thông tin với nhân vật điển hình lĩnh vục hoạt động nào đó Qua đó, giủp cho em có nhận thức, tình cảm và thái độ phù hợp, có lời khuyÊn đứng đấn để vươn lên học tập, rèn luyện và hoàn thiện nhân cách Hoạt động giao lưu có sổ đặc trung sau đây: Phải có đổi tương giao lưu Đổi tương giao lưu là người điển hình, có thành tích xuất sấc, thành đạt lĩnh vục nào đó, thực sự là tán gương sáng để học sinh noi theo, phù hợp với nhu cầu húng thủ của học sinh Thu hủt sự tham gia đông đảo và tự nguyện của học sinh, học sinh quan tâm và hào húng Phải có sự trao đổi thông tin, tình cảm hết sức trung thực, chân thành và sôi học sinh với người giao lưu Những vấn đề trao đổi phải thiết thực, liên quan đến lợi ích và húng thủ của học sinh, đáp úng nhu cầu của em Với đặc trung trên, hoạt động giao luu phù hợp với hoạt động giáo dục ngoầì giờ lên lớp theo đề Nó dế dàng tổ chức điều kiện của lớp, của trường Ph ương pháp diễn đàn: Diến đần là phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực Thông qua dìến đần, học sinh có hội bày tủ suy nghĩ, quan niệm của minh về vấn đề nào đó có liên quan đến nhu cầu, húng thủ, nguyện vọng của em; đồng thửi là dịp để em học lắng nghe ý kiến, học tập lẫn Vì vậy, diễn đần sân chơi tạo điều kiện để học sinh biểu đạt ý kiến của minh cách trục tiếp với đông đảo bạn bè và người khác Phương pháp diễn đần thực the o quy trình sau đây: +- Bước 1: Chuẩn bị Giáo viên định hướng đề và gợi ý cho học sinh nội dung cần trình bày, trao đổi dìến đần có thể xây dụng đề đó dựa nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cân cú vào thực tiến xã hội Học sinh phân công chuẩn bị nội dung dìến đàn có thể giao cho vài cá nhân nòng cổt giao cho nhóm học sinh chuẩn bị Trong trình học sinh chuẩn bị, giáo viên cần quan tâm, giúp đỡ nhằm giúp em điều chỉnh nội dung dìến đần cho hoàn thiện + Bước 2: Tổ chức diến đần Vì dìến đần là sân chơi của học sinh nên cần linh hoạt khâu tổ chức Cần khuyến khích, động viên toàn thể học sinh mạnh dạn tham gia ý kiến diễn đần N Ên kết thức dìến đần thông điệp thơng bỏi đa sổ học sinh +- Bước3: Đánh giá kết quả Có thể đánh giá kết quả dìến đần qua lời phát biểu cảm tường của đại diện học sinh nhận xét của người trì dìến đần Phương pháp diễn đần có ưu điểm sau: + Học sinh tự biểu đạt ý kiến của liêng + Tạo điều kiện để em rèn luyện kĩ phát biểu trước tập thể Hạn chế của phương pháp diễn đần: + Không thu hút nhiỂu học sinh tham gia thửi gian và quy mô diến đần hạn chế + N Ểu điều khiển gây húng thu, nhầm chán, không phát huy tính tích cực tự giác của học sinh Trên là vài phương pháp yếu tố chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vận dụng từ phương pháp giáo dục và phương pháp dạy học Dĩ nhiên, vận dụng phương pháp này, giáo viên cần linh hoạt tránh máy móc áp dụng Trong hoạt động, cồ thể đan xen sử dụng nhiều phương pháp khác có hiệu quả Người giáo viên nhiệm tổ chức hoạt động cho học sinh cần hết sức linh hoạt, sáng tạo vận dụng phương pháp và phải ý phát huy vai trò động, tính tích cực của học sinh Đó là yéu cầu bản xuyÊn suổt tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để mang lại hiệu quả thực tế Hoạt động 5: Tìm hiểu kĩ thuật dạy học tích cực vận dụng tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Nhiệm vụ Bạn trao đổi cung đồng nghiệp để trả lời câu hối sau: Kĩ thuật dạy học tích cực là gì? Hãy kể kĩ thuật dạy học tích cực mà bạn biết Bạn vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nào? cho ví dụ minh hoạ Bạn tham khảo thông tin để tự hoàn thiện câu trả lời Thông tin phản hồi Kĩ thuật dạy học tích cực là thao tác, cách thức hành động của giáo viên và học sinh tình huổng hành động nhỏ nhằm thực và điều khiển trình dạy học Các kĩ thuật dạy học chưa phải là phương pháp dạy học độc lập Các kĩ thuật dạy học đa dạng và phơng phú về sổ luợng Vận dung kĩ thuật dạy học hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao hiệu quả của phương pháp vận dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Sau íÊy là kĩ thuật dạy học tídi cực: Kĩ thuật chia nhóm: Có nhiều cách chia nhóm khác nhau: Theo sổ điểm danh, theo mầu sắc, theo loài hoa, mùa năm Theo biểu tương Theo sở thích Theo tháng sinh Theo giới tính Ngẫunhiên Kĩ thuật “giao nhiệm vụ": Giao nhiệm vụ phải cụ thể, rõ rầng, thể được: + Nhiệm vụ thực + Cá nhân, nhóm thực + Địa điểm thực nhiệm vụ + Thời gian thực nhiệm vụ + Phương tiện thực nhiệm vụ + Sản phẩm cuổi cần có + Cách thức trình bày/đánh giá sản phẩm Nhiệm vụ phải phù hợp với: + Mục tiêu hoạt động + Trình độ học sinh + Thời gian, không gian hoạt động +- Cơ sở vật chất, trang thiết bị Kĩ thuật "khăn trải bàn” Học sinh chia thành nhóm người Moi nhóm có tử giấy AO đặt bàn, là khăn trải bàn thành viên của nhóm ngồi đổi diện với cạnh của “khăn trải bàn" Đầu tiên, thành viên suy nghĩ và liệt kê tất cả ý tường của vào phần cạnh “khăn trải bàn" trước mặt minh Sau đó nhóm thảo luận và tìm ý tường chung để đua vào “khăn trải bàn" Kĩ thuật635(XYZ): Moi nhóm người moi người viết ý kiến tử giấy vòng phút về cách giải vấn đề và tiếp tực chuyển cho người bÊn cạnh Tiếp tực tất cả người đều viết ý kiến của minh, có thể lặp lại vòng khác Con sổ - - có thể thay đổi Đây là dạng cụ thể của kĩ thuật XYZ, đó XYZ là sổ có thể tự quy định Kĩ thuật "bểcả Kĩ thuật “bể cá" là kĩ thuật dùng cho thảo luận nhóm, đó: Một nhóm học sinh ngồi lớp và thảo luận với Những học sinh khác lớp ngồi xung quanh ờ vòng ngoài theo dõi thảo luận đó và ghi chép Sau kết thức thảo luận học sinh quan sát đưa nhận xét về cách ứng xử của học sinh thảo luận Trong trình thâo luận, người quan sát và người thâo luận thay đổi vai trò với Kĩ thuật “phòng tranh Tất cả thành viên phác hoạ ý nghĩ đầu tìÊn về cách giải vấn đề tử bìa, rồi dán lên bàn hay lên tường triển lãm tranh Trong vòng “triển lãm tranh" thành viên trình bầy suy nghĩ của về cách giải Cgiai đoạn tập hợp) Trong giai đoạn thú hai của việc tìm IM giải cá nhân, phương án giải tiếp tực tìm kiếm Trong giai đoạn đánh giá, tất cả phương án giải tập hợp lại và tìm phương án tổiưu Kĩ thuật "công đoạn Học sinh chia thành nhóm, moi nhóm giao giải nhiệm vụ khác nhau, ví dụ: nhóm - thảo luận câu A, nhóm - thâo luận câu B, nhóm3 - thảo luận câu c, nhóm4 thảo luận câu D Sau nhóm thảo luận và ghi kết quả thảo luận vào giấy AO XDng, nhóm luân chuyển giấy AO ghi kết quả thảo luận cho Cụ thể là: Nhóm chuyển cho nhóm 2, Nhóm chuyển cho nhóm 3, Nhóm chuyển cho nhóm 4, Nhóm chuyển cho nhóm Các nhóm đọc và góp ý kiến bổ sung cho nhóm bạn Sau đó lại tiếp tực luân chuyển kết quả cho nhóm và nhận tiếp kết quả từ nhóm khác để góp ý Cú nhóm nhận lai tử giấy AO của nhóm với ý kiến góp ý của nhóm khác Từng nhóm xem vầ xử lí ý kiến của bạn để hoàn thiện lai kết quả thâo luận của nhóm Sau hoàn thiện xong, nhóm treo kết quả thảo luận lên tường lớp học Kĩ thuật “các mảnh ghép Một sổ học sinh phân thành nhóm và giáo viên phân công cho moi nhóm thảo luận tìm hiểu sâu về vấn đề khác của bài học Chẳng hạn: nhóm - thâo luận vấn đề Ạ, nhóm - thảo luận vấn đề nhóm 3- thảo luận ván đề c, nhóm + thảo luận vấn đề D Học sinh thảo luận theo nhóm vấn đề phân công Sau đó, moi thành viên của nhóm này tập hợp lại thành nhóm mới, moi nhóm có đủ “chuyên gia" về vấn đề A, B, c, D “Chuyên gia" về từng lĩnh vục có trách nhiệm trao đổi lại với cả nhóm về vấn đề mà em có hội tìm hìễu sâu lúc trước theo nhóm cũ Kĩ thuật “động não" (còn gọi “công não"}: Đông não là kĩ thuật giúp cho học sinh thời gian ngấn nảy sinh nhiều ý tương mé, độc đáo về đề nào đó Các thành viên cổ vũ tham gia cách tích cực, không hạn chế ý tường (nhằm tạo lổc ý tường) Đ ông não thường sử dụng trường hợp sau: + Dung giai đoạn giói thiệu vào đề + Sử dụng để tìm phương án giải vấn đề +- Dùng để thu thập khả lựa chọn và suy nghĩ khác Đ ông não có thể tiến hành theo bước sau: + Giáo viên nêu câu hối vấn đề (có nhiều cách trả IM) cần tìm hiểu trước cả lớp trước nhóm + Khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt + liệt kÊ tất cả ý kiến lên bảng giáy to không loại trừ ý kiến nào, trừ trường hợp trung lặp + Phân loại ý kiến +- Lầm sáng tủ ý kiến chưa rõ ràng + Tổng hợp ý kiến của học sinh và rút kết luận Một sổ lưu ý sử dụng kĩ thuật động não: + Câu hối động não phải tạo nhiều cách suy nghĩ, nhiều cách giải + Kĩ thuật động não đặc biệt phù hợp với đề nhiều quen thuộc thực tế sống của học sinh + Các ý kiến phát biểu nên ngấn gọn từ hay câu thật ngấn + Giáo viên không nên đánh giá và phÊ phán trình thu thập ý tường của thành viên + Cần liên hệ với ý tường trình bày + Khuyến khích sổ lượng ý tưởng + Cho phép sự tương tượng và liên tường Kĩ thuật 3x3x3 Kĩ thuật 3x3x3 thường sử dụng để lẩy thông tin phán hồi của học sinh sau phần, hoạt động Giáo viên có thể cho moi học sinh viết gìẩy: điều em cho là tốt cảm thấy hài lòng điều em cho là chưa tốt cảm thấy chưa hài lòng điều emmuốnthay đổihoặcbổ sung Kĩ thuật “trình bày phút": Giáo viên tổ chức cho học sinh có hội tổng kết lại học bài trình bày ngấn gọn và cô đọng với bạn lớp Qua đó, em có hội tổng kết kiến thức và đặt câu hỏi về điều bân khoăn, thắc mác Cuổi tiết học (thậm chí tiết học), giáo viên nên cho em vài phủt để trả lời câu hối: Điều quan trọng em học hỏm là gì? Theo em, vấn đề là quan trọng mà chưa giải đáp? Các câu hối có thể nhiều hình thức khác Các câu hối câu trả lời học sinh đua giủp củng cố trình học tập của em và cho giáo viên thấy em hiểu vấn đề nào Kĩ thuật“chúng em biết 3”: Học sinh lập thành nhóm người và vòng 10 phút, em thảo luận về mà em biết về đề này Sau đó, em chọn điểm để trình bày với cả lớp Moi nhóm cú em lên trình bày về cả điểm nói Kĩ thuật ‘hỏi và trả ỉời”\ Học sinh đặt câu hỏi có liên quan đến đề nào đó Một em (hoặc giáo viên) bất đầu đặt câu hỏi Học sinh này gọi em khác lên trả lời câu hối đó Học sinh thú hai lại đặt tiếp câu hối Học sinh này tiếp tực trình hối và trả lòri với bạn lớp giáo viên định dùng hoạt động này lại Kĩ thuật “hỏi chuyên gia": Một nhóm học sinh đóng vai là “tổ chuyên gia" về đề định Các học sinh khác lớp đặt câu hỏi cho diuyén gia về đề đó để chuyên gia giải đáp Một em trương nhòm (hoặc giáo viên) điểu khiển buổi “tu vấn" , mủi bạn đặt câu hỏi rồi mòi chuyên gia trả lòi Kĩ thuật "bản đồ tư duy” Kĩ thuật này có nghĩa là học sinh viết ý tường ờ rồi nghĩ ý tương có liÊn quan xoay quanh ý tương trung tâm nói Bằng cách tập trung vào ý tuông nồi phát triển nhánh và mổi liên hệ ý tường này, là người học lập bản đồ kiến thức giủp họ hiểu và nhớ thông tin Kĩ thuật “hoàn tất nhiệm vụ": Giáo viên đua câu chuyẾn/vấn đề giái phần (tức là để ngỏ phần kết) nồi yêu cầu học sinh hoàn tất Giáo viÊn cần hương dẫn học sinh cẩn thận và cụ thể để em hiểu vai trò và trách nhiệm của minh Đây là hoạt động tot giúp em đọc lại tầi liệu hü c lớp hữãc đọc tầi liệu theo yéu cầu của giáo viên Kĩ thuật "viết tích cực": Kĩ thuật này cho học sinh có hội suy nghĩ và xử lí thông tin ví dụ, ngoài hình thức báo cáo phủt, giáo viên có thể đặt câu hối, rồi cho em thời gian tự viết câu trả lời dài bao nhìÊu thích Các em cồ thể viết tự về đề khoảng thỏi gian định Kĩ thuật này có thể sử dung để tòm tắt tổng kết lại kiến thức học lớp Kĩ thuật "Ổ bi": Là kĩ thuật dùng thảo luận nhóm, đó học sinh chia thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm hai vòng của ổ bi và đổi diện để tạo điều kiện cho học sinh có thể nói chuyện với học sinh ờ nhóm khác Cách thực hiện: Khi thảo luận, moi học sinh ờ vòng trao Đối với học sinh đổi diện ờ vòng ngoài Đây là dạng đặc biệt của phương pháp luyện tập đổi tác Sau phủt học sinh vòng ngoài ngồi yén, học sinh vòng chuyển cho theo chìỂu kim đồng hồ, tương tự vòng bi quay, để hình thành nhóm đổi tác Kĩ thuật “tia chôp Là kĩ thuật huy động sự tham gia của thành viên Đối với câu hối nào đó, nhằm thu thông tin phân hồi để cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học lập lớp, thông qua việc thành viên nêu ngấn gọn và nhanh chỏng (nhanh tia chớp) ý kiến của về câu hối tình trạng vấn đề Quy tắc thực hiện: có thể áp dụng bất cú thời điểm nào; lần luợt từng người nói suy nghĩ của minh về câu hỏi thữả thuận (Ví dụ: bạn có hứng thú với chủ đề này không?); người nói ngấn gọn 1-2 câu ý kiến của mình; thảo luận tất cả nói xong ý kiến Câu hỏi tự đánh giá Bạn nêu phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và nêu thuận lơi, khò khăn vận dung phương pháp đó Bạn liệt kê kĩ thuật dạy học tích cực có thể vận dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Những kĩ thuật dạy học tích cực nào bạn thuửngsử dụng nhiều nhất? vi sao? Nội dung THỰC HÀNH TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ờ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỜ Hoạt động: Thiết kẽ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở Nhiệm vụ Đây là hoạt động thực hành, bạn đặt vào vai trò của giáo viên nhiệm lớp để tổ chức hoạt động Bạn suy nghĩ, ôn lai phần học Bạn cần tra cứu thêm thông tin và tài liệu liên quan, tổng kết kinh nghiệm và trải nghiệm của bạn thực tế để giải bài tập đây: Bạn thiết kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cụ thể và trình bày bước bạn tổ chức thực hoạt động đó nào Thông tin phản hồi Thiết kếhoạtítậng: Muốn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cồ hiệu quậ, yéu cầu bất buộc Đối với giáo viên nhiệm là phải thiết kế hoạt động Đây là yêu cầu có tính nguyÊn tấc Đối với việc soạn giáo ân trước lên lớp dạy học Cụ thể, yêu cầu thiết kế hoạt động gồm bước sau: Bướcl: Lựa chọn và đặt tÊn cho hoạt động Thực tế, có thể lẩy tÊn hoạt động gợi ý chương trình và xách Tuy nhiÊn, tuỳ thuộc vào khả và điều kiện cụ thể của lớp, của trường mà có thể lựa chọn tên khác cho hoạt động, có thể chọn hoạt động khác phải bám sát điểm của hoạt động và phải nhằm thực mục tiêu của điểm, trấnh lạc hướng sang điểm khác của tháng khác Bước 2: Xác định mục tĩÊu của hoạt động Sau chọn tên cho hoạt động, cần xác định rõ mục tiêu của hoạt động nhằm giáo dục cho học sinh về kiến thức, thái độ, kĩ Bước 3: Xác định nội dung và hình thức hoạt động Cần liệt kÊ íÉy đủ nội dung của hoạt động và có thể lựa chọn hình thức hoạt động tương úng có thể hoạt động có nhiều hình thức thể Bước 4: Công tác chuẩn bị Trong buỏc này, giáo viên phải: + Dụ kiến nội dung công việc, hình dung tiến trình hoạt động + Dụ kiến phương tiện cần cho hoạt động +- Dụ kiến giao nhiệm vụ cho đổi tương nào, thỏi gian phải hoàn thành lầ + Bản thân giáo viên làm việc để thể sự tương tấc tích cực thầy và trò Bước 5: Tiến hành hoạt động Có thể hình dung thiết kế bước tiến hành hoạt động xây dụng kịch bản cho học sinh thể Do đó, cần sấp xếp quy trình tiến hành hợp lí, phù hợp với khả nâng của học sinh Trong bước tiến hành hoạt động, học sinh hoàn toàn làm bước này Các em hoàn toàn tự quản điều khiển hoạt động Giáo viÊn là người tham dụ, quan sát và xuất thật cần thiết Bước 6: KỂt thức hoạt động Bước này học sinh hoàn toàn làm có nhiều cách kết thức, thiết kế bước này, giáo viên có thể gợi ý dụ kiến để học sinh lựa chọn cách kết thức cho hợp lí, tránh nhàm chán và te nhạt Bước 7: Đánh giá kết quả hoạt động Đánh giá là dịp để học sinh tự nhìn lại trình tổ chức hoạt động của từ chuẩn bị, tiến hành hoạt động đến đánh giá kết quả hoạt động Có nhiều hình thức đánh giá như: + Nhận xét chung về ý thức tham gia của thành viên tập thể + Viết thu hoạch sau hoạt động nhằm tìm hiểu múc độ nhận thức vấn đề của học sinh + Dung câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá thái độ của học sinh về vấn đề nầG đó của hoạt động + Thông qua sản phẩm hoạt động Giáo viên cần thực và vận dụng theo quy trình hợp lí để bản thiết kế hoạt động đạt kết quả cụ thể Điều đó tạo húng thu cho học sinh, giúp em có thêm kinh nghiệm thực với vai trò là chủ thể hoạt động, Quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ờ trường trung học sở: Thực chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở, người giáo viên nhiệm có vai trò quan trọng Giáo viên nhiệm vùa là người định hướng, vùa là “cổ ván" giúp học sinh tổ chức hoạt động có hiệu quả có thể hình dung bước của quy trình tổ chức sau đây: Bước 1: Chuẩn bị hoạt động Hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phụ thuộc phần lớn vào giai đoạn chuẩn bị, bước này, cả giáo viên và học sinh tham gia hoạt động chuẩn bị Muốn vậy, giáo viên phải: + Lựa chọn nội dung và hình thức hoạt động Mỗi hoạt động có nội dung riÊng của nó, cồ hoạt động thi nội dung dài, song có hoạt động nội dung lại ngấn gọn vậy, theo múc độ dài ngấn, độ khỏ hay dế, độ cập nhât với bổi cánh xã hội hay là nội dung đời thường mà giáo viên định chọn hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nào là phù hợp Đề làm điều này, giáo viên phải: Làm rõ nội dung cần thiết cho hoạt động Trên sở đó định hướng cho học sinh sưu tàm, tìm hiểu, tập hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhằm bổ sung cho hoạt động phơng phú hơn N ôi dung hoạt động phải gấn với yêu cầu của thực tiến nhà trường, địa phương, đất nước N ôi dung hoạt động phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, phù hợp với nhu cầu, húng thu của học sinh + Vạch kế hoạch, thời gian chuẩn bị, thời gian tiến hành hoạt động (thời gian chuẩn bị dài hay ngấn tuỳ theo yéu cầu của hoạt động cụ thể) +- Dụ kiến nội dung công việc, hình dung tiến trình hoạt động, công việc phải chuẩn bị và phân công cụ thể lực luợng tham gia chuẩn bị +- Dụ kiến giao nhiệm vụ cho đổi tương nào, thỏi gian phải hoàn thành là + Bản thân giáo viên làm việc để thể sự tương tấc tích cực thầy và trò buỏc chuẩn bị này + VỀ phía học sinh, giao nhiẾm vụ động bàn bạc cách thực tập thể lớp Các em phải việc phải làm, phân công rõ ràng, đứng người đứng việc + Dự kiến tình huổng xảy trình tiến hành hoạt động và cách ứng xử, giải + Tranh thú sự phỏi hợp, giúp đỡ của lực lương giáo dục khác và ngoài trường (nếu cần) + Đôn đốc, kiểm tra và hoàn tất giai đoạn chuẩn bị Tóm lại, quả trình chuẩn bị cho hoạt động giáo dục ngoài giơ lên lôp nên mở ítĩng, phát huy tính dân chủ, khuyến khích học sinh tham gia bàn bạc, trao đổi, sáng tạo, ùm hình thức sinh động, bổ sung điều chỉnh nội đung hoạt động cho phù hợp vời điều kiện và khả thực của học smh, của lớp Bước 2: Tiến hành hoạt động Giáo viên chủ nhiệm giao cho học sinh hoàn toàn làm chủ bước này Do đó cần sấp xếp quy trình tìến hành hợp lí, phù hợp với khả của học sinh, cần lưu ý nguyên tắc ờ bước này là: phát huy khả tự quản, tính sáng tạo của học sinh, giáo viên giờ vai trò cổ vấn, xuất thật cần thiết giúp em xử lí tình huống giáo dục nảy sinh hoat động, giúp em điểu chỉnh hoạt động cho hợp lí Bước 3: Kết thức hoạt động Kết thúc hoạt động, cán lớp người điều khiển hoạt động nhận xét về kết quả hoạt động, ý thức, thái độ tham gia của tổ, nhóm cá nhân, biểu dương nhắc nhô, rút kinh nghiệm mặt yếu Tuy vào hoạt động cụ thể mà có thể kết thức với hình thức sáng tạo, hấp dẫn cho học sinh tự đánh giá nhận xét kết quả hoạt động (kĩ thuật trình bày phủt) Hoặc có thể giáo viên tham gia để nhắc nhờ, động viên học sinh làm tốt ... tổ chức hoạt động cho giáo viên là yêu cầu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Module này giúp người học hiểu rõ vị trí, vai trò và mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài... giờ lên lớp ở trường trung học sở theo định hướng đổi nâng cao chất luợng giáo dục phổ thông Module này yêu cầu người học biết cách tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, có kĩ... thiết kế và thực hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học sở có hiệu quả Module gồm nội dung sau: Vị trí, vai trò và mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Cơ Sở, Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Cơ Sở, Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Trường Trung Học Cơ Sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay