Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 2014

4 206 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:30

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC II MÔN SINH HỌC NĂM HỌC: 20132014 Chủ đề kiến thức Hệ sinh thái Số câu Số điểm Tˠ l˞ Quần thể - Quần xã Số câu Số điểm Tˠ l˞ Nhận biết TN TL Biết hệ sinh thái gồm phần C1,2 0,5 5% Hiểu quần thể, quần xã C3,4,5 1,5 15% Con người, dân số môi trường Số câu Số điểm Tˠ l˞ Tổng số câu Tổng số điểm Tˠ l˞ Thông hiểu TN TL Nêu hệ sinh thái C1 2,0 20% Quần thể Vận dụng TN TL Tổng 2,5đ 25% C5 2,0 20% Các dạng tài nguyên 3,5đ 35% Ô nhiễm môi trường, nhân tố chủ yếu gây ô nhiễm C3 C2 1,5 2,5 15% 25% 4,0đ 40% 2,0đ 5,5đ 2,5đ 10đ 20% 55% 25% 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ TRƯỜNG TH&THCS SỐ TRÀ PHONG ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2013-2014 MÔN: SINH HỌC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 01 trang) I /TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Lựa chọn đáp án cách khoanh tròn vào chữ A, B, C D câu sau: (1,0 điểm) Câu 1: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm thành phần chủ yếu? A B C D Câu 2: Kiểu gen kiểu gen sau thuộc thể đồng hợp: A AaBb B aabb C AaBB D AABb Câu 3: Quần thể sinh vật bao gồm nhóm tuổi? A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu 4: Quần thể người có dạng tháp tuổi? A dạng B dạng C dạng D dạng Câu 5: (2,0 điểm) Em chọn từ ngữ sau để điền vào chỗ trống cho thích hợp: (Nhiệt độ, Quần thể, Con người, Dân số) Tăng…………… kết số người sinh nhiều số người tử vong Nhiều hoạt động của……………… gây hậu xấu môi trường ……………… sinh vật bao gồm cá thể loài, sống khu vực định ……………… môi trường có ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinhsinh vật Câu 6: (1,0 điểm) Hãy nối cột A cột B cho phù hợp: Cột A Cột B Kết Quần thể a tập hợp nhiều loài sinh vật thuộc nhiều loài khác 1………… Quần xã b tập hợp cá thể loài sống 2………… khoảng thời gian định Môi trường c giới hạn chịu đựng cá thể sinh vật 3………… sống sinh vật nhân tố sinh thái Giới hạn d gồm tất bao quanh sinh vật 4………… sinh thái II TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Thế hệ sinh thái? Cho ví dụ Câu 2: (2,5 điểm) Ô nhiễm môi trường gì? Nêu tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm Câu 3: (1,5 điểm) Tài nguyên tái sinh gì? Tài nguyên không tái sinh gì? Tài nguyên lượng vĩnh cữu gì? Cho ví dụ loại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ TRƯỜNG TH&THCS SỐ TRÀ PHONG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2013-2014 MÔN: SINH HỌC, LỚP (Đáp án gồm có 01 trang) I /TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Câu Đáp án C B C *Mỗi câu (0,25 điểm) Câu 5: Học sinh điền từ ghi 0,5 điểm Dân số Con người Quần thể Câu 6: Học sinh nối câu ghi 0,25 điểm 1b 2a 3d 4c II TỰ LUẬN( điểm) TT Câu 01 02 03 C Nhiệt độ Nội dung - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trường sống quần xã Hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định - Ví dụ: Trong khu rừng có nhiều cối lớn nhỏ khác - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn đồng thời tính chất vật lý, hóa học, sinh học môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống người sinh vật khác - Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm: + Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt + Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học + Ô nhiễm chất phóng xạ + Ô nhiễm chất thải rắn + Ô nhiễm sinh vật gây bệnh - Tài nguyên tái sinh: Là dạng tài nguyên sử dụng hợp lý có điều kiện phát triển phục hồi VD: Tài nguyên sinh vật… - Tài nguyên không tái sinh: Là dạng tài nguyên sau thời gian sử dụng bị cạn kiệt VD: Than đá, dầu lửa… - Tài nguyên lượng vĩnh cửu: Được nghiên cứu sử Số điểm 1,5 điểm 0,5 điểm 1,5 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí dụng ngày nhiều, thay dần dạng lượng bị cạn kiệt hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường VD: Năng lượng mặt trời, gió… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ TRƯỜNG TH &THCS SỐ TRÀ PHONG ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 MÔN: SINH HỌC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 01 trang) I /TRẮC... PHONG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 MÔN: SINH HỌC, LỚP (Đáp án gồm có 01 trang) I /TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Câu Đáp án C B C *Mỗi câu (0 ,25 điểm) Câu 5: Học sinh điền từ... điểm Dân số Con người Quần thể Câu 6: Học sinh nối câu ghi 0 ,25 điểm 1b 2 a 3d 4c II TỰ LUẬN( điểm) TT Câu 01 02 03 C Nhiệt độ Nội dung - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trường sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 2014 , Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 2014 , Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay