Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GDĐT Triệu Phong, Quảng Trị năm 2015 2016

3 251 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:11

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC II Năm học 2015-2016 Môn: Vật lí - Lớp Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Khi chiếu ánh sáng trắng đến lọc màu đỏ, chiếu ánh sáng xanh đến lọc màu đỏ thu kết nào? Tại sao? Câu 2: (1 điểm) Tại dùng dòng điện chiều không đổi để chạy máy biến thế? Câu 3: (2 điểm) Điểm cực cận gì? Điểm cực viễn gì? Nêu biểu mắt cận giải thích cách khắc phục mắt cận Câu 4: (2 điểm) Một máy biến có cuộn sơ cấp quấn 10 000 vòng, cuộn thứ cấp quấn 50 000 vòng, đặt đầu đường dây tải điện để truyền công suất điện 10 000 kW Biết hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp 500 kV a Tính hiệu điện đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp b Biết đường dây tải điện dài 200km, dây dẫn tải điện km chiều dài có điện trở 0,3 ôm Tính công suất hao phí tỏa nhiệt đường dây Câu 5: (3 điểm) Đặt vật sáng AB, có dạng mũi tên dài 10cm, vuông góc với trục thấu kính hội tụ cách thấu kính 30cm Thấu kính có tiêu cự 15cm a Hãy dựng ảnh vật theo tỉ lệ xích nêu tính chất ảnh b Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính chiều cao ảnh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20152016 MÔN: VẬT LỚP Câu 1: (2 điểm) - Khi chiếu ánh sáng trắng đến lọc màu đỏ ta thu ánh sáng có màu đỏ ánh sáng trắng có nhiều ánh sáng màu mà lọc màu đỏ hấp thụ tốt ánh sang màu khác hấp thụ ánh sang màu đỏ nên cho ánh sang màu đỏ qua (1đ) - Khi chiếu ánh sáng xanh đến lọc màu đỏ ta thấy tối (đen) lọc màu đỏ hấp thụ tốt ánh sáng màu xanh nên không cho ánh sáng màu xanh qua (1đ) Câu 2: (1 điểm) Vì đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp hiệu điện chiều cuộn dây sơ cấp quấn quanh lõi sắt trở thành nam châm điện chiều, nên số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây thứ cấp tăng từ đến giá trị xác định không thay đổi nên làm xuất hai đầu cuộn dây thứ cấp dòng điện cảm ứng chiều thời gian ngắn Câu 3: (2 điểm) Điểm cực cận điểm gần mà mắt nhìn rõ mắt điều tiết tối đa (0,5đ) Điểm cực viễn điểm xa mà mắt nhìn rõ không điều tiết (0,5đ) Biểu mắt cận: Chỉ nhìn rõ vật gần mà không nhìn rõ vật xa Điểm cực cận điểm cực viễn gần mắt bình thường (0,5đ) Cách khắc phục mắt cận: (0,5đ) - Đeo kính nhằm nhìn rõ mắt bình thường - Khi đeo kính, mắt nhìn rõ ảnh vật - Ảnh vật ảnh ảo, chiều gần mắt vật - Vậy kính cần đeo thấu kính phân Câu 4: (2 điểm) a Hiệu điện hai đầu cuộn dây sơ cấp: U1 n1 n 10000   U1  U  500  100(kV ) (1đ) U n2 n2 50000 b Công suất hao phí tỏa nhiệt đường dây: Hiệu điện đặt vào hai đầu đường dây tải điện hiệu điện lấy hai đầu cuộn dây thứ cấp (0,25đ) Điện trở đường dây: R  0,3.2.200  120()  0,12(k ) (0,25đ) Php  R P2 100002  0,12  48(kW) (0,5đ) U2 5002 Câu 5: (3 điểm) a Vẽ hình theo tỉ lệ xính (1đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính chất ảnh: Ảnh thật, ngược chiều, vật (0,5đ) b, Hs sử dụng kiến thức hình học thông qua hình vẽ Tính A’O = 30 cm (0,75đ) Tính A’B’ = 10 cm (0,75đ) Ghi chú: - Học sinh giải cách khác, nêu kết hợp chấm điểm tối đa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GDĐT Triệu Phong, Quảng Trị năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GDĐT Triệu Phong, Quảng Trị năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GDĐT Triệu Phong, Quảng Trị năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay