Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GDĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 2016

3 212 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:11

PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG II NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC- Lớp Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối nhằm mục đích gì? Câu (2,5 điểm) Hãy xếp ví dụ sau theo nhóm quan hệ khác loài (Cộng sinh, hội sinh, cạnh tranh, sinh, nửa sinh, sinh vật ăn sinh vật khác): (1) Cỏ dại lúa, (2) vi khuẩn rizobium sống với rễ họ đậu, (3) cáo với gà, (4) nấm với tảo hình thành địa y, (5) bò đồng cỏ, (6) sán sống gan động vật, (7) đại bàng thỏ, (8) số loài sâu bọ sống tổ mối hay kiến, (9) rận bám da trâu, (10) hổ hươu Câu (2,0 điểm) Cho loài sinh vật quần xã sinh vật cạn gồm: thực vật, châu chấu, thỏ, chuột, nhông, rắn, chim đại bàng, sinh vật phân giải Viết chuỗi thức ăn từ sinh vật Câu (1,5 điểm) Nêu tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường Câu (2,0 điểm)Vì cần phải bảo vệ hệ sinh thái biển? Nêu biện pháp bảo vệ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC II Năm học: 2015 - 2016 Môn: SINH HỌC - Lớp CÂU ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM *Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối nhằm mục đích: -Củng cố trì số tính trạng mong muốn, tạo dòng (có cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho đánh giá kiểu gen 2,0 điểm dòng, phát gen xấu để loại khỏi quần thể *Đúng mổi mối quan hệ 0,5 điểm 2,5 điểm - Cộng sinh: 2,4 - Hội sinh: - Cạnh tranh: 1, - sinh, sinh: 6, - Sinh vật ăn sinh vật khác: 3, 7, 10 Học sinh viết mổi chuỗi thức ăn 0,4 điểm 2,0 điểm *Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường: (Mổi ý 0,3 điểm) 1,5 điểm - Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt - Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học - Ô nhiễm chất phóng xạ - Ô nhiễm chất thải rắn - Ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí *Vì cần phải bảo vệ hệ sinh thái biển: Vì 1,0 điểm - Biển hệ sinh thái khổng lồ chiếm ¾ diện tích bề mặt trái đất - Các loài động vật HST biển phong phú, nguồn thức ăn giàu đạm chủ yếu cho người Tuy nhiên, tài nguyên biển vô tận, mức độ đánh bắt hải sản tăng nhanh nên nhiều loài sinh vật biển có nguy bị cạn kiệt * Các biện pháp bảo vệ: - Có kế hoach khai thác tài nguyên biển mức độ vừa phải 0,5 điểm - Bảo vệ nuôi trồng loài sinh vật biển quý đồng thời 0,5 điểm chống ô nhiễm môi trường biển… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GDĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GDĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GDĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay