FBMạnhĐức 08 TEST trung roi, trung long (1)

6 222 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:07

TRÙNG ROI TRÙNG LÔNG Ba biểu bệnh gây Giardia lamblia: @ A Đi chảy, thiếu máu, suy dinh dưỡng B Đi chảy, đau bụng, sình bụng C Thiếu máu, suy dinh dưỡng, suy nhược thể D Suy dinh dưỡng, trí tuệ phát triển chậm, đau bụng chảy E Đau bụng, sình bụng, suy dinh dưỡng Giardia lamblia sống A Manh tràng, hồi tràng B Tá tràng, manh tràng @ C Tá tràng, hổng tràng D Hổng tràng hồi tràng E Ruột non ruột già Trichomonas vaginalis thường gặp A Trẻ em nhỏ @ B Phụ nữ lứa tổi sinh đẻ C Phụ nữ mãn kinh D Nam giới E Đường tiết niệu nam Đơn bào thường gây suy dinh dưỡng thiếu máu trẻ em A Entamoeba coli B Entamoeba histolytica C Trichomonas intestinalis @ D Giardia lamblia E Balantidium coli Đơn bào di chuyển roi A Entamoeba coli B Entamoeba histolytica C Balantidium coli @ D Giardia lamblia E Plasmodium Đơn bào di chuyển lông A Entamoeba coli TRÙNG ROI TRÙNG LÔNG B Entamoeba histolytica @ C Balantidium coli D Giardia lamblia E Plasmodium Chẩn đoán Giardia lamblia @ A Xét nghiệm phân trực tiếp B Phương pháp miễn dịch C Phương pháp xét nghiệm phân phong phú Williss D Phương pháp lắng cặn E Nuôi cấy Chẩn đoán Trichomonas vaginalis A Xét nghiệm phân trực tiếp B Phương pháp miễn dịch C Phương pháp xét nghiệm phân phong phú Williss @ D Xét nghiệm khí hư E Xét nghiệm dịch tá tràng Chẩn đoán Balantidium coli @ A Xét nghiệm phân trực tiếp B Phương pháp phong phú C Xét nghiệm dịch tá tràng D Phương pháp miễn dịch E Xét nghiệm khí hư 10 Lây nhiễm Trichomonas vaginalis @ A Qua đường sinh dục B Qua đường tiêu hoá C Qua đường tiêm chích D Qua muỗi đốt E Qua da 11 Lây nhiễm Giardia lamblia A Qua đường sinh dục @ B Qua đường tiêu hoá C Qua đường tiêm chích TRÙNG ROI TRÙNG LÔNG D Qua muỗi đốt E Qua da 12 Lây nhiễm Balantidium coli A Qua đường sinh dục @ B Qua đường tiêu hoá C Qua đường tiêm chích D Qua muỗi đốt E Qua da 13 Trùng lông ký sinh A Đại tràng B Ruột non @ C Cuối ruột non manh tràng D Đường sinh dục E Đường tiết niệu 14 Để tìm kén loại đơn bào đường tiêu hoá nên A Nhuộm Giemsa B P xét nghiệm phân phong phú @ C Nhuộm Lugol kép D Phương pháp KaTo E Phương pháp miễn dịch 15 Phụ nữ có khí hư tác nhân sau trừ : @ A Trichomonas intestinalis B Trichomonas vaginalis C Candia albicans D Vi khuẩn E Khí hư sinh lý 16 Trùng roi thìa Giardia lamblia gây tác hại sau trừ: A Viêm ruột xuất tiết @ B Trong phân có máu, nhầy C Không hấp thu sinh tố B12 acid folic D Trẻ em chán ăn, sình bụng E Không hấp thu đường, mỡ thịt TRÙNG ROI TRÙNG LÔNG 17 Trùng roi âm đạo có mặt nơi trừ A Bể thận B Niệu đạo C Tiền liệt tuyến @ D Túi mật E Bàng quang 18.Nhiễm trùng roi thìa A Ăn phải thể hoạt động trùng roi thìa @ B Ăn phải bào nang trùng roi thìa C Do chuột cắn D Do muỗi đốt E Ăn thịt bò sống 19 Nhiễm trùng lông đại tràng Balantidium coli A ăn phải thể hoạt động B.coli @ B ăn phải bào nang B.coli C lợn bị nhiễm B.coli cắn D ăn thịt lợn nhiễm B.coli E Balantidium coli vào người qua da 20 Ruồi vật chủ trung gian truyền bệnh bệnh sau trừ: A Bệnh giun đũa B Bệnh giun tóc C Bệnh Giardia lamblia @ D Bệnh Trichomonas vaginalis E Bệnh Entamoeba histolytica 21 Những tác hại sau đâydo độc tố Giardia lamblia gây trừ A Ngăn cản hấp thu sinh tố B12 B Ngăn cản hấp thu đường C Ngăn cản hấp thu mỡ D Ngăn cản hấp thu thịt @ E Ngăn cản hấp thu muối khoáng TRÙNG ROI TRÙNG LÔNG 22 Metronidazole có tác dụng loại ký sinh trùng sau trừ A Trichomonas vaginalis B E histolytica C T.intestinalis D Giardia lamblia @ E Candida albicans 23 Trichomonas vaginalis điều trị thuốc sau trừ A Quinacrine B Diiodohydroxyquinoleine C Metronidazole @ D Mebendazole E Cao nhội (Bischofa javanica) 24 Giardia lamblia điều trị thuốc sau trừ A Metronidazole B Quinacrine C Tinidazole D Nimorazole @ E Clotrimazole 25 Phòng bệnh trùng roi thìa không cần cách A Ăn chín, uống sôi B Rửa tay trước vệ sinh C Chữa lành người bệnh D Điều trị cho người mang mầm bệnh @ E Không dùng chung vật dụng vệ sinh tắm rữa 26 Phòng bệnh trùng roi âm đạo không cần điều A chữa lành người bệnh B Điều trị cho người mang mầm bệnh C Không dùng chung vật dụng vệ sinh tắm rữa @ D ăn chín, uống sôi E Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh 27 Bốn lớp ngành đơn bào là: A Trùng roi, trùng lông, chân giả bào tử trùng B Trùng roi, trùng lông, chân giả ký sinh trùng sốt rét TRÙNG ROI TRÙNG LÔNG C Trùng roi, trùng lông, amip lỵ ký sinh trùng sốt rét @ D Trùng roi, trùng lông, amip lỵ amip đại tràng E Trùng roi, trùng lông, ký sinh trùng sốt rét bào tử trùng 28 Gặp điều kiện không thuận lợi loại đơn bào sau trở thành bào nang trừ A Balantidium coli @ B Trichomonas vaginalis C Giardia lamblia D Entamoeba coli E Entamoeba histolytica 29 Trùng roi âm đạo lây truyền trực tiếp thể bào nang A Đúng B Sai 30 Trùng roi thìa gây nên hội chứng lỵ A Đúng B Sai 31 Trùng roi âm đạo không gây bệnh đường tiêu hoá A Đúng B Sai 32 Trùng lông đại tràng (Balantidium coli) gây nên hội chứng lỵ người A Đúng B Sai 33 Trùng roi gây thiếu máu trẻ em A Đúng B Sai 34 Trẻ em bị nhiễm trùng roi thìa người lớn A Đúng B Sai ... Trùng roi, trùng lông, chân giả bào tử trùng B Trùng roi, trùng lông, chân giả ký sinh trùng sốt rét TRÙNG ROI TRÙNG LÔNG C Trùng roi, trùng lông, amip lỵ ký sinh trùng sốt rét @ D Trùng roi,. .. nhiễm B.coli cắn D ăn thịt lợn nhiễm B.coli E Balantidium coli vào người qua da 20 Ruồi vật chủ trung gian truyền bệnh bệnh sau trừ: A Bệnh giun đũa B Bệnh giun tóc C Bệnh Giardia lamblia @ D... Metronidazole có tác dụng loại ký sinh trùng sau trừ A Trichomonas vaginalis B E histolytica C T.intestinalis D Giardia lamblia @ E Candida albicans 23 Trichomonas vaginalis điều trị thuốc sau trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: FBMạnhĐức 08 TEST trung roi, trung long (1) , FBMạnhĐức 08 TEST trung roi, trung long (1) , FBMạnhĐức 08 TEST trung roi, trung long (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay