Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016

3 191 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:04

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: VẬT LÍ Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề) Câu (5,0 điểm) a) Dòng điện xoay chiều gì? Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Lấy ví dụ cho tác dụng b) Nêu đặc điểm mắt cận, mắt lão cách khắc phục Câu (2,0 điểm) a) Ban ngày thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy có màu gì? Tại sao? b) Hãy giải thích quan sát váng dầu mỡ mặt nước, bong bóng xà phòng hay cầu vồng, ta thấy chúng có nhiều màu sắc khác nhau? Câu (3,0 điểm) Một vật sáng AB cao 2cm có dạng hình mũi tên đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ, điểm A nằm trục cách thấu kính 18cm Thấu kính có tiêu cự 12cm a) Hãy vẽ ảnh vật AB cho thấu kính nêu tính chất nó? b) Dựa vào hình vẽ, tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính chiều cao ảnh - Hết VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: VẬT -Câu Nội dung đáp án Điểm - Dòng điện xoay chiều dòng điện xuất luân phiên đổi chiều 0,5 - Các tác dụng dòng điện xoay chiều: + Tác dụng nhiệt, ví dụ: Để bàn nóng lên có dòng điện chạy qua 0,5 1a + Tác dụng quang, ví dụ: Bóng đèn bút thử điện sáng có dòng điện chạy qua 0,5 +Tác dụng từ, ví dụ: Nam châm điện hút đinh sắt có dòng điện chạy qua cuộn dây 0,5 - Đặc điểm mắt cận thị: + Nhìn rõ vật gần không nhìn rõ vật xa 0,5 + Khắc phục: Mắt cận thị phải đeo kính cận để nhìn rõ vật xa 0,5 + Kính cận thấu kính phân 0,5 1b - Đặc điểm mắt lão: + Nhìn rõ vật xa không nhìn rõ vật gần 0,5 + Khắc phục: mắt lão phải đeo kính lão để nhìn rõ vật gần 0,5 + Kính lão thấu kính hội tụ 0,5 + Ban ngày thường có màu xanh chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh 0,5 chùm sáng trắng mặt trời + Trong đêm tối, ta thấy chúng có màu đen ánh sáng chiếu đến 0,5 chúng chúng để tán xạ Khi quan sát váng dầu mỡ mặt nước, bong bóng xà phòng hay cầu vồng, ta thấy chúng có nhiều màu sắc khác chùm ánh sang trắng 1,0 mặt trời chiếu tới chúng bị phân tích thành nhiều chùm sáng màu khác a) - Dựng ảnh (không cần theo tỉ lệ) 1,0 - Nêu tính chất ảnh: + Là ảnh thật, ngược chiều lớn vật b) - Xét ∆ ABO ~ ∆ A’B’O ta có: 0,5 0,25 (1) - Xét ∆ A’B’F’ ~ ∆OIF’ ta có: 0,25 (2) Từ (1) (2) suy ra: 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0,25 OA’.OF’ = OA (OA’ – OF’) 12.OA’ = 18.OA’ – 216 6.OA’ = 216 OA’ = 36 cm Thay OA’ = 16 cm vào (1) ta được: A’B’ = 4cm Tổng điểm 0,25 0,25 10,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: VẬT LÍ -Câu Nội dung đáp án Điểm - Dòng điện xoay chiều dòng... ngược chiều lớn vật b) - Xét ∆ ABO ~ ∆ A’B’O ta có: 0,5 0 ,25 (1) - Xét ∆ A’B’F’ ~ ∆OIF’ ta có: 0 ,25 (2) Từ (1) (2) suy ra: 0 ,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0 ,25 OA’.OF’... rõ vật gần không nhìn rõ vật xa 0,5 + Khắc phục: Mắt cận thị phải đeo kính cận để nhìn rõ vật xa 0,5 + Kính cận thấu kính phân kì 0,5 1b - Đặc điểm mắt lão: + Nhìn rõ vật xa không nhìn rõ vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay