Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016

3 146 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:04

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: SINH HỌC Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề) Câu (4,0 điểm): a) Ô nhiễm môi trường gì? Nêu tác nhân gây ô nhiễm môi trường? b) Vì cần bảo vệ hệ sinh thái biển? Nêu biện pháp bảo vệ Câu (6,0 điểm): Thế quần thể sinh vật? Các cá thể quần thể có quan hệ hỗ trợ cạnh tranh điều kiện nào? Ý nghĩa mối quan hệ thuật gen gì? Gồm khâu nào? Trong sản xuất đời sống, thuật gen ứng dụng lĩnh vực chủ yếu nào? ………Hết…… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO Câu a b 2.1 2.2 ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: SINH HỌC Đáp án/ Hướng dẫn - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lí, hóa học, sinh học môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống người sinh vật khác - Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường: + Nhóm tác nhân tự nhiên: hoạt động núi lửa, cháy rừng, thiên tai, + Nhóm tác nhân hoạt động người: chặt phá rừng, khai thác tài nguyên, đốt cháy nhiên liệu, sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu, - Cần bảo vệ hệ sinh thái biển vì: + Biển nơi cung cấp nhiều loài hải sản làm thức ăn giàu đạm cho người + Hiện nay, mức độ khai thác, đánh bắt mức làm cho nhiều loài sinh vật biển có nguy bị cạn kiệt - Biện pháp bảo vệ: + Có kế hoạch khai thác tài nguyên biển mức độ vừa phải hợp lí + Bảo vệ, nuôi trồng loài sinh vật biển quý hiếm, đồng thời chống ô nhiễm môi trường biển - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sống không gian xác định, vào thời điểm định Giữa cá thể quần thể có khả giao phối sinh - Các cá thể quần thể có quan hệ hỗ trợ gặp điều kiện sống thuận lợi nguồn thức ăn phong phú, nơi rộng rãi - Ý nghĩa: Làm tăng khả chống chọi sinh vật với điều kiện bất lợi môi trường giúp cá thể tìm mồi hiệu - Các cá thể quần thể có quan hệ cạnh tranh gặp điều kiện sống bất lợi nguồn thức ăn khan hiếm, nơi chật chội, mật độ cao, , dẫn tới số cá thể phải tách khỏi nhóm - Ý nghĩa: Làm giảm khả cạnh tranh cá thể hạn chế cạn kiệt nguồn thức ăn vùng, hạn chế gia tăng số lượng vượt mức hợp lí - thuật gen thao tác tác động lên ADN để chuyển đoạn ADN mang cụm gen từ tế bào loài cho (tế bào cho) sang tế bào loài nhận (tế bào nhận) nhờ thể truyền - Các khâu thuật gen: + Tách ADN từ tế bào cho ADN dùng làm thể truyền từ vi rút vi khuẩn + Cắt, nối tạo ADN tái tổ hợp + Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép biểu Điểm 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Trong sản xuất đời sống, thuật gen ứng dụng lĩnh vực là: tạo chủng vi sinh vật mới, tạo động vật, giống trồng biến đổi gen 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO Câu a b 2. 1 2. 2 ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: SINH HỌC Đáp án/ Hướng dẫn - Ô nhiễm môi trường... lí, hóa học, sinh học môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống người sinh vật khác - Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường: + Nhóm tác nhân tự nhiên: hoạt động núi lửa, cháy rừng, thi n tai,... loài sinh vật biển quý hiếm, đồng thời chống ô nhiễm môi trường biển - Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sống không gian xác định, vào thời điểm định Giữa cá thể quần thể có khả giao phối sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay