Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016

4 130 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:04

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2015-2016 Môn: Ngữ văn Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép đề) Câu (3,0 điểm) a) “Truyện Kiều” vốn tác giả Nguyễn Du đặt tên gì? b) Hãy nêu tên ba phần tóm tắt “Truyện Kiều” c) Ngoài nhân vật Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng, em kể tên riêng nhân vật khác “Truyện Kiều” Câu (2,0 điểm) Các câu văn sau bị mắc lỗi ngữ pháp? Hãy sửa lại cho a) Nhân vật anh niên, nhân vật trung tâm tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” Nguyễn Thành Long b) Để có xã hội phát triển văn minh, đại, phải phấn đấu nhiều Câu (5,0 điểm) Phân tích lời người cha muốn nói với đoạn thơ thứ hai thơ “Nói với con” Y Phương -Hết ……………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2015-2016 Môn Ngữ văn Câu (3 điểm) (2 điểm) Nội dung Điểm a) “Đoạn trường tân thanh” Tiêu chí cho điểm: - Mức tối đa (0,5 điểm): Trả lời theo yêu cầu trên; 0,5 - Mức không đạt (0 điểm): Trả lời không xác yêu cầu không làm b) Tên ba phần tóm tắt tác “Truyện Kiều”: - Phần thứ nhất: Gặp gỡ đính ước; - Phần thứ hai: Gia biến lưu lạc; - Phần thứ ba: Đoàn tụ Tiêu chí cho điểm: - Mức tối đa (1,5 điểm): Trả lời theo yêu cầu trên; 1,5 - Mức chưa tối đa: + Cho 1,0 điểm: Chỉ trả lời tên 2/3 phần trên; + Cho 0,5 điểm: Chỉ trả lời tên 1/3 phần trên; - Mức không đạt (0 điểm): Trả lời không xác yêu cầu không làm c) Kể tên riêng nhân vật (ví dụ như: Vương Quan, Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Thúc Sinh, Hoạn Thư, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến ) Tiêu chí cho điểm: - Mức tối đa (1,0 điểm): Kể tên riêng nhân vật; - Mức chưa tối đa: 1,0 + Cho 0,75 điểm: Kể tên riêng 3/4 nhân vật; + Cho 0,5 điểm: Kể tên riêng 2/4 nhân vật; + Cho 0,25 điểm: Kể tên riêng 1/4 nhân vật; - Mức không đạt (0 điểm): Trả lời không xác yêu cầu không làm a) Chỉ lỗi: Câu văn cho có chủ ngữ thành phần phụ (hoặc câu văn cho thiếu vị ngữ) Sửa lỗi: Có nhiều cách, miễn sửa ngữ pháp Ví dụ: - Cách 1: Thêm vị ngữ “là gương sáng cho hệ trẻ noi theo” sau cụm từ “của Nguyễn Thanh Long”; - Cách 2: Thay dấu phẩy (,) từ “là” sau cụm từ “anh niên” 1,0 Tiêu chí cho điểm: - Mức tối đa (1,0 điểm): Chỉ lỗi sai sửa lại câu theo yêu cầu trên; - Mức chưa tối đa (0,5 điểm): Chỉ lỗi sai sửa lại câu chưa không lỗi sai sửa lại câu đúng; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (5 điểm) - Mức không đạt (0 điểm): Trả lời không xác yêu cầu không làm b) Chỉ lỗi: Câu văn cho có trạng ngữ vị ngữ (hoặc câu văn cho thiếu chủ ngữ) Sửa lỗi: Thêm chủ ngữ phù hợp vào trước từ “còn” (ví dụ chọn chủ ngữ sau: “ta, chúng ta, đất nước ta, dân tộc ta, người, ”) Tiêu chí cho điểm: - Mức tối đa (1,0 điểm): Chỉ lỗi sai sửa lại câu theo 1,0 yêu cầu trên; - Mức chưa tối đa (0,5 điểm): Chỉ lỗi sai sửa lại câu chưa không lỗi sai sửa lại câu đúng; - Mức không đạt (0 điểm): Trả lời không xác yêu cầu không làm Yêu cầu năng: Học sinh nắm đặc điểm phương pháp viết văn nghị luận đoạn thơ; làm có bố cục phần; đoạn văn trình bày luận điểm rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ dẫn chứng, lý lẽ dẫn dắt tự nhiên, phân tích đánh giá sát với luận điểm, xếp hợp lí; câu văn diễn đạt sáng, biểu cảm; không mắc lỗi câu, từ, tả Yêu cầu kiến thức: Học sinh có cách trình bày, phân tích theo nhiều cách khác nhau, chí có cách tiếp cận riêng, sáng tạo Tuy nhiên cần tập trung vào phân tích lời người cha muốn nói với qua đoạn thơ thứ hai (đảm bảo nghệ thuật nội dung), làm bật ý sau: a) Mở bài: Giới thiệu tác giả Y Phương thơ “Nói với con”; nêu khái quát nội dung thơ; giới thiệu khái quát nội dung đoạn thơ thứ hai: Người cha muốn nói với 0,5 sức sống bền bỉ, mãnh liệt, giàu ý chí người truyền thống cao đẹp quê hương, niềm mong ước kế tục xứng đáng truyền thống b) Thân bài: Phân tích làm rõ luận điểm tứ thơ sau: - Cha muốn nói với sống gian khổ tâm hồn, ý chí người vượt lên gian khổ: “Người đồng thương Xa nuôi chí lớn” (phân tích); - Cha tâm với sống, lối sống người đồng mình: “Dẫu cha muốn Không lo cực nhọc” 4,0 (phân tích); - Cha tâm với truyền thống, phong tục quê hương: “Người đồng thô sơ da thịt Còn quê hương làm phong tục” (phân tích); - Lời cha nhắc nhở, dặn dò trước sống: “Con thô sơ da thịt Nghe con” (phân tích) c) Kết bài: Khẳng định thơ, đoạn thơ hay thể tình cảm 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí gia đình thật độc đáo thiêng liêng; khái quát nghệ thuật nôi dung đoạn thơ; phát biểu cảm nghĩ, liên hệ Tiêu chí cho điểm: - Mức tối đa (5 điểm): Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên; - Mức chưa tối đa (tùy vào viết học sinh điểm cụ thể): + Cho 3,25 đến 4,75 điểm: Cơ đáp ứng yêu cầu vài ý phân tích chưa sâu, mắc sai sót nhỏ, trình bày đẹp; + Cho 1,5 đến điểm: Cơ đáp ứng yêu cầu trên, thiếu vài ý; phương pháp phân tích chưa vững; ý phân tích chưa sâu; trình bày sai tả, ngữ pháp; + Cho 0,25 đến 1,25 điểm: Chưa đáp ứng hết yêu cầu trên; viết chung chung, phân tích chưa sâu; thiếu nhiều dẫn chứng; phương pháp nghị luận yếu; mắc nhiều lỗi trình bày, diễn đạt; văn phong chưa tốt ; - Mức không đạt (0 điểm): Học sinh làm lạc đề không làm Lưu ý: - Học sinh có cách trình bày khác nhau, giáo viên cần linh hoạt cho điểm toàn bài; - Khuyến khích viết mang tính sáng tạo, có nhận định mang tính phát mới, hay; - Điểm toàn làm để lẻ đến 0,25 - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 20 15 -20 16 Môn Ngữ văn Câu (3 điểm) (2 điểm) Nội dung Điểm a) “Đoạn trường tân thanh” Tiêu chí... tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (5 điểm) - Mức không đạt (0 điểm): Trả lời không xác yêu cầu không làm b) Chỉ lỗi: Câu văn cho có trạng ngữ vị ngữ (hoặc câu văn cho thi u chủ ngữ) Sửa... riêng 2/ 4 nhân vật; + Cho 0 ,25 điểm: Kể tên riêng 1/4 nhân vật; - Mức không đạt (0 điểm): Trả lời không xác yêu cầu không làm a) Chỉ lỗi: Câu văn cho có chủ ngữ thành phần phụ (hoặc câu văn cho thi u
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay