Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 2016

9 108 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 09:47

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 20152016 TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI MÔN: VẬT LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Dùng thấu kính phân kỳ hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục thấu kính A Chùm tia ló chùm tia hội tụ tiêu điểm thấu kính B Chùm tia ló chùm tia song song C Chùm tia ló chùm tia phân kỳ D Chùm tia ló tiếp tục truyền thẳng Câu 2: Đặt vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu ảnh A’B’ A Ảnh ảo, ngược chiều với vật, nhỏ vật B Ảnh ảo, chiều với vật, nhỏ vật C Ảnh ảo, ngược chiều với vật, lớn vật D Ảnh thật, chiều, lớn vật Câu 3: Trong cuộn dây dẫn kín xuất dòng điện xoay chiều liên tục số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây A Đang tăng mà chuyển sang giảm B Đang giảm mà chuyển sang tăng C Tăng đặn giảm đặn D luân phiên tăng giảm Câu 4: Quan sát hình bên cho biết sơ đồ cấu tạo loại máy loại máy sau: A Máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay B Động điện chiều C Máy biến D Máy phát điện xoay chiều có nam châm quay Câu 5: Dòng điện xoay chiều qua dụng cụ sau gây tác dụng nhiệt? A Bóng đèn sợi tóc B Mỏ hàn điện C Quạt điện D Máy sấy tóc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 6: Hiệu điện gi a hai đRu dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến lRn lượt 220V 12V Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp 440 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp A 240 vòng B 60 vòng C 24 vòng D vòng Câu 7: Hiệu điện gi a hai đRu dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến lRn lượt 110V 220V Nếu số vòng dây cuộn thứ cấp 110 vòng, số vòng dây cuộn sơ cấp A 2200 vòng B 550 vòng C 220 vòng D 55 vòng Câu 8: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng tượng tia sáng tới gặp mặt phân cách gi a hai môi trường A B h t tr lại môi trường cR B Tiếp tục vào môi trường suốt thứ hai C Tiếp tục thẳng vào môi trường suốt thứ hai D B gRy khúc mặt phân cách gi a hai môi trường tiếp tục vào môi trường suốt thứ hai Câu 9: Để đo hiệu điện mạng điện dùng gia đình, ta cRn chọn vôn kế có giới hạn đo A Nhỏ 220V, có hiệu AC (hay ~) B Nhỏ 220V, có hiệu DC (hay – ) C Lớn 220V, có hiệu AC (hay ~) D Lớn 220V, có hiệu DC (hay – ) Câu 10 Khi truyền tải điện xa, điện hao phí đR chuyển hoá thành dạng lượng A Hoá C Nhiệt B Năng lượng ánh sáng D Năng lượng từ trường Câu 11:Máy biến thiết b A Gi hiệu điện không đRi B Gi cường độ dòng điện không đRi C Biến đRi hiệu điện xoay chiều VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D Biến đRi cường độ dòng điện không đRi Câu 12: Các hình vẽ tỉ lệ Hình vẽ mô tả tiêu cự thấu kính hội tụ lớn A B C D 4 Câu 13: Hình vẽ mô tả đường truyền tia sáng qua thấu kính hội tụ A B C D F/ F/ F/ F F/ Câu 14: Trục thấu kính hội tụ đường thẳng A Bất kỳ qua quang tâm thấu kính B Đi qua hai tiêu điểm thấu kính C Tiếp tuyến thấu kính quang tâm D Đi qua tiêu điểm song song với thấu kính Câu 15: Máy biến thiết b biến đRi A Hiệu điện xoay chiều B Cường độ dòng điện không đRi C Công suất điện D Điện thành Câu 16: Để s dụng thiết b có hiệu điện đ nh mức 24V nguồn điện có hiệu điện 220V phải s dụng máy biến có hai cuộn dây với số vòng dây tương ứng A Sơ cấp 345L vòng, thứ cấp 3L0 vòng B Sơ cấp 3L0 vòng, thứ cấp 345L vòng C Sơ cấp 360 vòng, thứ cấp 3300 vòng D Sơ cấp 3300 vòng, thứ cấp 360 vòng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 17: Pháp tuyến đường thẳng A Tạo với tia tới góc vuông điểm tới B Tạo với mặt phân cách gi a hai môi trường góc vuông điểm tới C Tạo với mặt phân cách gi a hai môi trường góc nhọn điểm tới D Song song với mặt phân cách gi a hai môi trường Câu 18 Dòng điện xoay chiều tạo từ A Đinamô xe đạp B Acquy C Pin D Một nam châm Câu 19: Máy phát điện xoay chiều có phận A Nam châm vĩnh c u sợi dây dẫn nối hai cực nam châm B Nam châm vĩnh c u sợi dây dẫn nối nam châm với đèn C Cuộn dây dẫn nam châm D Cuộn dây dẫn lõi s t Câu 20: Khi nói tượng khúc xạ ánh sáng, nhận đ nh sau đúng? A Góc khúc xạ cRng nhỏ góc tới B Góc khúc xạ cRng lớn góc tới C Góc khúc xạ cRng góc tới D Tuỳ môi trường tới môi trường khúc xạ mà góc tới hay góc khúc xạ lớn Câu 21: Khi tia sáng từ không khí tới mặt phân cách gi a không khí nước A Chỉ xảy tượng khúc xạ ánh sáng B Chỉ xảy tượng phản xạ ánh sáng C Có thể đồng thời xảy tượng khúc xạ lẫn tượng phản xạ ánh sáng D Không thể đồng thời xảy tượng khúc xạ lẫn tượng phản xạ ánh sáng Câu 22: Trong tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ (r) góc tạo b i A Tia khúc xạ pháp tuyến điểm tới B Tia khúc xạ tia tới C Tia khúc xạ mặt phân cách D Tia khúc xạ điểm tới Câu 23: Đặt m t phía chậu đựng nước quan sát viên bi đáy chậu ta VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Không nhìn thấy viên bi B Nhìn thấy ảnh ảo viên bi nước C Nhìn thấy ảnh thật viên bi nước D Nhìn thấy viên bi nước Câu 24: Nh ng thấu kính hình vẽ thấu kính hội tụ A 1, 2, 3, B 2, 3, C 1, 2, D 1, 3, 4 Câu 25 Tia tới qua quang tâm thấu kính hội tụ cho tia ló A Đi qua tiêu điểm B Song song với trục C Truyền thẳng theo phương tia tới D Có đường kéo dài qua tiêu điểm Câu 26: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự cách thấu kính khoảng A cho ảnh A’B’ Ảnh A’B’ có đặc điểm A Là ảnh ảo, chiều, cao gấp lRn vật B Là ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp lRn vật C Là ảnh thật, chiều, cao gấp lRn vật D Là ảnh thật, ngược chiều, cao gấp lRn vật Câu 27 Vật thật nằm trước thấu kính cách thấu kính khoảng d với
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 2016 , Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 2016 , Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay