Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Bình Châu, Quảng Ngãi năm học 2015 2016

5 116 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 09:46

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU ĐỀ THI GIỮA HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 Lớp: MÔN: NGỮ VĂN LỚP Họ tên: Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước ý trả lời (từ câu - 11) Câu 1: Dòng sau nêu cách hiểu hai câu thơ: “Con dù lớn mẹ/Đi hết đời, lòng mẹ theo con.” a Ca ngợi tình yêu mẹ người b Tình cảm người không thay đổi c Tình cảm người mẹ dạt có ý nghĩa lớn lao đời người d Bổn phận làm phải ghi nhớ biết ơn công lao mẹ Câu 2: Ý sau nêu nét đặc sắc nghệ thuật thơ “Con cò”? (Chế Lan Viên) a Sử dụng rộng rãi phép nhân hoá b Vận dụng sáng tạo hình ảnh giọng điệu ca dao c Thể thơ tự do, giọng điệu linh hoạt d Sử dụng nhiều hình ảnh có ý nghĩa triết lí Câu 3: Trong “Mùa xuân nho nhỏ” dòng sau nói hình ảnh “con chim hót”; “nhành hoa”; “nốt trầm xao xuyến”? a Là mong muốn khiêm nhường tha thiết nhà thơ b Là đẹp mùa xuân c Là bé nhỏ sống d Là đẹp mà người muốn có Câu 4: Bài thơ “Sang Thu” (Hữu Thỉnh) viết theo thể thơ nào? a Lục bát b Song thất lục bát c Ngũ ngôn d Thất ngôn tứ tuyệt Câu 5: Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” nhà thơ Thanh Hải sáng tác ngày cuối đời, điều giúp người đọc hiểu sâu sắc thêm thơ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Đúng b Sai Câu 6: Sự biến đổi đất trời “Sang thu” Hữu Thỉnh bắt đầu cảm nhận từ: a Hương ổi b Làn sương c Cánh chim d Tiếng sấm Câu Nét đặc sắc nghệ thuật thơ “Nói với con” là: a Giọng điệu trầm lắng suy tư b Đối thoại lồng độc thoại nội tâm c Hình ảnh phong phú d Hình ảnh mộc mạc, giàu sức gợi cảm Câu 8: Bài thơ “Nói với con” (Y Phương) có giọng điệu nào? a Ca ngợi, hùng hồn b Tâm tình, tha thiết c Trầm tĩnh, răn dạy d Sôi nổi, mạnh mẽ Câu 9: Từ “nhỏ bé” câu thơ “Người đồng thô sơ da thịt/ Chẳng nhỏ bé đâu con” Được dùng theo nghĩa nào? a Nghĩa thực b Nghĩa ẩn dụ c Nghĩa so sánh d Nghĩa cụ thể Câu 10: Bài thơ “Viếng lăng Bác” Viễn Phương viết năm nào: a Năm 1975 b Năm 1976 c Năm 1977 d Năm 1978 Câu 11: Nhận xét sau nói nhà thơ Hữu Thỉnh? a Nhà thơ viết hay mùa thu b Nhà thơ viết nhiều nông thôn c Nhà thơ viết đề tài chiến tranh d Nhà thơ viết hay mùa xuân Câu 12: Đánh dấu × vào đứng sau dòng thơ hình ảnh thực: Ngày ngày mặt trời qua Lăng Thấy mặt trời lăng đỏ II TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu 1: (3,0 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chép lại khổ cuối thơ “Viếng lăng Bác” Viễn Phương cho biết nội dung khổ thơ Câu 2: (2,0 điểm) Em hiểu nhan đề thơ “Mùa xuân nho nhỏ” Câu 3: (2,0 điểm) Cảm nhận em hai câu thơ sau: Sấm bớt bất ngờ Trên hàng đứng tuổi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học môn Ngữ văn lớp I TRẮC NGHIỆM: 3,0 điểm Câu - 11 mối ý trả lời 0,25 điểm: Câu 10 11 Ý c b a c a a d c b b a Câu 12 (0,25 điểm) Đánh dấu × vào câu II TỰ LUẬN: 7,0 điểm Câu 1: (3,0 điểm) - Chép khổ cuối (1,5 điểm) Mai miền Nam… chốn - Nêu nội dung (1,5 điểm) + Tâm trạng lưu luyến muốn bên Bác + Muốn hoá thân, hoà nhập vào cảnh vật bên lăng Bác + Đó tâm trạng Viễn Phương nhân dân miền Nam Bác Hồ kính yêu Câu 2: 2,0 điểm Nhan đề thơ: - “Mùa xuân” vốn khái niệm thời gian lại “nho nhỏ” thời gian không gian hoá - Nó gợi mùa xuân cụ thể đất trời, đất nước, nho nhỏ hình ảnh hoa, tiếng chim - “Mùa xuân nho nhỏ” ẩn dụ nói khát vọng, lẽ sống cao đẹp, ý thức khiêm nhường Câu 3: 2,0 điểm Cảm nhận - Hình ảnh thực: Sấm, hàng Lúc sang thu, bớt tiếng sấm bất ngờ, hàng không bị bất ngờ, bị giật tiếng sấm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Ý nghĩa ẩn dụ điều mà nhà thơ muốn gửi gắm tâm mình: Khi người trải vững vàng trước tác động bất thường ngoại cảnh, đời ... luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học kì môn Ngữ văn lớp I TRẮC NGHIỆM: 3,0 điểm Câu - 11 mối ý trả lời 0 ,25 điểm: Câu 10 11 Ý c b a c a a d c b b a Câu 12 (0 ,25 điểm) Đánh dấu × vào câu II... Phương viết năm nào: a Năm 197 5 b Năm 197 6 c Năm 197 7 d Năm 197 8 Câu 11: Nhận xét sau nói nhà thơ Hữu Thỉnh? a Nhà thơ viết hay mùa thu b Nhà thơ viết nhiều nông thôn c Nhà thơ viết đề tài chiến... dung khổ thơ Câu 2: (2, 0 điểm) Em hiểu nhan đề thơ “Mùa xuân nho nhỏ” Câu 3: (2, 0 điểm) Cảm nhận em hai câu thơ sau: Sấm bớt bất ngờ Trên hàng đứng tuổi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Bình Châu, Quảng Ngãi năm học 2015 2016 , Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Bình Châu, Quảng Ngãi năm học 2015 2016 , Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Bình Châu, Quảng Ngãi năm học 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay