bộ đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2016-2017

15 219 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 09:38

Header Page of 134 BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP NĂM 2015-2016 Footer Page of 134 Header Page of 134 Đề thi học kì môn Vật lý lớp năm 2015-2016 – Trường THCS Vũ Hòa Đề thi học kì môn Vật lý lớp năm 2015-2016 – Trường PTDTBT TH-THCS Long Túc Đề thi học kì môn Vật lý lớp năm 2015-2016 – Phòng GD&ĐT Tam Đảo Đề thi học kì môn Vật lý lớp năm 2015-2016 – Sở GD&Đ Trà Vinh Footer Page of 134 Header Page of 134 PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THCS VŨ HÒA MÔN : VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 45 phút) I: Trắc nghiệm (7 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Phát biểu sau nói dòng điện? A Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển B Dòng điện chuyển động điện tích C Dòng điện dòng dịch chuyển có hướng điện tích D Dòng điện dòng dịch chuyển theo hướng điện tích Câu 2: Việc làm sau an toàn sử dụng điện? A Chạm tay vào ổ cắm điện B Mắc cầu chì phù hợp cho thiết bị điện C Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc bị hở D Chơi thả diều gần đường dây điện Câu 3: Trong vật dây, vật dẫn điện A Thanh gỗ khô B Một đoạn ruột bút chì C Một đoạn dây nhựa D Thanh thuỷ tinh Câu 4: Cho mạch điện sau: Đ1 Đ2 - + U Biết U1 = 12 V; U= 25 V Vậy hiệu điện U2 có giá trị là: A 12 V B 25 V C 37 V D 13 V Câu 5: Hạt nhân nguyên tử mang điện tích : A Không mang điện B Âm C.Cả hai loại diện tích D Dương Câu 6: Có Ampekế: 1, 2, 3, có giới hạn đo là: 2mA; 0,02mA; 25mA; 2A Để đo cường độ dòng điện mạch 15mA phải chọn: A Ampekế B Ampekế C Ampekế Footer Page of 134 D Ampekế Câu 7: Khi cầu chi gia đình bị đứt, để bảo đảm an toàn cho mạng điện ta áp dụng cách sau Header Page of 134 đây? A Lấy sợi dây đồng thay cho dây chì B Nhét giấy bạc (trong bao thuốc lá) vào cầu chì C Thay dây chì khác loại với dây chì bị đứt D Bỏ, không dùng cầu chì Câu 8: Một mạch điện kín gồm hai đèn Đ1 Đ2 mắc song song Biết cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn I = 0.3 A, I = 0,4 A Cường độ dòng điện mạch là: A I = 0,7A B I = 0,1A C I = 0,3A D I = 0,4A Câu 9: Trong phân xưởng dệt, người ta thường treo kim loại nhiễm điện cao Việc làm có tác dụng: A Làm cho nhiệt độ phòng ổn định B Hút bụi lên bề mặt chúng, làm cho không khí xưởng bụi C Làm cho phòng sáng D Làm cho công nhân không bị nhiễm điện Câu 10: Sơ đồ mạch điện biễu diễn chiều quy ước dòng điện: A + - B + - C + - D + - Câu 11: Đơn vị cường độ dòng điện là: A Ampe (A) B Vôn (V) C Mét (m) D Kilogam (Kg) Câu 12: Cho nguồn điện 12V hai bóng đèn loại giống có ghi 6V Để hai đèn sáng bình thường phải mắc chúng vào mạch điện A Lần lượt nối hai đầu bóng đèn với hai cực nguồn B Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực nguồn C Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực nguồn D Không có cách mắc để hai bóng đèn sáng bình thường Câu 13:Trường hợp có hiệu điện 0: A Giữa hai cực pin mạch kín thắp sáng bóng đèn B Giữa hai cực pin mạch hở C Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 2,5 V chưa mắc vào mạch Footer Page of 134 D Giữa hai đầu bóng đèn sáng Câu 14: Dựa vào tác dụng nhiệt dòng điện, người ta chế tạo thiết bị dùng sinh hoạt hàng Header Page of 134 ngày như: A Điện thoại, quạt điện B Mô tơ điện, máy bơm nước C Bàn điện, bếp điện D Máy hút bụi, nam châm điện II: Tự luận (3 điểm) Trình bày lời giải trả lời câu đây: Câu 15:(1điểm) Cọ xát thủy tinh vào lụa thủy tinh bị nhiễm điện Hỏi mảnh lụa có bị nhiễm điện không? Nếu có nhiễm điện gì? Tại sao? Biết thủy tinh nhiễm điện dương.(1 điểm) Câu 16: (1điểm) Cho mạch điện có sơ đồ sau: Biết hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ2 UĐ2 = 12V Hãy cho biết: + K   a/ Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ1 : ……………………………………………………………………………………… - I …………………………………………………………………………………………… b/ Biết I1 = 0,75 A I2 = 0,5A Tính cường độ dòng điện I ? I1 Đ1 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… I2 Đ2 Câu 17: ( 1điểm) Hầu hết dụng cụ điện sử dụng gia đình có ghi 220V a/.Vậy dụng cụ điện mắc nối tiếp hay song song mạng điện gia đình, biết hiệu điện mạng điện 220V b/ Khi dụng cụ điện hoạt động bình thường hiệu điện hai đầu dụng cụ bao nhiêu? Footer Page of 134 Header Page of 134 PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS VŨ HÒA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN : VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 45 phút) I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Mỗi câu = 0.5 điểm ( 14 câu = điểm) Câu 10 11 12 13 14 Đáp án C B B D D C C A B C A C C C II: TỰ LUẬN : (3 điểm ) Câu 15 Mảnh lụa bị nhiễm điện nhiễm điện âm (0,5 điểm) Vì cọ xát có số electron dịch chuyển từ thủy tinh sang mảnh lụa làm cho thủy tinh bớt electron nên nhiễm điện dương, mảnh lụa nhận thêm electron nên nhiễm điện âm (0,5 điểm) Câu 16: (1đ) a/ Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ1 : UĐ1 = UĐ2 = 12 (V) b/ Cường độ dòng điện I là: I = I1 + I2 = 0,75 + 0,5 = 1,25 (A) Câu 17: (1đ) a/.Các dụng cụ điện mắc song song mạng điện gia đình b/ Khi dụng cụ điện hoạt động bình thường hiệu điện hai đầu dụng cụ 220 V Có thể học sinh có cách giải khác tùy vào mức độ giáo viên chấm điểm Footer Page of 134 Header Page of 134 PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016 TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS LONG TÚC MÔN: VẬT LÝ – LỚP Thời gian: 45 phút( Không kể thời gian phát đề) I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời nhất: Câu Vật liệu sau chất dẫn điện? A Sắt B Nhựa C Thủy tinh D Cao su Câu Hai vật nhiễm điện tích loại, đưa chúng lại gần chúng sẽ: A Hút B Đẩy C Vừa hút vừa đẩy D Không có tượng Câu Trường hợp sau ứng dụng tác dụng hóa học dòng điện? A Hàn điện B Đèn điện sáng C Đun nước điện D Mạ đồng Câu Nếu sơ ý để dòng điện qua thể người làm cho co giật, tim ngừng đập, ngạt thở thần kinh bị tê liệt Đó tác dụng dòng điện? A Tác dụng nhiệt B Tác dụng hóa học C Tác dụng từ D Tác dụng sinh lí Câu Chiều dòng điện chạy mạch điện : A Chiều từ cực âm qua dây dẫn thiết bị điện tới cực dương nguồn điện B Chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện C Chiều từ cực âm tới cực dương lại từ cực dương tới cực âm nguồn điện D Không theo quy luật Câu Muốn đo hiệu điện đầu đoạn mạch thì: A Vôn kế phải mắc song song với đoạn mạch B Ampe kế phải mắc song song với đoạn mạch C Vôn kế phải mắc nối tiếp với đoạn mạch D Ampe kế phải mắc nối tiếp vào đoạn mạch Câu Dòng điện tác dụng đây? A Làm tê liệt thần kinh C Làm nóng dây dẫn Footer Page of 134 B Làm quay kim nam châm D Hút vụn giấy Header Page of 134 Câu Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp, dòng điện chạy qua đèn có cường độ tương ứng I1, I2 Cường độ dòng điện (I) chạy mạch có giá trị là: A I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C I = I1 – I2 D I = I1 /I2 Câu Đơn vị đo cường độ dòng điện A Vôn(V) B Kilôgam(kg) C Niutơn(N) D Ampe(A) Câu 10 Một đoạn mạch gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp hiệu điện hai đầu đèn có giá trị tương ứng U1 , U2 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị là: A U = U1 - U2 B U = U1 U2 C U = U1 + U2 D U = U1 / U2 Câu 11 Bóng đèn bút thử điện, bóng đèn LED hoạt động nhờ tác dụng dòng điện? A Tác dụng nhiệt B Tác dụng hóa học C Tác dụng phát sáng D Tác dụng sinh lí Câu 12 Trong sơ đồ mạch điện đây, sơ đồ mạch điện : Đ Đ K I I K A B Đ Đ K I C K I D II TỰ LUẬN: (7.0 điểm) Câu (3.0 điểm) Chất cách điện gì?Chất dẫn điện gì? Kể tên ba loại chất cách điện ba loại chất dẫn điện mà em biết? Câu (3.0 điểm) a Cho mạch điện hình vẽ, nguồn điện dấu kín hộp Dựa vào chiều dòng điện, đánh dấu cực nguồn điện ? b Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm nguồn điện, bóng đèn, công tắc, vôn kế dùng để đo hiệu điện đầu bóng đèn chiều dòng điện mạch Xác định chiều dòng điện mạch Footer Page of 134 Header Page of 134 Câu (1.0 điểm) Cách đánh cá điện dựa tác dụng dòng điện? Hoạt động đánh bắt cá có hiểm họa môi trường? HẾT Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: VẬT LÝ I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu 0.25 điểm Câu 10 11 12 Đáp án A B D D B A D A D C C A II TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu Câu Đáp án Điểm * Chất cách điện chất không cho dòng điện chạy qua 0.75đ - Ba loại chất cách điện như: sứ, thủy tinh, nhựa … 0.75 đ * Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua 0.75 đ - Ba loại chất dẫn điện như: bạc, đồng, nhôm 0.75 đ a - + 1đ b.Vẽ sơ đồ : K Câu + - I 1đ V Footer Page 10 of 134 Header Page 11 of 134 - Xác định chiều dòng điện chạy từ cực dương đến cực âm nguồn 1đ điện Câu Footer Page 11 of 134 - Cách đánh cá điện dựa tác dụng sinh lí dòng điện 0.5đ - Cách đánh cá có tác hại hủy diệt toàn sinh vật Hành động 0.5đ cần cấm triệt để Header Page 12 of 134 PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: VẬT LÍ Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề) Câu (4,5 điểm): a) Hãy kể tên tác dụng dòng điện Cho ví dụ minh họa b) Có loại điện tích? Là loại điện tích nào? Chúng tương tác với nào? Câu (2,5 điểm): Người ta sử dụng ấm điện để đun nước Hãy cho biết: a) Nếu nước ấm nhiệt độ cao ấm độ? Vì sao? b) Nếu vô ý để quên, nước ấm cạn hết có cố xảy ra? Vì phải mắc thêm cầu chì vào mạch điện? Câu (3,0 điểm): a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Bộ nguồn pin; khóa K; bóng đèn; dây nối b) Giả sử đóng khóa K để bóng đèn sáng Hãy xác định chiều dòng điện chạy mạch điện c) Nếu đóng khóa K mà đèn không sáng theo em nguyên nhân nào? (Nêu nguyên nhân) HẾT Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: VẬT LÍ -Nội dung Câu 1.a 1.b Điểm Dòng điện có tác dụng: - Tác dụng nhiệt, VD - Tác dụng phát sáng, VD - Tác dụng từ, VD - Tác dụng hóa học, VD - Tác dụng sinh lý, VD - Có hai loại điện tích - Là điện tích dương (+) điện tích âm (-) - Hai điện tích dấu (cùng dương âm) đẩy - Hai điện tích khác dấu (dương âm) hút a) - Khi nước ấm nhiệt độ cao 100oC - Vì nhiệt độ sôi nước 100oC b) - Nếu để quên, cạn nước nhiệt độ ấm tăng lên, làm cháy hỏng ấm - Tác dụng cầu chì: tự động ngắt mạch dòng điện có cường độ tăng mức, đặc biệt đoản mạch a) - Dùng ký hiệu đúng, vẽ K - 0,75 1,5 + b) Chỉ chiều dòng điện c) Có nhiều nguyên nhân làm đèn không sáng cần học sinh nêu nguyên nhân Ví dụ như: + Đèn bị đứt dây tóc + Pin hết + Dây dẫn bị đứt + Mối nối; chốt cắm bị lỏng; tiếp xúc điện Tổng điểm Footer Page 13 of 134 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 10,0 Header Page 14 of 134 SỞ GD & ĐT TRÀ VINH ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG PTDTNT THCS MÔN: VẬT LÍ HUYỆN DUYÊN HẢI Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1: (3,0 điểm) Hãy nêu quy tắc an toàn sử dụng điện Câu 2: (2,0 điểm) a) Dòng điện gì? Dòng điện kim loại gì? b) Nêu quy ước chiều dòng điện? Câu 3: (2,0 điểm) a) Có loại điện tích? Những điện tích loại đẩy nhau, loại hút nhau? b) Tại trước cọ xát, vật không hút vụn giấy nhỏ? Câu 4: (2,0 điểm) a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện pin, khóa K, bóng đèn mắc nối tiếp với b) Dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện chạy mạch điện Câu 5: (1,0 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ dưới, biết cường độ dòng điện I = 0,35 A cường độ dòng điện qua Đ1 I1 = 0,12 A Tính cường độ dòng điện I2 qua Đ2 + _ K I Footer Page 14 of 134 I1 Đ1 I2 Đ2 Header Page 15 of 134 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2015 – 2016 MÔN: VẬT LÍ Câu Nội dung đáp án Điểm Quy tắc: - Chỉ làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện 40V 0,5 - Phải sử dụng dây dẫn ,thiết bị điện có vỏ cách điện 0,5 - Không tự chạm vào mạng điện dân dụng thiết bị điện chưa biết cách sử dụng 1,0 - Khi có người bị điện giật không chạm vào người mà cần phải tìm cách ngắt điện gọi người cấp cứu 1,0 a) – Dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng 0,5 - Dòng điện kim loại dòng êlectrôn tự dịch chuyển có hướng 0,5 b) Quy ước chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện 1,0 a) - Có hai loại điện tích điện tích âm điện tích dương 0,5 - Các vật mang điện tích loại đẩy nhau, khác loại hút 0,5 b) Trước cọ xát, vật không hút vụn giấy nhỏ vật chưa bị nhiễm điện, điện tích dương điện tích âm trung hòa lẫn 1,0 a) Vẽ sơ đồ 1,5 b) Dùng mũi tên chiều dòng điện 0,5 Cường độ dòng điện qua Đ2 là: I2 = I – I1 = 0,35 – 0,12 = 0,23 A 1,0 Footer Page 15 of 134 ... of 134 Đề thi học kì môn Vật lý lớp năm 20 15 -20 16 – Trường THCS Vũ Hòa Đề thi học kì môn Vật lý lớp năm 20 15 -20 16 – Trường PTDTBT TH-THCS Long Túc Đề thi học kì môn Vật lý lớp năm 20 15 -20 16 –... Đảo Đề thi học kì môn Vật lý lớp năm 20 15 -20 16 – Sở GD&Đ Trà Vinh Footer Page of 134 Header Page of 134 PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 15 -20 16 TRƯỜNG THCS VŨ HÒA MÔN : VẬT... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 ,75 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 10,0 Header Page 14 of 134 SỞ GD & ĐT TRÀ VINH ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 15 - 20 16 TRƯỜNG PTDTNT THCS MÔN: VẬT LÍ HUYỆN DUYÊN HẢI Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2016-2017, bộ đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2016-2017, bộ đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm 2016-2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay