Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tam Hợp, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

4 124 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 09:36

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS TAM HỢP ĐỀ THI GIỮA HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM) Viết vào làm chữ đứng trước câu trả lời câu từ đến Câu 1) Phương trình 0x + 2y = -1 có nghiệm tổng quát là: A B C D Câu 2) Phương trình phương trình bậc hai ẩn? A xy +x =3 B 2x – y =0 C x + y= xy D x2 +y =2 Câu 3) Cặp số sau nghiệm hệ phương trình A B C Câu 4) Hệ phương trình A m = B m = D vô nghiệm : C m = D m = II TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM) Câu (4,0 điểm) Cho hệ phương trình a) Giải hệ phương trình với a = 6) Tìm giá trị a để hệ có nghiệm nhất? Câu (3,0 điểm) Giải toán sau cách lập hệ phương trình Một miếng đát hình chữ nhật có chu vi 80m Nếu chiều rộng tăng thêm 5m chiều dài tăng thêm 3m diện tích tăng thêm 195m2 Tính kích thước mảnh đất đó? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học môn Toán lớp I TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM) Câu Đáp án A B C D Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 II TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM) Câu Tóm tắt lời giải a) Khi a = hệ pt Điểm  Vậy a = hệ pt có nghệm: (x; y) = (2; 0) 2,5đ b) Từ pt: x + ay = suy x = - ay Thế vào pt ax + ay = a2 ta pt a(2 – ay) + ay = a2  y (a – a2) = a2 – 2a (*) Để hệ pt có nghiệm pt (*) có nghiệm  a – a2 ≠  a(1 – a) ≠  a ≠ a ≠ Vậy a ≠ a ≠ hệ pt có nghiệm 1,5đ Gọi chiều rộng mảnh đất x (m) Chiều dài mảnh đất y (m) ĐK : y > x >0 0,5 Khi diện tích mảnh đất là: xy (m2) Chu vi mảnh đất 80(m) nên ta có pt: x + y = 40 (1) 0,5đ Sau tăng diện tích mảnh đất là: (x + 5) (y + 3) = xy +195 (2) 0,5đ Từ (1) & (2) ta có hệ pt: Giải hệ pt tìm 0,5đ (TMĐK) Vậy chiều dài mảnh đất 30 (m) chiều rộng mảnh đất 10 (m) 0,75đ 0,25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0,25đ Giải hệ pt 0,25đ Cộng vế với vế ba pt ta pt: 2(x + y + z)2 = 288  = 12 0,25đ   Với x + y + z =12 suy x = 2; y = 4; z =  Với x + y + z = -12 suy x = -2; y = - 4; z = - Vậy hệ pt có nghiệm: (x; y;z) (HS giải cách khác cho điểm tối đa) 0,25đ ; ... (m) 0,75đ 0 ,25 đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0 ,25 đ Giải hệ pt 0 ,25 đ Cộng vế với vế ba pt ta pt: 2( x + y + z )2 = 28 8  = 12 0 ,25 đ   Với x + y + z = 12 suy x = 2; y = 4;... nghệm: (x; y) = (2; 0) 2, 5đ b) Từ pt: x + ay = suy x = - ay Thế vào pt ax + ay = a2 ta pt a (2 – ay) + ay = a2  y (a – a2) = a2 – 2a (*) Để hệ pt có nghiệm pt (*) có nghiệm  a – a2 ≠  a(1 – a)... phương trình sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học kì môn Toán lớp I TRẮC NGHIỆM (2, 0 ĐIỂM) Câu Đáp án A B C D Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 II TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tam Hợp, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tam Hợp, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tam Hợp, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay