Trang bị điện tử dây chuyền sơ chế tôn nhà máy đóng tàu Sông Cấm. Đi sâu tìm hiểu công đoạn phun hạt cát làm sạch tôn

79 114 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:58

z Header Page of 134 B GIO DC V O TO TRNG Lun Trang b in t dõy chuyn s ch tụn nh mỏy úng tu Sụng Cm i sõu tỡm hiu cụng on phun ht cỏt lm sch tụn Footer Page of 134 Header Page of 134 LI NểI U Trong cụng cuc cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc, ngnh giao thụng ti cú mt vai trũ rt quan trng nn kinh t quc dõn, nú em li hiu qu cao v kinh t cho t nc, c bit l giao thụng ti bin Nc ta vi li th cú b bin di, khớ hu n nh to iu kin thun li cho ngnh giao thụng ti bin phỏt trin, l tin ngnh cụng nghip úng tu ca nc ta phỏt trin mnh m Hin nay, cụng ngh úng tu ca Vit Nam ó cú nhng bc tin vt bc Chỳng ta ó úng c nhng tu c ln, trang thit b hin i vi cht lng cao, c nhiu bn hng trờn th gii tin cy t hng Trng i hc Dõn Lp Hi Phũng vi i ng ging viờn gii chuyờn mụn v giu kinh nghim ging dy, l ni o to nờn nhng k s cú tay ngh trỡnh chuyờn mụn cao, m bo ỏp ng c cỏc yờu cu cỏc nh mỏy úng mi v sa cha tu bin Qua gn nm hc ti trng i hc Dõn Lp Hi Phũng, c s dỡu dt dy bo nhit tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo khoa in-in t, vi s c gng hc hi ca bn thõn v c s giỳp ca cỏc bn lp C 1001 Sau ba thỏng thc tt nghip ti Cụng ty úng tu Sụng Cm, em c Ban Ch nhim Khoa in-in t v Nh trng giao cho ti: Trang b in t dõy chuyn s ch tụn nh mỏy úng tu Sụng Cm i sõu tỡm hiu cụng on phun ht cỏt lm sch tụn Trong thi gian ba thỏng lm ỏn tt nghip em c s giỳp nhit tỡnh ca cụ giỏo hng dn Ths Trn Th Phng Tho, cựng nhiu thy giỏo khỏc khoa cựng vi s c gng t giỏc ca bn thõn hon thnh ỏn tt nghip mt cỏch tt nht Tuy nhiờn, kinh nghim kin thc thc t v trỡnh cú hn, ti liu tham kho cũn nhiu hn ch nờn bi ỏn tt Footer Page of 134 Header Page of 134 nghip ca em khụng th trỏnh thiu sút Em mong c s ch bo thờm ca cỏc thy giỏo bi ỏn ca em c hon thin hn Em xin chõn thnh cm n cụ giỏo Ths.Trn Th Phng Tho v cỏc thy cụ giỏo khoa in-in t Hi phũng 25 thỏng 10 nm 20011 Sinh viờn o Xuõn Oanh Footer Page of 134 Header Page of 134 CHNG 1: TRANG B IN IN T DY CHUYN S CH TễN CA NH MY 1.1 MC CH CA VIC S CH TễN Trong cụng nghip úng tu, s lng thộp tm, thộp hỡnh c s dng rt nhiu vi cỏc chng loi, kớch thc, vt liu khỏc Trong quỏ trỡnh chuyn v s dng, vt liu thộp chu nh hng rt ln ca mụi trng Vỡ vy cn phi bo v b mt thộp tng tui th cho cụng trỡnh s dng 1.1.1 Cỏc phng phỏp s ch tụn Phng phỏp th cụng: Dựng cỏc dng c cm tay nh bỳa gừ g, bn chi st, di, dao co vv v mt s dng c cm tay c c gii húa nh bỳa hi, chi thộp hi Phng phỏp ny rt n gin, giỏ thnh h, nhiờn phng phỏp ny hin ch ỏp dng lm sch v bao cỏc tu vo sa cha hoc ỏp dng lm sch nhng khu vc m khụng th ỏp dng c cỏc phng phỏp lm sch c gii vỡ nng sut thp (khong 0,9 n 3,5 m2/gi cụng i vi dng c n gin v khong 8m2/gi cụng i vi dng c c gii) Phng phỏp c gii: + Phun nc ỏp lc cao: s dng dũng nc cú ỏp lc cao lm sch tụn p lc cao c to bi mt mỏy khớ nộn Phng phỏp ny thng s dng lm sch cỏc phõn, tng on ó hon thin v ang kt ti bói cnh trin + Lm sch bng mỏy quay qu vng, si cỏp + Phng phỏp phun cỏt: õy l phng phỏp ang c s dng quỏ trỡnh úng mi hoc quỏ trỡnh sa cha tu Cỏt dựng phun l loi cỏt cỏt vng cú ng kớnh ht khong 1,2 mm, tinh khit 95% c Footer Page of 134 Header Page of 134 phun qua mt vũi phun cú ng kớnh l - mm di ỏp sut (4-5) at Gúc phun cỏt lờn mt tm tụn l (45-60) v khong cỏch t vũi phun n b mt tm l (120 150) mm Khi phun phi phun u tay, khụng c phun ngt quóng hoc dng quỏ lõu ti ch ó c phun sch Nhc im ca phng phỏp phun cỏt khụ l rt bi v ming phun chúng b mũn khc phc nhc im ú ngi ta thc hin phng phỏp phun hn hp cỏt-nc (khong 30 - 40% cỏt v 60 - 70% nc) hoc dựng vũi phun ci tin cú cỏc tia nc xung quanh (hỡnh 2.1) + Phng phỏp phun ht mi: Hin Cụng ty cú nh xng lm sch bng phng phỏp phun ht mi Ngi ta thay cỏc ht cỏt bng cỏc ht thộp phun lờn b mt tm tụn Cỏc ht ú cú th l cỏc mu thộp, mu gang hoc cỏc mu dõy thộp ct cú ng kớnh (0,5 - 0,8) mm Cỏc mu thộp ú phun ó c tng tc b phn gia tc cỏnh qut (hỡnh 3.2) Tc ht phun mt phỳt t ti (155 170) m/giõy v lng ht c phun mt phỳt t ti 140 kg, nng sut lm sch l (100 200) m3/gi, tc dch chuyn thộp tm l (1,2 - 3,6) m/phỳt Footer Page of 134 Header Page of 134 Phng phỏp phun ht thộp khụng c s dng lm sch cỏc tm cú chiu dy di 10 mm v cỏc kt cu mng di mm + Lm sch bng thit b c gii khỏc: Cụng vic sn tu khụng c nh v cng khụng cú mt quy trỡnh c th no cho mi tu Sn tu ph thuc vo kh nng ca ch tu v vic la chn tng loi sn ca cỏc hóng sn khỏc Cỏc hóng sn a yờu cu i vi sn ca hóng cng nh i vi b mt tụn v thi gian sn Nu b mt khụng c lm sch, cũn cht bỏm bn thỡ lp sn s nhanh chúng b bong, trúc, khụng m bo cht lng iu kin khớ hu nh nhit , mv thi gian sn gia cỏc lp cng nh hng ln n cht lng sn Trc sn cn lm sch tụn Hin Cụng ty cú cp lm sch: SA1, SA 1 , SA2, SA 2 , SA3 (l cp cao nht) + Ngoi ngy cú nhiu hóng ó sn xut cỏc thit b lm sch v sn lút nh mt h thng ng b, t ng t khõu u vo n khõu u ca vt liu lm sch nh: Dõy chuyn LAMIVER 3200 hóng CARLOBANFI ca Italia, dõy chuyn Rooller Conveyor Machine RRB ca c, dõy chuyn RB 2100 SCHLICK phũng thit k cụng nghip tu thy Footer Page of 134 Header Page of 134 Ba lan ch to Hin nh mỏy úng tu Nam Triu ang s dng dõy chuyn LAMIVER 3200 1.1.2 Dõy chuyn s ch tụn LAMIVER 3200 1.1.2.1 Dõy chuyn s ch tụn Hỡnh 2.3: Cỏc b phn chớnh ca dõy chuyn Mỏy cỏn chuyờn dựng kh cong vờnh cng nh kh ng xut d ca thộp Bng chuyn u vo: l h thng bng ti ln dựng a thộp vo gia nhit l b phn u tiờn ca dõy chuyn s ch tụn Khi gia nhit: Khi thộp c nung núng n trờn 40 C s lm chỏy ht du m, nc v hi nc bỏm trờn b mt thộp Khi lm sch: Gm mỏy phun ht phun cỏt, ht kim loi hoc phun bi l tựy theo cụng ngh v chng loi vt liu Bung phun sn: l bung kớn, ú cú b trớ cỏc u phun sn di ng bung m bo cho vt c sn l ng u, ngoi bung sn cũn cú h thng lc v hỳt bi Bung lm khụ sn: Thng s dng lũ bung hoc tuylen y nhanh vic sy khụ Nng lng sy cú th dựng than, in hoc khớ gas Footer Page of 134 Header Page of 134 Ngoi dõy chuyn cũn cú cỏc thit b ph tr khỏc nh mỏy nộn khớ, cỏc bng gu ti chuyn cỏp hoc bi kim loi phun, h thng gim chn m bo n di mc cho phộp phc v cho hot ng ca dõy chuyn 1.1.2.2 Nguyờn lý hot ng Tụn c cu qua h thng cu t t lờn gin ln u vo Gin ln cú tỏc dng di chuyn tụn vo h thng bung sy sy tụn mt nhit nht nh, tụn sau bung sy thỡ cm bin u vo bung phun nhn c tớn hiu bỏo v PLC sau mt khong cỏch 6m, h thng bn ht mi bt u hot ng sau ú tụn c lm sch ng thi di chuyn trờn gin ln a tụn ngoi bung phun Tụn u ca bung phun tỏc ng cú cm bin u ca bung phun lỳc ny tụn u vo ca bung phun tip tc a vo n cm bin u vo tỏc ng h thng gin ln tip tc lm vic, tụn u ca bung phun di chuyn qua 32 cm bin quang nhn bit c rng, di, cao, dy ca tụn Cỏc tớn hiu ny c bỏo v PLC ng thi lỳc ú ng c truyn ng cho xe sn bt u ng v di chuyn sỳng phun v di chuyn qua li liờn tc ( cú sỳng phun, ú cú sỳng phun trờn v sỳng phun di) B phun ny c gn vi b m Encorder dựng m 32 vch tng ng vi 32 cm bin quang chng trỡnh ca PLC c t mt thi gian tr l 3s Sau mt khong cỏch l 3m thỡ sỳng phun bt u m bt u phun, b m c kt hp vi cm bin quang nhn bit rng sn, tụn c sn n chiu di ca tụn di chuyn 32 cm bin thỡ chng trỡnh PLC t mt khong thi gian tr phun l 3s, sau thi gian 3s thỡ sensor bt u dng li Lỳc ny tụn c di chuyn qua bung sy lm khụ sn sau ú a gin ln ngoi cựng, n tụn chm vo cm bin ca gin ln ngoi Footer Page of 134 Header Page of 134 cựng thỡ gin ln b dng li v dựng cu cu tụn va lm sch bói Khi tụn c cu thỡ cm bin tr li trng thỏi ban u, lỳc ny h thng gin ln di chuyn nhn tụn mi a vo hot ng nh lỳc ban u 1.2 S CễNG NGH V TRANG THIT B DY CHUYN PHUN HT MI 1.2.1 S cụng ngh dõy chuyn Hỡnh 1.4 S dõy chuyn phun ht mi Trong ú : : H thng ln u vo : Bung gia nhit : Bung phun bi : Bung lm sch : H thng lc bi : H thng ln u Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 S lc v tớnh nng : X lý trc b mt thộp l bc x lý tr g, tng cng b mt v phun sn chng g trc tin hnh cỏc bc cụng ngh gia cụng tip theo X lý trc b mt thộp cú nhng u im sau : - Nõng cao kh nng chng n mũn ca sn phm mỏy múc v nguyờn vt liu kim loi - Nõng cao kh nng chu ti ca vt liu thộp, kộo di tui th s dng ca vt liu - i vi thộp tm ngnh úng tu, rt cú li cho vic bo qun v a nguyờn liu chớnh xỏc lờn mỏy ct iu khin s - Lm tng nhn búng ca b mt - Nõng cao hiu sut lm sch - Gim cng lao ng ca cụng vic lm sch - Gim ụ nhim mụi trng 1.2.2 Kt cu v tớnh nng cỏc b phn a H thng ln chuyn H thng ln chuyn c cu thnh bi: h thng ln chuyn vo, h thng ln bung phun bi, h thng ln chuyn H thng ln chuyn vo u dựng cỏc ng thộp ỳc lin lm bng thộp cacbon cht lng tt v hn ni lờn hai u trc bng thộp tụi Sau ú c a qua gia cụng tinh m bo chu ti 1,5 tn ~ tn/m v m bo ng trc cao ( lm vic ờm ) Footer Page 10 of 134 Header Page 65 of 134 CảM BIếN BUồNG PHUN BI = S Đ KĐ ĐộNG CƠ PHÂN LY kđ ĐộNG CƠ NÂNG GầU kđ ĐộNG CƠ VíT NGANG kđ ĐộNG CƠ VíT DọC kđ ĐộNG CƠ phun bi số 1, 2, 3, 4, 5, TắT ĐộNG CƠ PHÂN LY Mở van cấp bi số 1, 2, 3, 4, 5, TắT ĐộNG CƠ VíT NGANG TắT ĐộNG CƠ NÂNG GầU TắT ĐộNG CƠ VíT DọC tắt ĐộNG CƠ phun bi số 1, 2, 3, 4, 5, tắt van cấp bi số 1, 2, 3, 4, 5, tắt MáY VậN CHUYểN XOắN ốC THU VIÊN kđ MáY VậN CHUYểN XOắN ốC THU VIÊN DừNG CON LĂN BUồNG PHUN kđ CON LĂN BUồNG PHUN BI CảM BIếN BUồNG LàM SạCH = S Đ kđ ĐộNG CƠ BàN CHảI DừNG ĐộNG CƠ BàN CHảI kđ CON LĂN ĐầU RA DừNG CON LĂN ĐầU RA kt Hỡnh 3.9 Lu thut toỏn Footer Page 65 of 134 64 Header Page 66 of 134 3.4 CHNG TRèNH IU KHIN ( ph lc ) Footer Page 66 of 134 65 Header Page 67 of 134 Footer Page 67 of 134 66 Header Page 68 of 134 Footer Page 68 of 134 67 Header Page 69 of 134 Footer Page 69 of 134 68 Header Page 70 of 134 Footer Page 70 of 134 69 Header Page 71 of 134 Footer Page 71 of 134 70 Header Page 72 of 134 Footer Page 72 of 134 71 Header Page 73 of 134 Footer Page 73 of 134 72 Header Page 74 of 134 Footer Page 74 of 134 73 Header Page 75 of 134 Footer Page 75 of 134 74 Header Page 76 of 134 3.5 CHY TH V NH GI KT QU Chng trỡnh sau lp trỡnh xong c chy th trờn phn mm mụ phng PLC SIM Mc dự em ó c gng tỡm hiu v tham kho thy cụ v cỏc bn bố cỏch lp trỡnh PLC S7 300 nhng thi gian v trỡnh cũn hn ch nờn chng trỡnh chy ỳng theo yờu cu cụng ngh nhng cũn thiu sút Chng trỡnh ny ch mang tớnh cht tham kho Footer Page 76 of 134 75 Header Page 77 of 134 KT LUN Trong quỏ trỡnh lm ỏn em ó nhn c s hng dn nhit tỡnh ca cụ giỏo Ths Trn Th Phng Tho cựng cỏc thy giỏo khoa in in t v s giỳp ca cỏc bn lp C 1001, em ó hon thnh bn lun theo yờu cu ca ti l: Trang b in t dõy chuyn s ch tụn ca nh mỏy úng tu Sụng Cm i sõu vo tỡm hiu cụng on phun ht mi lm sch tụn Trong bi lun ca mỡnh em ó trỡnh by c mt s sau: - Trong phn chng mt em ó gii thiu qua v mt s trang thit b in cú nh mỏy úng tu Sụng Cm - Trong phn trang thit b in dõy chuyn phun ht mi em ó gii thiu c nhng nột c bn ca cỏc h thng: h thng ln, h thng phun ht mi, h thng lm sch, h thng lc bi mi h thng em ó nờu c cỏc phn t, nguyờn lý hot ng v cỏc bỏo ng bo v ca h thng - Trong phn i sõu nghiờn cu thit k h thng kim tra v bỏo ng bng PLC em ó nờu c gii thiu chung v h thng t ng kim tra bỏo ng, gii thiu v PLC v thit k chng trỡnh lp trỡnh Trong quỏ trỡnh thc hin kin thc thc t cũn hn ch nờn bi lun ó khụng th trỏnh nhng thiu sút, em mong c s gúp ý b sung thờm ca cỏc thy cụ giỏo em cú thờm kin thc phc v cho cụng vic chuyờn mụn sau ny Mt ln na em xin chõn thnh cm n cụ giỏo Ths Trn Th Phng Tho ó hng dn ch bo tn tỡnh em quỏ trỡnh lm ỏn ng thi em cng chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo khoa ó tn tỡnh dy d chỳng em khoỏ hc va qua Footer Page 77 of 134 76 Header Page 78 of 134 MC LC LI NểI U CHNG 1: TRANG B IN IN T DY CHUYN S CH TễN CA NH MY 1.1 MC CH CA VIC S CH TễN 1.1.1 Cỏc phng phỏp s ch tụn 1.1.2 Dõy chuyn s ch tụn LAMIVER 3200 1.1.2.1 Cụng ngh s ch tụn 1.1.2.2 Nguyờn lý hot ng 1.2 S CễNG NGH V TRANG THIT B DY CHUYN PHUN HT MI 1.2.1 S cụng ngh dõy chuyn 1.2.2 Kt cu v tớnh nng cỏc b phn 1.2.3 Ch tiờu v thụng s k thut ch yu 22 1.3 S NGUYấN Lí V NGUYấN Lí HOT NG CA H THNG 27 1.3.1 S nguyờn lý ca h thng 27 1.3.2 Gii thiu phn t 32 1.3.3 Nguyờn lý hot ng ca h thng 39 1.3.4 Cỏc bo v chớnh ca h thng 41 CHNG 2: NGHIấN CU V THIT B LP TRèNH PLC V NGễN NG LP TRèNH S7 - 300 43 2.1 GII THIU V S7 300 : 43 2.1.1 Cỏc module ca PLC S7-300: 43 2.1.2 Vũng quột chng trỡnh : 44 2.1.3 Cu trỳc chng trỡnh: 46 2.1.4 Trao i d liu gia CPU v cỏc module m rng: 48 Footer Page 78 of 134 77 Header Page 79 of 134 2.1.5 Gii thiu v ngụn ng lp trỡnh PLC: 49 CHNG 3: I SU CI HON H THNG IU KHIN S DNG PLC S7 300 CA SIEMEN 54 3.1 CHN CU HèNH PLC V LP BNG LIT Kấ TN HIU VO RA 54 3.2 GN A CH CHO TNG MODULE 59 3.3 LU THUT TON 63 3.4 CHNG TRèNH IU KHIN ( ph lc ) 65 3.5 CHY TH V NH GI KT QU 75 KT LUN 76 Footer Page 79 of 134 78 ... nghiệp Công ty Đóng tàu Sông Cấm, em đƣợc Ban Chủ nhiệm Khoa Đi n- Đi n tử Nhà trƣờng giao cho đề tài: Trang bị đi n tử dây chuyền sơ chế tôn nhà máy đóng tàu Sông Cấm Đi sâu tìm hiểu công đoạn phun. .. giáo khoa Đi n- Đi n tử Hải phòng 25 tháng 10 năm 20011 Sinh viên Đào Xuân Oanh Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG 1: TRANG BỊ ĐI N – ĐI N TỬ DÂY CHUYỀN SƠ CHẾ TÔN CỦA NHÀ MÁY 1.1 MỤC... VÀ TRANG THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN PHUN HẠT MÀI 1.2.1 Sơ đồ công nghệ dây chuyền Hình 1.4 Sơ đồ dây chuyền phun hạt mài Trong : : Hệ thống lăn đầu vào : Buồng gia nhiệt : Buồng phun bi : Buồng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang bị điện tử dây chuyền sơ chế tôn nhà máy đóng tàu Sông Cấm. Đi sâu tìm hiểu công đoạn phun hạt cát làm sạch tôn, Trang bị điện tử dây chuyền sơ chế tôn nhà máy đóng tàu Sông Cấm. Đi sâu tìm hiểu công đoạn phun hạt cát làm sạch tôn, Trang bị điện tử dây chuyền sơ chế tôn nhà máy đóng tàu Sông Cấm. Đi sâu tìm hiểu công đoạn phun hạt cát làm sạch tôn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay