TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ

62 89 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:57

Header Page of 134 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN NGUYỄN NGỌC TUẤN MSSV: DPN010760 TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ths Võ Lâm CN Võ Duy Thanh Tháng 6.2004 Footer Page of 134 Header Page of 134 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh viên: NGUYỄN NGỌC TUẤN thực đệ nạp Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xét duyệt Long xuyên, ngày……tháng….năm 2005 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths Võ Lâm CN Võ Duy Thanh Footer Page of 134 Header Page of 134 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với tên đề tài: TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh viên: NGUYỄN NGỌC TUẤN Thực bảo vệ trước Hội đồng ngày: Luận văn hội đồng đánh giá mức: Ý kiến Hội đồng Long xuyên, ngày… tháng… năm 2005 DUYỆT BAN CHỦ NGHIỆM KHOA NN-TNTN Footer Page of 134 Chủ Tịch Hội đồng Header Page of 134 TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ Tên: Nguyễn Ngọc Tuấn Con Ông: Nguyễn Ngọc Tấn Bà: Nguyễn Thị Thắm Sinh năm: 09/02/1982 Tại: Cao Phong – Kỳ Sơn – Hòa Bình Đã tốt nghiệp phổ thông: Trường Bán Công Phan Ngọc Hiển, TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, năm 2000 Vào trường Đại học An Giang năm 2001 học lớp ĐH2PN2 khoá II thuộc khoa Nông Nghiệp – Tài Nguyên Thiên Nhiên tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát Triển Nông Thôn năm 2005 Footer Page of 134 Header Page of 134 LỜI CẢM TẠ Xin gửi lòng biết ơn chân thành trang trọng đến Bố, Mẹ Trân trọng bày tỏ biết ơn chân thành đến thạc sĩ Võ Lâm cử nhân Võ Duy Thanh, người tận tình giúp đỡ, cố vấn trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn Cảm ơn tiến sĩ Dương Ngọc Thành, Viện nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác, trường Đại Học Cần Thơ Đã giúp đỡ hỗ trợ kinh phí cho đề tài Cảm ơn quí Thầy, Cô khoa Nông Nghiệp Tài Nguyên Thiên Nhiên, trường Đại học An Giang tận tình giúp đỡ em suốt trình học tập trường Cảm ơn Anh, Chị trung tâm khuyến nông huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nhiệt tình giúp đỡ trình tiếp xúc địa bàn Xin cảm ơn Chú, Bác, Anh, Chị địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm quí báu cho suốt trình thực tế địa phương Cuối cùng, xin cảm ơn bạn lớp ĐH2PN2 động viên nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành viết Footer Page of 134 i Header Page of 134 TÓM LƯỢC Bài viết trình bày kết nghiên cứu hiệu mô hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi bò huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu thứ cấp, theo dõi hoạt động mô hình qua nhật ký nông trại, điều tra bổ sung phiếu câu hỏi vấn trực tiếp nông hộ thực mô hình đê bao (20 hộ) đê bao (10 hộ) Kết điều tra cho thấy, nông dân mô hình sử dụng hiệu phụ phế phẩm từ bắp để nuôi bò việc sử dụng phân bò làm nguồn phân hữu giúp cải tạo đất cho màu Số lượng bò trung bình nông hộ địa bàn con/hộ, diện tích màu trung bình 0,4ha/hộ số lao động nông hộ từ 2–4 người Lợi nhuận trung bình năm mô hình sản xuất khoảng 32.589.000 đồng/năm Trong cấu thu nhập nông hộ màu đóng góp khoảng 55,3%, chăn nuôi bò 33%, nguồn thu nhập khác khoảng 11,7% Các khó khăn làm giới hạn phát triển mô hình giới hạn nguồn lực sẵn có nông hộ đất đai lao động Giống bò bắp, vốn đầu tư cho sản xuất yếu tố quan trọng làm ảnh hưởng đến hiệu kinh tế mô hình Từ khoá: mô hình canh tác tổng hợp, phát triển bền vững, hệ thống canh tác tổng hợp, bò vỗ béo, khả mở rộng/phát triển Footer Page of 134 ii Header Page of 134 MỤC LỤC Nội dung Trang 1.1 Mở đầu 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục đích 1.4 Mục tiêu cụ thể 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu a Hiện trạng mô hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi bò xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành 15 4.1.1 Thông tin chung sản xuất nông hộ 15 4.1.2 Lịch thời vụ 17 4.1.3 Mô hình hệ thống canh tác tổng hợp 20 a Phương pháp kỹ thuật sản xuất nông dân xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành 22 4.1.4.1 Phương pháp kỹ thuật canh tác màu 22 4.1.4.2 Phương pháp kỹ thuật chăn nuôi bò 23 a Hiệu sản xuất mô hình màu kết hợp chăn nuôi bò 25 4.3 Cơ cấu (% đóng góp) thành phần sản xuất mô hình canh tác màu kết hợp chăn nuôi bò 28 4.4 Các yếu tố định thành công mô hình 29 4.5 Những thuận lợi trồng trọt chăn nuôi .30 i Trồng trọt 30 ii Chăn nuôi bò 31 a Những khó khăn mở rộng/phát triển mô hình 33 DANH SÁCH BẢNG Bảng số Tựa bảng Trang Thành phần hóa học hạt bắp khô Thành phần hóa học (%) thân bắp Hàm lượng vi lượng thức ăn gia súc Việt nam 10 Một số tiêu kỹ thuật giống bò nuôi TPHCM 11 Thông tin chung sản xuất nông hộ xã Bình Thạnh năm 2004 \ 17 Hiệu mô hình màu kết hợp chăn nuôi bò xã Bình Thạnh, năm 2004 25 Hiệu mô hình màu kết hợp chăn nuôi bò ấp 26 Footer Page of 134 iii Header Page of 134 đê bao Hiệu mô hình màu kết hợp chăn nuôi bò ấp đê bao 26 Hiệu mô hình màu kết hợp chăn nuôi bò ba nông hộ 10 theo dõi xã Bình Thạnh, Châu Thành năm 2004 27 Số lượng chất lượng phân gia súc 35 DANH SÁCH HÌNH Hình Tựa hình Trang số 1a Sự biến động suất bắp lai huyện Châu Thành, tỉnh 1b An Giang từ 1999- 2003 15 Sự biến động sản lượng bắp lai huyện Châu Thành, tỉnh An Giang từ 1999 – 2003 15 Sự biến động số lượng đàn bò huyện Châu Thành, tỉnh An Giang từ 1999 – 2003 16 Lịch sản xuất nông hộ xã Bình Thạnh, Châu Thành năm 2004 18 Hiện trạng mô hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn 20 Footer Page of 134 iv Header Page of 134 nuôi bò xã Bình Thạnh- Châu Thành- An giang năm 2004 Biểu đồ cấu thu nhập nông hộ xã Bình Thạnh năm 2004 28 Bản đồ phân vùng nghiên cứu huyện châu thành, tỉnh An 10 11 12 Giang pc-12 Chuồng nuôi bò vỗ béo pc-13 Cánh đồng bắp lai pc-13 Chặt thân- bắp cho bò ăn pc-13 Bò ăn thân- bắp pc-13 Thân- bắp lại sau bò sử dụng pc-13 Mô hình nuôi bò – lươn - vườn xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành pc-13 Footer Page of 134 v Header Page 10 of 134 Footer Page 10 of 134 Header Page 48 of 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Xuân An 1997 Tài liệu giảng dạy sản xuất thức ăn gia súc nhiệt đới Bộ môn dinh dưỡng thức ăn gia súc Đại học Nông Lâm TPHCM NXB, TP Hồ Chí Minh Dương Ngọc Thành 2004 Tổng kết phát triển mô hình sản xuất nông thủy sản mùa nước để tăng thu nhập cho người dân An Giang Viện nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác, Đại Học Cần Thơ Dương Văn Nhã 2003 Tài liệu giảng dạy nông nghiệp bền vững Khoa nông nghiệp tài nguyên thiên nhiên Đại Học An Giang Dương Văn Nhã 2004 Nghiên cứu tác động đê bao đến đời sống kinh tế xã hội môi trường số khu vực có đê bao tỉnh An Giang Chương trình nghiên cứu Việt Nam – Hà Lan (VNRP, An Giang 2001 – 2003) Đoàn Hữu Lực 2004 Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn cung cấp đạm sức sản xuất bò lai Sind nuôi thịt tỉnh An giang Tỉnh An Giang Lê Bá Lịch 2003 Định hướng sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam Đặc san khoa học kỹ thuật thức ăn chăn nuôi - số1_2003 Đọc từ: http://www.VienChanNuoi\sach_ta Niên giám thống kê 2003 Tỉnh An Giang Nguyễn Quốc Đạt 1999 Nuôi Bò Sữa NXB nông nghiệp, TPHCM Footer Page 48 of 134 38 Header Page 49 of 134 Nguyễn Tiến Vởn 1991 Ngành chăn nuôi hệ thống sản xuất nông nghiệp Việt Nam Kết nghiên cứu hệ thống canh tác Trung tâm nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác ĐBSCL Đại Học Cần Thơ Nguyễn Trần Nhẫn Tánh 2003 Quản lý môi trường tài nguyên thiên nhiên vật liệu Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ Môi Trường, Đại Học An Giang Preston, T.R and Ogle R.B, 2003 Hội thảo khoa học chăn nuôi bền vững dựa nguồn thức ăn địa phương Huế, Việt Nam 25- 27 tháng năm 2003 Trang – 13 Trương Mạnh Tiến 2000 200 câu hỏi/đáp môi trường Bộ khoa học, công nghệ môi trường, cục môi trường NXB, Hà Nội Vô Danh 2001 Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam [trực tuyến] Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội Đọc từ: http://www.VienChanNuoi\sach_ta Vũ Duy Giảng 2002 Một số suy nghĩ định hướng nghiên cứu Khoa học Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi từ đến 2010 Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Đọc từ: http://www.VienChanNuoi\sach_ta Võ Tòng Anh, Lê Minh Tùng, Trương Bá Thảo, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Kiền, Trần Văn Hiếu, Hùynh Ngọc Đức, Trần Nhật Phương Diễm 2003 Quyết định nông dân việc chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi địa bàn tỉnh An Giang Chương trình nghiên cứu Việt Nam – Hà Lan (VNRP, An Giang 2001 – 2003) Footer Page 49 of 134 39 Header Page 50 of 134 PHỤ CHƯƠNG Phụ lục Phần chăn nuôi bò NHẬT KÝ NÔNG TRẠI Ngày Hoạt động Thu Chi Khó khăn Cách giải 20/10/2004 Mua bò giống 20/10/2004 Bán bò thịt 25/11/2004 Thu bắp Footer Page 50 of 134 5000.000 10.000.000 hoạch 2.000.000 Thiếu lao Thuê lao động động 40 Header Page 51 of 134 Phụ lục ĐIỀU TRA BỔ SUNG MÔ HÌNH MÀU KẾT HỢP CHĂN NUÔI Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004-2006 MẪU PHỎNG VẤN NÔNG HỘ Mã số : Người vấn : Ngày : - Thông tin tổng quát Họ tên nông dân : Tên thường gọi Địa : ấp xã huyện _ Tên sông gần nhà : _ Tên rạch gần Kinh nghiệm sản xuất: (a) Canh tác lúa:……………….năm; (b) Canh tác hoa màu:…năm (c) Nuôi thủy sản (cá, tôm):……năm; (d) Chăn nuôi:…………năm Nhà loại gì? Bằng gỗ, ; Bằng gạch, ngói ; Bằng gỗ, ngói , Lọai khác Hội viên tổ chức: Hội viên ; Không hội viên Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………… ……………… Thành viên gia đình ( kể tất thành viên): Quan hệ với chủ hộ (*) Tuổi Giới tính Văn hoá Nghề nghiệp Nghề nghiệp (**) Thời gian (%) Nghề nghiệp phụ (**) Thời gian (%) Chủ hộ Vợ/chồng (*) Quan hệ chủ hộ: 1=con trai, 2=con gái, 3=con rể, 4=con dâu, 5=cháu trai, 6=cháu gái, 7=cha, me, 8=khác (**) Nghề nghiệp: 1=nông dân, 2=nông dân & nghề khác, 3=nông dân & nội trợ, 4= công nhân, 5=dịch vụ/buôn bán, 6=tài xế vận chuyển, 7=công nhân xây dựng, 8=dịch vụ nông nghiệp, 9= lao động nông nghiệp, 10=cán địa phương, 11= cán nông trường, 12= thầy/cô giáo, 13=học sinh, 14=làm thuê mướn 15= nội trợ, 16=Quản lý nông nghiệp, 17= không nghề nghiệp, 18= ngành nghề khác Đặc điểm đất đai : Footer Page 51 of 134 41 Header Page 52 of 134 3.1 Diện tích đất nông hộ trực tiếp canh tác Thửa số Diện tích (ha) Cao độ đất (a) Nguồn nước tưới (b) Lọai đất (c) Chất lượng đất (d) Tình trạng sở hữu (e) Hệ thống canh tác (f) Năm nào? Thổ cư Vườn Ruộng Diện tích trồng màu Ao (a) Cao độ đất: (b) Nguồn nước tưới: (c) Lọai đất: (d) Chất lượng đất: (e) Tình trạng sở hữu: (f) Hệ thống canh tác: 1=Thấp 1=Sông 1=Sét 0= Không 2= Trung bình 2=Kinh, mương 2=Sét pha thịt 1= Phèn nhẹ 3= cao 3=Nước mưa 3=Thịt 4=Cát pha 5=Cát 2= Phèn T bình 3=Phèn nặng 1=sở hửu (thừa hưởng ông/bà); 2=mua ; 3=thuê mướn ; 4=đi cố đất ; 5=mướn đất ĐX-màu-HT, ĐX-XH-HT, ĐX-HT, ĐX-HT-Cá, Lúa ĐX-Tôm … 3.2 Lịch canh tác nông hộ: Thửa đất số D.tích (ha) 10 11 12 Ruộng Thổ cư Chăn nuôi Ao/ mương Màu Ghi chú: chuẩn bị nương mạ=NP; chuẩn bị đất=LP; cày=Pl; xới=Har; trục=Pu; cấy=TP; sạ=S; cấy dậm=Re; làm cỏ=W; Bón lót=BF; bón thúc=TD; thu hoạch=H; suốt=Th; phơi=D; giê=Wi; bán=Se Sản xuất hoa màu (bắp, đậu phộng,…) 4.1 Phương pháp canh tác Footer Page 52 of 134 42 Header Page 53 of 134 Hoạt động Phương pháp áp dụng/biện pháp Đông Xuân Hè HT/TĐ Xuân Tên trồng: Diện tích (ha) Gieo sạ Làm cỏ dặm ………………… … ………………… ………………… … Tưới Tiêu Bón phân Xịt thuốc Làm cỏ Thu hoạch Suốt Phơi, sấy Vận chuyển Bảo quản Bán Các hoạt động khác ………… ………… ………… ………… Thời gian (DBS,DAS) Đông Xuân Hè HT/TĐ Xuân ………… ………… 4.2 Giống sử dụng: Mùa vụ canh tác Tên giống/ Cây trồng Số lượng giống (Kg/ha) Giống nhà Giống mua Giá giống * (đồng/kg) Đông Xuân Xuân Hè Hè thu/Thu Đông Ghi chú: Nếu giống nhà, ước lượng giá giống trung bình mua thời điểm gieo sạ - Có công ty/doanh nghiệp hoạt động cung cấp giống bao tiêu sản phẩm không? Có không Tên công ty:……………………………………………………… 4.3 Sử dụng phân bón nông dược sản xuất Loại Footer Page 53 of 134 Đông Xuân SL Giá Số lần Loại Xuân Hè SL Giá Số lần Hè Thu/Thu Đông Loại SL Giá Số lần 43 Header Page 54 of 134 Phân T.sâu T.bệnh T.cỏ 4.4 Lao động dầu tư cho công việc sản xuất: Hoạt động G.đì nh PxD xHr Đông Xuân Thuê Px Dx Hr Chi phí G.đình Ch o ăn PxDxH r Xuân Hè Thuê Px Dx Hr Chi phí Cho ăn Hè Thu/Thu Đông G.đìn Thuê h PxDx Px Chi Cho Hr Dx phí ăn Hr Chuẩn bị đất Gieo sạ, cấy, cấy dậm Tưới nước Thoát nước Bón phân Xịt thuốc Làm cỏ Thu hoạch Suốt Gôm, vác, chuyển Phơi, xấy Tồn trử Bán Sử dụng phế phẩm* Ghi chú: Nếu lao động nữ xin ghi dấu ngoặc P = số người D = số ngày H = số /ngày Chi phí lao động (đồng /ngày hoặc/ha) có cho ăn hay không cho ăn (số tiền) * Các phụ - phế phẩm dùng để nuôi gia súc, gia cầm sau thu hao5ch hoa màu ngày 4.6 Chi phí khác cho sản xuất (Lúa, Rau màu…): Đông Xuân Xuân Hè Hè Thu/Thu Đông Hoạt động Footer Page 54 of 134 44 Header Page 55 of 134 4.7 Bán sản phẩm: Năng suất (t/ha) Sản lượng (kg) Đông Xuân Ước lượng thời gian bán / / / / / / / / / Xuân Hè Hè Thu/TĐ Số lượng bán (kg) Giá bán (đồng/kg) Loại người mua (*) Lý bán cho người (**) / / / / / / / / / Ghi chú: (*) Người mua: PA= tư nhân/bạn hàng sáo; Go= công ty nhà nước.; Lo= thị trường địa phương; Mi=nhà máy xây lúa; Loại khác (……………………………………………………………………………… ) (**) Lý bán cho người này: 1=đến 2=hợp đồng dài hạn 3= mua giá cao 4=cho ứng tiền trước 5=cung cấp hướng dẫn kỹ thuật 6=mua vật tư từ họ 7=lý khác Chăn nuôi gia súc: Loại gia súc Số lượng Thời gian nuôi Phương thức nuôi Ghi chú: Phương thức nuôi 1= nuôi nhốt hoàn toàn, 2= nuôi thả, 3= nuôi kết hợp thả mùa thu hoạch lúa, 4= khác Loại gia súc nuôi (chính để sử dụng phụ phẩm từ hoa màu) …….số lượng (con)…………………… ………… 5.1 Phương pháp nuôi: Hoạt động Footer Page 55 of 134 Lọai gia súc Phương pháp áp dụng Thời gian (DBT,DAT) Lọai gia súc Phương pháp áp dụng Thời gian (DBT,DAT) 45 Header Page 56 of 134 Chuần bị chuồng trại Tiêm ngừa Xổ lãi Nuôi thú Nuôi thú mang thai Nuôi đực giống Nuôi thú cho thịt Vỗ béo Bán gia súc 5.2 Chi phí nuôi gia súc: Loại gia súc Số lượng Chi phí (đồng) Nơi mua 5.4 Chi phí thức ăn: Loại thức ăn Gia súc 1:……………………… Mua Gia đình S.lượng Chi phí S.lượng Ước (đ) lượng (đ) Gia súc 2:……………………… Mua Gia đình S.lượng Chi phí S.lượng Ước (đ) lượng (đ) 5.5 Lao động đầu tư: Công việc Gia súc 1:……………………… Gia đình PxDxHr 5.6 Năng suất: Loại gia súc Footer Page 56 of 134 Thuê mướn PxDxHr Giá Thức ăn (đ) (đ) Sản lượng (kg) Gia súc 2:……………………… Gia đình PxDxHr Sử dụng gia đình (kg) Thuê mướn PxDx Hr Giá Thức ăn (đ) (đ) Số lượng bán (kg) Giá bán (đ/kg) 46 Header Page 57 of 134 Thu nhập từ loại trồng vật nuôi khác: Cây trồng vật nuôi DT.trồng/ SL.nuôi Sản lượng (kg) Số lượng bán (kg) Giá bán (đồng/kg ) Giống Chi phí đầu tư (đồng) Vật tư L.động Chi khác Cây trồng, hoa màu ………… ………… Gia súc gia cầm ………… Loại khác ………… Thu nhập khác nông hộ: Hoạt động Làm thuê NN Loại công việc Số người tham gia Số ngày Thu nhập/ ngày Tổng thu (đồng) Chi phí (đồng) Lý làm việc này? Thu nhập phi NN (*) Thuê mướn đất canh tác (*) Phi nông nghiệp : Buôn bán, làm thuê, bắt cá, chạy đò (xe), cho thuê phương tiện, chủ nhà máy xay lúa, lương CBCC, nguồn khác,……………………………………… Những họat động phi nông nghiệp khác có ảnh hưởng đến sản xuất NN không? Nếu có họat động nào, ảnh hưởng gì? (thiếu lao động, có vốn đầu tư thêm, giảm vụ, cho mướn đất) Nếu không sao? _ Cơ hội tìm việc làm thuê có khả tăng/giảm? Việc gì? Có thời gian năm người gia đình không tìm việc làm thêm không? Tại tháng ? _ Thông tin tín dụng/ vay mượn trả lãi suất: Lọai vay/ mượn Số lượng vay* Thời gian vay Ngu ồn vay ** Mục đích vay *** Thế chấp (nếu có) Lãi suất # Hình thức trả ## Ngày trả (thán g) Tiền trả lãi Số Hiện tiền vật (đ) ### Tổng cộng Tiền Footer Page 57 of 134 47 Header Page 58 of 134 Mặt Hiện Vật * vật, ghi số lượng qui tiền ** 1= thức (tổ chức nhà nước); 2= không thức (các hình thức tổ chức khác) Nếu không thức,ghi nhận vay từ đâu?……………………………………………………………) *** 1= sản xuất; 2= tiêu sài gia đình; 3= hai (bao nhiêu % cho sản xuất) # Lãi suất vay mượn hay lãi suất thỏa thuận phổ biến ## Hình thức trả nào?, tiền mặt hay vật ### Số lượng qui tiền mặt Nguồn thông tin cho hoạt động nông nghiêp: Nguồn Các thông tin Từ nông dân khác Bà thân nhân TV Radio Báo/tạp chí Tổ chức phủ/ kỹ thuật viên Dịch vụ buôn bán vật tư nông nghiệp Các người nghiên cứu, thí nghiêm, điều tra Hợp tác xã Lảnh đạo địa phương Các nguồn khác (liệt kê) * R= chủ hộ S= vợ (chồng) ** O= thường xuyên S= vài lần Ai thu nhận thông tin* Số lần ** O= người khác (liệt lê) N= chưa 10 Những trở ngại sản xuất 10.1 Canh tác, sản xuất gặp trở ngại gì? Hướng giải nào? A: đất (………………………………………………………………… ) B: nước (……………………… ………………………………………….) C: dịch bệnh (………………………………………………………………… ) D: giống (………………………………………………………………… ) E: lao động ( …………………………………………………………………) F: giá mua/bán ( ……………………………………………………………… ) G: thuê mướn đất H: ngâp, lũ (………………………… …………………………………… ) I: vấn đề khác (………………………………………………………………… ) 10.2 Kỹ thuật A: kiến thức ( …………………………………………………………….) B: Phương pháp canh tác(…………………………………………………………… ) C: Vấn đề khác (……… ……………………………………………………) 10.3 Tín dụng: A: nguồn vốn vay B: lải suất C: vấn đề khác (………………………………………………………… ) (………………………………………………………… ) (………………………………………………………… ) 10.4 Đánh giá đời sống kinh tế gia đình thời gian năm qua? Tốt Footer Page 58 of 134 Không thay đổi Giảm xuống 48 Header Page 59 of 134 Nguyên nhân? 1. 2. 3. 10.5 Đánh giá thay đổi cấu giống lúa/cây trồng khác thời gian qua? Có đổi không đổi Nguyên nhân thay đổi? 1. 2. 3. 11 Tài sản nông hộ 11.1 Nhà, chuồng trại Diện tích (m2) Chi phí X.dựng Năm X.dựng Nguồn tiền Nhà Chuồng trại chăn nuôi Kho chứa, kho bảo quản Sân phơi Các thứ khác Ghi chú: nguồn tiền:1 = tự có (tiết kiệm), = vay từ ngân hàng, = vay tư nhân, = vay từ tín dụng nông thôn, = Vay mượn từ thân nhân, bạïn bè, = nguồn khác 11.2 Máy móc, giới Số lượng Công suất máy Chi phí mua Năm mua Nguồn tiền Máy cày, xới 2/4 bánh Máy bơm Máy khác (………… ) Bình xịt Máy cắt cỏ Máy suốt Máy xay lúa Xuồng, ghe Máy phát điện Máy chạy xuồng ghe Loại khác Ghi chú: nguồn tiền: = tự có (tiết kiệm, vay tư nhân, = vay từ tín dụng nông thôn, khác = vay từ ngân hàng, 3= = Vay mượn từ thân nhân, bạn bè, = nguồn 12 Những trở ngại họat động sản xuất Trở ngại Trồng trọt Footer Page 59 of 134 Lý Cách khắc phục 49 Header Page 60 of 134 Chăn nuôi Thủy sản Họat động khác nông hộ (bao gồm phi nông nghiệp) 13 Kế họach thời gian tới nông hộ khả thực Kế họach Bằng cách thực hiệc Lý (mua thêm đất, bán đất, phát triển nuôi bò, mở rộng vườn, mở rộng mua bán, mua máy cày làm dịch vụ,…) 14 So sánh thử hiệu mô hình áp dụng so với mô hình độc canh khác -Hiệu nhiều:……….……………………………………………… Tại sao? - Không khác hơn? sao? - Kém hơn:………………………………………………………………… sao? áp dụng mô hình này…………………………………… 15 Các đề xuất để phát triển mô hình sản xuất tương lai -……………………………………………………………………………………… -……………………………………………………………………………………… -……………………………………………………………………………………… 16 Sử dụng phân bò trồng màu: 16.1 Mục đích: 16.2 Cách sử dụng (ủ hoai hay sử dụng trực tiêp) 16.3 số lượng: 16.4 Giá phân bò: 16.5 Sử dụng nào: 16.6 Sử dụng vụ nào: 16.7 Sử dụng cho loại trồng nào: 16.8 Phân mua đâu hay nhà: Phụ lục Footer Page 60 of 134 50 Header Page 61 of 134 Vùng nghiên cứu Hình 6: Bản đồ phân vùng nghiên cứu huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Footer Page 61 of 134 51 Header Page 62 of 134 Phụ lục Hình 7: Chuồng nuôi bò vỗ béo Hình 8: Cánh đồng bắp lai Hình 9: Chặt thân-lá bắp cho bò ăn Hình 10: Bò ăn thân- bắp Hình 11:Thân bắp lại sau bò Hình 12: Mô hình nuôi bò-lươn-vườn sử dụng Footer Page 62 of 134 xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành 52 ... canh tác như: trồng bắp quanh năm + nuôi bò, trồng vụ bắp + nuôi bò, trồng mía vụ + nuôi bò, cỏ voi + nuôi bò quanh năm vụ bắp + nuôi bò (kết ghi nhận xã Bình Thạnh) Đặc biệt mô hình trồng xen canh... Hiệu mô hình màu kết hợp chăn nuôi bò xã Bình Thạnh, năm 2004 25 Hiệu mô hình màu kết hợp chăn nuôi bò ấp 26 Footer Page of 134 iii Header Page of 134 đê bao Hiệu mô hình. .. Hiện trạng mô hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi bò xã Bình Thạnh- Châu Thành- An giang năm 2004 Hình sở để xây dựng mô hình canh tác tổng hợp hộ nông dân điều tra Trong mô hình tương
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ, TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ, TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay