Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim để viết chuyên đề báo cáo của mình

68 90 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:56

Báo cáo tốt nghiệp Header Page of 134 li núi u Trong nn kinh t th trng, cỏc doanh nghip mun tn ti v phỏt trin, nht nh phi cú phng ỏn kinh doanh t hiu qu kinh t ng vng v phỏt trin iu kin: cú s cnh tranh gay gt, doanh nghip phi nm bt v ỏp ng c tõm lý, nhu cu ca ngi tiờu dựng vi sn phm cú cht lng cao, giỏ thnh h, mu mó phong phỳ, a dng chng loi Mun vy, cỏc doanh nghip phi giỏm sỏt tt c cỏc quy trỡnh t khõu mua hng n khõu tiờu th hng hoỏ m bo vic bo ton v tng nhanh tc luõn chuyn vn, gi uy tớn vi bn hng, thc hin y ngha v vi Nh nc, ci thin i sng vt cht v tinh thn ca cỏn b cụng nhõn viờn, doanh nghip m bo cú li nhun tớch lu m rng phỏt trin sn xut kinh doanh Hn th na nhu cu tiờu dựng trờn th trng hin ũi hi Doanh nghip phi to doanh thu cú li nhun.Mun vy thỡ Doanh nghip phi sn xut cỏi th trng cn ch khụng phi cỏi m doanh nghip cú v t t cho mỡnh nhng cõu hi"Sn xut cỏi gỡ, sn xut cho ai, sn xut nh th no v sn xut bao nhiờu? t c mc tiờu li nhun: t li nhun cao v an ton hot ng sn xut kinh doanh, cụng ty phi tin hnh ng b cỏc bin phỏp qun lý , ú hch toỏn k toỏn l cụng c quan trng, khụng th thiu tin hnh qun lý cỏc hot ng kinh t, kim tra vic s dng, qun lý ti sn, hng hoỏ nhm m bo tớnh nng ng, sỏng to v t ch sn xut kinh doanh, tớnh toỏn v xỏc nh hiu qu ca tng hot ng sn xut kinh doanh lm c s vch chin lc kinh doanh Cụng ty c phn thuc lỏ v ch bin thc phm Bc Giang l mt doanh nghip sn xut úng trờn a bn tnh Bc Giang, ngoi vic sn xut sn phm phc v nhu cu tiờu dựng nc Doanh nghip cũn lm nhim v xut khu nhm gii quyt mt phn vic lm cho ngi lao ng ti a phng, tng ngun thu ngoi t, ng thi em li ngun li nhun ỏng k cho doanh Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế1 of toán Báo cáo tốt nghiệp Header Page of 134 nghip Sau thi gian tỡm hiu thc trng hot ng sn xut kinh doanh cng nh b mỏy qun lý ca cụng ty, em nhn thy k toỏn núi chung v k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ca cụng ty núi riờng l mt b phn quan trng vic qun lý hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty, nờn luụn luụn ũi hi phi c hon thin vỡ vy em quyt nh i sõu nghiờn cu cụng tỏc k toỏn ca cụng ty vi ti T chc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng cụng ty vt t thit b ton b - MaTexim " vit chuyờn bỏo cỏo ca mỡnh Trong quỏ trỡnh thc tp, em ó c s ch dn, giỳp ca cỏc thy, cụ giỏo b mụn k toỏn doanh nghip sn xut, trc tip l thy giỏo Nguyn V Vit cựng cỏc bỏc, cỏc cụ cỏn b k toỏn cụng ty c phn thuc lỏ v ch bin thc phm Bc Giang Tuy nhiờn, phm vi ti rng, thi gian thc t cha nhiu nờn khú trỏnh nhng thiu sút Em rt mong nhn c s ch bo, giỳp ca cỏc thy cụ giỏo v cỏc bỏc, cỏc cụ phũng k toỏn cụng ty chuyờn ca em c hon thin hn Em xin chõn thnh cm n ! Bỏo cỏo gm chng: Chng 1: Lý lun chung v k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng Doanh nghip Chng 2: Thc trng t chc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu cụng ty cụng ty vt t thit b ton b - MaTexim Chng 3: Mt s xut nhm hon thin t chc cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu cụng ty vt t thit b ton b MaTexim Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế2 of toán Báo cáo tốt nghiệp Header Page of 134 Chng lý lun chung v k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng DNTM 1.1 S cn thit t chc k toỏn bỏn hng v kt qu bỏn hng Doanh nghip 1.1.1.Quỏ trỡnh bỏn hng, kt qu bỏn hng Hot ng sn xut ca ngi l hot ng t giỏc cú ý thc v cú mc ớch, c lp i lp li v khụng ngng c i mi, hỡnh thnh quỏ trỡnh tỏi sn xut xó hi, gm cỏc giai on: Sn xut - lu thụng - phõn phi - tiờu dựng Cỏc giai on ny din mt cỏch tun t v tiờu th l khõu cui cựng quyt nh n s thnh cụng hay tht bi ca mt Doanh nghip Sn phm ca doanh nghip sau c sn xut xong thỡ hng u m tt c cỏc doanh nghip quan tõm ti l tiờu th Tiờu th hay bỏn hng l quỏ trỡnh chuyn hoỏ t hỡnh thỏi hin vt sang hỡnh thỏi giỏ tr "tin t" v hỡnh thnh kt qu bỏn hng Hoc núi mt cỏch khỏc bỏn hng vic chuyn quyn s hu sn phm hng hoỏ gn vi phn li ớch hoc ri ro cho khỏch hng, ng thi c khỏch hng toỏn hoc chp nhn toỏn Mi quan h trao i gia doanh nghip vi ngi mua l quan h "thun mua va bỏn" Doanh nghip vi t cỏch l ngi bỏn phi chuyn giao sn phm cho ngi mua theo ỳng cỏc iu khon quy nh hp ng kinh t ó ký gia hai bờn quỏ trỡnh bỏn hng c coi l kt thỳc ó hon tt vic giao hng v bờn mua ó tr tin hoc chp nhn toỏn cho s sn phm hng hoỏ ú Khi quỏ trỡnh bỏn hng chm dt doanh nghip s cú mt khon doanh thu v tiờu th sn phm, vt t hng hoỏ hay cũn gi l doanh thu bỏn hng Nh chỳng ta ó bit hot ng bỏn hng ch l c s xỏc nh kt qu bỏn hng ca doanh nghip, thụng qua hot ng bỏn hng doanh nghip cú th bit c li nhun cao hay thp? T ú s bit c tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghờp mỡnh nh th no cú phng hng qun lý tt hn 1.1.2.Yờu cu qun lý quỏ trỡnh bỏn hng, kt qu bỏn hng Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế3 of toán Header Page of 134 Báo cáo tốt nghiệp Qun lý quỏ trỡnh bỏn hng v kt qu bỏn hng l mt yờu cu thc t, nú xut phỏt t mc tiờu ca doanh nghip Nu doanh nghip qun lý tt khõu bỏn hng thỡ mi m bo c ch tiờu hon thnh k hoch tiờu th v ỏnh giỏ chớnh xỏc hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip ú Do vy t cho mi doanh nghip l: + Qun lý k hoch v tỡnh hỡnh thc hin k hoch tiờu th i vi tng thi k, tng khỏch hng, tng hot ng kinh t + Qun lý cht lng, ci tin mu mó v xõy dng thng hiu sn phm l mc tiờu cho s phỏt trin bn vng ca doanh nghip + Qun lý theo dừi tng phng thc bỏn hng, tng khỏch hng, tỡnh hỡnh toỏn ca khỏch hng, yờu cu toỏn ỳng hỡnh thc, ỳng hn trỏnh hin tng mt mỏt, tht thoỏt, ng Doanh nghip phi la chn hỡnh thc tiờu th sn phm i vi tng n v, tng th trng, tng khỏch hng nhm thỳc y nhanh quỏ trỡnh tiờu th ng thi phi tin hnh thm dũ, nghiờn cu th trng, m rng quan h buụn bỏn v ngoi nc + Qun lý cht ch ca thnh phm em tiờu th, giỏm sỏt cht ch cỏc khon chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip, kim tra tớnh hp phỏp, hp lý ca cỏc s liu, ng thi phõn b cho hng tiờu th, m bo cho vic xỏc nh tiờu th c chớnh xỏc, hp lý + i vi vic hch toỏn tiờu th phi t chc cht ch, khoa hc m bo vic xỏc nh kt qu cui cựng ca quỏ trỡnh tiờu th, phn ỏnh v giỏm c tỡnh hỡnh thc hin ngha v i vi Nh nc y , kp thi 1.1.3.Vai trũ, nhim v ca k toỏn bỏn hng kt qu bỏn hng Nhỡn trờn phm vi Doanh nghip tiờu th thnh phm hay bỏn hng l nhõn t quyt nh n s thnh cụng hay tht bi ca doanh nghip Tiờu th th hin sc cnh tranh v uy tớn ca doanh nghip trờn th trng Nú l c s ỏnh giỏ trỡnh t chc qun lý hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip Mt khỏc nú cng giỏn tip phn ỏnh trỡnh t chc cỏc khõu cung ng, sn xut cng nh cụng tỏc d tr Bo qun thnh phm Trờn phm vi ton b nn kinh t, bỏn hng cú mt vai trũ c bit , nú Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế4 of toán Header Page of 134 Báo cáo tốt nghiệp va l iu kin tin hnh tỏi sn xut xó hi va l cu ni gia nh sn xut vi ngi tiờu dựng, phn ỏnh s gp gia cung v cu v hng hoỏ, qua ú nh hng cho sn xut, tiờu dựng v kh nng toỏn Vi mt doanh nghip vic tng nhanh quỏ trỡnh bỏn hng tc l tng vũng quay ca vn, tit kim v trc tip lm tng li nhun ca doanh nghip T ú s nõng cao i sng, thu nhp cho cỏn b cụng nhõn viờn doanh nghip v thc hin y ngha v vi nh nc Trong doanh nghip k toỏn l cụng c quan trng qun lý sn xut v tiờu th, thụng qua s liu ca k toỏn núi chung, k toỏn bỏn hng v kt qu bỏn hng núi riờng giỳp cho doanh nghip v cp cú thm quyn ỏnh giỏ c mc hon thnh ca doanh nghip v sn xut, giỏ thnh, tiờu th v li nhun thc s l cụng c cho quỏ trỡnh qun lý, k toỏn bỏn hng v kt qu bỏn hng phi thc hin tt, y cỏc nhim v sau: *T chc theo dừi, phn ỏnh chớnh xỏc, y , kp thi giỏm sỏt cht ch tỡnh hỡnh hin cú v s bin ng ca tng loi sn phm *phn ỏnh v ghi chộp y , kp thi, chớnh xỏc cỏc khon doanh thu, cỏc khon gim tr doanh thu v chi phớ ca tng hot ng doanh nghip *Phn ỏnh v tớnh toỏn chớnh xỏc kt qu ca tng hot ng, giỏm sỏt tỡnh hỡnh thc hin ngha v i vi nh nc *Cung cp thụng tin k toỏn phc v cho vic lp bỏo cỏo ti chớnh v nh k phõn tớch hot ng kinh t liờn quan n quỏ trỡnh bỏn hng , xỏc nh v phõn phi kt qu Nhim v k toỏn bỏn hng v kt qu bỏn hng phi luụn gn lin vi 1.2 Lý lun c bn v bỏn hng v kt qu bỏn hng: 1.2.1.Phng thc bỏn hng Cụng tỏc tiờu th thnh phm doanh nghip cú th c tin hnh theo nhng phng thc sau: *Phng thc bỏn buụn: Bỏn buụn l vic bỏn sn phm ca doanh nghip cho cỏc doanh nghip Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế5 of toán Header Page of 134 Báo cáo tốt nghiệp khỏc, cỏc ca hng, i lý Vi s lng ln cỏc n v tip tc bỏn cho cỏc t chc khỏc hay phc v cho vic khỏc nhm ỏp ng nhu cu kinh t Cú phng thc bỏn buụn + Bỏn buụn qua kho + Bỏn buụn khụng qua kho * Phng thc bỏn l: Bỏn l l phng thc bỏn hng trc tip cho ngi tiờu dựng nhm ỏp ng nhu cu sinh hot cỏ nhõn v b phn nhu cu kinh t th S ln tiờu th ca mi ln bỏn thng nh, cú nhiu phng thc bỏn l: + Phng thc bỏn hng thu tin trc tip + Phng thc bỏn hng i lý(ký gi) + Phng thc bỏn hng tr gúp, tr chm + Cỏc phng thc bỏn hng khỏc 1.2.2.Doanh thu bỏn hng Theo chun mc s 14 ban hnh theo quyt nh 149 ngy 31/12/2001 ca B ti chớnh thỡ: Doanh thu l tng giỏ tr cỏc li ớch kinh t doanh nghip thu c k k toỏn, phỏt sinh t cỏc hot ng sn xut kinh doanh thụng thng ca doanh nghip, gúp phn lm tng ngun ch s hu Doanh thu phỏt sinh t giao dch, s kin c xỏc nh bi tho thun gia doanh nghip vi bờn mua hoc bờn s dng ti sn Nú c xỏc nh bng giỏ tr hp lý ca cỏc khon ó thu c hoc s thu c sau tr cỏc khon chit khu thng mi, gim giỏ hng bỏn v giỏ tr hng bỏn b tr li Ch ghi nhn Doanh thu k k toỏn tho ng thi cỏc iu kin ghi nhn doanh thu bỏn hng sau: *Doanh nghip ó chuyn giao phn ln ri ro v li ớch gn lin vi quyn s hu sn phm hoc hng hoỏ cho ngi mua *Doanh nghip khụng cũn nm gi quyn qun lý hng hoỏ nh ngi s hu hng hoỏ hoc quyn kim soỏt hng hoỏ *Doanh thu c xỏc nh tng i chc chn Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế6 of toán Báo cáo tốt nghiệp Header Page of 134 *Doanh nghip ó thu c hoc s thu c li ớch kinh t t giao dch bỏn hng Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v = Doanh thu bỏn hng Cỏc khon gim tr theo hoỏ n doanh thu bỏn hng 1.2.3.Cỏc khon gim tr doanh thu bỏn hng Cỏc khon gim tr doanh thu nh : Chit khu thng mi, gim giỏ hng bỏn, hng bỏn b tr li, thu tiờu th c bit, thu xut khu, thu GTGT np theo phng phỏp trc tip, c tớnh gim tr vo doanh thu ghi nhn ban u xỏc nh doanh thu thun, lm c s tớnh kt qu kinh doanh k k toỏn *Chit khu thng mi: l khon tin m doanh nghip ó gim tr hoc ó toỏn cho ngi mua hng vic ngi mua hng ó mua hng (sn phm, hng hoỏ, dch v) vi lng ln theo tho thun v chit khu thng mi ó ghi hp ng kinh t mua bỏn hoc cỏc cam kt mua, bỏn hng *Gim giỏ hng bỏn: L gim tr c doanh nghip (bờn bỏn) chp thun mt cỏch c bit trờn giỏ ó tho thun trờn hoỏ n, vỡ lý hng bỏn b kộm phm cht, khụng ỳng quy cỏch, hoc khụng ỳng thi hn ghi hp ng *Hng bỏn b tr li: L s sn phm, hng hoỏ doanh nghip ó xỏc nh tiờu th, nhng b khỏch hng tr li vi phm cỏc iu khon ó cam kt hp ng kinh t Nh hng kộm phm cht, sai quy cỏch, chng loi Hng bỏn b tr li phi cú bn ngh ca ngi mua ghi rừ lý tr li hng , s lng hng b tr li, giỏ tr hng b tr li, ớnh kốm hoỏ n(nu tr li ton b) hoc bn hoỏ n(nu tr li mt phn) *Thu TTB, thu XK, thu GTGT l khon thu giỏn thu tớnh trờn doanh thu bỏn hng, cỏc khon thu ny tớnh cho cỏc i tng tiờu dựng hng hoỏ, dch v phi chu, cỏc c s sn xut, kinh doanh ch l n v thu np thu thay cho ngi tiờu dựng hng hoỏ, dch v ú Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế7 of toán Báo cáo tốt nghiệp Header Page of 134 +Thu TTB: L khon thu doanh nghip phi np trng hp doanh nghip tiờu th nhng hng hoỏ c bit thuc danh mc vt t, hng hoỏ chu thu TTB +Thu XK: L khon thu doanh nghip phi np xut khu hng hoỏ m hng hoỏ ú phi chu thu xut khu + Thu GTGT trng hp doanh nghip np thu theo phng phỏp khu tr thu Thu GTGT phi np = Thu GTGT u - thu GTGT u vo Trong ú: Thu GTGT u Giỏ tớnh thu ca hng hoỏ dch v bỏn = x Thu sut thu GTGT(%) Thu GTGT u vo = tng s thu GTGT ó toỏn c ghi trờn hoỏ n GTGT mua hng hoỏ, dch v hoc hng hoỏ, dch v nhp khu Trong ch tiờu doanh thu bỏn hng cũn cú c thu phi np v hng tiờu th(tng giỏ toỏn) Tng s doanh thu bỏn hng sau tr cỏc khon gim giỏ hng bỏn, doanh thu ca s hng bỏn b tr li, thu tiờu thu c bit, thu XNK c gi l doanh thu thun 1.2.4 Giỏ hng tiờu th, giỏ hng xut bỏn, chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip tớnh cho hng tiờu th * Giỏ hng tiờu th L ton b cỏc chi phớ liờn quan n quỏ trỡnh bỏn hng, bao gm giỏ tr giỏ ca hng xut kho ó bỏn, chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip phõn b cho hng ó bỏn k Tr giỏ ca hng bỏn = Tr giỏ ca hng xut ó bỏn - CP BH, CPQLDN phõn b cho hng ó bỏn * Tr giỏ hng xut kho ó bỏn Tr giỏ hng xut kho ó bỏn c xỏc nh bng phng Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế8 of toán Báo cáo tốt nghiệp Header Page of 134 phỏp v ng thi ph thuc vo tng loi hỡnh doanh nghip c th + i vi doanh nghip sn xut Tr giỏ hng xut kho ó bỏn hoc thnh phm hon thnh khụng nhp kho a bỏn chớnh l giỏ thnh sn xut thc t ca thnh phm xut kho hoc giỏ thnh sn xut thc t ca sn phm hon thnh, cú phng phỏp tớnh - Phng phỏp tớnh theo giỏ ớch danh: Theo phng phỏp ny xut kho thnh phm thỡ cn c vo s lng xut kho thuc lụ no v giỏ thnh thc t nhp kho ca lụ ú tớnh giỏ tr xut kho - Phng phỏp nhp trc, xut trc: vi gi thit thnh phm no nhp kho trc thỡ s xut trc, thnh phm nhp kho theo giỏ no thỡ xut kho theo giỏ ú, sau ú cn c vo s lng xut kho tớnh thc t xut kho Nh vy giỏ thc t ca thnh phm tn kho cui k c tớnh theo giỏ thnh thc t ca thnh phm thuc cỏc ln nhp sau cựng - Phng phỏp nhp sau, xut trc: Vi gi thit thnh phm no nhp kho sau thỡ xut trc, thnh phm nhp theo giỏ no thỡ xut theo giỏ ú, sau ú cn c vo s lng xut kho tớnh giỏ tr xut kho Nh vy giỏ thc t ca thnh phm tn kho c tớnh theo giỏ thnh thc t ca thnh phm thuc cỏc ln nhp u tiờn - Phng phỏp bỡnh quõn gia quyn: Theo phng phỏp ny tr giỏ ca thnh phm xut kho bỏn c cn c vo s lng thnh phm xut kho v n giỏ bỡnh quõn gia quyn (giỏ thnh sn xut thc t n v bỡnh quõn) Giỏ thnh sn xut = n v bỡnh quõn Giỏ thnh sn xut thc t Giỏ thnh sn xut thc t ca ca thnh phm tn kho u + thnh phm tn kho k k S lng thnh phm tn kho k S lng thnh phm tn kho + u k Giỏ thnh ca thnh phm xut kho = S lng thnh phm xut kho Footer Page 134 bán hàng xác định kết Kế9 of toán - Giỏ thnh thc t n v bỡnh quõn Báo cáo tốt nghiệp Header Page 10 of 134 Trờn õy l cỏch tớnh n giỏ bỡnh quõn gia quyn c nh ca ton b s thnh phm tn u k v nhp k Ngoi cú th tớnh theo n giỏ bỡnh quõn gia quyn liờn hon (n giỏ bỡnh quõn c xỏc nh sau mi ln nhp) Mi phng phỏp tớnh giỏ thnh thc t ca thnh phm xut kho trờn u cú u im, nhc im riờng La chn phng phỏp phự hp nht thỡ doanh nghip phi cn c vo tỡnh hỡnh thc t yờu cu hch toỏn ca doanh nghip, ng thi m bo nguyờn tc nht quỏn cỏc bỏo cỏo ti chớnh cú th so sỏnh c v m bo nguyờn tc cụng khai C ba phng phỏp u mun ỏp dng c u phi cú n giỏ thc t nhp kho ca tng ln nhp, hu ht cỏc doanh nghip u khụng th lm c iu ú vi thnh phm cho nờn hu nh nú khụng c s dng thc t + i vi doanh nghip thng mi: - Tr giỏ ca hng xut kho ó bỏn bao gm: Tr giỏ mua thc t ca hng xut kho ó bỏn v chi phớ mua hng phõn b cho s hng ó bỏn - Tr giỏ mua thc t ca hng xut kho ó bỏn c xỏc nh theo mt phng phỏp tớnh giỏ tng t nh trờn - Chi phớ mua hng phõn b cho s hng ó bỏn: Do chi phớ mua hng liờn quan n nhiu chng loi hng hoỏ, liờn quan c n lng hng hoỏ k v hng hoỏ u k, cho nờn cn phõn b chi phớ mua hng cho hng ó bỏn k v hng tn cui k Tiờu chun phõn b chi phớ mua hng c la chn l: - S lng - Trng lng - Tr giỏ mua thc t ca hng hoỏ Chi phớ mua hng phõn b cho hng hoỏ ó bỏn k Chi phớ mua hng Chi phớ mua hng ca hng hoỏ tn + ca hng hoỏ phỏt kho u k sinh k x Tng tiờu thc phõn b ca hng hoỏ tn cui k v hng hoỏ ó xut bỏn k Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế10toán 10 Tiờu chun phõn b ca hng hoỏ ó xut bỏn k Báo cáo tốt nghiệp Header Page 54 of 134 Bng 12: Phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc TK 641 - Chi phớ bỏn hng Ngy 31/01/2002 n v: ng ST T Din gii TK i ng N Cú S tin Ghi chỳ N Cú Chi phớ bng tin 641 chi thỏng 1111 201.042.65 Chi phớ bng tin 641 phỏt sinh 1121 3.707.350 664.633.98 Cng Ngi ghi K toỏn trng (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) Cn c vo phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc k toỏn ghi vo s cỏi TK 641 Bng 13: s cỏi Ti khon 641 Thỏng 01/2002 S tin Ngy Chng t TK Ghi Din gii ghi s S Ngy U chỳ N Cú 31/01 01 CPBH bng tin phỏt sinh 1111 201.042.65 31/01 01 Chi phớ bng tin phỏt sinh 112 31/01 Kt chuyn CPBH 911 3.707.350 664.633.98 Cng s phỏt sinh 664.633.98 664.633.98 8 Ngi lp s Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế54toán 54 K toỏn trng Báo cáo tốt nghiệp Header Page 55 of 134 (ký, h tờn) (ký, h tờn) Sau ú kt chuyn CPBH sang TK911 xỏc nh kt qu kinh doanh theo bỳt toỏn : N TK911 Cú TK641 664.633.988 664.633.988 2.2.4.2 Chi phớ qun lý doanh nghip Chi phớ qun lý doanh nghip l chi phớ giỏn tip ch phc v cho quỏ trỡnh qun lý liờn quan n toỏn b hot ng ca doanh nghip Cng ging CPBH, CPQLDN hp cho tng hot ng kinh doanh CPQLDN bao gm : + Chi phớ nhõn viờn qun lý: lng, BHXH, BHYT, KPC + Chi phớ cụng c, phũng phm, hnh chớnh + Khu hoa TSC + Fax, in thoi, v sinh, tip khỏch, cụng tỏc phớ, xng, du, cu, ph + Sa cha thng xuyờn + D phũng gim giỏ hng tn kho + Chi phớ bng tin khỏc - Chng t s dng: Phiu chi, giy bỏo n ca ngõn hng, bng phõn b lng, bng phõn b khu hao TSC, cỏc chng t liờn quan - Ti sn s dng: K toỏn s dng TK642 phn ỏnh cỏc khon CPQLDN ca c doanh nghip K toỏn CPQLDN khụng s dng ti khon cp - Phng phỏp hch toỏn: Ging nh CPBH k toỏn cn c vo chng t gc ghi vo s chi tit theo dừi TK642 (bng 13) ng thi k toỏn lp bng kờ chi tin mt, TGNH, bng kờ lng, bng tớnh khu hao cui k ghi vo phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc lm cn c ghi vo s cỏi TK642 Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế55toán 55 Header Page 56 of 134 Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế56toán 56 Báo cáo tốt nghiệp Báo cáo tốt nghiệp Header Page 57 of 134 Bng 15: Phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc TK 642 - Chi phớ qun lý doanh nghip Ngy 31/01/2002 n v: ng TK i ng ST T Din gii Chi phớ bng tin chi thỏng S tin Ghi chỳ N Cú N 642 1111 715.477.38 Cú 715.477.38 Cng Ngi ghi (Ký, h tờn) K toỏn trng (Ký, h tờn) Cn c vo phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc k toỏn ghi vo s cỏi TK 642 Bng 16: s cỏi S hiu TK : 642- CPQLDN Thỏng 01/2002 Chng t Din gii S N 31/01 01 CPQLDN bng tin phỏt sinh Kt chuyn sang TK911 xỏc nh kt qu Cng s phỏt sinh Ngy thỏng TK S tin N Cú Ghi chỳ 1111 715.477.38 911 Ngi lp (ký, h tờn) 715.477.385 715.477.38 715.477.385 K toỏn trng ( ký, h tờn) Cui k kt chuyn CPQLDN sang TK911 xỏc nh kt qu k toỏn Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế57toán 57 Báo cáo tốt nghiệp Header Page 58 of 134 lp phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc theo bỳt toỏn: N TK 911 715.477.385 Cú TK 642 715.477.385 2.2.5 K toỏn xỏc nh kt qu bỏn hng K toỏn s dng TK : TK911- Xỏc nh kt qu kinh doanh TK421 - Li nhun cha phõn phi Cui k cn c vo s liu ca k toỏn bỏn hng v k toỏn hp chi phớ chuyn sang, k toỏn tng hp thc hin kt chuyn doanh thu thun, giỏ hng bỏn, CPBH, CPQLDN vo TK 911 - xỏc nh kt qu kinh doanh (thc hin cỏc bỳt toỏn trờn s cỏi) Cui k k toỏn thc hin cỏc bỳt toỏn sau xỏc nh kt qu: - Kt chuyn doanh thu thun: N TK 511 567.922.500 Cú TK 911 567.922.500 - Kt chuyn giỏ hng bỏn: N TK 911 272.872.500 Cú TK 632 272.872.500 - Kt chuyn chi phớ bỏn hng: N TK 911 105.155.820 Cú TK 641 105.155.820 - Kt chuyn chi phớ qun lý doanh nghip: N TK 911 151.891.704 Cú TK 642 151.891.704 Kt qu = DTT - giỏ - CPBH - CPQLDN = 567.922.500 - 272.872.500 - 105.155.820 - 151.891.704 = 38.074.476 (ng) Sau ú ghi s cỏi TK 911: Theo s liu tớnh toỏn phn 2.2.4 Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế58toán 58 Báo cáo tốt nghiệp Header Page 59 of 134 S cỏi TK 911 - xỏc nh kt qu Thỏng 1/2002 n v: ng Ngy Chng t S 31/1 31/1 31/1 31/1 S tin Din gii TK N N 31/1 Kt chuyn DTT Kt chuyn GVHB Kt chuyn CPBH Kt chuyn CPQLDN Li nhun cha phõn phi Cng s phỏt sinh D cui k Cú 511 632 272.872.500 641 642 105.155.820 151.819.704 4211 38.074.476 Ngi lp (Ký, h tờn) Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế59toán 59 567.922.500 567.922.500 567.922.500 K toỏn trng (Ký, h tờn) Gh i ch ỳ Báo cáo tốt nghiệp Header Page 60 of 134 chng mt s xut nhm hon thin t chc cụng tỏc bỏn hng v XKQ cụng ty VT & TBTB 3.1 Nhng nhn xột v ỏnh giỏ chung v cụng tỏc k toỏn bỏn hng v XKQ cụng ty VT & TBTB Sau thi gian thc ti phũng k toỏn ca cụng ty VT & TBTB, c tỡm hiu, tip xỳc vi thc t cụng tỏc qun lý núi chung v cụng tỏc k toỏn bỏn hng v XKQ cụng ty, em nhn thy cụng tỏc qun lý cng nh cụng tỏc k toỏn ó tng i hp lý song bờn cnh ú cũn mt s cha c phự hp Vi mong mun hon thin hn na cụng tỏc k toỏn cụng ty, em mnh dn nờu mt s nhn xột ca bn thõn v t chc cụng tỏc k toỏn bỏn hng v XKQ nh sau: 3.1.1 Nhng u im Th nht: Hỡnh thc t chc cụng tỏc k toỏn v b mỏy k toỏn ca cụng ty nhỡn chung l phự hp vi c im t chc kinh doanh cụng ty Cụng ty VT & TBTB l mt cụng ty thng mi cú quy mụ ln vi mng li chi nhỏnh, xớ nghip trc thuc tri di t Bc vo Nam Vỡ vy vic ỏp dng hỡnh thc t chc b mỏy k toỏn trung - phõn tỏn l hp lý, m bo c hiu qu hot ng ca phũng k toỏn Cỏc nhõn viờn k toỏn c phõn cụng cụng vic khỏ khoa hc, luụn luụn hon thnh tt nhim v Hỡnh thc k toỏn chng t ghi s n gin d ghi chộp, thun tin cho vic phõn cụng lao ng k toỏn Cụng ty hch toỏn hng tn kho theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn l phự hp vi tỡnh hỡnh nhp - xut hng hoỏ din thng xuyờn, liờn tc cụng ty, to iu kin thun li cho cụng tỏc k toỏn bỏn hng H thng ti khon thng nht giỳp k toỏn ghi chộp, phn ỏnh chớnh xỏc cỏc nghip v kinh t phỏt sinh Th hai: H thng chng t k toỏn dựng phn ỏnh cỏc nghip v kinh t liờn quan n bỏn hng c s dng y ỳng ch chng t k toỏn nh nc Trỡnh t luõn chuyn chng t hp lý to iu kin hch toỏn ỳng, , kp thi quỏ trỡnh bỏn hng Th ba: Cụng ty ch yu dựng vay ngn hn ca ngõn hng mua hng hoỏ S d nh vy, cụng ty cú th vay ngõn hng vi lng ln l Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế60toán 60 Header Page 61 of 134 Báo cáo tốt nghiệp cụng ty lm n cú hiu qu to c uy tớn vi ngõn hng Th t: Cỏc chng t k toỏn liờn quan n hng xut khu u thỏc theo ỳng ch k toỏn, s ngy chng t, cỏc bờn tham gia mua bỏn, s lng, phm cht hng xut khu ỳng giỏ Th nm: Cụng tỏc k toỏn xỏc nh kt qu bỏn hng cụng ty d thc thi, cỏch tớnh n gin v tng kt tớnh toỏn mt cỏch chớnh xỏc, giỳp cho ban lónh o cụng ty thy c xu hng kinh dnh thi gian ti, u t vo th trng no, mt hng no, cú cn thay i phng thc bỏn hng khụng Bờn cnh nhng u im cụng ty cũn mt s tn ti cn khc phc 3.1.2 Nhng im cn hon thin Th nht: H thng danh im hng tn kho: Tuy th kho s dng th kho theo dừi hng ngy tỡnh hỡnh nhp xut tn kho hng hoỏ nhng cụng ty cha xõy dng c h thng danh im hng tn kho thng nht ton cụng ty Hng hoỏ ca cụng ty a dng, phong phỳ v chng loi, quy cỏch ngun gc m th kho mi ch phõn chia c cỏc loi hng hoỏ thnh tng nhúm ( VD nh nhúm hng kim khớ, nhúm thit b l, hng in ) Khi i chiu tng loi hng mt nhúm, th kho v k toỏn phi i chiu tng tờn hng, chng loi quy cỏch, ngun gc, rt mt thi gian v cụng sc Vy, nu xy dng c h thng danh im hng tn kho thng nht ton cụng ty s gim c lng cụng vic cho th kho, k toỏn, cụng vic qun lý hng tn kho s t hiu qu cao hn Th hai: Lp s ng ký chng t ghi s: Trong trỡnh t ghi s theo hỡnh thc k toỏn chng t ghi s, cụng ty khụng s dng s ng ký chng t ghi s T nhng chng t gc, s chi tit, bỏo cỏo chi tit, cui thỏng k toỏn lp phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc, ri chuyn cho k toỏn tng hp ghi s cỏi ti khon Mc dự cụng ty khụng xy hin tng b sút hay tht lc chng t ghi s thỡ khụng s dng s ng ký chng t ghi s, Nhng theo em nờn lp s ng ký chng t ghi s cú th qun lý cht ch hn cỏc phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc, lm c s Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế61toán 61 Header Page 62 of 134 Báo cáo tốt nghiệp i chiu, kim tra s liu vi bng cõn i s phỏt sinh Th ba: Ghi s k toỏn cha c th: S chi tit TK511 - Doanh thu bỏn hng cũn n gin ch th hin mt tng s ca tng ln tiờu th m khụng th hin c n giỏ, s lng ca tng ln tiờu th Cụng ty hin thc hin k toỏn th cụng cha ỏp dng k toỏn mỏy m ch cú chng trỡnh kim kờ hng hoỏ c a vo mỏy ni mng c quan cp trờn kim tra tỡnh hỡnh nhp - xut - tn hng hoỏ cụng ty Th t: Cụng ty VT&TBTB l cụng ty ln cú s lng xut nhp hng hoỏ k nhiu M vic phõn b chi phớ BH v CPQLDN li nh theo t l t u k vic ny khụng hp lý lm vỡ s lng hng nhp xut k khụng u v n v cú th khụng nht nht 3.2 Mt s ý kin cn hon thin cụng tỏc k toỏn bỏn hng v XKQ bỏn hng ca cụng ty VT & TBTB Cụng tỏc k toỏn bỏn hng v XKQ bỏn hng ca cụng ty ó cú nhiu c gng vic ci tin, i mi nhng bờn cnh ú cũn tn ti mt s khõu cn sa i hon thin hn Qua nghiờn cu lý lun v thc tin cụng tỏc k toỏn cụng ty, em xin mnh dn xut mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng cụng ty xem xột 3.2.1 Cụng ty cn xõy dng h thng danh im hng hoỏ thng nht ton cụng ty m bo qun lý hng hoỏ c cht ch, thng nht phc v cho vic kim tra, i chiu c d dng v d phỏt hin cú sai sút gia kho v phũng k toỏn, to iu kin cho vic ỏp dng tin hc vo cụng tỏc k toỏn Cụng ty cn phi s dng mt mu danh im hng hoỏ gn lin vi chng loi, quy cỏch, kớch c ca hng hoỏ Khi nhỡn vo danh im ca mt loi hng hoỏ naũ ú cú th nờu c tờn cng nh c im ca loi hng hoỏ ú Vic lp danh im nh sau: Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế62toán 62 Báo cáo tốt nghiệp Header Page 63 of 134 H thng danh im ny c s dng thng nht ton cụng ty Tuy thi gian u s dng cỏc thụng s k thut nhiu, s gp nhiu khú khn nhng s dn phỏt huy kh nng phự hp vi s dng k thut mỏy lm cho vic qun lý thun tin, hp lý khụng mt thi gian 3.2.2 Cụng ty nờn xem xột m thờm s k toỏn hon thin h thng s k toỏn Cụng ty ỏp dng hỡnh thc k toỏn chng t ghi s c im c bn ca hỡnh thc k toỏn ny l tỏch ri vic ghi s theo thi gian vi vic ghi s theo h thng trờn hai s k toỏn tng hp riờng r l: s ng ký chng t ghi s v s cỏi ti khon.Tuy nhiờn cụng ty lp phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc vo cui thỏng, theo tng ti khon, t ú ghi vo s cỏi m khụng lp s ng ký chng t ghi s Cn c ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc l cỏc bỏo cỏo chi tit, cỏc s chi tit ch khụng phi l chng t gc Phiu ny c lp vo cui thỏng nờn ụi cú tỡnh trng dn cụng vic s nhiu vo cui thỏng Cụng ty nờn lp phiu ghi s kiờm luõn chuyn chng t gc vi nh k ngn hn, lp chng t ghi s loi s tng hp theo thi gian qun lý cht ch cỏc phiu ghi s, trỏnh tht lc, b sút khụng ghi s, ng thi s dng s liu ca s i chiu vi s liu ca bng cõn i s phỏt sinh v lm hon thin h thng s k toỏn S ng ký chng t ghi s cú mu sau: Bng C: s ng ký chng t ghi s Nm Chng t ghi s S N 01 Cng 31/01 S tin Chng t ghi s S 272.872.50 272.872.50 Cng thỏng Lu k t thỏng Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế63toán 63 S tin N u Báo cáo tốt nghiệp Header Page 64 of 134 Ngi ghi s K toỏn trng (ký, h tờn) (ký, h tờn) Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế64toán 64 Giỏm c (ký, h tờn) Báo cáo tốt nghiệp Header Page 65 of 134 3.2.3 Cụng ty nờn xem xột li s chi tit TK511 - Doanh thu bỏn hng Do c im cỏc mt hng kinh doanh ca cụng ty rt phc v a dng, nờn k toỏn chi tit tiờu th hng hoỏ cn cú h thng s chi tit theo dừi tỡnh hỡnh doanh thu theo tng lụ hng S chi tit bỏn hng cú mu nh sau: s chi tit bỏn hng Lụ hng n v: ng Chng t S Ngy xut hng Din gii N Xut thộp 16 20/1 kim M0V S lng n giỏ Thnh tin kho 16.788.68 117.540.0 hp 20/01 6,999 00 G12 Ngy toỏn Ghi chỳ 20/01 Cng C s ghi vo s chi tit bỏn hng l cỏc hoỏ n kiờm phiu xut kho v cỏc hoỏ n toỏn Ngoi s chi tit doanh thu bỏn hng cn m theo mu sau: s chi tit doanh thu bỏn hng Thỏng Ngy ghi s 20/01 Chng t S Din gii S lng n giỏ Thnh tin Doanh thu bỏn thep 6,999 17.690.4 00 123.815.1 10 N 01221 20/1 Mt hng Ngi ghi s K toỏn trng (ký, h tờn) (ký, h tờn) 3.2.4 Vic ỏp dng tin hc vo cụng tỏc k toỏn Hin nay, cụng ty mi ch s dng phn kim kờ hng hoỏ a lờn mng ni vi b v cỏc ban lónh o, trc tip kim tra vic hch toỏn, cng nh Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế65toán 65 Báo cáo tốt nghiệp Header Page 66 of 134 tỡnh trng nhp - xut - tn ca hng hoỏ õy cng l mt bc tin ca cụng ty, song thun li cho cụng tỏc k toỏn, em ngh cụng ty nờn nhanh chúng ỏp dng k toỏn trờn mỏy vi tớnh Vic s dng k toỏn trờn mỏy to iu kin lm vic ca nhõn viờn k toỏn c tt hn, cụng vic s khụng dn nhiu vo cui thỏng, ng thi cht lng qun lý v cung cp thụng tin k toỏn cho cụng tỏc qun lý s tng nhiu hn Ngoi ra, vic s dng cụng ngh ny thỡ cụng ty nờn bi dng thờm trỡnh k thut mỏy cho i ng k toỏn, nhm thớch ng kp thi, khụng di rc 3.2.5 Cụng ty nờn ỏp dng phng phỏp phõn b CPBH v CPQLDN hp lý hn: Theo em cng l hỡnh thc phõn b theo vic nh t l cho hng bỏn k nhng õy nờn nh vo cui k thỡ hp lý hn, lỳc ny hng no thỏng bỏn vi s lng nhiu thỡ s cú t l phõn b chi phớ nhiu Vớ d: Ba mt hng ó bỏn thỏng l Tụn Silc vi lng : 11,575 (tn) Thộp hp kim G12 M0V : 6,999 (tn) Thộp dt S45C : 15 (tn) - S lng thộp dt gp ụi thộp hp kim, nu phõn b chi phớ bỏn thộp dt l 10% thỡ thộp hp kim s l 5% (trng hp ny cựng n v tớnh) - Ngoi cũn cú nhiu mt hng khỏc, n v o lng khỏc (tm, tn, Conterner) thỡ cng cú t l phõn b khỏc Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế66toán 66 Báo cáo tốt nghiệp Header Page 67 of 134 kt lun Trong mụi trng cnh tranh gay gt nh hin nay, cú th tn ti v phỏt trin cỏc doanh nghip nh nc phi n lc hn na bng chớnh nng lc ca mỡnh Mun t c iu ny thỡ cụng tỏc k toỏn núi chung v cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng núi riờng cng phi c cng c v hon thin hn na cụng tỏc ny thc s tr thnh cụng c qun lý ti chớnh, kinh doanh ca doanh nghip Nhn thc c iu ú cụng ty VT & TBTB ó rt ch ng, quan tõm ti khõu qun lý kinh doanh v XKQ bỏn hng, ú phũng k toỏn ó gúp phn khụng nh vo thnh cụng chung ca cụng ty Trong thi gian ti, vi quy mụ kinh doanh cng m rng, em hy vng rng cụng tỏc t chc k toỏn ca cụng ty s hon thin hn na ỏp ng yờu cu qun lý ngy cng cao ca nn kinh t th trng Cui cựng, em mun by t s bit n chõn thnh ti thy giỏo Thc s: Trn Vn Hi ó tn tỡnh giỳp , hng dn em hon thnh lun ny, v em cng mun cỏm n cỏc bỏc, cỏc cụ, cỏc chỳ phũng TC - KT ca cụng ty VT & TBTB, c bit l bỏc V Th Khỏnh ó rt nhit tỡnh to iu kin giỳp em quỏ trỡnh thc v thu thp ti liu Do kin thc cú hn, cha cú kinh nghim thc t, thi gian i thc li khụng nhiu, nờn bn lun tt nghip ny ca em chc chn s khụng trỏnh nhng thiu xút nht nh Em rt mong c s ch bo tn tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo, lun ca em c hon thin hn H Ni, ngy 20 thỏng 04 nm 2002 Sinh viờn Nguyn Th Luyờn Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế67toán 67 Báo cáo tốt nghiệp Header Page 68 of 134 Ti liu tham kho Giỏo trỡnh K toỏn ti chớnh - Trng i hc Ti chớnh - K toỏn HN 1999 Giỏo trỡnh K toỏn Qun tr - Trng i hc Ti chớnh - K toỏn HN 1999 H thng chun mc K toỏn ban hnh 31/12/2001 H thng K toỏn doanh nghip - Hng dn v chng t K toỏn v s k toỏn nm 1995 Hng dn thc hnh ch k toỏn mi - NXB thng kờ 2000 Ti liu c im v s hỡnh thnh phỏt trin ca cụng ty VT & TBTB Thu v K toỏn (8/1998) TS V Cụng Ty PGS.TS Ngụ Th Chi K toỏn Thng mi - Trng H Thng mi H Ni Phõn tớch K toỏn kim toỏn Footer Page of 134.bán hàng xác định kết Kế68toán 68 ... bỏn hng - Hoỏ n GTGT - Hoỏ n kiờm phiu xut, - Phiu thu tin mt - Giy bỏo cú ca ngõn hng - Bng kờ hng hoỏ bỏn Footer Page of 134 .bán hàng xác định kết Kế1 3toán 13 Header Page 14 of 134 Báo cáo tốt... cỏc Tk cp sau: - TK3331: Thu GTGT phi np - TK3332 : Thu TTB - TK3331: Thu XNK Footer Page of 134 .bán hàng xác định kết Kế1 6toán 16 Header Page 17 of 134 Báo cáo tốt nghiệp - TK3387 - Doanh thu cha... l: - Bỏo cỏo kt qu kinh doanh - Bỏo cỏo theo ch tiờu,doanh thu, chi phớ - Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin k hoch - Bỏo cỏo k toỏn qun tr Footer Page of 134 .bán hàng xác định kết Kế2 1toán 21 Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim để viết chuyên đề báo cáo của mình, Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim để viết chuyên đề báo cáo của mình, Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim để viết chuyên đề báo cáo của mình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay