Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang

70 90 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:56

Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 lời nói đầu Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn phát triển, định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu kinh tế Để đứng vững phát triển điều kiện: có cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt đáp ứng tâm lý, nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại Muốn vậy, doanh nghiệp phải giám sát tất quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Hơn nhu cầu tiêu dùng thị trường đòi hỏi Doanh nghiệp phải tạo doanh thu có lợi nhuận.Muốn Doanh nghiệp phải sản xuất thị trường cần mà doanh nghiệp có tự đặt cho câu hỏi"Sản xuất gì, sản xuất cho ai, sản xuất sản xuất bao nhiêu? Để đạt mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng biện pháp quản lý , hạch toán kế toán công cụ quan trọng, thiếu để tiến hành quản lý hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hoá nhằm đảm bảo tính động, sáng tạo tự chủ sản xuất kinh doanh, tính toán xác định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làm sở vạch chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm Bắc Giang doanh nghiệp sản xuất đóng địa bàn tỉnh Bắc Giang, việc sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước Doanh nghiệp làm nhiệm vụ xuất nhằm giải phần việc làm cho người lao động địa phương, tăng Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh máy quản lý công ty, em nhận thấy kế toán nói chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty nói riêng phận quan trọng việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, nên luôn đòi hỏi phải hoàn thiện Vì em định sâu nghiên cứu công tác kế toán công ty với đề tài “Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm Bắc Giang" để viết chuyên đề báo cáo Trong trình thực tập, em dẫn, giúp đỡ thầy, cô giáo môn kế toán doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp thầy giáo Nguyễn Vũ Việt bác, cô cán kế toán công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm Bắc Giang Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, giúp đỡ thầy cô giáo bác, cô phòng kế toán công ty để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Báo cáo gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng xác định kết công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm Bắc Giang Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm Bắc Giang Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 Chương lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Doanh nghiệp 1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng Doanh nghiệp 1.1.1.Quá trình bán hàng, kết bán hàng Hoạt động sản xuất người hoạt động tự giác có ý thức có mục đích, lặp lặp lại không ngừng đổi mới, hình thành trình tái sản xuất xã hội, gồm giai đoạn: Sản xuất - lưu thông - phân phối - tiêu dùng Các giai đoạn diễn cách tiêu thụ khâu cuối định đến thành công hay thất bại Doanh nghiệp Sản phẩm doanh nghiệp sau sản xuất xong vấn đề hàng đầu mà tất doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề tiêu thụ Tiêu thụ hay bán hàng trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật sang hình thái giá trị "tiền tệ" hình thành kết bán hàng Hoặc nói cách khác bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá gắn với phần lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Mối quan hệ trao đổi doanh nghiệp với người mua quan hệ "thuận mua vừa bán" Doanh nghiệp với tư cách người bán phải chuyển giao sản phẩm cho người mua theo điều khoản quy định hợp đồng kinh tế ký hai bên trình bán hàng coi kết thúc hoàn tất việc giao hàng bên mua trả tiền chấp nhận toán cho số sản phẩm hàng hoá Khi trình bán hàng chấm dứt doanh nghiệp có khoản doanh thu tiêu thụ sản phẩm, vật tư hàng hoá hay gọi doanh thu bán hàng Như biết hoạt động bán hàng sở để xác định kết bán hàng doanh nghiệp, thông qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp biết lợi nhuận cao hay thấp? Từ biết tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghịêp để có phương hướng quản lý tốt Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 1.1.2.Yêu cầu quản lý trình bán hàng, kết bán hàng Quản lý trình bán hàng kết bán hàng yêu cầu thực tế, xuất phát từ mục tiêu doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp quản lý tốt khâu bán hàng đảm bảo tiêu hoàn thành kế hoạch tiêu thụ đánh giá xác hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vấn đề đặt cho doanh nghiệp là: + Quản lý kế hoạch tình hình thực kế hoạch tiêu thụ thời kỳ, khách hàng, hoạt động kinh tế + Quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã xây dựng thương hiệu sản phẩm mục tiêu cho phát triển bền vững doanh nghiệp + Quản lý theo dõi phương thức bán hàng, khách hàng, tình hình toán khách hàng, yêu cầu toán hình thức, hạn để tránh tượng mát, thất thoát, ứ đọng vốn Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức tiêu thụ sản phẩm đơn vị, thị trường, khách hàng nhằm thúc đẩy nhanh trình tiêu thụ đồng thời phải tiến hành thăm dò, nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ buôn bán nước + Quản lý chặt chẽ vốn thành phẩm đem tiêu thụ, giám sát chặt chẽ khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý số liệu, đồng thời phân bổ cho hàng tiêu thụ, đảm bảo cho việc xác định tiêu thụ xác, hợp lý + Đối với việc hạch toán tiêu thụ phải tổ chức chặt chẽ, khoa học đảm bảo việc xác định kết cuối trình tiêu thụ, phản ánh giám đốc tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước đầy đủ, kịp thời 1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng kết bán hàng Nhìn phạm vi Doanh nghiệp tiêu thụ thành phẩm hay bán hàng nhân tố định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Tiêu thụ thể sức cạnh tranh uy tín doanh nghiệp thị trường Nó sở để đánh giá trình độ tổ chức quản lý hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác gián tiếp phản ánh trình độ tổ chức khâu cung ứng, sản xuất Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 công tác dự trữ Bảo quản thành phẩm Trên phạm vi toàn kinh tế, bán hàng có vai trò đặc biệt , vừa điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội vừa cầu nối nhà sản xuất với người tiêu dùng, phản ánh gặp cung cầu hàng hoá, qua định hướng cho sản xuất, tiêu dùng khả toán Với doanh nghiệp việc tăng nhanh trình bán hàng tức tăng vòng quay vốn, tiết kiệm vốn trực tiếp làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Từ nâng cao đời sống, thu nhập cho cán công nhân viên doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước Trong doanh nghiệp kế toán công cụ quan trọng để quản lý sản xuất tiêu thụ, thông qua số liệu kế toán nói chung, kế toán bán hàng kết bán hàng nói riêng giúp cho doanh nghiệp cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành doanh nghiệp sản xuất, giá thành, tiêu thụ lợi nhuận Để thực công cụ cho trình quản lý, kế toán bán hàng kết bán hàng phải thực tốt, đầy đủ nhiệm vụ sau: *Tổ chức theo dõi, phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời giám sát chặt chẽ tình hình có biến động loại sản phẩm *phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp *Phản ánh tính toán xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ nhà nước *Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng , xác định phân phối kết Nhiệm vụ kế toán bán hàng kết bán hàng phải gắn liền với 1.2 Lý luận bán hàng kết bán hàng: 1.2.1.Phương thức bán hàng Công tác tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp tiến hành theo phương thức sau: Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 *Phương thức bán buôn: Bán buôn việc bán sản phẩm doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác, cửa hàng, đại lý Với số lượng lớn để đơn vị tiếp tục bán cho tổ chức khác hay phục vụ cho việc khác nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế Có phương thức bán buôn + Bán buôn qua kho + Bán buôn không qua kho * Phương thức bán lẻ: Bán lẻ phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân phận nhu cầu kinh tế tập thể Số lần tiêu thụ lần bán thường nhỏ, có nhiều phương thức bán lẻ: + Phương thức bán hàng thu tiền trực tiếp + Phương thức bán hàng đại lý(ký gửi) + Phương thức bán hàng trả góp, trả chậm + Các phương thức bán hàng khác 1.2.2.Doanh thu bán hàng Theo chuẩn mực số 14 ban hành theo định 149 ngày 31/12/2001 Bộ tài thì: Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu Doanh thu phát sinh từ giao dịch, kiện xác định thoả thuận doanh nghiệp với bên mua bên sử dụng tài sản Nó xác định giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán giá trị hàng bán bị trả lại Chỉ ghi nhận Doanh thu kỳ kế toán thoả mãn đồng thời điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng sau: *Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 *Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hoá người sở hữu hàng hoá quyền kiểm soát hàng hoá *Doanh thu xác định tương đối chắn *Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ = Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ theo hoá đơn doanh thu bán hàng 1.2.3.Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu : Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, tính giảm trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu thuần, làm sở để tính kết kinh doanh kỳ kế toán *Chiết khấu thương mại: Là khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng việc người mua hàng mua hàng (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ) với lượng lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng *Giảm giá hàng bán: Là giảm trừ doanh nghiệp (bên bán) chấp thuận cách đặc biệt giá thoả thuận hoá đơn, lý hàng bán bị phẩm chất, không quy cách, không thời hạn ghi hợp đồng *Hàng bán bị trả lại: Là số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp xác định tiêu thụ, bị khách hàng trả lại vi phạm điều khoản cam kết hợp đồng kinh tế Như hàng phẩm chất, sai quy cách, chủng loại Hàng bán bị trả lại phải có văn đề nghị người mua ghi rõ lý trả lại hàng , số lượng hàng bị trả lại, Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hoá đơn(nếu trả lại toàn bộ) hoá đơn(nếu trả lại phần) *Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT khoản thuế gián thu tính doanh thu bán hàng, khoản thuế tính cho đối tượng tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ phải chịu, sở sản xuất, kinh doanh đơn vị thu nộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ +Thuế TTĐB: Là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp trường hợp doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá đặc biệt thuộc danh mục vật tư, hàng hoá chịu thuế TTĐB +Thuế XK: Là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp xuất hàng hoá mà hàng hoá phải chịu thuế xuất + Thuế GTGT trường hợp doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu - thuế GTGT đầu vào Trong đó: Thuế GTGT đầu = Giá tính thuế hàng hoá dịch vụ bán x Thuế suất thuế GTGT(%) Thuế GTGT đầu vào = tổng số thuế GTGT toán ghi hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ hàng hoá, dịch vụ nhập Trong tiêu doanh thu bán hàng có thuế phải nộp hàng tiêu thụ(tổng giá toán) Tổng số doanh thu bán hàng sau trừ khoản giảm giá hàng bán, doanh thu số hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thu đặc biệt, thuế XNK gọi doanh thu 1.2.4 Giá vốn hàng tiêu thụ, giá vốn hàng xuất bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho hàng tiêu thụ * Giá vốn hàng tiêu thụ Là toàn chi phí liên quan đến trình bán hàng, bao gồm giá trị giá Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page of 134 vốn hàng xuất kho bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán kỳ Trị giá vốn hàng bán = Trị giá vốn hàng xuất bán - CP BH, CPQLDN phân bổ cho hàng bán * Trị giá vốn hàng xuất kho bán Trị giá vốn hàng xuất kho bán xác định phương pháp đồng thời phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp cụ thể + Đối với doanh nghiệp sản xuất Trị giá vốn hàng xuất kho bán thành phẩm hoàn thành không nhập kho đưa bán giá thành sản xuất thực tế thành phẩm xuất kho giá thành sản xuất thực tế sản phẩm hoàn thành, có phương pháp tính - Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp xuất kho thành phẩm vào số lượng xuất kho thuộc lô giá thành thực tế nhập kho lô để tính giá trị xuất kho - Phương pháp nhập trước, xuất trước: với giả thiết thành phẩm nhập kho trước xuất trước, thành phẩm nhập kho theo giá xuất kho theo giá đó, sau vào số lượng xuất kho để tính thực tế xuất kho Như giá vốn thực tế thành phẩm tồn kho cuối kỳ tính theo giá thành thực tế thành phẩm thuộc lần nhập sau - Phương pháp nhập sau, xuất trước: Với giả thiết thành phẩm nhập kho sau xuất trước, thành phẩm nhập theo giá xuất theo giá đó, sau vào số lượng xuất kho để tính giá trị xuất kho Như giá vốn thực tế thành phẩm tồn kho tính theo giá thành thực tế thành phẩm thuộc lần nhập - Phương pháp bình quân gia quyền: Theo phương pháp trị giá vốn thành phẩm xuất kho để bán vào số lượng thành phẩm xuất kho đơn giá bình quân gia quyền (giá thành sản xuất thực tế đơn vị bình quân) Footer Page of 134 Chuyên đề tốt nghiệp Header Page 10 of 134 Giá thành xuất kho = đơnvị bình quân Giá thành sản xuất thực tế Giá thành sản xuất thực thành phẩm nhập kho tế thành phẩm tồn + kỳ kho đầu kỳ Số lượng thành phẩm tồn + kho đầu kỳ Số lượng thành phẩm nhập kho kỳ Giá thành thực tế = - xuất kho đơn vị bình quân Trên cách tính đơn giá bình quân gia quyền cố định toàn số Giá thành thành phẩm xuất kho Số lượng thành phẩm xuất kho thành phẩm tồn đầu kỳ nhập kỳ Ngoài tính theo đơn giá bình quân gia quyền liên hoàn (đơn giá bình quân xác định sau lần nhập) Mỗi phương pháp tính giá thành thực tế thành phẩm xuất kho có ưu điểm, nhược điểm riêng Lựa chọn phương pháp phù hợp doanh nghiệp phải vào tình hình thực tế yêu cầu hạch toán doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo nguyên tắc quán để báo cáo tài so sánh đảm bảo nguyên tắc công khai Cả ba phương pháp đầu muốn áp dụng phải có đơn giá thực tế nhập kho lần nhập, hầu hết doanh nghiệp làm điều với thành phẩm không sử dụng thực tế + Đối với doanh nghiệp thương mại: - Trị giá vốn hàng xuất kho bán bao gồm: Trị giá mua thực tế hàng xuất kho bán chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng bán - Trị giá mua thực tế hàng xuất kho bán xác định theo phương pháp tính giá tương tự - Chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng bán: Do chi phí mua hàng liên quan đến nhiều chủng loại hàng hoá, liên quan đến khối lượng hàng hoá kỳ hàng hoá đầu kỳ, cần phân bổ chi phí mua hàng cho hàng bán kỳ hàng tồn cuối kỳ Tiêu chuẩn phân bổ chi phí mua hàng lựa chọn là: - Số lượng Footer Page 10 of 134 10 Header Page 56 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp Chương Những biện pháp phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng kết bán hàng công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 3.1 Nhận xét, đánh giá khái quát công tác kế toán bán hàng kết bán hàng công ty Cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang Sau thời gian thực tập phòng kế toán Công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang., tìm hiểu,tiếp xúc với thực tế công tác quản lý nói chung công tác kế toán bán hàng xác định kết công ty Cùng với đổi sâu sắc chế quản lý kinh tế, doanh nghiệp chuyển đổi bước hoà nhập chung vào kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, vấn đề lý luận thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh quan tâm tiền đề để xây dựng chế quản lý kinh tế hoàn thiện Hạch toán kế toán phận cấu thành quan trọng doanh nghiệp Trong chế kinh tế đòi hỏi thiết phải xây dựng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Đó vấn đề tảng toàn tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất nói chung Công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 3.1.1 Những ưu điểm: Là công ty sản xuất kinh doanh – Công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang xây dựng chế quản lý sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với kinh tế thị trường sản xuất kinh doanh bước đầu đem lại hiệu Trong điều kiện khắc nghiệt chế thị trường công ty đứng vững ngày khẳng định vai trò sản xuất kinh doanh mặt hàng phục vụ nhu cầu tỉnh, mở rộng sản xuất kinh doanh hàng xuất nước Với hình thức, phương thức sản xuất kinh doanh đa dạng phong phú, nhằm tạo hiệu sản xuất kinh doanh ngày cao (năm sau cao năm trước), đảm bảo đời sống ổn định cho người lao Footer Page 56 of 134 56 Header Page 57 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp động toàn công ty * Hình thức tổ chức công tác kế toán máy kế toán công ty nhìn chung phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh công ty.Vì việc áp dụng hình thức tổ chức máy kế toán tập trung – phân tán hợp lý Đảm bảo hiệu hoạt động phòng kế toán, nhân viên kế toán phân công công việc khoa học, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ,phù hợp với đặc điểm sản xuất Công ty.Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên phù hợp với tình hình nhập – xuất hàng hoá diễn thường xuyên liên tục công ty Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán bán hàng, hệ thống tài khoản thống giúp kế toán ghi chép, phản ánh xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh * Hệ thống chứng từ kế toán dùng để phản ánh nghiệp vụ kinh tế liên quan đến bán hàng sử dụng đầy đủ chế độ chứng từ kế toán nhà nước Trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý tạo điều kiện hạch toán đúng, đủ, kịp thời trình bán hàng * Công ty chủ yếu dùng vốn vay ngắn hạn ngân hàng để mua hàng hoá, công ty vay ngân hàng với khối lượng lớn công ty làm ăn có hiệu tạo uy tín với ngân hàng * Công tác kế toán xác định kết bán hàng công ty dễ thực thi, cách tính đơn giản tổng kết tính toán cách xác , giúp cho ban lãnh đạo công ty thấy xu hướng kinh doanh thời gian tới để đầu tư vào thị trường nào, mặt hàng nào, có cần thay đổi phương thức bán hàng không Công ty thường xuyên tổ chức hướng dẫn , kiểm tra công tác đơn vị nội công ty nhằm phát kịp thời khuyết điểm tồn kế toán đơn vị trực thuộc để kế toán đơn vị thực đúng, đầy đủ , thống toàn công ty 3.1.2 Bên cạnh ưu điểm công ty số tồn cần khắc phục - Với mô hình công ty tương đối lớn, quản lý đạo Công ty việc bán hàng nội nhiều hạn chế , trách nhiệm toán Footer Page 57 of 134 57 Header Page 58 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp nhận hàng hoá công ty giao để bán chậm chưa nghiêm túc, nhiều đơn vị mang tính ỷ lại, trông chờ Quản lý đạo nguồn hàng kinh doanh chưa có thống cao dẫn đến nhiều đơn vị công ty khai thác nguồn hàng, bán cho khách hàng, giá có cạnh tranh, hiệu kinh doanh chưa cao - Chế độ kế toán công ty áp dụng hình thức Sổ nhật ký chứng từ, hình thức sổ chưa sử dụng kế toán máy, cần thay đổi hình thức Nhật ký chung hình thức chứng từ ghi sổ để áp dụng kế toán máy phù hợp với - Kế toán công nợ công ty nhiều hạn chế dẫn đến phát sinh công nợ dây dưa khó đòi , công nợ khả toán,ảnh hưởng đến vốn kinh doanh công ty Hàng năm công ty trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi 3.2.Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng kết bán hàng công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 3.2.1 Yêu cầu việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công tác hạch toán cần xác định nguyên tắc , tổ chức công tác hợp lý khoa học yêu cầu quản lý kinh tế doanh nghiệp thương mại, Muốn cần phải: + Đảm bảo nguyên tắc chung công tác tổ chức như: Thống tập trung dân chủ tính độc lập tương đối phạm vi nghành phạm vi doanh nghiệp Tính thống đảm bảo thu thập thông tin, tài liệu,số liệu đồng kịp thời sở thống chuyên môn, phương pháp hạch toán sử dụng mẫu biểu, tập hợp số liệu Sự thống biểu hình thức tập trung dân chủ nhằm điều khiển đạo thực tốt mặt công tác kế toán Song đơn vị trực thuộc cần có tính tương đối, nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo quyền bình đẳng quản lý kinh doanh + Đảm bảo kết hợp chặt chẽ ba loại hình hạch toán (hạch toán kế toán, Footer Page 58 of 134 58 Header Page 59 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp thống kê, nghiệp vụ) xây dựng tổ chức tốt từ đầu hạch toán nghiệp vụ sở quan trọng giúp hạch toán kế toán thực tốt chức quản lý vật tư tiền vốn trình kinh doanh + Đảm bảo tổ chức hạch toán đơn giản rõ ràng, phân trách nhiệm hợp lý khoa học áp dụng phương pháp hạch toán đại nhằm nâng cao suất lao động kế toán + Đảm bảo phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ kinh doanh doanh nghiệp dựa thực sách kinh tế tài nhà nước 3.2.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cồ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang * Trình tự luân chuyển bán hàng qua kho theo phương thức toán ngay: Một số đơn vị trực thuộc Công ty giảm bớt khâu nghiệp vụ bán hàng qua kho sau:Thủ kho vừa người xuất hàng ,vừa người thu tiền hàng khách cuối thủ kho lập bảng kê số hàng bán, kế toán bảng kê nộp cho thủ quỹ Việc bán hàng thuận tiện cho khách mua hàng chưa với trình tự luân chuyển bán hàng qua kho mà chế độ quy định , việc kế toán lập hoá đơn GTGT, ghi chép phản ánh doanh thu bán hàng, tính giá vốn hàng bán có xác hay không cần phụ thuộc vào độ trung thực thủ kho.Như có sơ hở việc quản lý tiền hàng Hướng hoàn thiện: Cần tách rời nghiệp vụ giao hàng nghiệp vụ thu tiền hàng khách thủ kho, thựch thống việc bán hàng qua kho theo trình tự chế độ quy định Người mua đề nghị mua hàng kế toán trưởng lập hoá đơn GTGT, lập phiếu thu sau có kiểm duyệt kế toán trưởng Giám đốc công ty, thủ quỹ phiếu thu, thu tiền nhập quỹ, thủ kho phiếu xuất kho xuất hàng giao cho khách Nhằm tăng cường công tác đối chiếu nội , giảm bớt nhầm lẫn cho thủ kho , tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tiền hàng cách chặt chẽ chế độ - Quá trình bán hàng phát sinh công nợ phải thu, không thu Footer Page 59 of 134 59 Header Page 60 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp khách hàng làm ăn thua lỗ, phá sản….Hàng năm công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhằm tạo khoản dự phòng giải công nợ phải thu không ảnh hưởng đến kết kinh doanh toàn công ty Footer Page 60 of 134 60 Header Page 61 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp - Hướng hoàn thiện: Cần thực việc trích lập dự phòng chế độ cho phép, khoản trích lập dự phòng không vượt số lợi nhuận đơn vị đạt ghi vào chi phí quản lý doanh nghiệp sở dự tính khoản phải thu khó đòi khả đòi năm toán cuối năm trích lập đơn vị ghi Nợ TK 642(6426) “chi phí dự phòng” Có TK 139 “dự phòng phải thu khó đòi” Trong kỳ hạch toán phát sinh khoản phải thu khó sử lý, kế toán ghi Nợ TK 642 (số tiền phải thu khó đòi sử lý) Có TK131, 138 “phải thu khách hàng, phải thu khác” Đồng thời mở sổ theo dõi khoản vào tài khoản 004 bảng Nợ TK 004 Cuối niên độ kế toán hoàn nhập toàn khoản dự phòng trích cuối năm trước trích lập dự phòng cho năm sau Nợ TK139 (Hoàn nhập toàn khoản dự phòng khó đòi) Có Tk 711 “thu nhập khác” Nợ TK 642 “trích lập dự phòng cho năm sau” Có TK139 Trường hợp khoản công nợ xử lý mà thu hồi kế toán vào số tiền thu ghi Nợ TK 111,112 (số tiền thu công nợ khó đòi xử lý) Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phần việc định đến chất lượng toàn công tác kế toán doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra tiêu mua bán hàng hoá, chí phí phát sinh trình bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp kết bán hàng, phản ánh tình hình biến động vốn hàng hoá cách đầy đủ tổ chức sổ kế toán chi tiết , tổng hợp khoa học để theo dõi, xác định doanh thu, kết quả, ứng dụng phương pháp hạch toán công cụ đại quản lý Đồng thời hoàn thiện việc lập kiểm tra va lưu chuyển chứng từ kế Footer Page 61 of 134 61 Header Page 62 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp toán sở tổ chức đắn kế toán ban đầu trình tiêu thụ hàng hoá kết tiêu thụ hàng hoá Cần tăng cường vai trò công tác hạch toán quản lý sản xuất kinh doanh biệt lập, tăng cường vai trò công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa phục vụ cung cấp thông tin làm sở để định quản lý kinh doanh đắn Để phát huy vai trò chủ đạo không để thị trường đột biến thi công tác tàI kế toán phảI vừa công cụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh vừa phảI người giám sát nâng cao tính hiệu kinh tế cân đối kế hoạch kinh doanh mặt hàng Để làm tốt việc kế toán phải tham gia từ khâu đầu đến khâu cuối , làm chức tham mưu giá mua, giá bán chênh lệch, giúp Giám đốc đạo đơn vị công ty kinh doanh chuyên sâu theo nghành nhóm hàng nhằm phát huy mạnh đơn vị, chiếm lĩnh thị trường kinh doanh Trên sở thực tốt việc tiết kiệm chi phí lưu thông, hạch toán trung thực kết giám sát kế hoạch tài chính, tiêu thụ, đồng thời tham gia vào khâu nghiên cứu nhu cầu thị trường,quản lý vốn có hiệu tránh sơ hở không để đơn vị khác chiếm dụng vốn Quá trình bán hàng công ty cần phải tính toán khoa học , cân nhắc vào tiềm tàng sẵn có vốn, mạng lưới tiêu thụ, đồng thời làm tốt công tác Markettinh kinh doanh, giá bán phải linh hoạt thời điểm, có sách khuyến mại, thưởng hợp lý nhằm kích thích khách hàng tiêu thụ hàng hoá thường xuyên cho công ty,có công ty có thị trường tiêu thụ hàng hoá cách vững bền, lâu dài sâu rộng Mục tiêu việc xác định kế hoạch mua hàng với số lượng đủ tối thiểu mà đảm bảo đến chủng loại hàng, mùa vụ….Trong điều kiện điều cần quan tâm giúp công ty sử dụng vốn linh hoạt tránh tồn đọng hàng hoá Trên sở mà cần phải đẩy mạnh phương thức bán hàng chuyển thẳng, giảm chi phí vận chuyển, kho bãi… - áp dụng phương pháp công ty cần tăng cường công tác thông tin kinh tế, nắm nguồn hàng, chân hàng, bạn hàng lâu dài, thực lâu dài công Footer Page 62 of 134 62 Header Page 63 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp ty cần nâng cao trình độ cán cán làm công tác kinh doanh xuất nhập khẩu, tích cực tìm kiếm thị trường nước nước Tăng cường quản lý kinh doanh khâu bán hàng khoán thực phương pháp hạch toán hợp lý để đạt mục tiêu yêu cầu tối đa - Biện pháp thời gian tới Công ty cần sâu đánh giá, phân loại điểm bán hàng có lợi để xây dựng định mức khoán cho phù hợp Việc làm phảI dựa sở khoa học thực tế thay đổi không ngừng hình thành dần tụ điểm bán hàng để có kế hoạch điều chỉnh thường xuyên Đồng thời Công ty có kế hoạch khai thác giao hàng nội nhằm phát huy mạng lưới bán lẻ công ty, hạn chế việc khoán trắng Mà khoán theo thực tế đơn giá hoa hồng hưởng doanh thu (công ty có kế hoạch cung cấp đầy đủ theo yêu cầu khách bán lẻ) - Công tác hạch toán khâu Công ty thực hình thức hạch toán toàn trình kinh doanh chế độ Tuy khâu xác định mặt hàng kinh doanh, doanh thu, chênh lệch giá bán báo cáo bán hàng người nhận khoán chưa trung thực người nhận khoán doanh số định báo cáo số mặt hàng cho đủ định mức doanh thu, chênh lệch…mà thực tế hoàn toàn khác , hay nói cách khác kế toán cần kiểm tra,giám sát thực tế doanh thu bán hàng để từ làm sở hạch toán xác xây dựng tiêu khoán cho phù hợp, sát thực tế để tăng cường hiệu khâu - Tăng cường công tác kế toán công nợ toán, với mô hình quản lý công ty việc theo dõi đôn đốc công nợ toàn Công ty gặp nhiều khó khăn Cụ thể đơn vị trực thuộc phát sinh Công ty trực tiếp gửi báo cáo phòng kế toán công ty bảng kê, nhật ký tổng hợp chi tiết công nợ kèm theo khoảng thời gian định Hơn thay đổi tổ chức đơn vị công ty dẫn đến đơn vị phát sinh công nợ chưa thấy hết trách nhiệm ghi chép theo dõi dẫn đến thời gian gần khoản công nợ dây dưa lớn gây ảnh hưởng đến công tác tài toàn công ty Footer Page 63 of 134 63 Header Page 64 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp Biện pháp: Cần khắc phục tình trạng công nợ tồn đọng dây dưa, công ty cần có sách cứng rắn cá nhân, đơn vị có phát sinh khoản công nợ trên, tích cực đôn đốc toán thu hồi, có hạn chế thất thoát vốn Nhà nước công ty Do công ty áp dụng hình thức Sổ nhật ký chứng từ ,trình độ kế toán chưa đồng xuất phát từ mô hình công ty tương đối lớn trình ghi chép mở loại sổ sách để theo dõi nhiều Điều ảnh hưởng lớn đến trình tổng hợp phòng kế toán công ty, kiểm toán nội ngược lại phòng kế toán công ty không tham gia vào hạch toán chứng từ ban đầu toàn trình hạch toán đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Do có sai sót khâu hạch toán đơn vị sở mà trình kiểm toán nội chưa phát Biện pháp: Tăng cường kiểm soát nội thường xuyên để phát sai sót hạch toán Tổ chức hợp lý khoa học công tác kế toán phụ thuộc vào việc hoàn thiện tổ chức hợp lý khoa học lao động nâng cao trình độ công cụ lao động quản lý Bộ máy kế toán Công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang tương đối lớn, chế độ báo cáo kế toán chưa đồng dẫn đến việc thực hạch toán, chế độ báo cáo kế toán chưa đạt mục tiêu Song phần đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chế độ sổ kế toán áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ, hình thức có ưu điểm tính đối chiếu cao phù hợp với lao động thủ công,chi phí lớn Biện pháp: Tổ chức đào tạo thêm cán để nâng cao trình độ người làm công tác kế toán, để thực công cụ quản lý hữu hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cần thay đổi công cụ lao động quản lý tức là: Sử dụng lao động có hiểu biết công nghệ lao động đại, Footer Page 64 of 134 64 Header Page 65 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp Kết luận Trong môi trường cạnh tranh gay gắt nay, để tồn phát triển doanh nghiệp nhà nước phải nỗ lực lực Muốn đạt điều công tác kế toán nói chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng phải củng cố hoàn thiện để công tác thực trở thành công cụ quản lý tài chính, kinh doanh doanh nghiệp Nhận thức điều công ty cổ phần thuốc cổ phần Bắc Giang chủ động, quan tâm tới khâu quản lý kinh doanh xác định kết bán hàng, phòng kế toán góp phần không nhỏ vào thành công chung công ty Trong thời gian tới, với quy mô kinh doanh mở rộng, em hy vọng công tác tổ chức kế toán công ty hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao kinh tế thị trường Cuối cùng, em muốn bày tỏ biết ơn chân thành tới thầy giáo Nguyễn Vũ Việt tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này, em xin cám ơn, cô, phòng TC - KT công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang, nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập thu thập tài liệu Do kiến thức có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập lại không nhiều, nên chuyên đề tốt nghiệp em chắn không tránh khỏi thiếu xót định Em mong bảo tận tình thầy cô giáo, để chuyên đề em hoàn thiện Hà Nội, Tháng 06 năm 2005 Footer Page 65 of 134 65 Header Page 66 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp Sinh viên Trần Thị Thương Huyền Footer Page 66 of 134 66 Header Page 67 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp nhận xét đơn vị thực tập Footer Page 67 of 134 67 Header Page 68 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp nhận xét giáo viên hướng dẫn Footer Page 68 of 134 68 Header Page 69 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp mục lục lời nói đầu chương I: lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng DNsx 1.1 Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng Doanh nghiệp 1.1.1.Quá trình bán hàng, kết bán hàng 1.1.2.Yêu cầu quản lý trình bán hàng, kết bán hàng 1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng kết bán hàng 1.2 Lý luận bán hàng kết bán hàng: 1.2.1.Phương thức bán hàng 1.2.2.Doanh thu bán hàng 1.2.3.Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 1.2.4 Giá vốn hàng tiêu thụ, giá vốn hàng xuất bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho hàng tiêu thụ 1.3 Tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp 13 1.3.1 Chứng từ tài khoản kế toán sử dụng: 13 1.3.2 Trình tự kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 17 1.3.3 Sổ báo cáo kế toán sử dụng 21 Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng xác định kết công ty Cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 24 2.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh,quản lý sản xuất kinh doanh 24 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 24 2.1.2.Đặc điểm tình hình tổ chức máy hoạt động sản xuất công ty .26 2.1.2.1 Vấn đề nhân sự: 26 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức công ty 26 2.1.3 Đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm: 30 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán : 31 2.2 Tình hình thực tế kế toán bán hàng kết bán hàng công ty Cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 34 2.2.1 Phương thức bán hàng: 35 Footer Page 69 of 134 69 Header Page 70 of 134.®Ò Chuyªn tèt nghiÖp 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng thuế phải nộp nhà nước 35 2.2.3 Kế toán khoản giam trừ doanh thu bán hàng 44 2.2.4 Kế toán tình hình toán với khách hàng 45 2.2.5 Kế toán giá vốn hàng bán: 46 2.2.6 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 48 2.2.6.1 Kế toán chi phí bán hàng 48 2.2.6.2 Kế toán CPQLDN 51 2.2.7 Kế toán kết bán hàng 53 Chương 3: Những biện pháp phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng kết bán hàng công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 56 3.1 Nhận xét, đánh giá khái quát công tác kế toán bán hàng kết bán hàng công ty Cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 56 3.1.1 Những ưu điểm: 56 3.1.2 Bên cạnh ưu điểm công ty số tồn cần khắc phục 57 3.2.Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng kết bán hàng công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 58 3.2.1 Yêu cầu việc hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 58 3.2.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cồ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang 59 Kết luận 65 Footer Page 70 of 134 70 ... bán hàng xác định kết công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm Bắc Giang Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết công ty cổ phần thuốc chế biến thực. .. doanh công ty, nên luôn đòi hỏi phải hoàn thiện Vì em định sâu nghiên cứu công tác kế toán công ty với đề tài Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm. .. : - Công ty cổ phần thuốc thực phẩm Bắc Giang thực cấu tổ chức máy kế toán theo hình thức tập trung Sau sơ đồ máy kế toán cuả công ty: Sơ đồ số 02: Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang, Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang, Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay