Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh

83 76 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:55

Header Page Chuyên of 134.đề thực tập LỜI NÓI ĐẦU Sản xuất cải vật chất sở tồn xã hội loài người Trong đơn vị sản xuất kinh doanh lại tế bào kinh tế quốc dân, nơi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm, thực cung cấp lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội Xã hội phát triển đòi hỏi đa dạng phong phú số lượng, chất lượng loại sản phẩm Điều đặt câu hỏi lớn cho doanh nghiệp sản xuất sản xuất gì? sản xuất cho ai? sản xuất nào? Vì doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến khách hàng, nhu cầu thị hiếu khách hàng để sản xuất cung ứng sản phẩm phù hợp Muốn tồn phát triển, doanh nghiệp phải cách đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, người tiêu dùng chấp nhận thu lợi nhuận nhiều có nghĩa doanh nghiệp phải thực tốt công tác tiêu thụ sản phẩm Một yếu tố định điều phải thực tốt công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm Hạch toán tiêu thụ thành phẩm cho doanh nghiệp có nhìn tổng quát kết hoạt động sản xuất kinh doanh cách cụ thể thông qua tiêu doanh thu kết lỗ, lãi Đồng thời cung cấp thông tin quan trọng giúp cho nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh để đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu Qua trình học tập thời gian tìm hiểu thực tế Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh, em nhận thức tầm quan trọng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm Chính mà em chọn đề tài: Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh Chuyên đề thực tập em gồm hai phần chính: Phần I: Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh Footer Page 1Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Header Page Chuyên of 134.đề thực tập Phần II: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô giáo Nguyễn Thanh Quý cô, cán kế toán Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh giúp em hoàn thành chuyên đề Do thời gian thực tập có hạn kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên chuyên đề em khó tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp thầy cô giáo, cô Công ty để chuyên đề em hoàn thiện Footer Page 2Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Header Page Chuyên of 134.đề thực tập PHẦN I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH I Tổng quan công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh: Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh thành lập năm 1980 theo định số 196_BXD/TCC ngày 29/01/1980 trưởng xây dựng với tên gọi là: Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải Trụ sở công ty đóng Km 23- quốc lộ 3- thị trấn Đông An- Hà Nội Quá trình hình thành phát triển công ty khái quát qua giai đoạn sau: * Giai đoạn I (1980 – 1984): Với tên gọi Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng liên hiệp thi công giới Thời kỳ kinh tế nước ta chưa đổi mới, kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, công ty liên hiệp giao cho nghĩa vụ quyền hạn kinh doanh vật tư sản xuất theo tiêu củ hội liên hiệp giao cho luôn hoàn thành tiêu, kế hoach mà cấp đề * Giai đoạn II (1985 – 1989): Xí nghiệp chuyển sang tổ chức hạch toán kinh tế độc lập với nghĩa vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mục tiêu nghành nghề Theo quy định ban đầu tổ chức tiếp nhận cung ứng vật tư thiết bị phục vụ cho toàn liên hiệp * Giai đoạn III (1989 – 1998): Thời kỳ đầu giai đoạn kinh tế nước ta chuyển sang chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Xí nghiệp phải tự tìm đầu vào đầu cho sản phẩm mình, tự xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Do xí nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá vật tư theo giá thị trường, vận tải gặp nhiều khó khăn máy móc, trang thiết bị lạc hậu, chi phí xăng dầu lên cao Footer Page 3Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Header Page Chuyên of 134.đề thực tập giá cước không tăng (do phải cạnh tranh) Trước tình hình đó, để tồn phát triển phù hợp với kinh tế đổi mới, giám đốc xí nghiệp bàn bạc với tập thể cán xí nghiệp, phép tổng liên hiệp, mở rộng sản xuất cách liên doanh với nhà máy lợp Amiăng Ximăng Đồng Nai lắp ráp dây chuyền sản xuất lợp Amiăng đồng thời xí nghiệp dùng vốn tự có mua sắm phương tiện vận tải phục vụ cho công tác sản xuất xí nghiệp Ngày 20/02/1993 xí nghiệp thành lập lại theo định số 584/BXD-TCLĐ đến tháng năm 1996 Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải đổi tên thành Xí nghiệp vật tư sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh Tổng liên hiệp thi công giới đổi tên thành Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng thuộc xây dựng với nhiệm vụ sản xuất lợp kim loại Do biết trọng tốt đến yêu cầu đòi hỏi thị trường mà từ năm 1994 trở lại việc sản xuất lợp công ty trở nên phát triển, làm ăn có lãi, nâng cao đời sống cán công nhân viên công ty * Giai đoạn IV (từ 1999 đến nay): Nhiệm vụ công ty sản xuất lợp kim loại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng Những năm gần công ty không ngừng cải tiến áp dụng khoa học kỹ thuật đưa suất chất lượng sản phẩm ngày cao khách hàng tín nhiệm Có thể nói công ty ngày đứng vững phát triển không ngừng theo thời gian Do đó, vào ngày 01/01/1999 theo định số 1436QĐ/BXD ngày 28/12/1998 việc chuyển doanh nghiệp nhà nước, Công ty vật tư sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh cổ phần hoá thành công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh thuộc tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng với cấu tổ chức máy quản lý để phù hợp với công ty cổ phần Footer Page 4Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Header Page Chuyên of 134.đề thực tập Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng giám đốc Phòng tổ chức hành Phòng kinh tế kế hoạch Phòng công nghệ điện Phòng tài kế toán Phó giám đốc Phòng kinh doanh tiếp thị Phòng KCS Phân xưởng sản xuất lợp AC Phân xưởng sản xuất lợp KLM Đội xe vận tải đội xây lắp Chức năng, nhiệm vụ cá nhân phòng ban công ty: * Hội đồng quản trị: Là quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để định vấn đề quan trọng liên quan đến phương hướng mục tiêu công ty (trừ vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông), có quyền kiểm tra, giám sát việc thực nghị hội đồng quản trị, giám đốc công ty * Ban kiểm soát: Ban kiểm soát công ty gồm thành viên, hoạt động độc lập theo nhiệm vụ quyền hạn quy định điều lệ công ty chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông việc kiểm tra, giám sát, hoạt động hội đồng quản trị tổng giám đốc Footer Page 5Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Header Page Chuyên of 134.đề thực tập * Tổng giám đốc: Là người hội đồng quản trị đề cử, bổ nhiệm phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đại diện theo pháp luật công ty Tổng giám đốc người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày công ty chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị, thực nghĩa vụ quyền hạn phù hợp với định, điều lệ công ty * Phó tổng giám đốc: Là người giúp việc cho tổng giám đốc hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm theo đề nghị tổng giám đốc tổng giám đốc phân công phụ trách quản lý, điều hành hoạt động chuyên trách công ty, giúp tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm công ty, cân đối nhiệm vụ, kế hoạch giao cho phân xưởng, đội đạo sản xuất hàng ngày, tuần, tháng * Phòng tài kế toán: Có nhiệm vụ giúp tổng giám đốc tổ chức đạo công tác kế toán thống kê, đồng thời kiểm tra, kiểm soát công tác tài công ty, có trách nhiệm quản lý vốn, quỹ, tài sản, bảo toàn sử dụng vốn công ty có hiệu quả, lập báo cáo toán hàng quý, hàng năm lên quan cấp trên, quan thuế đối tượng khác * Phòng tổ chức-hành chính: Có nhiệm vụ công tác tổ chức, công tác hành chính, bảo vệ, an ninh, y tế cụ thể phân công lao động, xây dựng nội quy, quy chế, kỷ luật lao động * Phòng công nghệ điện: Có nhiệm vụ lĩnh vực quản lý kỹ thuật, máy móc điện thiết bị khác * Phòng kinh doanh tiếp thị: Tìm nguồn hàng, lập kế hoạch ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp nguyên liệu, vật tư cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm * Phòng kinh tế-kế hoạch: Tham mưu cho tổng giám đốc xây dựng sản xuất, kỹ thuật, tài chính, đời sống xây dựng dự án, kế hoạch giá thành công trình Footer Page 6Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Header Page Chuyên of 134.đề thực tập * Phòng KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm): Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực quy định, pháp luật nhà nước, định thị quan cấp kiểm tra chất lượng sản phẩm * Phân xưởng sản xuất lợp AC (PXTLAC): Là phân xưởng công ty chuyên sản xuất lợp Amiăng xi măng Đội xe vận tải đội xây lắp: Làm nhiệm vụ vận chuyển nguyên vật liệu Amiăng xi măng vận chuyển lợp theo yêu cầu khách hàng Chuyên xây dựng lắp đặt theo đơn đặt hàng Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Từ ngày thành lập hoạt động đến nay, công ty có nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng xã hội Trong thời buổi cạnh tranh kinh tế thị trường, công ty không ngừng cải tiến máy móc thiết bị mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành đơn vị sản phẩm để đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác Công ty lắp đặt dây chuyền sản xuất với quy trình công nghệ khép kín Từ đưa nguyên vật liệu vào đến thành sản phẩm làm giảm bớt tiêu hao nguyên vật liệu, khối lượng thành phẩm sản xuất ca lớn, chu kỳ để tạo sản phẩm tương đối ngắn, điều dẫn đến suất lao động, hiệu sản xuất kinh doanh công ty ngày tăng Các loại nguyên vật liệu ximăng, amiăng, bột giấy đối tượng lao động chủ yếu công ty, chúng cấu thành nên thực thể sản phẩm toàn nguyên vật liệu xuất dùng lần vào sản xuất sản phẩm Và đặc thù sản phẩm lợp làm nguyên vật liệu thời gian để sản xuất chúng lại ngắn chi phí sản phẩm dở dang nên công tác kế toán giá thành sản phẩm lược bớt khâu đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Dây truyền công nghệ sản xuất chia làm giai đoạn: + Chuẩn bị nguyên vật liệu Footer Page 7Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Header Page Chuyên of 134.đề thực tập + Trộn hỗn hợp nguyên vật liệu + Xeo cán tạo + Tạo hình sản phẩm + Bảo dưỡng + Nhập kho Footer Page 8Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Header Page Chuyên of 134.đề thực tập Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất sản phẩm công ty Kho nguyên vật liệu Nước Ximăng Giấy amiăng Ngâm-xé Cân Cân Nghiền Đong Nước đục Cân Máy trộn holander Bể bùn Bể phân phối Pulper Bể xeo Băng tải Xi lanh tạo phẳng Nghiền ba-via Băng tải cao su Xi lanh tạo sóng Nước khử Dưỡng hộ tự nhiên khuôn Buồng hấp sấy kín Nồi Để nguội dỡ khuôn Bảo dưỡng bể nước Footer Page 9Hoàng of 134 Diệu Ly - Kế toán 43D Nhập kho Header Page Chuyên 10 of 134 đề thực tập II Tổ chức máy kế toán Công ty Mô hình tổ chức máy kế toán Công ty: Cơ cấu máy kế toán thể qua phòng tài kế toán công ty Để đáp ứng yêu cầu hạch toán công ty để phù hợp với địa bàn sản xuất tập trung, máy kế toán công ty tổ chức theo hình thức tập trung Phòng tài kế toán công ty gồm người thể qua sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán Sơ đồ 3: Sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán: Kế toán trưởng (Phụ trách chung) Kế toán tổng hợp kiêm kế toán doanh thu, tiền mặt, toán với người mua Kế toán chi tiết, kế toán với ngân hàng, KT vật liệu, kế toán với người bán Thủ quỹ Chế độ kế toán áp dụng Công ty Công ty áp dụng niên độ kế toán năm tài chính, kỳ hạch toán tháng, cuối quý lập báo cáo gửi báo cáo tài theo quy định Đơn vị tiền tệ sử dụng VNĐ, giao dịch liên quan đến ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá thực tế thời điểm phát sinh Sản phẩm công ty chịu thuế GTGT với hai mức thuế suất 5% 10% Công ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT Đơn vị đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phương pháp đơn giá thực tế bình quân Tài sản cố định công ty đánh giá theo nguyên giá giá trị lại, đơn vị tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo thời gian Do đặc thù nguyên vật liệu thời gian để sản xuất sản phẩm Hoàng Footer Page 10 of 134.Diệu Ly - Kế toán 43D 10 Header Page 69 of 134 Chuyên đề thực tập - Với khách hàng mới: Công ty nên có sách bán hàng cởi mở với họ, với khách hàng mua với khối lượng lớn hay toán cách tăng thêm tỷ lệ giảm giá, chiết khấu để thu hút khách hàng, giảm chiếm dụng vốn làm tăng tốc độ luân chuyển vốn - Tìm kiếm khách hàng tiềm thông qua đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, động sáng tạo, nhiệt tình công việc Đi sâu vào công trình dự án, sở đầu tư chủ thầu xây dựng để tìm kiếm đơn đặt hàng Công ty nên có hình thức thưởng cho nhân viên bán hàng có doanh thu bán hàng cao năm để động viên tinh thần trách nhiệm làm việc họ - Công ty nên tổ chức mạng lưới bán hàng sở nghiên cứu thị trường phân phối sản phẩm kênh giao, nhận, kết thúc trình sản xuất kinh doanh Đồng thời nên mở rộng hình thức bán hàng phận giới thiệu sản phẩm để thu thập nhiều thông tin từ phía khách hàng làm sở để đưa định đắn, vừa tránh tình trạng khách hàng phải chờ đợi công ty vào ngày sốt lợp - Thực tốt công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm quảng cáo phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo chí, tham gia hội trợ triển lãm III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh Đối với chứng từ, sổ sách Công ty nên sử dụng nhật ký đặc biệt nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền để giảm bởt số lượng nghiệp vụ ghi vào sổ nhật ký chung để giảm bớt Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 69 of 134 69 Header Page 70 of 134 Chuyên đề thực tập dày đặc khó theo dõi nhật ký chung Ngoài nhìn vào nhật ký bán hàng ta thấy doanh thu bán hàng ngày Công ty Mẫu sổ nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền sau: Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 70 of 134 70 Header Page 71 of 134 Chuyên đề thực tập Bảng số 19 Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh NHẬT KÝ BÁN HÀNG Tháng năm Ngày tháng ghi sổ Chứng từ SH Phải thu từ Diễn giải NT Số trang Ghi Có TK doanh thu người mua Hàng Thành (Ghi Nợ) hoá phẩm Dịch vụ trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bảng số 20 Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh NHẬT KÝ THU TIỀN Tháng năm NT Chứng từ ghi SH Diễn giải NT sổ Ghi Ghi Có TK Nợ Tài khoản khác TK Số tiền Số hiệu Số trang trước chuyển sang Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 71 of 134 71 Header Page 72 of 134 Chuyên đề thực tập Cộng chuyển sang trang sau Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) vị (Ký, họ tên) Về sổ sách, Công ty nên thiết kế chế mẫu sổ sách giống chế độ Bộ Tài Chính ban hành Đặc biệt với TK131, công ty số lượng nghiệp vụ phát sinh tài khoản nhiều Công ty nên mở sổ chi tiết theo dõi cho khách hàng không nên theo dõi chung sổ chi tiết vừa không chế độ kế toán hành, vừa khó theo dõi khó quản lý công nợ khách hàng Mẫu sổ chi tiết TK131 sau: Bảng số 21 Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh SỔ CHI TIẾT TK131 Đối tượng: Tháng năm NT ghi sổ Chứng từ Diễn giải SH TKĐƯ NT Thời hạn chiết khấu Số phát sinh Nợ Có Số dư Nợ Có 1.Số dư đầu kỳ 2.Số phát sinh kỳ Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 72 of 134 72 Header Page 73 of 134 Chuyên đề thực tập Ngày .tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hiện nay, Công ty tồn tình trạng chứng từ bị dồn vào cuối kỳ kế toán chưa vào sổ sách để theo dõi Do công ty nên có quy định, định kỳ khoảng ngày thủ kho phải chuyển hoá đơn lên phòng kế toán để ghi sổ đảm bảo việc theo dõi thường xuyên tình hình nhập – xuất – tồn kho thành phẩm, tránh tình trạng công việc phân bổ không đều, dồn công việc vào cuối tháng, ảnh hưởng đến chất lượng công việc Về hệ thống tài khoản Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo quy định Bộ Tài mà chưa có sửa đổi bổ xung cho phù hợp Công ty nên mở thêm tài khoản cấp hai để dễ dàng cho việc theo dõi, định khoản, phù hợp với đặc điểm hoạt động đơn vị Ví dụ: Công ty sản xuất hai loại sản phẩm lợp AC lợp KLM công ty sử dụng TK155 để theo dõi chung cho hai sản phẩm, khó theo dõi định khoản phức tạp Công ty mở tài khoản cấp hai thành TK1551: Tấm lợp AC, 1552: Tấm lợp KLM khoa học nhiều Về hạch toán thành phẩm 3.1 Hạch toán chi tiết thành phẩm: Để theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm Công ty phòng kế toán, kho phòng kinh doanh tiếp thị theo dõi Điều không cần thiết số liệu trùng lặp tốn thời gian Như cần phòng kế toán kho theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho thành Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 73 of 134 73 Header Page 74 of 134 Chuyên đề thực tập phẩm mà không cần phòng kinh doanh tiếp thị phải làm vấn đề giảm tải khối lượng công việc cho phòng kinh doanh mà đảm bảo theo dõi xác tình hình nhập xuất tồn kho thành phẩm 3.2 Hạch toán tổng hợp thành phẩm: Thực tế công ty kỳ tính giá thành vào cuối tháng dẫn đến tình trạng dồn công việc vào cuối tháng, gây khó khăn cho công việc dễ để xảy sai sót nghiệp vụ nhiều Vì vậy, kế toán nên sử dụng giá thành kế hoạch làm giá hạch toán hàng ngày Giá thành kế hoạch mức giá ước lượng công ty giá thực tế kỳ trước Cuối tháng tính giá thành thực tế sản phẩm nhập kho, kế toán xác định hệ số giá để điều chỉnh giá hạch toán theo giá thành thực tế thành phẩm xuất kho Giá thực tế thành phẩm nhập kho = Giá hạch toán thành phẩm xuất kho X Hệ số giá Hệ số giá = (Giá thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ + Giá thực tế thành phẩm nhập kỳ)/(Giá hạch toán thành phẩm tồn đầu kỳ + Giá thực tế thành phẩm nhập kỳ) Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ 4.1 Về hạch toán doanh thu giá vốn Khi có nghiệp vụ phát sinh tiêu thụ thành phẩm để đảm bảo trình tự ghi chép để tiện cho việc theo dõi doanh thu, thành phẩm giá vốn thành phẩm, công ty nên vừa định khoản để xác định doanh thu số sản phẩm tiêu thụ, vừa ghi định khoản giá vốn số thành phẩm xuất bán: Khi thành phẩm xác định tiêu thụ: Nợ TK111, 112, 131 : Tổng giá toán Có TK511 : Doanh thu số thành phẩm bán Có TK3331 : Thuế GTGT đầu Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 74 of 134 74 Header Page 75 of 134 Chuyên đề thực tập Đồng thời kế toán ghi: Nợ TK632 : Giá vốn số thành phẩm bán Có TK155 : Gía thành số thành phẩm xuất kho 4.2 Về hạch toán khoản giảm trừ doanh thu Để đảm bảo thống tài khoản để dễ quản lý, dễ theo dõi để đảm bảo chế độ kế toán hành công ty nên hạch toán riêng khoản giảm giá hàng bán công ty hạch toán bên Nợ TK511 sang hai tài khoản TK521 TK635 Với khoản giảm khách hàng mua thường xuyên ổn định mua với số lượng lớn hạch toán vào TK521- chiết khấu thương mại, giảm giá với khách hàng toán toán trước hạn khoản chiết khấu toán hạch toán vào TK635-chi phí hoạt động tài + Khi công ty chấp nhận chiết khấu toán cho người mua người mua toán tiền trước thời hạn theo hợp đồng, kế toán ghi: Nợ TK635: Số chiết khấu toán chấp thuận cho khách hàng Có TK111, 112, 131 : Số chiết khấu toán chấp thuận cho khách hàng + Trường hợp phát sinh khoản chiết khấu thương mại, kế toán ghi: Nợ TK521 : Chiết khấu thương mại chấp thuận cho khách hàng Nợ TK331 : Thuế GTGT tương ứng với phần chiết khấu Có TK111, 112, 131 : Tổng số chiết khấu thương mại + Cuối kỳ kế toán kết chuyển khoản chiết khấu thương mại sang TK511: Nợ TK511 : Tổng số chiết khấu thương mại phát sinh kỳ Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 75 of 134 75 Header Page 76 of 134 Chuyên đề thực tập Có TK521 : Kết chuyển chiết khấu thương mại 4.3 Về hạch toán khoản phải thu khách hàng Để tránh tình trạng chiếm dụng vốn, công ty nên thực thường xuyên chiết khấu toán với khách hàng đồng thời nên tăng tỷ lệ chiết khấu toán để khuyến khích khách hàng toán Đối với số trường hợp để tránh rủi ro không thu nợ khách hàng, cuối niên độ kế toán công ty nên trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi + Mức dự phòng khoản phải thu khó đòi xác định theo hai phương pháp sau: Phương pháp kinh nghiệm: Đây phương pháp mang tính định tính cao, sở phân tích tính chất khoản phải thu dựa vào hoạt động kinh nghiệm nhiều năm, kế toán ước tính tỷ lệ khoản phải thu khó đòi doanh số hàng bán chưa thu tiền tổng số khoản phải thu hành Số dự phòng cần lập cho năm tới = Tổng doanh số bán chịu X Tỷ lệ phải thu khó đòi ước tính Phương pháp xác định dựa vào thời gian hạn thực tế: Cuối kỳ công ty rà soát lại khoản phải thu hạn, phân tích khả toán khách hàng , lập bảng phân tích khoản phải thu theo thời gian Kế toán ước tính tỷ lệ phải thu khó đòi dựa thời gian hạn, khoản nợ hạn lâu tỷ lệ phải thu khó đòi lớn lập bảng ước tính khoản phải thu khó đòi Sốdự phòng cần lập cho khách hàng đáng ngờ i = Số nợ phải thu khách hàng đáng ngờ i X Tỷ lệ ước tính không thu khách hàng i + Trình tự hạch toán Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 76 of 134 76 Header Page 77 of 134 Chuyên đề thực tập Cuối niên độ kế toán vào khoản phải thu khó đòi dự kiến mức tổn thất xảy năm kế hoạch, kế toán tính toán xác định mức lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi: Nợ TK6426 Có TK139: Dự phòng phải thu khó đòi Cuối niên độ kế toán sau, số dự phòng cần lập < số dự phòng lập kế toán tiến hành hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi lại: Nợ TK139 Có TK6426 Ngược lại số dự phòng cần lập > số dự phòng lập kế toán tiến hành trích lập bổ xung Đồng thời kế toán tiếp tục tính xác định mức trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi niên độ kế toán sau + Trong niên độ kế toán kh thu hồi hay xoá sổ khoản nợ phải thu lập dự phòng, sau trừ số tiền thu, số thiệt hại lại trừ vào dự phòng sau trừ tiếp vào chi phí quản lý: Nợ TK111, 112 Nợ TK139 : Trừ vào dự phòng Nợ TK6426 : Tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 131, 138 : Toàn số nợ xoá sổ Đồng thời ghi đơn vào bên Nợ TK004- Nợ khó đòi xử lý Đối với khoản nợ phải thu khó đòi lập dự phòng lại thu kế toán hoàn nhập dự phòng lập: Nợ TK139 Có TK6426 4.4 Về chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh phát sinh không tháng Bởi Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 77 of 134 77 Header Page 78 of 134 Chuyên đề thực tập sau xác định chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp mà kế toán kết chuyển toàn sang TK911 không phản ánh xác kết tiêu thụ thành phẩm Do công ty cần phải có tiêu thức phân bổ hợp lý để phản ánh xác kết hoạt động tiêu thụ thành phẩm Nghĩa tính xem tỷ lệ đồng doanh thu đồng chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ lệ muốn xác định phải vào tổng doanh thu tổng chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp năm trước Ví dụ: Tổng doanh thu năm 2004: 1125 532 440 464 Tổng chi phí bán hàng năm 2004: 419 013 098 Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2004: 785 888 144 Tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu năm = 419 013 098/125 532 440 464 x 100 =3,5% Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu năm = 785 888 144/125 532 440 464 x 100 = 3,8% Với tỷ lệ phân bổ trên, hàng tháng vào doanh thu Công ty kế toán tiến hành phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tháng vào TK911 theo công thức: CPBH phân bổ vào TK911 = Tỷ lệ CPBH x Doanh thu tháng CPQLDN phân bổ vào TK911= Tỷ lệ CPQLDN x Doanh thu tháng Sau kế toán so sánh chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ vào TK911 với chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh Lúc xảy hai trường hợp + Nếu chi phí bán hàng phân bổ vào TK911 nhỏ chi phí bán hàng thực tế phát sinh kế toán ghi: Nợ TK911: Chi phí bán hàng phân bổ Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 78 of 134 78 Header Page 79 of 134 Chuyên đề thực tập Nợ TK1422: Phần chênh lệch Có TK641: Chi phí bán hàng thực tế phát sinh + Nếu chi phí bán hàng phân bổ vào TK911 lớn chi phí bán hàng thực tế phát sinh kế toán ghi: Nợ TK 911: Chi phí bán hàng phân bổ Có Tk1422: Phần chênh lệch Có TK641: Chi phí bán hàng thực tế phát sinh Như thông qua tài khoản 1422 kế toán phản ánh phần chi phí bán hàng vào TK911, lúc việc xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh xác Với chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán tiến hành tương tự chi phí bán hàng Kế toán xác định phần chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển vào tháng phần chênh lệch kế toán phản ánh vào TK1422 Ví dụ: Trong tháng năm 2005, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển sang TK911 để xác định kết kinh doanh sau: + Chi phí bán hàng: 23 093 569 872 x 3,5% = 808 274 945đ Như chi phí bán hàng kết chuyển sang TK911 là: 808 274 945đ; số lại (808 274 945 - 767 130 553) = 41 144 392 hạch toán vào bên Có TK1422 để tiếp tục phân bổ + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 23 093 569 872 x 3,8% = 877 555 655đ Như chi phí quản lý doanh nghiệp kết chuyển sang TK911 877555655đ số lại (877 555 655 - 796 553 121) = 81 002 534đ hạch toán vào bên Có TK1422 để tiếp tục phân bổ Theo đó, kết kinh doanh tháng năm 2005 tính lại sau: Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 79 of 134 79 Header Page 80 of 134 Chuyên đề thực tập 23 093 569 872 – (21 110 000 000 + 808 274 945 + 877 555 655) =297739270đ Chênh lệch so với cách tính bình thường là: (419886198 – 297739270)= 122146928đ Vậy, thực theo tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tháng năm 2005 tổng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất Công ty 297739270đ 4.5 Về việc xác định kết tiêu thụ Công ty nên lập báo cáo xác định kết tiêu thụ riêng cho loại sản phẩm lợp AC lợp KLM Việc xác định kết tiêu thụ cho loại sản phẩm giúp nhà quản lý có nhìn cụ thể chi tiết kết đạt loại sản phẩm để từ đề xuất chiến lược kinh doanh đem lại hiệu cao Vì Công ty nên tiến hành xác định kết tiêu thụ theo sản phẩm Muốn công ty cần phải phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho loại sản phẩm sở tỷ lệ giá vốn hàng bán loại sản phẩm Tỷ lệ giá vốn hàng bán loại sản phẩm = Giá vốn hàng bán loại sản phẩm/ Tổng giá vốn hàng bán tháng Chi phí bán hàng phân bổ cho loại sản phẩm = Tổng chi phí bán hàng tháng x Tỷ lệ giá vốn hàng bán loại sản phẩm Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho loại sản phẩm = Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tháng x Tỷ lệ giá vốn hàng bán loại sản phẩm Ví dụ: Trong tháng năm 2005 kế toán tiến hành xác định kết tiêu thụ sản phẩm lợp AC sau: + Tỷ lệ giá vốn hàng bán sản phẩm TLAC: Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 80 of 134 80 Header Page 81 of 134 Chuyên đề thực tập = 17727500000/21110000000 = 84% + Chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm TLAC: 808 274 945 x 84% =678 950 954đ + Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm TLAC: 877 555 655 x 84% = 737 146 750đ Như kết kinh doanh sản phẩm lợp AC tính sau: = (18 802 059 884 - 17 727 500 000 - 678 950 954 - 737 146 750) = -341 537 824đ Vậy tính theo cách ta thấy việc tiêu thụ thành phẩm lợp AC tháng lỗ Nếu để nguyên theo báo cáo tổng hợp hai loại sản phẩm ta thấy doanh nghiệp lãi mà không thấy việc tiêu thụ lợp AC không mang lại hiệu Do việc tách để xác định kết tiêu thụ cho loại sản phẩm giúp cho Công ty sở đề xuất giải pháp kinh doanh kịp thời để mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 81 of 134 81 Header Page 82 of 134 Chuyên đề thực tập KẾT LUẬN Có thể nói rằng, kinh tế thị trường thực chế độ hạch toán kinh tế theo chế thị trường có quản lý Nhà nước đòi hỏi doanh nghiệp mặt phải tự trang trải chi phí, mặt khác phải thu lợi nhuận, đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Mục tiêu đạt sở quản lý chặt chẽ loại tài sản, vật tư, chi phí, quản lý chặt chẽ trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp Theo đó, chất lượng thông tin kế toán thông qua hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm ngày đóng vai trò quan trọng việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trường, thúc đẩy lưu chuyển hàng hoá quay vòng nhanh, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp trở thành mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp muốn đạt Vì việc hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu với không phận kế toán mà với toàn doanh nghiệp Trong thời gian thực tập tìm hiểu Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh, giúp đỡ cán phòng kế toán, cô công ty với hướng dẫn cô giáo Nguyễn Thanh Quý em sâu tìm hiểu kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty Trên sở chế độ kế toán hành kết hợp với thực tế công ty em đề xuất số biện pháp với mong muốn hoàn thiện công tác kế toán góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, trình độ hạn chế, kiến thức thực tế thời gian thực tập chưa nhiều nên chuyên đề em Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 82 of 134 82 Header Page 83 of 134 Chuyên đề thực tập tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy cô cán phòng kế toán công ty để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn cô giáo Nguyễn Thanh Quý cán phòng kế toán Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh giúp em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Hoàng Diệu Ly Diệu Ly - Kế toán 43D Footer PageHoàng 83 of 134 83 ... VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH I Tổng quan công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần. .. sản phẩm dở dang III Tổ chức hạch toán thành phẩm Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh Đặc điểm thành phẩm Công ty Sản phẩm công ty bao gồm loại là: Tấm lợp amiăngximăng (tấm lợp AC) lợp. .. Chuyên of 134.đề thực tập Phần II: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần lợp vật liệu xây dựng Đông Anh Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh, Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh, Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay