Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai

70 91 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:55

Header Page of 134 Lời mở đầu Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường quản lý vĩ mô Nhà nước đồng thời với sách mở rộng quan hệ với nước khu vực giới Vì ngày có nhiều cách doanh nghiệp thành lập Do nhiều doanh nghiệp đời nên cạnh tranh ngày khốc liệt, muốn đứng vững phát triển doanh nghiệp cần phải động, nghiên cứu thị trường thị hiếu khách hàng nhằm mang lại lợi nhuận cao Muốn doanh nghiệp phải quan tâm hàng đầu đến yếu tố đầu vào, đặc biệt vật liệu, sống doanh nghiệp hầu hết doanh nghiệp, NVL chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm Vì NVL có ý nghĩa quan trọng việc qui định số lượng chất lượng sản phẩm sản xuất đời Công ty may xuất Phương Mai công ty thuộc Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn chuyên may hàng xuất Việt Nam giới Trên thị trường Việt Nam có không công ty may nên việc cạnh tranh diễn gay gắt Để sản phẩm cạnh tranh thị trường, Công ty phải quan tâm đặc biệt đến NVL việc tổ chức công tác kế toán vật liệu sở, tiền đề qui định đến sản phẩm đầu Trên ta thấy vai trò NVL quan trọng tới mức trình sản xuất Do đó, sau trình học trường trình thực tập Công ty may xuất Phương Mai em định chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC Công ty may xuất Phương Mai" Nội dung chia làm phần chính: Phần I: Đặc điểm tình hình chung đơn vị thực tập Phần II: Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Phần III: Báo cáo thực tập môn phân tích hoạt động tài Footer Page of 134 Header Page of 134 Do trình độ thời gian có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót Em mong giúp đỡ thầy cô giáo cán công ty để chuyên đề em tốt hơn, thiết thực với thực tế Em xin chân thành cảm ơn! Học sinh Tưởng Diệp Anh Footer Page of 134 Header Page of 134 Phần I Đặc điểm tình hình chung đơn vị thực tập Quá trình hình thành phát triển đơn vị thực tập Kinh tế ngày phát triển kéo theo nhu cầu xã hội cao lên nhu cầu may mặc Chính hoạt động may ngày chiếm vị trí quan trọng xã hội Hiện công ty may đời ngày nhiều để đáp ứng nhu cầu người Công ty may xuất Phương Mai đời nhằm mục đích Công ty may xuất Phương Mai thuộc Tổng Công ty xây dựng Nông nghiệp phát triển nông thôn Công ty có tên giao dịch là: Công ty may xuất Phương Mai Địa điểm: Khu D phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội Công ty thành lập theo QĐ 02NN- TCCB/QĐ ngày 02/01/1990 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc thành lập xí nghiệp may xuất Công ty đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có TK tiền Việt TK ngoại tệ gửi ngân hàng TK tiền Việt: 431101000010 Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội TK ngoại tệ: 43210137000010 Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội Công ty thành lập với nhiệm vụ chủ yếu sản xuất quần áo bảo hộ lao động quần áo Jacket xuất Công ty trưởng thành phát triển điều kiện khó khăn, đạo quản lý trực tiếp Tổng công ty, công nhân viên dần khắc phục khó khăn vào ổn định, làm ăn ngày đạt hiệu cao Cơ sở vật chất ban đầu công ty sơ sài thiếu thốn Công ty gồm có dãy nhà kho khung Tiệp, dãy nhà cấp hỏng nát số thiết bị máy móc contenek, máy khâu, mãy chữ… Trong trình hoạt động công ty đầu tư cải tạo lại nhà kho thành xưởng sản xuất gồm tầng: Tầng chữa nhiên liệu thành phẩm Tầng làm phân xưởng sản xuất Công ty xây dựng thêm dãy nhà tầng Ngoài máy móc thiết bị mua sắm thêm (100% máy may công nghiệp), máy thùa khuy, máy vắt sổ, máy cắt, máy là… Footer Page of 134 Header Page of 134 Với vốn cố định vào khoảng: 1.500.000.000 đ 200.000 USD Vốn lưu động khoảng: 300.000.000đ Để phù hợp với trình độ phát triển kinh tế thị trường Công ty phải tăng cường đa dạng hoá sản phẩm, mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, kỹ thuật mỹ thuật hợp thời trang Tháng 3/1993 theo nghị định số 388/HĐBT/QĐ ngày 24/3/1993 Nhà nước xếp lại sản xuất đổi tên xí nghiệp thành Công ty may xuất Phương Mai Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty không ngừng đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc đại Công ty ký kết hợp đồng với nhiều khách hàng giới như: Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapo, Nhật Bản… Bảng kết năm gần Công ty Chỉ tiêu TT Năm 1999 2000 2001 Doanh thu 8.516.789.436 9.050.879.230 10.150.371.450 Tổng chi phí 8.036.247.430 8.700.118.780 9.730.010.750 Kết 480.542.006 350.760.450 420.360.700 Tổng số cán CNV 423 410 420 Vốn 3.131.347.737 3.241.347.737 3.364.019.787 + Vốn lưu động 1.987.604.266 2.037.604.266 2.103.494.766 + Vốn cố định 1.143.743.471 1.203.743.471 1.260.524.021 Công ty có đặc điểm gia công hàng may xuất nên NVL chủ yếu vải, chỉ, cúc… chủ hàng đặt gia công cung cấp NVL vải, lót, mex… NVL phụ chỉ, cúc Còn NVL dự trữ Công ty nên công ty thường xuyên gặp khó khăn việc sản xuất Đó tình trạng thiếu vốn lưu động ký hợp đồng với khách hàng hình thức toán thường sau tháng công ty nhận tiền công Do công ty sẵn vốn lưu động theo yêu cầu để đáp ứng cho sản xuất Công ty phải vay ngắn hạn ngân hàng để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất tiêu thụ sản phẩm Là công ty may nên đội ngũ công nhân thường trẻ nữ độ tuổi sinh đẻ nên ngày công lao động không đảm bảo, có nhiều lần Footer Page of 134 Header Page of 134 phải làm thêm đáp ứng tiến độ sản xuất, giao hàng thời hạn (đặc biệt ngày đóng gói vào thùng contener) Đối với khó khăn đó, lâu dài công ty có biện pháp cụ thể áp dụng Công ty không ngừng nâng cao lực sản xuất, khẳng định tồn phát triển lên môi trường cạnh tranh ngày gay gắt Đặc điểm tổ chức sản xuất Để tổ chức sản xuất tốt công ty chia làm phân xưởng Các phân xưởng có mối quan hệ mật thiết với tạo thành dây chuyền công nghệ khép kín sản xuất hàng loạt đơn tuỳ theo yêu cầu đơn đặt hàng Phân xưởng cắt có nhiệm vụ trải vải, sắc mẫu, cắt bán thành phẩm Phân xưởng 1,2 chuyên may loại quần áo (bảo hộ) Phân xưởng thêu chuyên thêu loại Sơ đồ tổ chức sản xuất Công ty Phân xưởng cắ t Footer Page of 134 Phân xưởng may Phân xưởng may Phân xưởng thêu Header Page of 134 Sơ đồ quy trình công nghệ vải loại Trả i vả i May sườn Là Rắ c mẫ u May tay Gấ p Cắ t phá May cổ Đóng túi Cắ t gọ t … KCS Vắ t sổ Thùa khuy Đóng gói Kế Kho toán thành bán phẩ m thành ẩ Từ loại vải, trải vải để sắc mẫu sau cắt phá, cắt gọt vải theo mẫu đánh sổ Bước may sườn, may tay, may cổ may cho hoàn thành sản phẩm, sau thùa khuy Khi may thùa khuy xong phải là, gấp, đóng túi, cho vào kho để trả cho khách hàng Đặc điểm tổ chức quản lý đơn vị Công ty may xuất Phương Mai tổ chức máy quản lý phù hợp với điều kiện tình hình công ty - Đứng đầu giám đốc vừa người đại diện cho nhà nước vừa người đại diện cho CNV toàn công ty hoạt động kết sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch triển khai mẫu may - Các phòng ban khác: Footer Page of 134 Header Page of 134 + Phòng kế toán: tham mưu cho giám đốc lĩnh vực tài chính, tổ chức điều hành kế toán theo quy định nhà nước Ghi chép phản ánh trung thực biến động hàng hoá sản xuất kinh doanh kỳ hạch toán + Phòng kỹ thuật: triển khai thực đơn đặt hàng, may sẵn sản phẩm Tham gia với phân xưởng thiết kế bố trí xếp dây chuyền sản xuất phù hợp với mã hàng + Phòng kế hoạch: tham mưu cho giám đốc xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn sản xuất Cung cấp vật tư phục vụ cho sản xuất, kiểm tra, đôn đốc thực kế hoạch, phụ trách kho + Phòng tổng hợp: Giúp việc cho giám đốc công tác tổ chức, lao động tiền lương, tổ chức máy quản lý sản xuất, triển khai với nihệm vụ công ty tới phận khác Lo việc hành chính, quản lý phương tiện vật tư, y tế + Tổ thiết bị: Lắp đặt sửa chữa, bảo dưỡng MMTB, bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn bình thường, quản lý sửa chữa điện nước cho việc phục vụ sản xuất + Tổ bảo vệ: Bảo vệ tài sản cho công ty Sơ đồ tổ chức máy quản lý Giám đốc Phòn g kế toán Phòn g kế hoạc h Phòn g kỹ thuậ t Phòn g tổng hợp Tổ thiế t bị Tổ bảo vệ Công tác tổ chức kế toán đơn vị thực tập 4.1 hình thức tổ chức công tác kế toán Bộ máy kế toán tập hợp cán kế toán với trang thiết bị kỹ thuật tính toán để thực công tác kế toán doanh nghiệp Việc tổ chức máy kế toán phức tạp gọn nhẹ tuỳ thuộc vào quy mô, khối lượng nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp Footer Page of 134 Header Page of 134 Công ty may xuất Phương Mai tổ chức máy kế toán theo hình thức tập trung 4.2 Cơ cấu tổ chức công tác kế toán - Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng: Tốt nghiệp đại học, người có nhiệm vụ quan trọng Chịu trách nhiệm trước giám đốc quan tài cấp vấn đề liên quan đến tài công ty Tổ chức hoạt động tài huy động sử dụng vốn cho có hiệu Chỉ đạo chuyên môn nhân viên phòng Tổ chức điều hành toàn hệ thống kế toán, giúp việc cho giám đốc công tác chuyên môn - Phó phòng kế toán: Phụ trách phần xuất nhập hợp đồng kinh tế, theo dõi việc toán hợp đồng, tổng hợp số liệu báo cáo tài - Kế toán viên: + Một kế toán viên theo dõi ngân hàng thu, chi có nhiệm vụ theo dõi khoản vốn vay, TGNH, khoản thu chi công ty phát sinh hàng ngày tiền mặt tiền séc + Một kế toán theo dõi TSCĐ XDCB: có nhiệm vụ ghi chép phản ánh tình hình biến động TSCĐ công ty + Một thủ quỹ kiêm thủ kho có nhiệm vụ thu chi bảo quản TM công ty Giao nhận xuất vật tư cho tổ sản xuất, vào thẻ kho theo dõi số lượng N - X - T + Một kế toán theo dõi phần nhập - xuất toán tiền lương BHXH Footer Page of 134 Header Page of 134 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán nhậ p xuấ t toán ươ 4.3 Hình thức kế toán Phó phòng kế toán Kế toán thu chi Kế toán TSCĐ XDCB Thủ quỹ kiêm thủ kho a Hệ thống khoản kế toán áp dụng - Tk 152 " Nguyên liệu, vật liệu" TK dùng để ghi chép số liệu, tình hình tăng, giảm NVL theo giá thực tế TK 152 có TK cấp hai sau: + TK 1521: NVL + TK 1522: NVL phụ + TK 1523: Nhiên liệu + KTK 1524: Phụ tùng thay + TK 1525: Thiết bị XDCB + TK 1528: Vật liệu khác - TK 151 " Hàng mua đường" phản ánh giá trị loại vật tư hàng hoá mà doanh nghiệp mua, chấp nhận toán với người bán, người nhận thầu hàng chưa nhập kho - Tk 331 "Phải trả cho người bán" phản ánh QH toán doanh nghiệp với người bán, người nhận thầu khoảng vật tư, hàng hoá, dịch vụ theo hợp đồng ký - TK 133" Thuế GTGT khấu trừ" phản ánh số thuế GTGT đầu vào khấu trừ, khấu trừ khấu trừ b hình thức kế toán sổ sách kế toán Công ty tổ chức hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Hình thức phù hợp với quy mô loại hình doanh nghiệp - sản xuất, mẫu sổ đơn giản, dễ đối Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 chiếu Hàng ngày kế toán vào chứng từ gốc kiểm kê lập bảng kê chứng từ gốc, sau lập chứng từ ghi sổ chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra làm cho việc ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ cuối sổ Đối với TK cần mở sổ (thẻ) kế toán chi tiết cănghiên cứu ứ vào chứng từ ghi sổ, chứng từ gốc, bảng tổng hợp chứng từ gốc để ghi vào bảng tổng hợp chi tiết có liên quan - Sổ (thẻ) kế toán chi tiết + Sổ chi tiết vật tư + Sổ chi tiết thành phẩm + Sổ chi tiết TSCĐ + Sổ chi tiết theo dõi TGNH + Sổ chi tiết công nợ cho đơn vị + Sổ theo dõi quỹ TM, Sổ Cái, BCĐ - SPS, BCĐ kế toán Cuối tháng cộng Sổ tính số dư phát sinh tháng TK, lấy kết để lập bảng cân đối SPS Cộng tổng số tiền phát sinh tháng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ đối chiếu với bảng CĐSPS Sau đối chiếu kiểm tra đảm bảo khớp vào bảng CĐSPS, bảng tổng hợp chi tiết để lập bảng tổng kết tài sản báo cáo kế toán Footer Page 10 of 134 Header Page 56 of 134  = VT - VP = 14.252.787.343 - 143.584.518.061 = -129.331.730.718 * Cuối kỳ VT = NVCSH = 15.455.215.414 VP = 5.928.795.381 + 55.210.267.871 + 37.395.907.627 + 441.005.245 + 1.565.543.962 + 18.316.397.465 + 10.000.000 + 1.351.665.028 = 120.219.582.579 Xét vế ta thấy: VT < VP  = VT - VP = 15.455.215.414 - 120.219.582.579 = -104.764.367.165 Qua bất đẳng thức ta thấy năm công ty tình trạng thiếu NVCSH để trang trải tài sản Để trình sản xuất kinh doanh bình thường phải huy động thêm NVCSH từ khoản vay chiếm dụng bên dạng gia hạn toán khoản phải trả Việc vay chiếm dụng vốn thời hạn toán hợp lý nguồn vốn hợp pháp * TH2: Trong trình sản xuất kinh doanh NVCSH không đủ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp vay để bổ sung vốn kinh doanh Các khoản vay ngắn hạn dài hạn chưa đến hạn trả dùng cho mục đích kinh doanh coi nguồn vốn hợp lý Ta có cân đối TQ (2) (A1, II + BI,II) Nguồn vốn = (AI, II, IV, V(2,3) + BI,II,III) Tài sản Đầu năm VT = 47.009.961.703 + 10.921.983.777 + 13.616.353.732 + 636.433.611 = 72.184.732.823 VP = 143.584.518.061 Ta thấy VT < VP   = VT - VP = 72.184.732.823 - 143.584.518.061 = - 71.399.785.238 Cuối năm VT = 48.408.579.123 + 10.943.885.433 + 14.971.650.209 + 483.565.205 = 74.807.679.970 VP = 120.219.582.579 Footer Page 56 of 134 Header Page 57 of 134 Ta thấy VT < VP   = VT - VP = 74.807.679.970 - 120.219.582.579 = 45.411.902.609 Qua bất đẳng thức ta nhận thấy: NVCSH thiếu không đủ nên công ty phải bổ sung N vốn = cách vay ngắn hạn nợ dài hạn Đầu năm vay N vốn không đủ nên công ty phải chiếm dụng vốn đối tượng khác (phải trả cho người bán, khoản phải trả, phải nộp khác) Phân tích khả toán Khả toán doanh nghiệp phản ánh công tác quản lý TC Nếu quản lý hoạt động TC tốt công nợ Nếu công tác quản lý dẫn đến tình trạng công nợ lớn 6.1 Hệ số khả toán tổng quát Hệ số toán nhanh thể TM loại TS chuyển thành tiền đề toán nợ ngắn hạn Tiền + tương đương đồng tiền Khả dùng để toán Hệ số khả toán = x 100% = toán tổng quát Nhu cầu Tổng nợ ngắn hạn + Nợ khác toán cần toán = AI, II, III, IV ( 5,6,7)TSản (AI, III) N.vốn + Hệ số KNTT tổng 6.662.336.722+77.678.885.588+4.365.738.212 quát đầu năm = 140.496.736.038+4.729.477.895 88.706.960.522 = 145.226.213.933 x 100% = 61,08% + Hệ số KNTT tổng 5.928.795.381+55.210.267.871+2.813.909.720 = quát cuối kỳ 119.862.652.184+287.506.141 63.952.972.972 = 120.150.158.325 x 100% = 53,22%  = 53,22% - 61,08% = -7,86% Hệ số KNTT cuối năm thấp so với đầu năm 107,8% có xu hướng giảm dần vào cuối năm Footer Page 57 of 134 Header Page 58 of 134 6.2 Hệ số toán hành: thể khả mức độ đảm bảo TSLĐ nợ ngắn hạn Hệ số toán TSLĐ ATS = x 100% = hành Nợ ngắn hạn AIN vốn Hệ số toán 146.123.884.619 = hành đầu năm 140.496.736.038 x 100% = 104% Hệ số toán 126.310.029.478 = hành cuối kỳ 119.862.652.184 x 100% = 105%  = 105% - 104% = 1% KNTT hành công ty tương đối cao tăng dần cuối năm 6.3 Hệ số toán tức thời = (AI,II, III)TS AI Nvốn Hệ số toán 6.662.336.722+77.678.885.588 = x 100% = 60% tức thời đầu năm 1.404.96.736.038 Hệ số toán 5.928.795.381+55.210.267.871 x 100% = 51% = tức thời đầu kỳ 119.862.652.184  = 51% - 60% = - 9% khả toán công ty giảm dần vào cuối năm  Công ty cần cố gắn khắc phục nhược điểm Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 7.1 Phân tích sức sản xuất sức sinh lời vốn lưu động 7.1.1 Hiệu suất sử dụng vốn lưu động (mức doanh thu tính cho đồng vốn lưu động bình quân) Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn lưu động tham tham gia vào úa trình sản xuất tạo đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Hiệu suất Doanh thu kỳ Sử dụng vốn lưu động = Vốn lưu động sử dụng bình quân kỳ Vốn LĐBQ kỳ = = A (TS)ĐN2002 + A (TS)CK2002 146.123.884.619 + 126.310.029.478 = 136.216.957.408 (Hiệu suất) Footer Page 58 of 134 Header Page 59 of 134 79506000000 HSSD vốn LĐ kỳ = 136216957408 = 0,58 Vốn LĐBQ kỳ trước = = A( TS) đầu năm 2001 + A (ST) ĐN 2002 115820 000000 + 146123884619 = 130971942309 Hiệu suất SD 79590000000 = vốn LĐ kỳ trứoc 130971942309 = 0,60  Hiệu suất = 0,58 - 0,60 = - 0,2< Đây biểu không tốt Công ty cần có biện pháp khắc phục năm tới 7.1.2 Hiệu suất sinh lời (hiệu sử dụng vốn lưu động) Chỉ tiêu phản ánh: Cứ đồng vốn lưu động tạo đồng lợi nhuận Hiệu suất Lợi nhuận trước thuế sau thuế = sinh lời Vốn lưu động sử dụng bình quân kỳ 12498000 Hiệu suất sinh lời kỳ = 136216957049 x 100% = 0,91% Hiệu suất sinh lời 1259.090.000 = kỳ trước 130.971.942.309 x 100% = 0,965  = 0,91 - 0,96 = - 0,05% Như hiệu sử dụng vốn lưu động kỳ giảm so với kỳ trước 0,05 lần hiệu sử dụng vốn công ty chưa cao, công ty cần cắt giảm chi phí không cần thiết 7.2 Hiệu suất tình hình luân chuyển vốn lưu động 7.2.1 Số lần luân chuyển vốn lao động L1 DTT kỳ M1 79.506.000.000 = Vbp1 VLĐbq kỳ = 136.216.957.048 = 0,58 vòng M0 DTT kỳ trước 79.590.000.000 L0 = Vbq = VLĐbq kỳ trước = = 0,60 vòng 130.971.942.309 L= L1 - L0 = 0,58 - 0,60 = -0,02 số lần luân chuyển vốn lưu động kỳ chậm kỳ trước, biểu không tốt Footer Page 59 of 134 Header Page 60 of 134 72.2 Độ dài vòng luân chuyển N 360 K1 = L = = 620 ngày 0,58 N 360 K0 = L = = 600 ngày 0,60 K = K1 -K0 = 620 - 600 = 20ngày Độ dài vòng luân chuyển kỳ dài kỳ trước chứng tỏ tốc độ luân chuyển vốn lưu động chậm kỳ trước 7.2.3.Mức đảm nhiệm vốn lưu động (Hq) Vbq1 136.216.957.048 = 1,71 lần Hq1 = M = 79.506.000.000 Vbq0 130.971.942.309 Hq0 = M = = 1,64 lần 79.590.000.000 Hq = Hq1 - Hq0 = 1,71 - 1,64= 0,07 lần Như hiệu sử dụng vốn công ty giảm dần  = M x Hq  = M1 x Hq1 = 79.506.000.000 x 1,71 = 135955.260.000  = M0 x Hq0 = 79.590.000.000 x 1,64 = 130.527.600.000 Xác định số tăng giảm vốn lưu động bình quân tiền tệ với kế hoạch  v =  -  = 135.955.260.000-130.527.600.000 = 5.427.660.000 Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu kỳ thay đổi M= (M1 - M0) x Hq0 M = (79.506.000.000 - 79.590.000.000) x 1,64 = -137.760.000 Footer Page 60 of 134 Header Page 61 of 134 - Do mức đảm nhiệm đồng vốn kỳ thay đổi Hq = (Hq1 - Hq0) x M1 Hq = (1,71 - 1,64) x 79.506.000.000 = 5.565.420.000  Tổng hợp mức độ ảnh hưởng nhân tố  = M + Hq  = - 137.760.000 + 5.565.420.000 = 5.427.660.000 Nhận xét : kỳ , vốn lao động sử dụng trung bình thực tế so với kế hoạch tăng 5.427.600.000 đ Đây biểu không tôt mặt tiêu cực công ty việc xây dựng vốn lưu động vôn lưu động bình quân tăng nguyên nhân sau - Do DTT kỳ thay đổi: nhân tố làm cho VLĐ bình quân giảm 137.760.000đ Đây biểu tốt, cần phát huy - Do mức đảm nhiệm đồng vốn kỳ thay đổi làm cho VLĐ bình quân tăng 5.565.420.000đ Đây nguyên nhân gây VLĐ bình quân tăng Công ty cần có biện pháp khắc phục nhanh chóng Footer Page 61 of 134 Header Page 62 of 134 Kết luận Qua năm học trường có kiến thức sở lý luận với tình thực tập công ty may xuất Phương Mai giúp đỡ cô giáo chủ nhiệm, giúp đỡ tận tình cán phong kế toán công ty em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ công ty may Phương Mai" trình thực tập công ty cụ thể phòng kế toán em thu kiến thức thực tế quan trọng Em thấy để tổ chức công tác vật liệu - công cụ dụng cụ phải tổ chức cách khoa học xác khâu hạch toán vật liệu Nó cần thiết tiền đề cho phát triển trình sản xuất Do trình độ có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều, nên trình làm chuyên đề em không tránh khỏi sai sót khuyết điểm Em mong giúp đỡ thầy cô, anh chị, bạn để chuyên đề em hoàn thành tốt Một lần em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ thầy cô, cán công ty may xuất Phương Mai giúp em thời gian vừa qua Hà Nội, ngày… Sinh viên Footer Page 62 of 134 Header Page 63 of 134 Đơn vị: Công ty may xuất Phương Mai Sổ chi tiết vật liệu - CCDC Mở sổ ngày 1/4/2003 Tên vật liệu: Vải lót Tapeta ĐVT: Mét Chứng từ Số Diễn giải TK Đ Đơn giá ứng Ngày Nhập Lượng Xuất Tiền Lượng tồn Tiền Tồn đầu tháng 03011 30/4 Nhập vtư tổng hợp 111 083014 30/4 Xuất vật tư 621 100000 700 Lượng Tiền 1.000 5.000.000 3000 17.000.000 7.000.000 98.000 40.000.000 98.000 40.000.000 ………… ………… Cộng SPS Tồn cuối tháng Footer Page 63 of 134 x 100000 100000 52.000.000 Header Page 64 of 134 Sổ chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ Mở sổ ngày 1/4/2002 Tên CCDC: Kéo máy ĐVT: Chứng từ Số Diễn giải TK Đ Đơn giá ứng Ngày Nhập Lượng Xuất Tiền Lượng tồn Tiền Tồn đầu tháng N- 01 6/4 Nhập kéo may 153 10.000 1.000 10.000.000 N - 02 12/4 ……………… 153 7.000 500 3.500.000 N - 02 16/4 Xuất kéo may 627 10.000 X X 100 1.000.000 100 1.000.000 Lượng Tiền o o 1.000 10.000.000 1.400 125.000.000 ………………… …………………… Cộng SPS Tồn cuối tháng Footer Page 64 of 134 1.500 13.500.00 Header Page 65 of 134 Công ty may xuất Phương mai phân tích bảng cân đối kế toán Đến ngày 31/12/2003 Tài sản MS Số đầu năm Số cuối kỳ (A) (1) (2) (3) A TSLĐ ĐT ngắn hạn 100 (100 - 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 I Tiền 110 TM tồn quỹ (cả ngân phiếu) 111 TGNH 112 Tiền chuyển 113 II Các khoản ĐTTC ngắn hạn 120 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 Đầu tư ngắn hạn khác 128 Dự phòng giảm giá ĐTNH 129 III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Thuế GTGT khấu trừ 133 Phải thu nội 134  VKD đơn vị trực thuộc 135  Phải thu nội khác 136 Footer Page 65 of 134 Chênh lệch Tiền Tỷ trọng loại % Đầu năm Cuối kỳ Header Page 66 of 134 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng mua đường 141 Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 142 CCDC kho 143 CP - SXKD dở dang 144 Thành phẩm tồn kho 145 Hàng hoá tồn kho 146 Hàng gửi bán 147 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 V Tài sản lưu động khác 150 Tạm ứng 151 chi phí trả trước 152 Chi phí chờ kết chuyển 153 TS thiếu chờ xử lý 154 Các khoản KQ, KC ngắn hạn 155 VI Chi nghiệp 160 Chi nghiệp năm trước 161 Chi nghiệp năm 162 B TSCĐ đầu tư dài hạn 200 I Tài sản cố định 210 Footer Page 66 of 134 Header Page 67 of 134 TSCĐ hữu hình 211 - Nguyên giá 212 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 TSCĐ thuê TC 214 - Nguyên giá 215 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 216 TSCĐ vô hình 217 - Nguyên giá 218 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 219 II Các khoản đầu tư dài hạn 220 Đầu tư chứng khoán dài hạn 221 Góp vốn liên doanh 222 Các khoản đầu tư dài hạn khác 228 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*) 229 III Chi phí xây dựng dở dang 230 IV Các khoản KC, KQ dài hạn 240 Cộng TSC (250 = 100 + 200) 250 Footer Page 67 of 134 Header Page 68 of 134 Nguồn vốn MS Số đầu năm Số cuối kỳ Chênh lệch Tỷ trọng loại (A) (1) (2) (3) Tiền % Đầu năm Cuối kỳ A Nợ phải trả 300 156.148.197.710 133.704.043.758 (22.444.153.952) -14% 91% 89% I Nợ ngắn hạn 310 140.496.736.038 119.862.652.184 (20.634.083.854) -15% 82% 80% Vay ngắn hạn 311 Nợ dài hạn đến hạn trả 312 Phải trả co người bán Người mua trả tiền trước 47.099.961.703 48.408.579.123 1.398.617.420 2% 27% 32% 313 25.755.059.393 33.929.343.441 8.174.284.048 31,7% 15% 22% 314 16.711.292.474 16.096.133.949 (615.158.525) 3,7% 9% 10% Thuế khoản phải nộp nhà 315 3.469.008.264 2.364.864.693 (1.104.143.571) -31,8% 2% 1% nước Phải trả công nhân viên 316 835.718.630 662.467.517 (173.251.113) -20,7% 0,4% 0,3% Phải trả cho đơn vị nội 317 30.589.189.207 1.785.371.067 (28.803.818.140) 94,2% 17% 1,2% Các khoản phải thu, nộp khác 318 11.126.506.367 11.615.892.394 489.386.027 4,4% 6,5% 7,2% II Nợ dài hạn 320 10.921.983.777 10.943.885.433 21.901.656 0,2% 6,7% 7,75% Vay dài hạn 321 10.921.983.777 10.943.885.433 21.901.656 0,2% 6,7% 7,75% Nợ dài hạn khác 322 III Nợ khác 330 4.729.477.895 2.897.506.141 (1.831.971.754) -38% 2% 1,9% Chi phí phải trả 331 4.729.477.895 2.897.506.141 (1.831.971.754) -38% 2% 1,9% TS thừa chờ xử lý 332 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 333 Footer Page 68 of 134 Header Page 69 of 134 B NV chủ sở hữu 400 14.252.787.343 15.455.215.414 1.202.428.071 8% 9% 11% I Nv - quỹ 410 13.252.787.343 14.971.650.209 1.355.296.477 8% 9% 11% Nguồn vốn kinh doanh 411 13.433.317.543 14.971.650.209 1.355.296.477 9% 7% 10% Chênh lệch đánh giá lại TS 412 Chênh lệch tỷ giá 413 (22.542.267) (22.542.267) 0,0% 0,00% -0.02% Quỹ đầu tư phát triển 414 642.658.833 642.658.833 0,0% 0,00% -0,4% Quỹ dự phòng tài 415 325.243.238 142.207.049 77% 0,11% 0,23% LN chưa phân phối 416 NV đầu tư xây dựng 417 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 636.433.611 483.565.205 (152.868.406) -24% 0,39% 0,34% Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 421 214.797.674 223.746.515 8.948.841 4,2% 4,2% 0,16% Quỹ khen thưởng phúc lợi 422 421.635.937 259.818.690 (161.817.247) -38,4% 38,4% 0,18% Quỹ quản lý cấp 423 Nguồn kinh phí nghiệp (KPSN) 424  Nguồn KPSN năm trước 425  Nguồn KPSN năm 426 -12,0% 100% 100% Nguồn kinh phí hình thành 427 TSCĐ Cộng NV (430 = 300 + 400) Footer Page 69 of 134 430 170.400.985.053 149.159.259.172 (21.241.725.881) Header Page 70 of 134 Footer Page 70 of 134 ... Phòn g tổng hợp Tổ thiế t bị Tổ bảo vệ Công tác tổ chức kế toán đơn vị thực tập 4.1 hình thức tổ chức công tác kế toán Bộ máy kế toán tập hợp cán kế toán với trang thiết bị kỹ thuật tính toán để... môn kế toán doanh nghiệp Chuyên đề: Kế toán NVL, CCDC Chương I: Tình hình thực tế công tác kế NVL, CCDC Công ty Phương Mai I Đặc điểm quản lý, phân loại, đánh giá NVL, CCDC Đặc điểm NVL, CCDC. .. Header Page of 134 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Kế toán nhậ p xuấ t toán ươ 4.3 Hình thức kế toán Phó phòng kế toán Kế toán thu chi Kế toán TSCĐ XDCB Thủ quỹ kiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai, Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai, Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay