Tình hình thực hiện các dự án FDI ở aViệt Nam trong thời gian qua

40 90 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:53

Header Page of 134 LUẬN VĂN: Tình hình thực dự án FDI Việt Nam thời gian qua Footer Page of 134 Header Page of 134 Lời Nói đầu Đầu tư trực tiếp nước FDI nhân tố quan trọng cho phát triển kinh tế nước Bên cạnh việc cung cấp, đầu tư trực tiếp nước tạo điều kiện chuyển giao công nghệ, kỹ bí quản lý tăng lực sản xuất xuất lao động, mở rộng thị trường, xuất khẩu, tăng khả cạnh tranh công nghiệp nội địa, tạo công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam trình phát triển hội nhập, tham gia vào môi trường cạnh tranh đầy sôi động khu vực nói riêng giới nói chung Bởi mà thiếu vốn, yếu kỹ thuật nhu cầu vốn công nghệ lớn trở lên cần thiết hết Nhân tố đem lại điều nàý đầu tư trực tiếp nước FDI Xong vấn đề đặt việc thu hút sử dụng vốn có đáp ứng dược nhu cầu phát triển kinh tế không? Một khâu quan trọng góp phần nói định đến công đầu tư Đó thực dự án đầu tư Do dự án đầu tư có đặc điểm khác biệt: tồn hoạt động lâu dài, tính cố định, tính cá biệt Cho nên việc thực dự án diễn phức tạp khó khăn nên phải đưa giải pháp Kết cấu đề án gồm phần: Lời nói đầu Chương I: Khái quát chung đầu tư trực tiếp nước FDI Chương II: Tình hình thực dự án FDI Việt Nam thời gian qua Chương III:Giải pháp đẩy nhanh thực dự án FDI Kết luận Vì thời gian có hạn trình độ có hạn nên viết không tránh khỏi thiếu sót định, kính mong thầy cô giáo góp ý để viết hoàn chỉnh Trong trình làm đề tài em bảo hướng dẫn tận tình thầy cô Footer Page of 134 Header Page of 134 Chương I Khái quát chung đầu tư trực tiếp nước FDI I Tổng quan nguồn vốn FDI đầu tư quốc tế Khái niệm đầu tư quốc tế Đầu tư quốc tế định nghĩa di chuyển tài sản vốn, công nghệ, kỹ quản lý sang nước khác để kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận cao phạm vi toàn cầu Nước nhận đầu tư gọi nước chủ nhà, nước chủ đầu tư gọi nước đầu tư Đầu tư quốc tế mang số đặc trưng khác với đầu tư nội địa: - Chủ sở hữu đầu tư người nước ngoài: đặc điểm có liên quan tới khía cạnh quốc tịch, luật pháp, ngôn ngữ, phong tục tập quán Đây yếu tố tăng thêm tính rủi ro tăng chi phi đầu tư nước - Các yếu tố đầu tư khỏi biên giới: Đặc điểm có liên quan tới khía cạnh sách, luật pháp, hải quan cước phí vận chuyển Vốn đầu tư tính ngoại tệ Đặc điểm có liên quan tới tỷ giá hối đoái sách tài tiền tệ nước tham gia đầu tư - Đầu tư quốc tế biểu chủ yếu qua hai hình thức bản: Đầu tư trực tiếp nước đầu tư gián tiếp nước Khái niệm đặc điểm đầu tư trực tiếp nước Khái niệm Đầu tư trực tiếp nước FDI loại hình di chuyển vốn quốc tế, người chủ sở hữu vốn đồng thời người trực tiếp quản ký điều hành hoạt động sử dụng vốn Sự đời phát triển hoạt động đầu tư trực tiếp nước kết tất yếu trình quốc tế hoá phân công lao động quốc tế Theo hiệp hội luật quốc tế (1966): “đầu tư nước di chuyển vốn từ nước người đầu tư sang nước người sử dụng nhằm xây dựng xí nghiệp kinh doanh dịch vụ” Theo luật đầu tư nước ban hành Việt Nam năm 1987 bổ sung hoàn thiện sau bốn lần sửa đổi (1989, 1992, 1996, 2000) “Đầu tư trực tiếp nước việc tổ chức cá nhân nước đưa vào Việt Nam vốn tiền nước tài Footer Page of 134 Header Page of 134 sản phủ Việt Nam chấp nhận để hợp tác kinh doanh sở hợp đồng thành lập doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài” Như vậy, hoạt động đầu tư trực tiếp nước hoạt động di chuyển vốn cá nhân tổ chức nhằm xây dựng sở, chi nhánh nước làm chủ toàn hay phần sở Xuất phát từ khái niệm, rút vài đặc điểm đầu tư trực tiếp nước Đặc điểm Một là: Các chủ đầu tư nước phải góp số vốn tối thiểu vào vốn pháp định, tuỳ theo luật đầu tư nước (tại Việt Nam, liên doanh, số vốn góp bên nước phải lớn 30% vốn pháp định) Hai là: Quyền quản lý xí nghiệp tuỳ thuộc vào mức độ góp vốn Đối với doanh nghiệp liên doanh hợp đồng hợp tác kinh doanh quyền quản lý doanh nghiệp quản lý đối tượng hợp tác tuỳ thuộc vào mức vốn góp bên tham gia, doanh nghiệp 100% vốn nước người nước (chủ đầu tư) toàn quyền quản lý doanh nghiệp Ba là: Lợi nhuận nhà đầu tư nước phụ thuộc vào kết hoạt động kinh doanh chia theo tỷ lệ vốn góp Bốn là: Đầu tư trực tiếp nước thực thông qua việc xây dựng doanh nghiệp mới, mua lại toàn phần doanh nghiệp hoạt động sát nhập doanh nghiệp với Năm là: Đầu tư nước không gắn liền với di chuyển vốn mà gắn với chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức kinh nghiệm quản lý tạo thị trường cho phía đầu tư phía nhận đầu tư Sáu là: Đầu tư nước gắn liền với hoạt động kinh doanh quốc tế công ty đa quốc gia Các đặc trưng hình thức FDI Các đặc trưng chủ yếu hình thức đầu tư FDI là: - Hợp đồng hợp tác kinh doanh: văn ký kết hai bên nhiều bên, quy định trách nhiệm phân chia kết kinh doanh cho bên để tiến hành kinh doanh nước chủ nhà, mà không thành lập pháp nhân Nó có đặc trưng bên hợp tác kinh doanh sở phân định trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ rỏ ràng, không thành Footer Page of 134 Header Page of 134 lập pháp nhân mới; bên làm nghĩa vụ với nước chủ nhà theo quy định riêng Hình thức phổ biến nước phát triển áp dụng chủ yếu Việt Nam - Doanh nghiệp liên doanh: doanh nghiệp thành lập nước chủ nhà sở hợp đồng liên doanh ký bên chủ nhà bên nước để đầu tư, kinh doanh nước chủ nhà có tư cách pháp nhân Hình thức có đặc trưng: Dạng công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo luật pháp nước chủ nhà; bên liên doanh có trách nhiệm với bên kia, với doanh nghiệp liên doanh phạm vi phần vốn đóng góp vào vốn pháp định Hình thức liên doanh có nhiều ưu điểm hình thức FDI khác - Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: Là doanh nghiệp thuộc sỏ hữu nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước thành lập nước chủ nhà, tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Đặc trưng là: Dạng đầu tư trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo luật pháp nước chủ nhà; sở hữu hoàn toàn nước ngoài; chủ đầu tư nước tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh - Hợp đồng BOT: văn ký kết nhà đầu tư nước với quan có thẩm quyền nước chủ nhà, để đầu tư xây dựng, mở rộng nâng cấp, khai thác công trình kết cấu hạ tầng thời gian định (Thu hồi vốn có lợi nhuận hợp lý) sau chuyển giao không bồi hoàn toàn công trình cho nước chủ nhà Hình thức có đặc trưng: Cơ sở pháp lý hợp đồng, vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động hình thức doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyển giao không bồi hoàn cho Việt Nam; đối tượng hợp đồng công trình hạ tần sở Các dạng BOT hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO) hình thành tương tự BOT, sau xây dựng xong công trình, nhà đầu tư nước giao lại cho nước chủ nhà Chính phủ nước chủ nhà dành cho nhà đầu tư nước quyền kinh doanh công trình thời hạn định để thu hồi vốn đầu tư có lợi hợp lý Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT): Được hình thành tương tự BOT, sau xây dựng xong, nhà đầu tư nước bàn giao lại cho nước chủ nhà, phủ nước chủ nhà trả cho nhà đầu tư nước chi phí liên quan tới công trình tỷ lệ thu nhập hợp lý II Mối quan hệ FDI với phát triển kinh tế nước nhận đầu tư Footer Page of 134 Header Page of 134 Những tác động FDI nước nhận đầu tư Tác động tích cực  Tăng trưởng kinh tế: FDI yếu tố quan trọng định tốc độ tăng trưởng Bổ sung nguồn vốn nước cải thiện cán cân toán quốc tế; tiếp nhận chuyển giao công nghệ đại, kỹ xảo chuyên môn phát triển khả công nghệ nội địa; phát triển nguồn nhân lực tạo việc làm; thúc đẩy xuất nhập tiếp cận với thị trường giới; tạo liên kết ngành công nghiệp  Vốn đầu tư cán cân toán quốc tế FDI nguồn quan trọng để bù đắp thiếu hụt vốn – nước nhận đầu tư đặc biệt nước phát triển hầu phát triển rơi vào “vòng luẫn quẩn” thu nhập thấp dẫn đến thu nhập thấp nên đầu tư thấp hậu lại thu nhập thấp Tình trạng luẫn quẩn điểm nút khó khăn mà nước phải vượt qua để hội nhập vào quỹ đạo tăng trưởng kinh tế đại Nhiều nước lâm vào tình trạng trì trệ nghèo đói lẽ không lựa chọn tạo điểm đột phá xác mắt xích “vòng luẫn quẫn” Trở ngại lớn để thực điều nước phát triển vốn đầu tư vào kỹ thuật Do vốn nước “cú huých” để góp phần đột phá vòng luẫn quẩn Đặc biệt FDI nguồn vốn quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu vốn mà không gây nợ cho nước nhận đầu tư Hơn luồng vốn có lợi vốn vay chổ: thời hạn trả nợ vốn vay thường cố định ngắn so với số dự án đầu tư, thời hạn FDI thường linh hoạt FDI nguồn vốn quan trọng không để bổ sung nguồn vốn nói chung mà thiếu hụt ngoại tệ nói riêng FDI góp phần nhằm tăng khả cạnh tranh mở rộng khả xuất nước nhận đầu tư, thu phần lợi nhuận từ công ty nước ngoài, thu ngoại tệ từ hoạt động dịch vụ phục vụ cho FDI  Chuyển giao phát triển công nghệ FDI coi nguồn quan trọng để phát triển công nghệ nước chủ nhà Vai trò thể qua hai khía cạnh chuyển giao công nghệ sẳn có từ bên vào phát triển khả công nghệ sở nghiên cứu, ứng dụng nước chủ nhà Đây mục tiêu quan trọng nước chủ nhà mong đợi từ nhà đầu tư nước Footer Page of 134 Header Page of 134 Bên cạnh chuyển giao công nghệ sẵn có, thông qua FDI công ty xuyên quốc gia góp phần tích cực tăng cường nghiên cứu phát triển công nghệ nước chủ nhà Các hoạt động cải tiến công nghệ doanh nghiệp đầu tư nước tạo nhiều mối quan hệ liên kết cung cấp dịch vụ công nghệ từ sở nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nước Nhờ gián tiếp tăng cường lực phát triển công nghệ địa phương Mặt khác trình sử dụng công nghệ nước nhà đầu tư phát triển công nghệ nước học cách thiết kế, chế tạo công nghệ nguồn, sau cải biến cho phù hợp với điều kiện sử dụng địa phương biến chúng thành công nghệ Nhờ có tác động tích cực trên, khả công nghệ nước chủ nhà tăng cường, nâng cao suất thành tố , nhờ thúc đẩy tăng trưởng  Phát triển nguồn nhân lực tạo việc làm Nguồn nhân lực có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, vấn đề xã hội mức độ tiêu dùng dân cư Việc cải thiện chất lượng sống thông qua đầu tư vào lĩnh vực: sức khoẻ, dinh dưỡng, giáo dục, đào tạo ngành nghề kỹ quản lý tăng hiệu nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động yếu tố sản xuất khác, nhờ thúc đẩy tăng trưởng Ngoài ra, tạo việc làm không tăng thu nhập cho người lao động mà góp phần tích cực giải vấn đề xã hội Đây yếu tố có ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng FDI ảnh hưởng trực tiếp đến hội tạo công ăn việc làm thông qua việc cung cấp việc làm hãng có vốn đầu tư nước FDI tạo nhửng hội việc làm tổ chức khác nhà đầu tư nước mua hàng hoá dịch vụ từ nhà sản xuất nước, thuê họ thông qua hợp đồng gia công chế biến Thông qua khoản trợ giúp tài mở lớp đào tạo dạy nghề, FDI góp phần quan trọng phát triển giáo dục nước chủ nhà Nhiều nhà đầu tư nước đóng góp vào quỹ phát triển giáo dục phổ thông, cung cấp thiết bị giảng dạy FDI nâng cao lực quản lý nước chủ nhà theo nhiều hình thức khoá học quy, không quy, học thông qua làm Footer Page of 134 Header Page of 134 Tóm lại FDI đem lại lợi ích công ăn việc làm Đây tác động kép: tạo thêm việc làm củng có nghĩa tăng thêm thu nhập cho người lao động từ tạo điều kiện tích luỹ nước  Thúc đẩy xuất nhập tiếp cận thị trường giới Thông qua FDI, nước phát triển tiếp cận với thị trường giới vì: Hầu hết hoạt động FDI công ty xuyên quốc gia thực hiện, mà công ty có lợi việc tiếp cận với khách hàng hợp đồng dài hạn dựa sở thay uy tín họ chất lượng, kiểu dáng sản phẩm giao hàng hẹn  Liên kết ngành công nghiệp Liên kết ngành công nghiệp biểu chủ yếu qua tỷ trọng giá trị hàng hoá (tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào), dịch vụ trao đổi trực tiếp từ công ty nội địa tổng giá trị trao đổi công ty nước nước chủ nhà Việc hình thành liễn kết sở quan trọng để chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy xuất nhập nước chủ nhà Cụ thể: Qua hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ cho công ty nước sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nội địa phát triển lực sản xuất (mở rộng sản xuất, bắt chước trình sản xuất mẫu mã hàng hoá ) sau thời gian định doanh nghiệp nước tự xuất nhập  Các tác động khác Ngoài tác động trên, FDI tác động đáng kể đến yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế như: chất lượng môi trường, cạnh tranh độc quyền, chuyển dịch cấu kinh tế, hội nhập khu vực vào quốc tế FDI tác động mạnh đến cạnh tranh độc quyền thông qua việc thêm vào đối thủ cạnh tranh sử dụng sức mạnh để khống chế thị phần nước chủ nhà Từ thúc đẩy cạnh tranh, FDI góp phần làm cho kinh tế hoạt động có hiệu hơn, nhờ thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhờ có FDI, cấu kinh tế nước chủ nhà chuyển dịch nhanh chóng theo chiều hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, khai thác GDP Footer Page of 134 Header Page of 134 FDI nhửng hình thức quan trọng hoạt động kinh tế đối ngoại có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh tế, trị, văn hoá xã hội quốc gia, phát triển lĩnh vực thúc đẩy hoà nhập khu vực quốc tế nước chủ nhà Tác động tiêu cực  Chuyển giao công nghệ lạc hậu: Chuyển giao công nghệ thông qua FDI phần lớn chuyển giao chi nhánh công ty đa quốc gia sang nước phát triển hình thừc 100% vốn nước doanh nghiệp liên doanh có phần lớn vốn nước ngoài, hạng mục chủ yếu tiến công nghệ, sản phẩm công nghệ, công nghệ thiết kế xây dựng, kỹ thuật kiểm tra chất lượng, công nghệ quản lý, công nghệ marketting Nhưng công ty hạn chế chuyển giao công nghệ có tính cạnh tranh cao cho chi nhánh chúng nước sợ lộ bí mật công nghệ việc bắt chước, cải biến nhái lại công nghệ công ty nước chủ nhà Các công ty lợi dụng yếu nước chủ nhà họ chuyển giao công nghệ lạc hậu cũ kỹ giá đắt giá công nghệ làm cho sản xuất sản phẩm chất lượng, hàng hoá không tiêu thụ  Phụ thuộc vào kinh tế nước khác Đầu tư trực tiếp nước việc đưa vốn từ nước vào nước để đầu tư dẫn đến kinh tế nước phụ thuộc vào nguồn vốn nước làm cho kinh tế nước chủ động việc điều tiết sản xuất  Chi phí thu hút đầu tư Để thu hút đầu tư trực tiếp nước hàng năm nước chủ nhà phải chịu khoản lớn tiền chi phí cho việc thu hút vốn đầu tư việc xúc tiến đầu tư chi phí cho máy quản lý, chi phí cho việc giao tiếp, xây dựng sở hạ tầng, mà khoản chi phí nước chủ nhà chủ yếu chi tiền ngân sách tiền vay Khoản chi phí lớn  Sự can thiệp bất lợi tổ chức kinh tế vào kinh tế quốc dân Các nhà đầu tư nước đầu tư vào nước chủ nhà họ muốn đầu tư vào ngành có lợi nhuận cao (ngành nhạy cảm), họ can thiệp sâu vào ngành kinh tế, can thiệp sâu vào thị trường làm lũng loạn thị trường trongnước  Xu hướng đẩy công ty nước phá sản Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Các công ty nước có uy tín, chất lượng, mẫu mã hàng hoá đẹp dẫn đến cạnh tranh mạnh hàng hoá nước làm cho hàng hoá sản xuất công ty nước không tiêu thụ làm cho công ty nước thua lỗ họ không đủ khả để sản xuất tiếp  Sản xuất hàng hoá không thích hợp Khi nhà đầu tư nước đầu tư sang nước chủ nhà họ chưa nghiên cứu kỹ thị trường dẫn đến sản xuất hàng hoá không phù hợp với thị trường  Ô nhiễm môi trường Chất thải công ty nước ngoài, ngành khai thác chế tạo nguyên nhân quan trọng gây nên tình trạng ô nhiểm môi trường trầm trọng nước phát triển Đặc biệt họ chuyển giao công nghệ lạc hậu khối lượng chất thải tăng lên nhiều  Các nhà đầu tư thường tính giá cao mặt quốc tế nhân tố đầu vào Khi họ chuyển giao công nghệ họ lợi dụng yếu trình độ nước chủ nhà tính giá yếu tố đầu vào cao mà nước chủ nhà biết Những đóng góp cụ thể FDI Việt Nam Nghị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, phát triển lâu dài, bình đẳng với thành phần kinh tế khác Thu hút đầu tư trực tiếp nước tiêu quan trọng, góp phần khai thác nguồn lực nước mở rộng hợp tác quốc tế tạo nên sực mạnh tổng hợp phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá phát triển kinh tế đất nước vững ổn định Những đóng góp tích cực Hoạt động thu hút FDI Việt Nam thời gian qua đóng góp tích cực vào việc thực mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước, góp phần tạo động lực điều kiện cho việc điều chỉnh sách kinh tế  FDI nguồn vốn quan trọng bổ sung cho vốn đầu tư phát triển, điều kiện tiên để thức chiến lược công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Từ ban hành luật đầu tư nước Việt Nam bình quân năm FDI Footer Page 10 of 134 Header Page 26 of 134 không tương thích thị trường thay đổi: sách thuế quan ban hành, tai nạn đường vận chuyển gây cho dự án FDI tổn thất nghiêm trọng, chí làm cho dự án bị đổ Vì việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tổn thất vấn đề ngày quan trọng quản trị doanh nghiệp có vốn FDI Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu cách toàn diện lý luận tổng kết thực tiển rủi ro giai đoạn thực dự án FDI Việt Nam cần thiết Kể từ ban hành luật đầu tư nước đến hết 31/12/2000, có 3270 dự án cấp giấy phép đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 44,58 tỷ USD Trừ dự án hết hạn, giải thể trước thời hạn có 2628 hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đạt 36,3 tỷ USD Các bên đối tác phủ Việt Nam cố gắng thực cam kết đầu tư, môi trường kinh doanh nhiều dự án gặp khó khăn, rủi ro cần nghiên cứu tìm biện pháp hạn chế Những rủi ro thường gặp trình triển khai thực dự án  Các rủi ro mức độ thấp làm cho dự án FDI phải ngừng triển khai FDI So với dự án bị giải thể trước thời hạn tỷ lệ dự án phải tạm dừng hơn, chiếm 1,64% dự án 3,03% vốn đăng ký với 1.102 triệu USD Các dự án tạm dừng hoạt động chủ yếu tập trung vào giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài tiền tệ Châu năm 1997 Khủng hoảng tài tiền tệ tạo tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư nước định đầu tư vào Việt Nam Do hầu khu vực phá giá đồng tiền nên đồng Việt Nam trở nên đắt tương đối so với đồng tiền khác, phần lớn doanh nghiệp FDI phải tạm dừng khả cạnh tranh hàng hoá bị giảm sút, đặc biệt số dự án sản xuất hàng thay nhập bị thua lỗ nguyên liệu nhập đô la Mỹ Khủng hoảng kinh tế gây cho nhà đầu tư khó khăn nguồn vốn, thị trường tiêu thụ, buộc công ty phải bỏ vốn bảo tồn hoạt động có mình, thắt chặt chi tiêu, hạn chế đầu tư Mặt khác, tổ chức IMF ràng buộc không cho chuyển tiền nước ngoài, ngân hàng kiểm soát chặt chẻ việc cho vay vốn đầu tư Các biến động kể làm cho số lượng dự án đầu tư suy giảm tiến độ triển khai nước Đông Nam Việt Nam tăng lên năm 1998 năm Footer Page 26 of 134 Header Page 27 of 134  Các rủi ro mức trung bình làm cho dự án phải chuyển đổi hình thức đầu tư so với cam kết ban đầu: năm qua, đầu tư trực tiếp nước Việt Nam chủ yếu thực theo hình thức kinh doanh hình thức hiệu cao, làm cho hình thức 100% vốn nước có xu hướng tăng lên Bên cạnh đóng góp tích cực cho kinh tế, đầu tư theo hình thức liên doanh bộc lộ nhiều hạn chế khả góp vốn doanh nghiệp Việt Nam hạn hẹp, bình quân 10% liên doanh; số đối tác nước chưa thực có thiện chí làm ăn với Việt Nam Mặt khác bên liên doanh nảy sinh mâu thuẩn bất đồng hàng loạt vấn đề chiến lược kinh doanh, phương thức quản lý điều hành doanh nghiệp, tài chính, toán công trình, từ ảnh hưởng đến việc triển khai dự án hoạt động sản xuất kinh doanh Đó nguyên nhân dẩn đến đổ dự án FDI Chính vậy, gần nhà nước Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước chuyển sang hình thức 100% vốn nước số lĩnh vực mà trước ta cho phép đầu tư theo hình thức liên doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh Một số doanh nghiệp liên doanh chấp nhận chuyển sang 100% vốn nước chí 100% vốn Việt Nam  Các rủi ro mức độ cao làm cho dự án giải thể trước thời hạn: tính đến 31/12/2000 có 642 dự án, với vốn đăng ký bị giải thể 8.111 triệu USD (chiếm 18% vốn đầu tư đăng ký có 2.131 triệu USD thực hiện) Tình hình giải thể dự án FDI trước thời hạn thể rỏ phân tích sau đây: So với lĩnh vực khác, ngành công nghiệp xây dựng có nhiều dự án giải thể trước thời hạn nhất, với 323 dự án (chiếm 44% số dự án bị giải thể), với 2886 triệu USD vốn đầu tư bị giải thể (chiếm 36% tổng vốn đầu tư) số lượng vốn đầu tư ngành triển khai 342 triệu USD chiếm 59% tổng vốn đăng ký Đây tỷ lệ giải thể cao số ngành kinh tế quốc dân Trong ngành xây dựng có 55 dự án bị giải thể trước thời hạn (chiếm 8,56% số dự án cấp giấy phép) Các dự án ngành xây dựng triển khai chậm; đặc biệt ngành sản xuất xi măng sản xuất thép Trong nông – lâm – ngh nghiệp, tổng số dự án cấp giấy phép đầu tư 347 dự án số đạt hiệu lực 197 dự án, số bị giải thể 150 dự án (chiếm 43,2%) với tổng vốn đầu tư đạt 797,384 triệu USD chiếm 9,8% Nhìn chung dự án lĩnh vực triển khai Footer Page 27 of 134 Header Page 28 of 134 chậm, tỷ lệ dự án giải thể trước thời hạn cao Tình hình chứng tỏ dự án FDI lĩnh vực có độ rủi ro lớn Lĩnh vực dịch vụ thu hút 636 dự án, có 169 dự án bị giải thể trước thời hạn (chiếm 26,5%), tổng vốn đầu tư 4418 triệu USD (chiếm 54,6%) Nhìn chung, đầu tư nước vào lĩnh vực dịch vụ góp phần khai thác mạnh lĩnh vực lại chưa hấp dẫn nhà đầu tư nước lẽ rủi ro cao  Theo hình thức đầu tư: thời kỳ trước khủng hoảng tài tiền tệ, số dự án liên doanh phải giải thể chiếm tỷ trọng lớn số dự án phải giải thể trước thời hạn, chiếm khoảng 7,8% số dự án 75% vốn đầu tư Sau thời kỳ khủng hoảng tỷ lệ dự án FDI bị giải thể lớn doanh nghiệp liên doanh (chiếm 69% dự án 68% vốn đầu tư, trừ dự án kết thúc hạn 467 dự án giải thể trước thời hạn với tổng vốn đầu tư 5,63 tỷ USD lại 1059 dự án hiệu lực hoạt động với vốn đầu tư 22,9 tỷ USD Theo tính toán sơ bộ, vốn thực so với vốn đăng ký dự án liên doanh 11,6% dự án 100% vốn nước đạt 26,75% Tỷ lệ giải thể liên doanh lên tới 73% số dự án 69% tổng vốn đăng ký doanh nghiệp 100% vốn nước có tỷ lệ giải thể 17% dự án 8% vốn đăng ký I Giải pháp vĩ mô nhằm đẩy nhanh thực dự án FDI Giải pháp môi trường đầu tư Cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động FDI đặc biệt cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản nhất, tiện lợi cho FDI vấn đề đất đai, thẩm kế, xây dựng, công nghệ, xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan; thực lộ trình giảm chi phí đầu tư, tăng cường công tác quản lý thị trường, phát triển thị trờng chứng khoán Tổng vốn đầu tư biết tìm đến nơi có điều kiện sinh lời cao ổn định đồng vốn đó; muốn thu hút vốn FDI, phủ nước tìm cách tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi cho đầu tư nước Đó việc ban hành luật lệ, sách, chế độ thông thoáng cho hoạt động đầu tư nước ngoài; ổn định trị xã hội, tạo phát triển bền vững kinh tế vào xây dựng hệ thống sở hạ tầng phù hợp Footer Page 28 of 134 Header Page 29 of 134 1.1 ổn định môi trường vĩ mô kinh tế trị Sự ổn định môi trường vĩ mô điều kiện tiên quyến cho ý định hành vi đầu tư nhà đầu tư nước Đối với vốn FDI điều có ý nghĩa quan trọng hết Để thu hút dòng vốn FDI, nên kinh tế nội địa phải nơi an toàn cho nơi có lực sinh lợi cao Sự an toàn đồng vốn đòi hỏi môi trờng vĩ mô phải ổn định, không gặp rủi ro yếu tố trị xã hội gây Tạo kinh tế ổn định vững lâu bền công việc đòi hỏi có hổ trợ lớn phủ việc điều hành kinh tế vĩ mô Tình hình kinh tế Việt Nam thập kỷ qua cho thấy, chừng mực đáng kể, vấn đề giải thành công Ngoài việc thoát khỏi tình trạnh rối loạn khủng hoảng, tạo ổn định vững chắc; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao liên tục, bình quân tăng trưỡng GDP hàng năm thời kỳ 1991 – 1995 8,2% tổng sản phẩm nước GDP sau 10 năm (1990 – 2000) tăng gấp đôi (2,7 lần) Tích luỹ nội kinh tế từ mức không đáng kể, đến năm 2000 đạt 27% GDP Từ tình trạng hàng hoá khan nghiêm trọng, sản xuất đáp ứng nhu cầu thiết yếu nhân dân nên kinh tế; tăng xuất có dự trử, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển nhanh cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực (Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX) Xu hướng biến đổi cấu đóng góp ngành vào tăng trưởng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, ngành tận dụng lợi so sánh đất nước (lao động, tiềm tự nhiên) ngày tăng nhanh Điều hứa hẹn triển vọng tăng trưởng lâu bền với lực trì nâng cao tốc độ đạt Trong bối cảnh chung khu vực tăng trưởng động bền bỉ giới, triển vọng Việt Nam thực có sức hấp dẫn có so với nhiều nước có điều kiện phát triển tương đương Việc tạo lập môi trường vĩ mô ổn định yêu cầu phải giải vấn đề lạm phát ổn định tiền tệ Đây tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ ổn định kinh tế vĩ mô nước Thực nhiệm vụ này, trước hết thuộc trách nhiệm ngân hàng nhà nước với tư cách tổ chức chịu trách nhiệm điều hành sách tiền tệ Để ổn định lưu thông tiền tệ, ngân hàng nhà nước phải sử dụng công cụ sách tiền tệ như: lãi suất, tỷ lệ dự trử bắt buộc, công cụ thị trường mở sách tỷ gia hối đoái Giữ cho ngân sách cân thu chi bền vững tối thiểu củng phải kiễm soát mức thâm hụt Footer Page 29 of 134 Header Page 30 of 134 ngân sách hai mục tiêu tài trọng tâm hướng tới ổn định vĩ mô nói chung tiền tệ nói riêng Trong thời gian qua, giải pháp kiên cố gắng không ngừng phủ ngành, cấp có liên quan, đẩy lùi lạm phát với tốc độ phi mã, xuất từ năm trước đây, mà năm cao năm 1986 lên đến 774,7% Đến năm 1991 tỷ lệ lạm phát mức 67,1%; năm 1994 hạ xuống 14,4%; năm 1995 mức 12,7% Từ năm 1996 tới nay, tỷ lệ lạm phát xuống dới 10% Trong công cụ ngân hàng nhà nước sử dụng để thực sách tiền tệ, hai công cụ lãi suất tỷ giá hối đoái hai công cụ chính; chúng không ảnh hưởng tới hoạt động thu hút FDI gián tiếp thông qua vai trò tạo lập ổn định kinh tế vĩ mô, mà ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy FDI với tư cách yếu tố định đầu tư mức lợi nhuận thu thị trường xác định Về mặt lý thuyết, mức lãi suất nước cao mức lãi suất quốc tế, sức hút dòng vốn FDI chảy vào nước mạnh Trong điều kiện toàn cầu hoá mở cửa nên kinh tế giới, mức lãi suất tương đối cao vũ khí hiệu nghiệm để phủ bảo vệ nguồn vốn – nguồn lực khan bậc nước nghèo Mức lãi suất cao có tác dụng huy đông nhiều nguồn vốn nước để dùng làm lượng vốn đối ứng với vốn nước ngoài; để tạo điều kiện thu hút sử dụng hiệu vốn nước Nhưng việc trì mức lãi suất cao gây tác động ngược mục tiêu huy động vốn; với mức lãi suất cao làm cho phí tổn vốn đầu tư cao làm giảm phần lợi nhuận nhà đầu tư, họ không hào hứng cung cấp thêm vốn, nên khả huy động vốn giảm Đối với tỷ giá hối đoái, nguyên tắc lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tiển xác định tỷ giá hỗi đoái mềm làm khả thu lợi nhuận lớn sực hấp dẫn vốn FDI lớn Mặt khác, xuất tăng khả trả nợ nhanh, làm cho độ mạo hiểm đầu tư giảm làm an tâm nhà đầu tư nước Hơn nữa, tăng trưỡng xuất đồng nghĩa với tăng trưỡng kinh tế nói chung Vậy thì, tỷ giá hối đoái phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước sẻ tạo khả thúc đẩy xuất tiền đề tạo lợi so sánh thu hút đầu tư nước ngoài, có vai trò trực tiếp thu hút sử dụng thực có hiệu nguồn vốn FDI Tuy nhiên việc làm cho tỷ giá hối Footer Page 30 of 134 Header Page 31 of 134 đoái mềm để thu hút vốn FDI phải nằm giới hạn nao đó, không phá mục tiêu khác ổn định kinh tế vĩ mô, lẽ làm mềm tỷ giá hối đoái, nghĩa làm giảm giá trị đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ, điều ngược với mục tiêu chống lạm phát – tiêu quan trọng đánh giá mức độ ổn định kinh tế vĩ mô Đảng Nhà Nước ta chủ trương: “Xây dựng thực sách tiền tệ, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kích cầu đầu tư phát triển, bảo đảm kinh tế tăng trưởng cao bền vững Đổi sách tiền tệ theo hướng vận dụng công cụ sách gián tiếp Thực sách tỷ giá, lãi suất, nghiệp vụ thị trường, bước nâng cao khả chuyển đổi đồng tiền Việt Nam Nâng cao vai trò ngân hàng nhà nước lĩnh vực điều hành, quản lý tiền tệ, giám sát hoạt động tín dụng; tăng cường lực ngân hàng nhà nước tổ chức, thể chế cán bộ” 1.2 Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư FDI Môi trờng pháp lý hoạt động đầu tư nước bao gồm văn pháp quy có liên quan đến hoạt động này, từ hiến pháp đến đạo luật cụ thể Điều mà nhà đầu tư nước quan tâm đến nội dung đạo luật là: - Thứ có đảm bảo pháp lý quyền sở hữu cá nhân môi trờng cạnh tranh lành mạnh - Thứ hai quy chế pháp lý phân chia lợi nhuận, quyền hồi hương lợi nhuận hình thức cụ thể vận động vốn nước nước sở - Thứ ba quy định thu thuế, mức thuế loại, giá thời hạn thuê đất Nếu quy định mặt pháp lý đảm bảo an toàn vốn nhà đầu t nớc không bị quốc hữu hoá, hoạt động đầu tư không phương hại đến an ninh quốc gia; đảm bảo mức lợi nhuận cao di chuyển lợi nhuận nước dễ dàng, khả hấp dẫn thu hút vốn FDI cao Để tạo môi trường pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp nói chung, đầu tư nước nói riêng, Đảng nhà nước ta đạo “Đẩy mạnh việc xây dựng khung pháp luật phù hợp với kinh tế thị trờng định hướng xã hội chủ nghĩa Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật hành phù hợp với yêu cầu thực chiến lược kinh tế – xã hội yêu cầu hội nhập kinh tế giới, luật: Luật Thương mại, Luật phá sản doanh nghiệp, luật lao động, luật tổ chức tín dụng, luật ngân sách nhà nước số luật như: Luật doanh Footer Page 31 of 134 Header Page 32 of 134 nghiệp sở thống luật doanh nghiệp nhà nước luật doanh nghiệp hành; luật đầu tư sở thống luật đầu tư nước Việt Nam luật đầu tư khuyến khích nước; luật khuyến khích cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh Đổi hoàn thiện quy trình xây đựng luật ban hành thực thi phát luật, trọng việc tuyên truyền, giáo dục phát luật tổ chức thi hành luật cách nghiêm minh (văn kiện đại hội Đảng IX) Nhìn chung nhà đầu tư nước nhìn nhận môi trường pháp lý Việt Nam Các đạo luật quy chế Việt Nam coi thông thoáng Luật đầu tư nước Việt Nam có độ cởi mở chứa đựng nhiệu ưu đãi đáng kể nhà đầu tư 1.3 Hệ thống kết cấu hạ tầng sở Một trở ngại trình đầu tư kinh doanh Việt Nam năm qua lạ nghèo nàn lạc hậu hệ thống kết cấu hạ tầng Hiện tượng tồn nhiều năm hậu kinh tế phát triển thời kỳ bao cấp; đến tình trạng trở nên gay gắt kinh tế bước vào thời kỳ đổi với kết tích cực việc gia tăng sản xuất nước mở rộng quan hệ kinh tế với nước Trong thời gian gần đây, nhà nước ta có nhiều biện pháp để xây dựng hệ thống hạ tầng sở, phát triển dịch vụ để thu hút FDI nớc 1.4 Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước hoạt động FDI, đặc biệt công tác quy hoạch, công tác xúc tiến đầu tư, tổ chức lại máy quản lý hoạt động FDI, công tác định hướng cho FDI, hoàn thiện hệ thống luật pháp FDI, xây dựng chế kiểm tra giám sát hoạt động FDI, tập trung cao độ vào công tác quản lý điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn kịp thời cho dự án FDI, tiếp tục nghiên cứu chế phân cấp quản lý dự án FDI 1.5 Nâng cao chất lượng hợp đồng liên doanh, đặc biệt ý thoả thuận rõ tiến độ góp vốn bên cách cụ thể để làm cở sở cho việc quản trị triển khai dự án 1.6 Kết hợp với việc huy động nguồn vốn ODA nguồn vốn nớc để đầu tư nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật xã hội , tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án FDI 1.7 Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn lao động quản lý vào chức danh máy quản lý doanh nghiệp có vốn FDI Có chiến lược đào tạo sử dụng đội Footer Page 32 of 134 Header Page 33 of 134 ngũ cán này, hạn chế dần việc tuyển ngang cán quản lý cho doanh nghiệp có vốn FDI Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho chức danh quản lý hội đồng quản trị ban giám đốc doanh nghiệp liên doanh để có sở tuyển chọn cán Việt Nam đứng vào hàng ngũ chức danh 1.8 Tiệp tục cải môi trường kinh doanh nhằm hạn chế tối đa rủi ro hoạt động triển khai dự án FDI Tiếp tục thực lộ trình giảm chi phí đầu tư thông qua việc xâý dựng giá thống doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước , sưa đổi sách thuế, luật đất đai, sách tài chính- tín dụng – ngoại hối nhằm cải thiện môi trường kinh doanh Nếu không tích cực cải thiện môi trường đầu tư nhà đầu tư chuyển hướng đầu tư sang thị trường có nhiếu thuận lợi hơn, ổn định có mức độ rủi ro vướng mắc 1.9 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án FDI nhằm lựa chọn dự án có tính khả thi cao, giảm thiểu rủi ro tiềm triển khai dự án FDI Các nhà thẩm định nên sâu vào nghiên cưu vấn đề chủ yếu thường dẫn đến rủi ro cho dự án; đặc biệt ần phải làm rõ vấn đề chưa rõ phải trả lời câu hỏi nhà phản biện 1.10 Đa dạng hoá hình thức đầu tư để mở rộng hội lựa chọn chuyển đổi hình thức đầu tư cho doanh nghiệp FDI nhăm hạn chế rủi ro làm cho doanh nghiệp giải thể trước thời hạn Để làm điều phủ nên quy định thêm số hình thức đầu tư doanh nghiệp cổ phần có vốn FDI, khu thương mại tự do, thành phố mở, doanh nghiệp sở hữu trung việc mở rộng hội chuyển đổi hình thức đầu tư hàn chế tình trạng giải thể doanh nghiệp có vốn FDI họ không đường khác để trì doanh nghiệp 1.11 Đào tạo lại nguồn nhân lực nâng cao trình độ chuyên môn quản lý dự án FDI nhằm loại trừ rủi ro triển khai dự án FDI.Trươc hết cần bồi dưỡng nâng cao trình độ luật pháp, sách, chuyên môn ngoại ngư cho đội ngũ cán làm công tác quản lý doanh nghiệp đầu tư nước Bên cạnh đào tạo đội ngũ cán công nhân kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao, có khả tiếp thu công nghệ tiên tiến làm việc doanh nghiệp FDI đặc biệt trọng bồi dưỡng đội ngũ cán địa phương Môi trường sách đầu tư nước Footer Page 33 of 134 Header Page 34 of 134 2.1 Chính sách sở hữu đảm bảo đầu tư An toàn vốn đầu tư mối quan tâm hàng đầu nhà đầu tư đầu tư nước Vì để nhà đầu tư nước yên tâm, nước chủ nhà cam kết tịch thu,quốc hữu hoá tài sản hợp pháp họ.Mặt khác, mức tỉ lệ sở hữu nước thường nước chủ nhà quy định để chủ động kiểm soát đầu tư nước ,điều chỉnh lợi ích chủ thể đầu tư khuyến khích đầu tư nước tăng cường xuất khẩu,chuyển giao công nghệ đại.Nhìn chung, quy định tỉ lệ sở hữu Việt Nam ngày nới lỏng, không hạn chế mức góp vốn tối đa nhà đầu tư nước ,nhưng mức tối thiểu không nhỏ 30% Chính sách sở hữu có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn hình thức đầu tư nhà đầu tư nước ;nếu khônh bị khống chế chặt chẽ mức sở hữu đầu tư ,thì việc đầu tư 100% vốn nước khó thực hiện,nên hình thức liên doanh la chủ yếu Mục đích sách nước chủ nhà chủ động kiểm soát hoạt động nhà đầu tư nước ;điều chỉnh hài hoà lợi ích đầu tư nước đầu tư nước ;làm điều kiện để khuyến khích nhà đầu tư nước theo định hướng phát triển kinh tế –xã hội nước chủ nhà Lĩnh vực định hướng thu hút đầu tư Các nhà đầu tư nước đựơc phép đầu tư vào lĩnh vực kinh tế nước chủ nhà.Tuy nhiên, số lĩnh vực nhạy cảm,nước chủ nhà thường đưa quy định nhằm hạn chế kiểm soát chặt chẽ đầu tư nước Đây vấn đề khó khăn đàm phán, kí kết hiệp định đầu tư song phương đa biên nhiều nước , giai đoạn đầu thu hút đầu tư nước thường khuyến khích nhà đầu tư sản xuất thay nhập khẩu, sau chuyển sang khuyến khích hướng vào xuất kết họp hai định hướng Khuyến khích tài Để tăng hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ,nước chủ nhà thường đưa ưu đãi tài điều chỉnh mức thuế đầu tư hợp lí theo lĩnh vực ,hạng mục khuyến khích đầu tư ;kéo dài thời gian miễn giảm thuế; tăng ưu đãi tín dụng; giảm tỉ lệ loại phí dịch vụ đầu tư cho phép thời gian khấu hao nhanh.Các ưu đãi tài thường diều chỉnh theo thời gian tuỳ thuộc vào định hướng ưu tiên phát triển khả Footer Page 34 of 134 Header Page 35 of 134 cạnh tranh thu hút đầu tư nước nước Việt Nam ,các ưu đãi tài coi la hấp dẫn nhà đầu tư nước Quản lí ngoại hối Việc mở tài khoản nhà đầu tư nước nước chủ nhà phải cho phép cỏ quan quản lí tiền tệ nước này.Tuy nhiên , quy định chuyển đổi đồng ngoại tệ với đồng nội tệ,chuyển ngoại tệ nước ,tỉ giá hối đoái có nới lỏng khác nước.ở Việt Nam ,quản lí ngoại hối nhà đầu tư nước phải tuân thủ chặt chẽ quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.5 Phê duyệt quản lý dự án đầu tư Để có giấy phép đầu tư ,các nhà đầu tư nước thường phải qua khâu thẩm định, phê duyệt nước chủ nhà.ở nhiều nước công việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư nước nhiều quan chức thực Gần đây, nhằm giảm bớt phiền hà cho nhà đầu tư nước ,nhiều nước áp dụng sách mở cửa phân quyền cho địa phương thẩm định cấp giấy phép đầu tư Việt Nam dự án lớn, có ảnh hưởng quan trọng đời sống kinh tế xã hội thủ tướng phủ phê duyệt Các dự án lại thuộc quyền thẩm định phê duyệt Bộ kế hoạch đầu tư , tỉnh ,ban , ngành chức Các sách khác Ngoài sách nêu trên, nước chủ nhà quy định chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, nhập máy móc thiết bị, sử dụng đất đai, quan hệ lao động, hải quan, nhập cảnh , cư trú , thông tin liên lạc, giải tranh chấp phát sinh nhà đầu tư nước người thân kèm thời gian tiến hành dự án nước chủ nhà.ở Việt Nam ,mặc dù có nhiều quy định , hướng dẫn vấn đề hiệu thực thấp Những giải pháp hoàn thiện cấu đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Vì mục tiêu hàng đầu nhà đầu tư lợi nhuận, họ nhằm vào lĩnh vực nhanh chóng thu lợi nhuận , địa phương có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi Tất nhiên có nhà đầu tư lớn , với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường nước , từ thâm nhập vào thị trường xung quanh nên giai đoạn họ chấp nhận thua lỗ để Footer Page 35 of 134 Header Page 36 of 134 trở thành nhà cung cấp sản phẩm đó.Bởi cần kết hợp chặt chẽ lợi ích quốc gia lợi ích nhà đầu tư nguyên tắc hai bên có lợi Trước mắt cần thực số giải pháp sau: 3.1 Thực chiến lược thu hút khoa học công nghệ Đối với nước phát triển trình độ công nghệ lạc hậu , thấp FDI coi phương tiện hữư hiệu để nhập công nghệ có trình độ cao từ nước Thông qua FDI ,các nước phát triển có điều kiện xuất công nghệ trung gian truyền thống chuyển giao công nghê có phần lạc hậu so vói nước ậ Việt Nam nhu cầu đổi công nghệ la lớn phải có biện pháp sách cởi mở nhằm đẩy mạnh FDI để thu hút , để nhập ngành công nghiệp với công nghệ , tiên tiến 3.2 Khuyến khích đầu tư công ty xuyên quốc gia Vì công ty xuyên quốc gia có khả lớn tài làm ăn ổn định có uy tín thị trường giới nên phải khuyến khích cong ty đầu tư vào để nhằm ổn định nguồn vốn, công nghệ, sản phẩm thị trường đầu ra,tránh việc phá sản công ty công ty đa quốc gia Mỹ Tây âu.Góp phần chuyển dịch nhanh cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá đại hoá 3.3 Xử lý linh hoạt hình thức đầu tư Trong hoàn cảnh nước ta, đặc biệt vùng kinh tế –xã hội nhiều khó khăn, nhiều nguồn lực chưa khai thác, doanh nghiệp nước hạn chế lực tài chính, công nghệ, trình độ quản lý kinh nghiệm kinh doanh quốc tế , cần xử lý linh hoạt hình thức đầu tư theo hướng : - Khuyến khích doanh nghiệp 100% vốn nước dự án đòi hỏi công nghệ cao, mới; dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài, độ rủi ro cao , tỷ lệ lợi nhuận thấp - Cho phép linh hoạt chuyển đổi hình thức đầu tư từ liên doanh thành 100% vốn nước Tất nhiên việc chuyển đổi phải đảm bảo điều kiện ổn định việc làm cho người lao động;bảo toàn vốn góp bên phía Việt Nam 3.4 Đổi công tác xúc tiến đầu tư sở kêu gọi vào ngành, lĩnh vực góp phần hoàn thiện cấu kinh tế Footer Page 36 of 134 Header Page 37 of 134 Công tác vận động ,xúc tiến đầu tư cần đôỉ nội dung phương thức thực hiện,theo kế hoạch chương trình chủ đông, có hiệu quả.Trước hết càn xác định xúc tiến đầu tư ,cũng xúc tiến thương mại nhiệm vụ quan Nha nước , ngành địa phương, quan đại diện nước ta số địa bàn trọng điểm nước để chủ động vận động thu hut FDI Trên sở quy hoạch ngành kinh tế vào doanh mục kêu gọi dự án phê duyệt, cần có kế hoạch chủ động vận động ,xúc tiến đầu tư cách cụ thể , trực tiếp dự án ,trực tiếp với tập đoàn, công ty nhà đầu tư có tiêm Các quan nhà nước có liên quan cần phối hợp tổ chức nghiên cứu tình hình kinh tế , thị trường đầu tư , sách nước ,các tập đoàn đa quốc gia để có sách vận đông thu hút đầu tư phù hợp; đồng thời nghiên cứu luật pháp, sách thu hút FDI nước khu vực để kịp thời có đối sách thích hợp môi trường cạnh tranh Một vấn đề quan trọng quan quản lý nhà nước cần phối hợp ,tập trung đạo hỗ trợ kịp thời nhà đầu tư dự án có dự án hoạt động nay, giúp họ giải tốt vấn đề phát sinh,đó biện pháp có ý nghiã quan trọng để vận động có hiệu có sức thuyết phục nhà đầu tư mới, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng Việt Nam II Giải pháp vi mô Giải pháp nhà đầu tư quốc tế Để đẩy nhanh tiến độ thực dự án FDI nhà đầu tư nước phải làm: 1.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư : - Các nhà đầu tư trước hết phải nghiên cứu hội đầu tư ,thị trường hàng hoá đầu ra, ngành nghề kinh doanh, nguyên liệu đầu vào - Xác định chủng loại hàng hoá, phù hợp với thị trường tránh biến động thị trường - Xác định quy mô dự án đăng kí - Công tác lập dự án phải nhanh xác ,và có hiệu tránh dược rủi ro thường gặp - Tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế luật pháp nước chủ nhà Footer Page 37 of 134 Header Page 38 of 134 - Các thủ tục hành nhà đầu tư quốc tế phải tuân thủ đầy đủ tránh tình trạng thiếu giấy tờ thời gian chờ đợi làm chậm tiến độ thực dự án 1.2 - Giai đoạn thực đầu tư: Khi vào thực đầu tư công tác huy động vốn phải nhanh tróng , kịp thời để tiến hành đầu tư Công tác chuyển giao công nghệ phải đạt tiêu chuẩn, thơi gian, tránh trường hợp để thời gian chết chờ may móc thiết bị - Bên chủ đầu tư nước phải thuê chuyên gia phối hợp với bên Việt Nam giám sát việc quản lưý dự án , giám sát việc thi công công trình, lắp đặt máy móc thiết bị tiến độ đảm bảo chất lượng - Có thể thực công tác đào tạo công nhân 1.3 Giai đoạn vận hành kết đầu tư - Trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp phải tốt, thông suốt - Luôn tìm thị trường cho đầu sản phẩm - Đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp Giải pháp phía Việt Nam - Tạo điều kiện để nhà đầu tư nghiên cứu hội đầu tư thực dự án tiến độ, hiệu cao, giam tối thiểu việc thất thoát vốn - Góp vốn , giải toả mặt ,cơ sở kỹ thuật phải đầy đủ - Cơ sơ hạ tầng phải tiêu chuẩn KCN, KCX - Đào tạo , tuyển dụng đội ngũ cán kỹ thuật, công nhân lành nghề chất lượng cao - Thủ tục hành nhanh gọn Footer Page 38 of 134 Header Page 39 of 134 KếT LUậN Đầu tư trực tiếp nước nhân tố quan trọng sụ phát triển kinh tế -xã hội nước Bên cạnh việc cung cấp vốn tài chính, đầu tư trực tiếp nước tạo đìêu kiện chuyển giao công nghệ ,kĩ bí quưyết quản lưý Tăng lực sản xuất xuất lao động, mở rộng thị trường, xuất khẩu; nâng cao khả cạnh tranh công nghiệp nội địa tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động Vậy nguồn vốn quan trọng yêu cầu phỉ có biện pháp thu hút sử dụng nguồn vốn nàý cách có hiệu cao Nhìn chung tình hình sử dụng thực dự án FDI năm gần có khả quan thực tốt góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội đất nước Càng năm gần tình hình thực nguồn vốn FDI tốt có hiệu thay đổi chế sách môi trường đầu tư Nhưng bên cạnh có số ngành , lĩnh vực, vùng, hình thức đầu tư thực hiên chưa tốt , chưa có hiệu , nhiêù dự án giải thể sớm ,làm ăn thua lỗ , chuyển đổi hình thức đầu tư , rút giấy phép đầu tư Điều nàý khiến phải có biện pháp để khích lệ thúc đẩy nhanh chóng trình thưc dự án sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI phục vụ trình công nghiệo hoá đại hoá đất nước Danh mục tài liệu tham khảo Văn kiện đại hội Đảng IX Giáo trình kinh tế đầu tư -trường ĐH KTQD Giáo trình kinh tế phát triển -trường ĐH KTQD Đầu tư trực tiếp nước – nhà xuất thống kê Footer Page 39 of 134 Header Page 40 of 134 Niên giám thống kê 2002 Tạp chí kinh tế phát triển Tạp chí nghiên cứu trao đổi Tạp chí công nghiệp Tạp chí tài tiền tệ 10 Tạp chí kinh tế dự báo 11 Tạp chí du lịch 12 Tài vĩ mô 13 Con số kiện 14 Thời báo kinh tế 15 Báo đầu tư Footer Page 40 of 134 ... 134 Header Page 14 of 134 Chương II Tình hình thực dự án fdi Việt Nam thời gian qua I Tình hình thực chung dự án nước Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thời gian qua có đóng góp không nhỏ cho phát... đầu tư nước Để có nhìn rõ ràng, cụ thể tình hình thực dự án FDI xét tình hình đầu tư thực theo khía cạnh sau: Tình hình thực dự án FDI Việt Nam thời gian qua Kể từ luật đầu tư nước có hiệu lực... nhiều dự án FDI có Quảng Ngãi thực dự án FDI tốt với số dự án đăng ký 10 dự án, vốn đăng ký 1337644 nghìn USD; phần trăm vốn thực 61,27% Còn với tỉnh thành phố khác (mặc dù số dự án lớn) tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện các dự án FDI ở aViệt Nam trong thời gian qua, Tình hình thực hiện các dự án FDI ở aViệt Nam trong thời gian qua, Tình hình thực hiện các dự án FDI ở aViệt Nam trong thời gian qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay