BC thực tập kế toán vốn bằng tiền

3 242 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 02:02

LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường nay, yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến hình thành phát triển doanh nghiệp, vốn Nhưng điều quan trọng việc sử dụng đồng vốn cách để mang lại hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp Đối với nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa đất nước công tác kế toán ngày giữ vai trò quan trọng vai trò quản lý kinh tế Để tồn phát triển lâu dài công ty cần phải có hệ thống công cụ quản lý mà thiếu kế toán – phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực việc quản lý điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Trong trình học tập trường Trung cấp kinh tế - tài Hà Nội thầy cô giáo không trang bị cho chúng em sách mà tạo điều kiện cho chúng em thâm nhập vào thực tế, vận dụng kiến thức học, nhà trường tổ chức cho tất học sinh thực tập sở sản xuất kinh doanh nhằm giúp học sinh nâng cao hiểu biết, tiếp thu kiến thức từ nghiệp vụ phát sinh thực tế từ kinh nghiệm quản lý, trách nhiệm công việc đơn vị sản xuất kinh doanh để cán kế toán tương lai – sản phẩm mà nhà trường tâm huyết đào tạo thực tập sở thực tế cần thiết Sau trình thực tập khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc, thân em học hỏi nhiều kinh nghiệm chuyên môn, trách nhiệm công việc công tác kế toán công ty Em nhận thấy nghiệp vụ kinh tế phát sinh phần kế toán có vai trò cần thiết quan trọng công việc cung cấp thông tin, mức độ hợp lý, trung thực thông tin lĩnh vực hoạt động kinh tế tài công ty Đặc biệt công tác kế toán vốn tiền có vai trò vô quan trọng sức sống việc triển khai thực trì hoạt động trình kinh doanh khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc Chính em chọn công tác kế toán vốn bắng tiền làm chuyên đề cho báo cáo thực tập Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp với chuyên đề “kế toán vốn tiền” khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc phần mục lục phần lời mở đầu chia làm chương sau: Chương 1: Những vấn đề chung khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc.\ Chương 2: Tổ chức kế toán vốn bắng tiền khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc Chương 3: Nhận xét, đánh giá công tác kế toán nói chung thực trạng công tác kế toán vốn bắng tiền nói riêng khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc Trong trình nghiên cứu đề tài, trình độ kinh nghiệm viết báo cáo, thu thập thông tin, xử lí liệu hạn chế nên báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu xót, em mong đạo nhiều từ phía công ty đặc biệt phòng tài kế toán công ty bảo thầy cô giáo khoa kế toán để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! KẾT LUẬN CHUNG Sau nghiên cứu thực tế công tác kế toán vốn tiền khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc em thấy chuyên đề quan trọng Sau thời gian thực tập em học hỏi nhiều kiến thức thực tế lý thuyết, có khác đôi chút công ty áp dụng lý thuyết ma thầy cô giáo truyền đạt lại trường Trung cấp kinh tế tài Hà Nội Việc hoàn thiện công tác kế toán công ty tất yếu trình chuyển đổi kinh tế sang chế thị trường có quản lý nhà nước Vốn tiền trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu doanh nghiệp nhà quản lý việc hạch toán vốn tiền đòi hỏi phải điều kiện toàn Trong thời gian thực tập khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc Bản thân em có nhiều nhận thức công tác kế toán nói chung kế toán vốn tiền nói riêng, điều giúp em yên tâm trường đảm đương công việc kế toán Do hạn chế hiểu biết lý luận va thực tiễn, thời gian thực tập công ty có hạn nên trình nghiên cứu trình bày báo cáo không tránh khỏi sai sót hạn chế Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Ban Giám đốc, kế toán trưởng nhân viên kế toán phòng kế toán tạo điều kiện cho em hoàn thiện báo cáo này, Em xin cảm ơn thầy cô giáo giúp đỡ em trình học tập trường trình thực tập sở Sự giúp đỡ chùng em ghi nhận báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! ... Sau nghiên cứu thực tế công tác kế toán vốn tiền khách sạn Lakeside – công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc em thấy chuyên đề quan trọng Sau thời gian thực tập em học hỏi nhiều kiến thức thực tế lý thuyết,... giúp em yên tâm trường đảm đương công việc kế toán Do hạn chế hiểu biết lý luận va thực tiễn, thời gian thực tập công ty có hạn nên trình nghiên cứu trình bày báo cáo không tránh khỏi sai sót... kiện cho em hoàn thiện báo cáo này, Em xin cảm ơn thầy cô giáo giúp đỡ em trình học tập trường trình thực tập sở Sự giúp đỡ chùng em ghi nhận báo cáo Em xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: BC thực tập kế toán vốn bằng tiền, BC thực tập kế toán vốn bằng tiền, BC thực tập kế toán vốn bằng tiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay