Giải pháp tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long

44 340 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 00:26

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn MỤC LỤC SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải có phương án sản xuất chiến lược kinh doanh có hiệu Để làm điều doanh nghiệp phải cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm yếu tố đầu vào, hạ giá thành sản phẩm Do việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung ứng nguyên vật liệu coi nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều loại sản phẩm khác có xu ngày đa dạng hóa sản phẩm Để sản xuất loại sản phẩm lại đòi hỏi số lượng chi tiết, phận nguyên liệu đa dạng, nhiều chủng loại khác Do yêu cầu nhiều nhà cung cấp khác cho loại nguyên vật liệu Vì nên việc tỉm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần thiết để đảm bảo cho trình sản xuất diễn nhịp nhàng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng thời điểm Làm tốt việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất từ đưa phương án sản xuất kinh doanh có hiệu Nội dung việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào vấn đề có tính chất chiến lược, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực trình sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long đơn vị sản xuất lớn, chủng loại đa dạng chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Chính mà việc tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu trọng làm phận thiếu trình sản xuất kinh doanh Công ty Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long, nhận thấy tầm quan trọng công tác tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn liệu đầu vào quan trọng Do em chọn đề tài: "Giải pháp tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long" làm chuyên đề tốt nghiệp Với mục đích nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng nguyên vật liệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nội dung chuyên đề lời mở đầu, kết luận Kết cấu chuyên đề gồm chương: Chương I: Tóm lược số lý luận việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu Chương II: Phương pháp nghiên cứu phân tích thực trạng công tác tìm lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long Chương III: Các đề xuất kiến nghị việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long Trong trình nghiên cứu chuyên đề, có nhiều cố gắng, song khả phân tích trình độ nhận thức hạn chế nên viết em nhiều thiếu xót Em mong đóng góp ý kiến thầy cô để viết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn PGS TS Phạm Công Đoàn cán phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long trực tiếp giúp đỡ em trình nghiên cứu Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Quản trị doanh nghiệp giúp đỡ em có kiến thức trình học tập để hoàn thiện viết SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn CHƯƠNG I TÓM LƯỢC MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VIỆC TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU Một số định nghĩa khái niệm 1.1 Khái niệm cung ứng hàng hóa Cung ứng hàng hóa việc tổ chức nguồn hàng nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại việc tổ chức mua hàng, kết thúc việc bán hàng Muốn có hàng để bán cho khách hàng, doanh nghiệp buộc phải cung ứng hàng hóa Cung ứng khâu đầu hoạt động kinh doanh hàng hóa (T - H -T') ảnh hưởng đến khả sinh lời khả cạnh tranh doanh nghiệp 1.2 Khái niệm nguồn hàng - nhà cung cấp Nguồn hàng tạo điều kiện vật chất lưu chuyển hàng hóa để đảm bảo lưu thông hàng hóa tiến hành thường xuyên liên tục, góp phần thực mục tiêu chức doanh nghiệp thương mại Nguồn hàng : - Sản xuất nước nước (nhập khẩu) - Doanh nghiệp thương mại khác 1.3 Tổ chức nguồn hàng Tổ chức nguồn hàng tìm kiếm nguồn hàng, lựa chọn thiết lập quan hệ bạn hàng, ký kết hợp đồng mua hàng chuyển kho dự trữ Tổ chức nguồn hàng hoạt động nghiệp vụ nhằm tạo nguồn hàng để doanh nghiệp mua kỳ kế hoạch để doanh nghiệp đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chất lượng, quy cách, cỡ loại, màu sắc… cho nhu cầu khách hàng SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn 1.4 Khái niệm mua hàng Mua hàng hoạt động nghiệp vụ kinh doanh thương mại doanh nghiệp thương mại, sau xem xét chào hàng, mẫu mã, chất lượng hàng hóa, giá hàng hóa, doanh nghiệp với đơn vị bán hàng thỏa thuận điều kiện mua bán, giao nhận, toán tiền hàng hợp đồng mua bán hàng hóa trao đổi hàng - tiền Tìm lựa chọn người cung ứng Xác định nhu cầu Thương lượng đặt hàng Theo dõi kiểm tra giao nhận hàng hóa Không thỏa mãn Thỏa mãn Đánh giá kết Sơ đồ trình mua hàng Doanh nghiệp thương mại 1.5 Khái niệm tìm kiếm lựa chọn nguồn hàng Tìm kiếm lựa chọn nguồn hàng yếu tố quan trọng công việc để đảm bảo nguyên liệu cho trình hoạt động sản xuất Trên thị trường có nhiều nhà cung cấp nguyên liệu Do doanh nghiệp tìm kiếm lựa chọn cho hay nhiều nhà cung cấp nguyên liệu Điều phụ thuộc vào số lượng chủng loại nguyên liệu doanh nghiệp Tìm SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn kiếm lựa chọn nguồn hàng giúp doanh nghiệp xem xét yếu tố giá cả, chất lượng nguyên liệu mà nhà cung cấp đưa để lựa chọn cho nhà cung cấp tốt nhất, đảm bảo tốt đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phân định nội dung nghiên cứu 2.1 Đặc điểm nguồn hàng - nguyên vật liệu Trong trình sản xuất cần yếu tố là: công cụ lao động, đối tượng lao động, người Nguyên vật liệu ba yếu tố đó, nguyên vật liệu đối tượng lao động sở để hình thành nên sản phẩm Quá trình sản xuất sản phẩm nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn thay đổi hình thái chất ban đầu để cấu thành thực thể sản phẩm chúng tham gia vào chu kỳ sản xuất Về mặt giá trị nguyên vật liệu chuyển dịch toàn lần vào giá trị sản phẩm tạo Nguồn hàng nhằm tạo điều kiện vật chất để doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thường xuyên liên tục, góp phần thực chức mục tiêu doanh nghiệp Đồng thời thể sức mạnh kinh tế doanh nghiệp để cạnh tranh với doanh nghiệp khác thị trường Ngoài nguồn hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất thỏa mãn nhu cầu nguồn tiêu dùng chất lượng số lượng, đồng thời góp phần ổn định giá thị trường thúc đẩy ngành sản xuất vật chất phát triển 2.2 Tiêu chuẩn việc lựa chọn nguồn nguyên vật liệu Nguồn nguyên vật liệu doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp doanh nghiệp nông lâm ngư nghiệp, trang trại, hộ gia đình, hợp tác xã… sản xuất Tùy theo mặt hàng mà doanh nghiệp phải tìm hiểu xem xét kỹ nguồn nguyên vật liệu sau đưa tiêu chuẩn để lựa chọn: + Nên lựa chọn nhà cung cấp nguồn nguyên vật liệu có uy tín SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn định, nhà cung cấp có giấy chứng nhận kiểm định để giảm chi phí kiểm tra, giảm giá thành + Cần nghiên cứu rõ doanh nghiệp nguồn hàng người trực tiếp sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp trung gian + Doanh nghiệp nguồn hàng phải đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu, tính tiên tiến mặt hàng + Khả cung cấp nguyên vật liệu quan trọng Doanh nghiệp nguồn hàng phải đảm bảo nguồn hàng thường xuyên liên tục để doanh nghiệp không bị gián đoạn sản xuất kinh doanh + Số lượng phải đảm bảo đầy đủ + Chỉ tiêu giá thành phải phù hợp với thị trường số lượng hàng lấy + Quy cách đóng gói, cỡ loại, màu sắc, vận chuyển, thời gian giao nhận hàng mua, bốc dỡ hàng, địa điểm giao nhận hàng + Hình thức toán phải rõ ràng: Thanh toán trực tiếp tiền mặt hay toán qua thẻ, trả hay trả chậm… 2.3 Các bước việc tìm kiếm lựa chọn nguồn nguyên vật liệu * Tìm kiếm người cung ứng thông qua bạn hàng, hội chợ triển lãm, tạp chí, ác phương tiện truyền thông, catalogue… Sau tìm kiếm người cung ứng, doanh nghiệp cần phân tích, đánh giá cẩn thận người cung ứng mặt sau: + Sự tín nhiệm nhà cung ứng thị trường + Khả cung ứng hàng hóa nhà cung ứng cho khách hàng cho doanh nghiệp + Chất lượng hàng hóa, mẫu mã sản phẩm + Khả kỹ thuật + Giá hàng hóa + Khả thích ứng với thị trường nhà cung ứng lợi SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn khác địa lý, mối quan hệ… * Thương lượng đặt hàng Thương lượng giữ vai trò quan trọng trình định mua hàng hóa Trong thương lượng cần đặt mục tiêu sau: + Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm mẫu mã, chất lượng hàng hóa bên bên + Xác định giá điều khoản xem xét thị trường có biến động + Xác định hình thức trả tiền như: trả ngay, trả chậm, trả tiền mặt + Điều kiện giao hàng: giao hàng kho người cung ứng, hay giao hàng nơi mua hàng, thời hạn nên ghi rõ ràng + Chịu trách nhiệm vật chất giao hàng không theo điều ký kết hợp đồng Sau thỏa thuận điều khoản thương lượng, doanh nghiệp phải tiến hành ký hợp đồng Hợp đồng sở pháp lý ràng buộc người mua người bán Hợp đồng in thành nhiều để bên mua bên bán theo dõi thực điều khoản thỏa thuận hợp đồng * Theo dõi kiểm tra việc giao hàng, theo dõi thời hạn giao hàng người cung ứng Hàng hóa nhập kho phải nghiệm thu cẩn thận, làm tốt khâu hay không ảnh hưởng đến kinh doanh sau doanh nghiệp, ngăn ngừa thất thoát tài sản, ngăn chặn hàng hóa phẩm chất vào tay người tiêu dùng, nhằm nâng cao uy tín doanh nghiệp Kiểm tra số lượng: Căn vào hợp đồng thu mua, đối chiếu chứng từ, kiểm tra kiện hàng, kiểm kê số lượng Nếu sai sót ký biên nhận hàng Kiểm tra chất lượng: Căn hợp đồng mua hàng đơn hàng, kiểm tra tên hàng hóa, mẫu mã, chất lượng Nếu phát hàng hóa đơn hàng không phù hợp như: hàng bị hỏng, SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn bao bì bị thủng, từ chối nhận hàng đồng thời lập biên báo cáo cho người cung ứng Sau làm thủ tục nhập hàng hóa xong người quản lý kho hàng ký vào biên nhập hàng kho giữ bản, kế toán giữ gửi cho người cung ứng 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tìm kiếm nguyên vật liệu 2.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp * Thị trường nguyên vật liệu: Thị trường nguyên vật liệu có ảnh hưởng tới công tác tìm kiếm nguyên liệu cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp Thị trường nguyên liệu chịu ảnh hưởng nhân tố: kinh tế, trị, xã hội Do vậy, thị trường nguyên vật liệu thường xuyên biến động Khi tìm kiếm nguyên vật liệu doanh nghiệp phải tính đến biến động thị trường để đưa phương án ứng phó kịp thời gặp điều kiện bất lợi xảy Thị trường nguyên vật liệu biến động giá nguyên vật liệu biến động hay nguồn nguyên vật liệu dồi hay khan Những điều kiện tạo thuận lợi hay khó khăn cho doanh nghiệp Chính doanh nghiệp phải có sách lược thích hợp để đối phó với thay đổi chủ động điều chỉnh kế hoạch cần thiết * Các nhà cung cấp nguyên vật liệu: Đây yếu tố quan trọng nguồn đảm bảo cho nguyên liệu năm cho doanh nghiệp Trên thị trường có nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu Do doanh nghiệp chọn cho hay nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu, điều phụ thuộc vào số lượng chủng loại vật tư doanh nghiệp Trước lựa chọn hay nhiều nhà cung cấp, doanh nghiệp nên xem xét đến yếu tố như: giá cả, chất lượng, độ tin cậy nhà cung cấp từ chọn cho nhà cung cấp tốt nhất, đảm bảo tốt đầu vào cho doanh nghiệp SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn 2.4.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp * Sứ mệnh chiến lược doanh nghiệp Tìm kiếm nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp nằm hệ thống kế hoạch tác nghiệp doanh nghiệp Do chịu chi phối lĩnh vực hoạt động mục tiêu tổng thể doanh nghiệp Vì tìm kiếm nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp, doanh nghiệp nên có chiến lược cụ thể để có nguồn nguyên liệu đầu vào dồi phục vụ thường xuyên liên tục cho hoạt động sản xuất * Xác lập hệ thống thông tin nguyên vật liệu doanh nghiệp Bao gồm thông tin tình hình nguyên vật liệu doanh nghiệp trình sản xuất doanh nghiệp Như ta biết, số lượng nguyên vật liệu doanh nghiệp lớn phải quản lý tốt loại nguyên liệu để làm tốt điều phải có đầy đủ thông tin loại nguyên vật liệu Thông tin nguồn nguyên vật liệu thay đổi nguyên nhân sau: - Đơn đặt hàng khách hàng thường xuyên thay đổi, tăng lên giảm tùy theo thời kỳ năm Do nhu cầu nguyên vật liệu biến động theo lượng đơn đặt hàng - Nhu cầu chất lượng sản phẩm ngày tăng, doanh nghiệp phải thường xuyên nâng cao chất lượn sản phẩm Điều dẫn đến thay đổi định mức tiêu thụ nguyên vật liệu đơn vị sản phẩm - Trong trình sản xuất, hệ thống sản xuất gặp cố hỏng máy móc, thiết bị, Do đó, công việc sản xuất bị gián đoạn, tiến độ sản xuất bị thay đổi Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin nguyên vật liệu: Mỗi doanh nghiệp có bảng danh mục nguyên vật liệu Danh mục nguyên vật liệu cho biết chủng loại nguyên liệu mà doanh nghiệp cần dùng để 10 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn chất lượng giá nguyên vật liệu, mua nguyên vật liệu có chất lượng tốt giá hợp lý sản phẩm đưa thị trường có chất lượng tốt giá rẻ từ nâng cao uy tín Công ty, thu hút khách hàng nhiều Ngoài ra, uy tín nhà cung cấp quan trọng tạo niềm tin cho Công ty, giúp Công ty yên tâm chất lượng nguyên vật liệu mà cần mua Việc phát triển trì quản lý nhà cung cấp bền vững việc làm hoàn toàn đúng, đảm bảo cho nguồn nguyên liệu tốt sản xuất kinh doanh diễn liên tục Ngoài tiêu chuẩn mà Công ty đưa để chọn nhà cung cấp tốt chưa đủ mà cần phải có thái độ phục vụ tận tâm, nhiệt tình, chăm sóc khách hàng thường xuyên, hình thức khuyến mại có Ngược lại lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu mà không tiêu chuẩn dẫn đến hiệu sản xuất Công ty không cao, làm gián đoạn trình sản xuất kinh doanh, giảm uy tín Công ty, từ lợi nhuận Công ty bị giảm sút Chính việc đưa tiêu chuẩn để lựa chọn nhà cung cấp cần thiết quan trọng 2.2.4 Phân tích thực trạng trình từ tìm kiếm đến lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu Công ty Quá trình từ tìm kiếm đến lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty trình đòi hỏi phải có chiến lược cụ thể, phù hợp với loại sản phẩm để thực nhiệm vụ: số lượng, nhà cung cấp, số lượng, thời điểm, giá Chính mà Công ty đưa tiêu chí để tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp như: + Hoạch định số lượng vật tư cần mua + Gộp nhóm hàng cần mua + Tìm hiểu nhà cung cấp thông qua phương tiện hình thức khác 30 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn + Tìm hiểu nhà cung cấp có uy tín thị trường + Sau lựa chọn nguồn tin có tin cậy + Nhà cung cấp có nắm vững nhu cầu thị trường + Chất lượng hàng hóa tốt + Giá hợp lý + Vị trí thuận lợi + Ưu tiên nhà cung cấp lâu dài Qua tiêu chuẩn ta thấy Công ty có chuẩn bị kỹ từ việc hoạch định nguyên vật liệu Công ty đến việc tìm kiếm nhà cung cấp sau tiêu chuẩn đánh giá tiêu chuẩn lựa chọn nguyên liệu Để làm điều cấp lãnh đạo doanh nghiệp đặt mục tiêu cho phận cung ứng thực nhiệm vụ: + Đảm bảo cho hoạt động Công ty liên tục ổn định + Mua hàng với giá cạnh tranh cách khôn ngoan + Dự trữ mức tối ưu + Phát triển nguồn cung cấp hữu tin cậy + Giữ mối quan hệ tốt với nhà cung cấp có + Tăng cường hợp tác với phòng ban khác Công ty + Thực mua hàng có hiệu Từ ta thấy Công ty làm tốt bước từ tìm kiếm đến lựa chọn nhà cung cấp thành công Công ty giúp cho sản xuất phát triển đạt doanh thu cao 2.2.5 Đánh giá kết lựa chọn nguồn hàng kết mua hàng Công ty * Các nhà cung cấp lựa chọn Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long, có trình hợp tác lâu dài với Công ty chuyên cung cấp loại nguyên vật liệu như: - Da giầy: Công ty Đại Lợi - Thôn Lâm Du - Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội 31 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn - Cao su: Công ty Chế biến Cao su Đà Nẵng - Keo: Công ty TNHH Đỉnh Vàng - Dây giầy: Công ty TNHH Phương Nam - Tem mác: Doanh nghiệp tư nhân Dệt Thủ Đức - Vải phin: Công ty Dệt may Công nghiệp Hà Nội * Bảng kết mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp lựa chọn qua ba năm (2007 - 2009) Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long Bảng 6: Kết mua hàng từ nhà cung cấp lựa chọn Tên STT nguyên ĐVT 2007 2008 1792.00 1905.00 0 970.000 985.000 135.000 144.000 TNHH 1330.00 1560.00 Phương Nam Chiế DN Tư nhân Dệt 2646.00 3104.00 vật liệu lựa chọn Công ty Đại Lợi - Da giầy Bia Cao su Kg Keo Kg Dây Giầy Tem mác Vải phin Năm Nhà cung cấp Đôi c m Lâm Du - Bồ Đề Gia Lâm - Hà Nội Công ty chế biến Cao su Đà Nẵng Công ty TNHH Đỉnh Vàng Công ty Thủ Đức Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội 0 640.000 560.000 2009 2720.000 1.000.00 148.000 1600.000 3160.000 837.000 (Nguồn: Báo cáo kết mua hàng) Qua bảng ta thấy số lượng số loại nguyên vật liệu mà Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long nhập từ nhà cung cấp lựa chọn cung cấp cho Công ty qua ba năm 2007 - 2009 chủ yếu chiếm tới 70% đến 80% so với tổng số lượng nguyên vật liệu năm Điều chứng tỏ khả 32 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn cung ứng nhà cung cấp lựa chọn tốt Công ty đẽa có thành công việc lựa chọn nhà cung cấp Ngoài có mặt yếu kém, số loại nguyên liệu chủ yếu như: hóa chất, ôzê, may, giả da… Công ty chưa tìm nhà cung cấp chủ yếu cho phải thu mua từ xưởng, doanh nghiệp tư nhân… Công ty nên có chiến lược phù hợp để tìm nhà cung cấp cho loại nguyên liệu chủ yếu giúp hoàn thiện hộ phận cung ứng nguyên vật liệu Các nhà cung cấp Công ty lựa chọn theo tiêu chuẩn mà Công ty đề Tuy nhiên có số nhà cung cấp chưa đáp ứng đủ cá tiêu chuẩn mà Công ty đề như: doanh nghiệp tư nhân Dệt Thủ Đức chuyên cung cấp Tem mác cho Công ty chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội chuyên cung cấp vải phin cho Công ty, nhiên Công ty chưa có đủ kinh nghiệm để thích ứng nhanh với thị trường Ngoài Công ty chuyên cung cấp: da, cao su, keo, dây giầy, đáp ứng tốt yêu cầu mà Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long đề 33 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn CHƯƠNG III CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHÀN GIẦY THĂNG LONG Các phát qua nghiên cứu 1.1 Thành công chủ yếu việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu - Thành công thứ dễ nhận thấy phát triển Công ty Để có thành công Công ty có chiến lược việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất Để cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty diễn liên tục, Công ty có trình tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo cho nguồn nguyên liệu dồi chất lượng - Thành công thứ hai là, đến Công ty có nhà cung cấp nguyên vật liệu nhà cung cấp lựa chọn coi nhà cung cấp truyền thống Công ty, có trình cộng tác với Công ty từ nhiều năm Nói chung, nguyên vật liệu mà nhà cung cấp cung ứng cho Công ty nguyên vật liệu có chất lượng tốt nên sản phẩm Công ty đưa thị trường có chất lượng tốt giúp Công ty định vị vị thị trường nhờ mà uy tín Công ty ngày nâng cao - Thành công thứ ba mà Công ty có kinh nghiệm việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp, nâng cao chất lượng nhân lực đảm bảo nguồn nguyên vật liệu tốt cho Công ty 34 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn 1.2 Những điểm yếu tồn trình tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu Những điểm yếu tồn như: - Nguồn lực tài công ty eo hẹp nên gây khó khăn cho việc tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu Do eo hẹp tài việc mua nguyên vật liệu phụ thuộc vào nhà cung cấp Để thực việc mua theo hình thức trả chậm Công ty phải chấp nhận mua với giá cao so với giá mua trả ngay, điều gây ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty giá sản ph ẩm mà Công ty đưa thị trường - Nguồn nhân lực đầu tư cho việc tìm kiếm nhà cung ứng nguyên vật liệu trước tìm kiếm nhiều điểm yếu kinh nghiệm chưa biết cách nắm bắt thông tin thị trường - Việc thu thập thông tin nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty chậm - Do số lượng nguyên vật liệu Công ty nhiều, đa dạng chủng loại, có nguyên vật liệu phải nhập từ nước nước chưa sản xuất Đối với nguồn nguyên vật liệu nhập chất lượng tốt giá lại cao điều làm ảnh hưởng đến giá sản phẩm Công ty - Ngoài Công ty có nhiều hạn chế việc tìm kiếm thông tin nhà cung cấp nước ngoài, điều gây khó khăn cho việc lựa chọn nguyên vật liệu Quan điểm giải vấn đề việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu 2.1 Những điểm tốt cần trì Hiện nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long nhà cung cấp lựa chọn, có trình công tác với Công ty từ nhiều năm Nói chung, nguyên vật liệu mà nhà cung cấp cung ứng cho Công ty có chất lượng tốt, Công ty cần 35 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn trì mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp để có nguồn cung cấp nguyên liệu dồi đảm bảo cho sản xuất phát triển Nguyên vật liệu mà nhà cung cấp cung ứng cho Công ty có chất lượng tốt nên sản phẩm đưa thị trường có chất lượng tốt tạo uy tín cho Công ty giúp Công ty đứng vững thị trường cạnh tranh với Công ty khác có loại sản phẩm Đây lợi cần trì phát triển Việc quản lý nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty yếu tố quan trọng Vì giúp Công ty hiểu nhà cung cấp tạo mối quan hệ sâu sắc Đây điểm tốt cần ý đảm bảo cho nguồn nguyên vật liệu ổn định 2.2 Những điểm yếu cần khắc phục - Nguồn vốn Công ty điểm yếu thứ cần khắc phục Việc thiếu vốn làm cho Công ty thực tốt công tác nghiên cứu thị trường tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu cách tốt Ngoài ra, nguồn vốn eo hẹp gây khó khăn cho việc lựa chọn nguyên vật liệu Thiếu vốn Công ty phải mua hàng theo hình thức trả chậm, mua theo hình thức Công ty phải chấp nhận giá cao so với giá trả Vốn vấn đề quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Do Công ty phải phát triển vốn nguồn sau: + Nguồn vốn trình sản xuất kinh doanh + Phát hành cổ phiếu + Nguồn vốn bên vay ngân hàng, tổ chức tín dụng, thông qua hợp tác kinh tế… + Tăng cường liên doanh liên kết với đối tác nước để tranh thủ thu hút vốn đầu tư - Nguồn nhân lực: Công ty nên đầu tư đào tạo cán trẻ tuổi, có lực, giúp họ làm quen với công việc sau thời gian họ trở thành 36 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn cán đảm nhận tốt công việc tìm kiếm lựa chọn nguồn nguyên vật liệu cho Công ty Đồng thời tiếp tục tuyển chọn cán công nhân viên có lực, có trình độ thay lớp người cũ Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán nâng cao nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày cao công việc Bên cạnh đó, Công ty cố gắng làm tốt công tác xếp, bố trí cán công nhân viên vào vị trí thích hợp dựa khả năng, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn người Với phân công nhiệm vụ rõ ràng hợp lý, công việc Công ty thực cách nhanh chóng hiệu quả, nâng cao suất loa động - Việc thu thập thông tin thị trường khâu quan trọng góp phần vào thành bại Công ty đòi hỏi thông tin phải kịp thời, đầy đủ, mang tính xác Công ty nên đào tạo đội ngũ cán nghiên cứu thị trường có trình độ để đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu thị trường thường xuyên liên tục có hiệu Việc nghiên cứu thị trường không xác định chất lượng nguyên vật liệu, xem xét xu hướng biến động, thay đổi khả thích ứng nhà cung cấp - Ngoài Công ty nên thay dần nguyên liệu nhập nguyên liệu nước để giá sản phẩm đưa thị trường phù hợp với nhu cầu khách hàng 2.3 Thực mục tiêu doanh nghiệp việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu Ở cấp cao nhà lãnh đạo doanh nghiệp đặt mục tiêu cho phận cung ứng phải thực nhiệm vụ chất lượng, nhà cung cấp, số lượng, thời điểm, giá Ở phận chiến lược cung ứng nguyên liệu thực mục tiêu việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu: - Bộ phận cung ứng nguyên vật liệu phải đảm bảo nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất Công ty diễn liên tục, ổn định không làm gián đoạn sản phẩm đưa thị trường 37 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn - Bộ phận cung ứng nguyên vật liệu thực công tác mua hàng với giá cạnh tranh cách khôn ngoan giúp Công ty mua với giá hợp lý - Bộ phận cung ứng phải thực công tác dự trữ nguyên vật liệu mức tối ưu tránh tình trạng thị trường khan hàng - Biết phát triển nguồn cung cấp lựa chọn tin cậy giúp Công ty luôn có đủ nguyên liệu có chất lượng để sản xuất - Bộ phận cung ứng nguyên vật liệu phải tạo mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp có - Biết cách hợp tác với phòng ban khác Công ty - Khi thực công tác mua hàng cách có hiệu Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long 3.1 Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường vấn đề cấp thiết công ty điều kiện kinh tế thị trường Nếu nghiên cứu thị trường cách kỹ lưỡng, không nắm bắt nhu cầu thị trường, không hiểu biết yêu cầu ngày cao người tiêu dùng chiến lược thị trường đắn Vì nội dung công tác nghiên cứu thị trường bao gồm: - Tích cực đào tạo đội ngũ cán thị trường có trình độ cao sở sử dụng biện pháp khuyến khích vật chất cho họ làm việc, cho họ quan tâm đến kết làm việc - Kết hợp nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm với việc nắm bắt yêu cầu, sở thích thị hiếu người tiêu dùng với sản phẩm Công ty từ rút thiếu sót, nhược điểm sản phẩm, mẫu mã, từ tìm biện pháp khắc phục đáp ứng yêu cầu khách hàng cách tối đa 38 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn - Phải đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường, đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu thị trường thực thường xuyên, liên tục có hiệu Việc nghiên cứu thị trường không xác định nhu cầu mà xem xét xu hướng biến động, thay đổi khả thích ứng Công ty tương lai - Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức hội thảo nhằm nắm bắt thông tin từ phía khách hàng, xem họ phản ứng với sản phẩm Công ty mặt tồn tại, thiếu xót cần khắc phục nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến phù hợp với yêu cầu thị trường từ phản ánh ngược lại với nhà cung cấp nguyên vật liệu để họ nâng cao chất lượng nguyên vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn Công ty - Tìm hiểu rõ thông tin nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty Thường xuyên cập nhật giá nguyên vật liệu mà nhà cung cấp cung ứng cho Công ty Ngoài mở rộng tìm hiểu nhà cung cấp khác để từ so sánh giá chất lượng nguyên vật liệu mà nhà cung cấp đưa giúp Công ty lựa chọn dễ dàng 3.2 Nâng cao hiệu sử dụng lao động * Tổ chức lại cấu lao động Qua tình hình Công ty cho thấy, cấu lao động Công ty na chưa hợp lý Do Công ty cần tiến hành điều chỉnh lại cấu lao động cho hợp lý để đáp ứng yêu cầu sản xuất cách cao - Với cán quản lý cần bồi dưỡng kiến thức quản lý cho phù hợp với sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường, có khả ứng phó nhanh nhạy - Các cán làm công tác thị trường cần bôi dưỡng cung cấp đầy đủ thông tin thị trường - Các cán làm công tác cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất cần bồi dưỡng đầy đủ thông tin nguyên vật liệu, thông tin nhà cung cấp, thông tin lựa chọn nguyên vật liệu có chất lượng đào tạo 39 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn cán làm công tác cung ứng nguyên vật liệu cách khai thác nguyên vật liệu tốt, giá rẻ * Nâng cao công tác tuyển chọn Tuyển chọn lao động tất yếu khách quan lâu dài với doanh nghiệp trình phát triển * Giải pháp lao động Công ty tuyển lao động từ nguồn như: - Tuyển cán tốt nghiệp cao đẳng, đại học - Tuyển cán làm việc từ Công ty Giầy khác 3.3 Giải pháp lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu Công ty có nhà cung cấp nguyên vật liệu truyền thống có trình cộng tác từ nhiều năm qua Tuy nhiên chế thị trường cạnh tranh gay gắt khốc liệt nay, có nhiều nhà cung cấp khác cạnh tranh với nhà cung cấp Để đứng vững thị trường, nhà cung cấp tạp lợi cạnh tranh cho chất lượng nguyên vật liệu, giá hợp lý dịch vụ kèm Để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất, Công ty tiếp tục tiến hành công tác với nhà cung cấp nguyên vật liệu cũ Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tìm hiểu thị trường, tìm nhà cung cấp với giá nguyên vật liệu phù hợp, chất lượng tốt Nguyên vật liệu đầu vào quan trọng Công ty, đó, trước tiến hành lựa chọn nhà cung cấp, Công ty nên tìm hiểu kỹ người cung cấp nguyên vật liệu cho Muốn vậy, Công ty phải tạo điều kiện để nhà cung cấp thể lực Do số lượng nguyên vật liệu Công ty lớn đa dạng nên Công ty áp dụng hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu Công ty công bố rộng rãi việc đấu thầu nguyên vật liệu cho Công ty Sau mời nhà thầu tham gia vào đấu thầu công khai Các nhà thầu chọn nhà thầu đưa mức giá hợp lý nhất, chất lượng nguyên 40 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn vật liệu đảm bảo… Ngoài ưu tiên nhà thầu có dịch vụ kèm mua nhiều giảm giá, vận chuyển nguyên vật liệu đến tận Công ty… Áp dụng biện pháp đấu thầu nguyên vật liệu, Công ty tiếp cận với nhà cung cấp thị trường chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu tốt cho Công ty Công ty lựa chọn nhiều nàh cung cấp cho nhóm nguyên vật liệu trở lên khan Mặt khác, thông qua nhà cung cấp nguyên vật liệu tự tiếp cận với Công ty Nhờ Công ty giảm phần chi phí cho hoạt động nghiên cứu thị trường tìm kiếm nhà cung cấp Như công sức tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu tiến hành nhanh 3.4 Giải pháp nguồn tài Vốn vấn đề quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đối với nguồn vốn nước chưa khai thác nhiều, Công ty nên huy động vốn từ bên vào Công ty hợp tác kinh tế, phát hành cổ phiếu, mở rộng tăng cường liên doanh, liên kết với nước để thu hút vốn đầu tư Ngoài Công ty phát triển nguồn vốn cách: - Phát triển nguồn vốn trình sản xuất kinh doanh Đây nguồn vốn tự cấp lấy từ lợi nhuận, quỹ khuyến khích phát triển sản xuất tiền khấu hao để lại Công ty phục vụ cho tăng trưởng tái đầu tư tài sản cố định Công ty - Phát triển nguồn vốn bên ngoài: Nguồn thực thông qua vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, thông qua liên kết hợp tác kinh tế, liên doanh Thông qua hoạt động liên doanh liên kết nước Có thể thu hút vốn cách mua máy móc thiết bị công nghệ hình thức trả chậm vào giá trị sản phẩm Như vậy, nguồn vốn thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh Nguồn vốn dồi giúp Công ty ổn định sản xuất phát triển 41 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn KẾT LUẬN Công nghiệp sản xuất đồ da ngành sản xuất hàng tiêu dùng tồn tai phát triển từ ngày đầu ngành công nghiệp sản xuất Ngành da giầy Việt Nam có đóng góp đáng kể cho kinh tế quốc dân, giải việc làm cho người lao động, có lợi cạnh tranh thị trường Mặc hàng giày dép mặt hàng chủ lực Việt Nam Trong năm qua, đứng trước khó khăn biến động thị trường nguyên vật liệu nước giới, hoạt động sản xuất Công ty không ngừng phát triển Để có kết ngày nay, Công ty tổ chức công tác tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất Công ty, đảm bảo nguyên vật liệu dồi cho sản xuất đồng thời tìm nhà cung cấp truyền thống cho Công ty để đảm bảo tính liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Mặc dù công tác tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho Công ty số vấn đề tồn tại, không mà ảnh hưởng đến việc đảm bảo nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất Do bị hạn chế nhiều mặt thời gian, liệu khả phân tích nên viết chắn có nhiều điểm thiếu xót Em mong đóng góp ý kiến thầy cô toàn thể cán phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long để viết em hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cán phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn PGS TS Phạm Công Đoàn hướng dẫn em hoàn thành viết 42 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn TÀI LIỆU THAM KHẢO Kinh tế doanh nghiệp Thương Mại - Trường Đại học Thương mại PGS.TS Phạm Công Đoàn, TS Nguyễn Cảnh Lịch - Nhà xuất Thống Kê - 2004 Kinh tế doanh nghiệp Thương Mại - Trường Đại học Thương mại Khoa sau đại học - PGS TS Phạm Công Đoàn - Hà Nội - 2004 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Khoa Thương mại - Bộ môn Kinh tế kinh doanh thương mại - Tập - PGS TS Hoàng Minh Đường, PGS TS Nguyễn Thừa Lộc - Nhà xuất Lao động - Xã hội Website: http://www.xaluan.com Kết mua hàng Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long từ 2007 2009 Nhà cung cấp nguyên liệu lựa chọn Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long năm 2007 - 2009 Một số tài liệu có liên quan 43 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS TS Phạm Công Đoàn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010 SVTH: Phạm Thị Bích Lớp: ... trạng công tác tìm lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long Chương III: Các đề xuất kiến nghị việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp. .. cấp nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long nhiệm vụ bản, chủ yếu Công ty đảm bảo cho nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh Công ty. .. điểm Làm tốt việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất từ đưa phương án sản xuất kinh doanh có hiệu Nội dung việc tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào vấn đề có tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long, Giải pháp tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long, Giải pháp tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Giầy Thăng Long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay