Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế có hướng dẫn

26 231 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 00:20

Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế có hướng dẫn là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG KHOA KINH TẾ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN: NGUYÊN THỐNG (Dùng cho đào tạo tín chỉ) Lưu hành nội - Năm 2014 Chương 4: Phân tổ thống kê: Bài số 1: số liệu bậc thợ 100 công nhân xí nghiệp: 4 4 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 5 2 Yêu cầu: Phân tổ số công nhân xí nghiệp theo bậc thợ (Đáp án) Bậc thợ Tổng số Số công nhân 20 21 28 15 10 3 100 Bài số 2: số liệu suất lao động (kg) công nhân xí nghiệp 32 38 26 29 32 41 28 31 45 36 45 35 40 30 31 40 27 33 28 30 30 41 39 38 33 35 31 36 37 32 23 45 39 37 38 36 33 35 42 38 34 22 37 43 52 32 35 30 46 36 Yêu cầu: a, Phân tổ số công nhân thành 10 nhóm với khoảng cách tổ nhau? b, Phân tổ số công nhân thành nhóm với khoảng cách tổ nhau? Đáp án: a NSLĐ (kg) fi b NSLĐ (kg) fi 22-24 22-27 25-27 28-33 17 28-30 34-39 18 31-33 10 40-45 34-36 46-51 37-39 42-42 43-45 46-48 49-51 Tổng số 50 Tổng số 50 Chương 5: Các mức độ tượng kinh tế xã hội: Bài 3: Các tiêu sau phải số tuyệt đối hay không? Nếu phải thuộc loại số tuyệt đối ? Giá trị sản xuất năm 2009 doanh nghiệp 200 tỷ đồng Số lao động đầu tháng 01 năm 2009 doanh nghiệp 300 người Tổng chi phí sản xuất quý II/2009 doanh nghiệp 100 tỷ đồng Tổng thu ngân sách địa phương N năm 2009 1.000 tỷ đồng Bài 4: Tại doanh nghiệp Y số liệu bảng sau đây: CHỈ TIÊU 1) Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (tỷ đồng) -Trong đó: Giá trị SX ngành công Thực tế Kế Thực tế năm hoạch năm trước năm 200 240 260 nghiệp chế biến 2) Số lao động bình quân ( người ) 40 60 65 20.000 26.000 28.000 Yêu cầu: Hãy tính: 1, Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch, số tương đối hoàn thành kế hoạch tổng giá trị sản xuất công nghiệp 2, Số tương đối tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực tế năm so với thực tế năm trước 3, Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến chiếm tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực tế năm trước, kế hoạch thực tế năm 4, Tính tiêu suất lao động bình quân, đánh giá biến động suất lao động bình quân thực tế năm so với thực tế năm trước Hướng dẫn giải: 1,+ Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch sản lượng doanh nghiệp A năm (tnk) = yk 240 =  1,2 lần= 120%, tăng 20% y0 200 Như doanh nghiệp Y kế hoạch tăng sản lượng năm so với năm trước 20%, ứng với số tuyệt đối tăng 40 tỷ đồng (240 - 200 = 40 tỷ đồng) + Số tương đối hoàn thành kế hoạch (tht): tth = y1 260 =  1,0833 lần hay 108,33%, tăng 8,33% yk 240 Ta thấy sản lượng thực tế so với kế hoạch đề năm tăng giảm 8,33%, tương ứng với số tuyệt đối tăng 20 tỷ đồng (260 - 240) Vậy năm doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng Số tương đối động thái tổng giá trị sản xuất công nghiệp thực tế năm so với thực tế năm trước (t): Công thức tính sau: t= y1 260 =  1,3 lần hay 130% y0 200 Như sản lượng doanh nghiệp Y thực tế năm tăng so với năm trước 30%, tương ứng với số tuyệt đối tăng 60 tỷ đồng (260 - 200) Giá trị SX ngành công nghiệp chế biến chiếm tổng giá trị sản xuất công nghiệp: Công thức tính sau: d = ybp y tt x 100% Trong đó: ybp mức độ phận ytt mức độ tổng thể y bp - Thực tế năm trước d = y tt - Kế hoạch năm d = - Thực tế năm d = y bp y tt ybp y tt 40  100%  20% 200 x 100% = x 100% = x 100% = 60  100%  25% 240 65  100%  25% 260 4, Tính tiêu suất lao động bình quân, đánh giá biến động suất lao động bình quân thực tế năm so với thực tế năm trước - NSLĐBQ thực tế năm trước = Tổng giá trị sản xuất công nghiệp / số lao động bình quân = 200  0,01 tỷ đồng/ người 20.000 - NSLĐBQ thực tế năm = Tổng giá trị sản xuất công nghiệp / số lao động bình quân = 260  0,009286 tỷ đồng/ người 28.000 - NSLĐBQ thực tế năm so với thực tế năm trước = 0,009286  0,9286 lần hay 92,86% 0,01 Vậy NSLĐBQ thực tế năm so với thực tế năm trước giảm 7,14%, ứng với số tuyệt đối giảm 0,000174 tỷ đồng/người ( 0,009826 – 0,01) Bài 5: tài liệu mức lương tháng 12 năm N tổ công nhân phân xưởng doanh nghiệp A sau: Tổ Mức lương tháng Quỹ tiền lương công nhân (1.000đ/người) (xi) tổ (1.000đ) (Mi) I 4.000 100.000 II 5.000 250.000 III 6.000 240.000 Cộng 590.000 Tính mức tiền lương tháng bình quân công nhân phân xưởng tháng 12 năm N Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức tính số bình quân điều hòa gia quyền: n M X = i 1 n  i 1 i Mi xi Thay số vào ta 100.000  250.000  240.000 590.000   5.130,43 (ngàn đồng/người) 100.000 250.000 240.000 115   4.000 5.000 6.000 X = Bài 6: Tài liệu tình hình sản xuất ngô địa phương sau: Vụ sản xuất Năm trước Năm Năng suất Diện tích N.suất Diện tích (tạ/ha) (ha) (tạ/ha) (tạ) I 40 400 44 450 II 45 500 50 550 * Yêu cầu: a) Hãy tính suất ngô bình quân (theo năm), b) Đánh giá biến động suất lúa bình quân năm so với năm trước Hướng dẫn giải: a) Tính suất ngô bình quân (theo năm) Áp dụng công thức số bình quân cộng gia quyền: X = x1 f  x f  x3 f   x3 f n f  f  f   f n - Năng suất ngô bình quân năm trước: X = ( 40  400)  ( 45  500) 38.500   42,78 (tạ/ha) 400  500 900 - Năng suất ngô bình quân năm nay: X = ( 44  450)  (50  550) 47.300   47,30 (tạ/ha) 450  550 1.000 b) Đánh giá biến động suất ngô bình quân năm so với năm trước Năng suất ngô bình quân năm so với năm trước (47,3 / 42,78) = 1,11 lần hay 111% , tăng 11% Vậy suất ngô bình quân năm so với năm trước đạt 111%, tăng 11%, ứng với số tuyệt đối 4,52 tạ/ha (47,3tạ/ha - 42,78tạ/ha ) Bài 7: Trong phân xưởng hai tổ sản xuất (tổ công nhân, tổ công nhân) sản xuất loại sản phẩm thời gian Thời gian hao phí trung bình công nhân để sản xuất hoàn thành sản phẩm tổ tổ 60 phút, 70 phút Hãy tính thời gian bình quân để sản xuất sản phẩm công nhân tính chung cho hai tổ sản xuất Hướng dẫn giải: = 240 phút Ta tổng thời gian làm việc công nhân Tổ 240 phút x = 480 phút Ta tổng thời gian làm việc công nhân Tổ 240 phút x = 720 phút Áp dụng công thức tính số bình quân điều hòa gia quyền n M X = i 1 n  i 1 i Mi xi = 480  720  65 phút 38 giây/sản phẩm 480 720  60 70 Vậy thời gian bình quân để sản xuất SP công nhân chung cho hai tổ sản xuất 65 phút 38 giây/sản phẩm Bài 8: tài liệu mức lương tháng tổ công nhân phân xưởng sau: Tổ Mức lương tháng Tỉ trọng quỹ tiền Công nhân (1.000đ/người) (xi) lương tổ (%) (di) I 4.000 17 II 5.000 42 III 6.000 41 Cộng 100 Tính mức tiền lương tháng bình quân công nhân phân xưởng Hướng dẫn giải: Mi Mi  Áp dụng công thức: X = in1  Mi Mi   xi  M i i 1 xi n M  i n d i 1 n di x i 1 i i Tính mức tiền lương tháng bình quân công nhân phân xưởng X = 17  42  41 100   5.000 (ngàn đồng/người) 17 42 41 0,02   4.000 5.000 6.000 Bài 9: ba công nhân làm việc thời gian 60 phút để sản xuất loại sản phẩm Người công nhân thứ làm sản phẩm hết phút, người công nhân thứ hai hết phút, người thứ ba hết 10 phút Tính thời gian bình quân để sản xuất sản phẩm công nhân thời gian Hướng dẫn giải: Ta tổng thời gian làm việc người thứ M1 (phút), người thứ hai M2 (phút), người thứ hai M3 (phút), mà M1=M2=M3 = 60 phút Do ta áp dụng công thức tính số bình quân điều hòa giản đơn sau: X = n n x i 1 i = 3   6,82 phút/sản phẩm = phút 49 giây/sản 1 0,44   10 phẩm Bài 10: a, Kế hoạch xí nghiệp dự kiến hạ giá thành đơn vị sản phẩm 4% so với kỳ trước Thực tế so với kỳ trước, giá thành đơn vị sản phẩm giảm 2% Hãy xác định số tương đối hoàn thành kế hoạch tiêu b- Kế hoạch xí nghiệp dự kiến tăng tổng giá trị sản lượng 6% so với năm trước Thực tế so với năm trước, tổng giá trị sản lượng tăng 8% Hãy tính số tương đối hoàn thành kế hoạch tiêu c- Kế hoạch xí nghiệp dự kiến giảm lượng thời gian hao phí để sản xuất đơn vị sản phẩm 5% so với kỳ trước Thực tế so với kỳ trước, lượng thời gian hao phí để sản xuất đơn vị sản phẩm giảm 6% Hãy tính số tương đối hoàn thành kế hoạch tiêu (Đáp án: a, 102,08%; b, 101,89%; c, 98,95%) Bài 11: Diện tích đất đai địa phương 6.000 km2, dân số trung bình năm 1990 1,2 triệu người Trong năm 1990 quan hộ tịch địa phương đăng ký khai sinh 48.000 người khai tử 12.000 người Hãy tính: a- Mật độ dân số b- Hệ số sinh, hệ số tử hệ số tăng tự nhiên Đáp án: a, 200người/km2; b, 4%; 1%; 3% Bài số 12: số liệu suất lao động công nhân giá thành loại sản phẩm phân xưởng xí nghiệp H: Phân xưởng NSLĐ trung bình Số công nhân công nhân (tấn) Giá thành trung bình sản phẩm (1.000đ) A 120 200 50 B 130 180 52 C 150 160 54 Hãy xác định: a- Năng suất lao động trung bình công nhân tính chung cho xí nghiệp b- Giá thành trung bình sản phẩm tính chung cho xí nghiệp (Đáp án: a, 178,5 tấn; b, 52.000đ/tấn) Bài 13: tài liệu suất, diện tích sản lượng khoai tây qua hai năm hợp tác xã thuộc tỉnh S sau: 1989 Tên hợp Năng suất tác xã trung bình (tạ/ha) 1990 Sản lượng (tạ) Năng suất trung bình (tạ/ha) Tỷ trọng diện tích canh tác hợp tác xã so với toàn (%) A 70 7.000 65 20 B 82 6.560 80 15 C 92 11.040 94 25 D 78 4.680 71 10 E 85 6.800 72 16 Y 90 6.300 84 14 Bài 17: Căn vào số liệu tập số chương 4, tính theo hai nguồn số liệu (số liệu phân tổ thành 10 nhóm, số liệu phân tổ thành nhóm) tiêu sau: a- Năng suất lao động trung bình công nhân b- Mốt suất lao động (áp dụng trường hợp dãy lượng biến khoảng cách tổ nhau) c- Số trung vị suất lao động (áp dụng trường hợp dãy lượng biến khoảng cách) (Đáp án: a: 35 kg; 35 kg ; b: 33 kg ; 35 kg c: 36 kg; 36 kg) Bài 18: số liệu điểm môn thuyết thống tổ sinh viên lớp học: Điểm Số sinh viên Cộng Tổ Tổ Tổ Tổ 3-4 5 16 5-6 10 30 7-8 27 9-10 5 15 27 Cộng 25 20 20 35 100 Hãy tính : a Điểm trung bình sinh viên tổ Hướng dẫn (lấy trị số xi 3,5; 4,5;…) b Điểm trung bình chung lớp c Phương sai số điểm tổ (Đáp án: a: 6,3; 6,5; 6,5; 7,5 b: 6,8 c: 4,16; 2,6; 5; 4,34 ) 11 Chương 6: Dãy số biến động theo thời gian Bài 19: tài liệu số công nhân danh sách doanh nghiệp Y quý I/2009 sau: - Ngày 1/1 doanh nghiệp 220 công nhân - Ngày 2/2 doanh nghiệp nhận thêm công nhân - Ngày 7/3 doanh nghiệp nhận thêm công nhân - Ngày 22/3 doanh nghiệp cho việc công nhân từ đến cuối tháng thay đổi Tính số công nhân bình quân danh sách quý I/2009 doanh nghiệp Hướng dẫn giải: Từ tài liệu ta lập bảng sau: Thời gian Số ngày (ti) Số công nhân (yi) Từ 1/1 đến 1/2 32 220 Từ ngày 2/2 đến 6/3 33 225 Từ 7/3 đến 21/3 15 228 Từ 22/3 đến 31/3 10 226 Như số công nhân bình quân quý I/2009 doanh nghiệp tính theo công thức sau: n yt i i y= i 1 n t  (220  32)  (225  33)  (228  15)  (226  10) 20.145  224 người 32  33  15  10 90 i i 1 12 Bài 20: số liệu tình hình sản xuất xí nghiệp K quý II năm 1991 Chỉ tiêu 1- Tháng Tháng Tháng Tháng 200 204 204 208 242,4 255 247,2 101 102 98,88 lao Số động danh sách ngày đầu tháng 2-Giá trị sản lượng thực 3-Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch sản lượng Hãy tính: a Giá trị sản lượng trung bình tháng quý II b Số lao động trung bình tháng quý Hướng dẫn Số lao động trung bình tháng ((đầu tháng + cuối tháng)/2); quý ((100/2)+204+204+(208/2))/(4-1) c Năng suất lao động trung bình công nhân tháng Hướng dẫn lấy giá trị sản lượng thực tháng/ số lao động bình quân tháng d Năng suất lao động trung bình công nhân quý Hướng dẫn lấy giá trị sản lượng thực quý/ số lao động bình quân quý e Năng suất lao động trung bình công nhân tháng quý (Hướng dẫn lấy NSLĐ trung bình công nhân quý/3) 13 f Mức sản lượng kế hoạch quý II tỉ lệ hoàn thành kế hoạch quý II ((Hướng dẫn mức sản lượng kế hoạch tháng tháng yk =y1 x 101%), sau quý tổng tháng; sau tính tỉ lệ hoàn thành kế hoạch quý) Bài 21: số liệu tốc độ phát triển tình hình thực kế hoạch sản lượng hai xí nghiệp: Tên Xí nghiệp Thực tế năm Kế hoạch 1990 so Thực tế năm 1989 so với thực với thực tế 1989 1990 so với kế tế 1988 (%) hoạch 1990 (%) (%) Xí nghiệp K 110 115 104 Xí nghiệp L 105 110 102 Hãy tính: a Tốc độ phát triển liên hoàn, định gốc tốc độ phát triển trung bình tiêu sản lượng xí nghiệp thời gian 1988-1990 b Giá trị tuyệt đối 1% tăng (giảm) qua năm xí nghiệp Biết giá trị sản lượng thực năm 1988 Xí nghiệp K 4.000 triệu đồng Xí nghiệp L 5.000 triệu đồng c Tính tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tính chung cho hai xí nghiệp Chương 7: Chỉ số thống Bài 22: Hãy viết hệ thống số theo ký hiệu đây: - m: mức tiêu hao vật tư cho sản xuất sản phẩm, - w: suất lao động công nhân , - g : giá bán đơn vị sản phẩm - z : giá thành đơn vị sản phẩm, - t : thời gian sản xuất sản phẩm, 14 - q : số lượng sản phẩm sản xuất được, tiêu thụ được, - T : số công nhân sản xuất - Gt: tổng giá trị sản xuất - Gz : tổng giá thành sản phẩm - Tt : tổng thời gian sản xuất sản phẩm - Tm : tổng mức tiêu hao vật liệu - Td : tổng doanh thu Bài 23: số liệu tình hình tiêu thụ sản phẩm cửa hàng thương mại M sau: Giá bán đơn vị (p) Lượng sản phẩm tiêu 1.000đ thụ (q) (cái) Loại sản phẩm Kỳ gốc Kỳ báo Kỳ gốc Kỳ báo (p0) cáo (p1) (q0) cáo (q1) A 20 22 2.000 2.200 B 200 210 4.000 4.400 C 600 660 5.000 5.200 Yêu cầu: 1, Hãy tính loại số giá loại sản phẩm, lượng sản phẩm tiêu thụ loại 2, Tính số tổng hợp giá sản phẩm, lượng sản phẩm tiêu thụ tổng doanh thu bán hàng cửa hàng thương mại Hướng dẫn giải: 1, Các số cá thể: a Về giá bán : - Sản phẩm A: 15 ip = p1 22 =  1,1 hay 110%, tăng 10% (110% - 100%) p0 20 - Sản phẩm B: ip = p1 210 =  1,05 hay 105%, tăng 5% (105% - 100%) p0 200 - Sản phẩm C: ip = p1 660 =  1,1 hay 110%, tăng 10% (110% - 100%) p0 600 b Về lượng sản phẩm: - Sản phẩm A: Iq = q1 2.200 =  1,1 hay 110%, tăng 10% (110% - 100%) 2.000 q0 - Sản phẩm B: Iq = q1 4.400 =  1,1 hay 110%, tăng 10% (110% - 100%) 4.000 q0 - Sản phẩm C: Iq = q1 5.200 =  1,04 hay 104%, tăng 4% (104% - 100%) q0 5.000 Các số tổng hợp - Về giá Ip = pq p q 1 = 22  2.200  210  4.400  660  5.200 4.404.400   1,0891 20  2.200  200  4.400  600  5.200 4.044.000 hay 108,91%, tăng 8,91% (108,91% - 100%) Tăng tuyệt đối là: p q p q 1  4.404.400  4.044.000  360.400 (ngàn đồng) - Về lượng sản phẩm Iq = p q p q 0 = 20  2.200  200  4.400  600  5.200 4.044.000   1,0531 20  2.000  200  4.000  600  5.000 3.840.000 105,31%, tăng 5,31% 16 hay Tăng tuyệt đối p q  p q  4.044.000  3.840.000  204.000 (ngàn đồng) - Về doanh thu bán hàng: Ipq = pq p q 1  4.404.000  1,089 hay 108,9%, tăng 8,9% (108,9% - 100%) 4.044.000 Tăng tuyệt đối p q p q 1 0  4.404.000  4.044.000  360.000 (ngàn đồng) Bài 24: Tài liệu tình hình sản xuất loại sản phẩm doanh nghiệp N sau: NĂNG SUẤT LAO SỐ LƯỢNG CÔNG PHÂN ĐỘNG NHÂN XƯỞNG ( tạ / công nhân ) ( người ) SẢN XUẤT Kỳ gốc Kỳ báo cáo Kỳ gốc Kỳ báo cáo I 40 48 22 24 II 42 44 26 28 III 45 48 32 34 Yêu cầu: a Tính suất lao động bình quân công nhân doanh nghiệp kỳ gốc kỳ báo cáo b Tính số tổng hợp suất lao động ảnh hưởng đến tổng sản lượng doanh nghiệp c Tính số tổng hợp số lượng công nhân ảnh hưởng đến tổng sản lượng doanh nghiệp d Tính số tổng hợp tổng sản lượng doanh nghiệp 17 e Bằng phương pháp hệ thống số, cho phân tích biến động tổng sản lượng doanh nghiệp ảnh hưởng nhân tố: suất lao động số lượng công nhân Hướng dẫn giải: a Tính suất lao động bình quân công nhân doanh nghiệp kỳ gốc kỳ báo cáo Áp dụng công thức số bình quân cộng gia quyền: X = x1 f1  x2 f  x3 f   x3 f n f1  f  f   f n - Năng suất lao động bình quân công nhân DN kỳ gốc X = 40  22  42  26  45  32 3.412   42,65 tạ/người 22  26  32 80 Vậy NSLĐ bình quân công nhân DN kỳ gốc 42,65 tạ/người - Năng suất lao động bình quân công nhân DN kỳ báo cáo X = 48  24  44  28  48  34 4.016   46,7 tạ/người 24  28  34 86 Vậy NSLĐ bình quân công nhân DN kỳ báo cáo 46,7 tạ/người b Tính số tổng hợp suất lao động ảnh hưởng đến tổng sản lượng DN Iw = wT w T 1 = 48  24  44  28  48  34 4.016   1,0955 hay 109,55%, tăng 40  24  42  28  45  34 3.666 9,55% (109,55% - 100%) Tăng tuyệt đối là: w T  w T 1  4.016  3.666  350 (tạ) c Tính số tổng hợp số lượng công nhân đến tổng sản lượng DN 18 IT = w T w T = 0 40  24  42  28  45  34 3.666   1,0744 hay 107,44%, tăng 40  22  42  26  45  32 3.412 7,44% Tăng tuyệt đối w T  w T 0  3.666  3.412  254 (tạ) d Tính số tổng hợp tổng sản lượng DN IwT = wT w T 1  0 4.016  1,177 hay 117,7%, tăng 17,7% (117,7% - 100%) 3.412 Tăng tuyệt đối w T  w T 1 0  4.016  3.412  604 (tạ) e Bằng phương pháp hệ thống số, cho phân tích biến động tổng sản lượng doanh nghiệp ảnh hưởng nhân tố: suất lao động số lượng công nhân Chỉ số Tổng sản lượng = Chỉ số tổng hợp NSLĐBQ x Chỉ số tổng hợp số lượng công nhân IwT = w T w T 1 0  IT w T  w T w T w T 1 1 0 4.016 4.016 3.666   3.412 3.666 3.412 Số tương đối: 1,177 Hay  Iw x = 1,0955 x 1,0744 (lần) 117,7% = 109,55% x 107,44% Về tăng (giảm) tuyệt đối tổng sản lượng DN: w T  w T 1 0  (  w1T1   w0T1 )  ( w0T1   w0T0 ) (4.016 - 3.412) = (4.016 - 3.666) + (3.666 - 3.412) +604 = + 350 + 254 (tạ) Nhận xét: -Tổng sản lượng doanh nghiệp kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 17,7% tương ứng tăng lượng tuyệt đối 604 tạ ảnh hưởng nhân tố: 19 + Do NSLĐBQ công nhân kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 9,55% làm tổng sản lượng doanh nghiệp tăng lượng 350 tạ + Do số lượng công nhân phân xưởng kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 7,44% làm tổng sản lượng doanh nghiệp tăng lượng 254 tạ Bài 25: tài liệu tình hình tiêu thụ doanh nghiệp X sau: Giá bán đơn vị sản phẩm Loại sản phẩm Sản lượng tiêu thụ (cái) (1.000đ/cái) Kỳ gốc (z0) Kỳ báo cáo (z1) Kỳ gốc (q0) Kỳ báo cáo (q1) A 20 23 20 21 B 22 25 24 26 Yêu cầu: 1, Hãy tính loại số giá loại sản phẩm, lượng sản phẩm tiêu thụ loại 2,Tính số tổng hợp giá sản phẩm, lượng sản phẩm tiêu thụ tổng doanh thu bán hàng doanh nghiệp 3, Bằng phương pháp hệ thống số, cho phân tích biến động tổng doanh thu kỳ báo cáo so với kỳ gốc ảnh hưởng nhân tố: giá bán đơn vị sản phẩm sản lượng tiêu thụ hai loại sản phẩm Hướng dẫn giải: 1, Hãy tính loại số giá loại sản phẩm, lượng sản phẩm tiêu thụ loại 1, Các số cá thể: Về giá bán : - Sản phẩm A: 20 ip = p1 23 =  1,15 hay 115%, tăng 15% (115% - 100%) p0 20 - Sản phẩm B: ip = p1 25 =  1,14 hay 114%, tăng 14% (114% - 100%) p0 22 Về lượng sản phẩm: - Sản phẩm A: Iq = q1 21 =  1,05 hay 105%, tăng 5% (105% - 100%) q0 20 - Sản phẩm B: Iq = q1 26 =  1,08 hay 108%, tăng 8% (108% - 100%) 24 q0 Các số tổng hợp: - Về giá Ip = pq p q 1 = 23  21  25  26 1.133   1,14 hay 114%, tăng 14% (114% 20  21  22  26 992 100%) Tăng tuyệt đối là: p q p q 1  1.133  992  141 (ngàn đồng) - Về lượng sản phẩm Iq = p q p q = 20  21  22  26 992   1,07 hay 107%, tăng 7% 20  20  22  24 928 Tăng tuyệt đối p q  p q 0  992  928  64 (ngàn đồng) - Về tổng doanh thu bán hàng: Ipq = pq p q 1 0  1.133  1,22 hay 122%, tăng 22% (122% - 100%) 928 Tăng tuyệt đối p q p q 1 0  1.133  928  205 (ngàn đồng) 3, Bằng phương pháp hệ thống số, cho phân tích biến động tổng doanh thu kỳ báo cáo so với kỳ gốc ảnh hưởng nhân tố: giá bán đơn vị sản phẩm sản lượng tiêu thụ hai loại sản phẩm 21 Ta có: Chỉ số Tổng D.Thu = Chỉ số tổng hợp giá bán đơn vị SP x Chỉ số tổng hợp lượng SP tiêu thụ Ipq = pq p q 1 0  Ip x Iq pq p q p q p q 1 1 0 Theo số liệu tính toán ta thay vào  1.133 1.133 992   928 992 928 Số tương đối: 1,22 Hay = 1,14 x 1,07 (lần) 122% = 114% x 107% Về tăng (giảm) tuyệt đối tổng doanh thu bán hàng: p q p q 1 0  (  p1q1   p q1 )  (  p q1   p q ) (1.133 - 928) = (1.133 - 992) + (992 - 928) + 205 = + 141 + 64 ( nghìn đồng) Nhận xét: - Tổng doanh thu tiêu thụ kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 22% tương ứng tăng lượng tuyệt đối 205.000 đồng ảnh hưởng nhân tố: + Giá bán đơn vị loại sản phẩm kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 14% làm tổng doanh thu tiêu thụ tăng lượng 141.000 đồng + Số lượng sản phẩm tiêu thụ loại kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 7% làm tổng doanh thu tiêu thụ tăng lượng 64.000 đồng Bài 26: a, Trong điều kiện khối lượng hàng hoá tiêu thụ không thay đổi: - Giá hàng hoá A giảm 10%, tổng giá trị hàng hoá A kỳ báo cáo 990 triệu đồng, - Giá hàng hoá B tăng 5%, tổng giá trị hàng hoá B kỳ báo cáo 1.470 triệu đồng Hỏi giá hàng hoá thay đổi, người mua tiết kiệm (hay chi thêm) tiền ? 22 b, Trong điều kiện giá hàng hoá không thay đổi: - Khối lượng tiêu thụ hàng hoá A tăng 10%, tổng giá trị hàng hoá kỳ gốc 200 triệu đồng, - Khối lượng tiêu thụ hàng hoá B giảm 10%, tổng giá trị hàng hoá kỳ gốc 500 triệu đồng Hỏi khối lượng hàng hoá thay đổi, người mua chi thêm (hay giảm bớt) tiền ? Hướng dẫn giải: a, Áp dụng công thức số bình quân điều hoà Ip  pq i p q 1 1 p = 990  1.470 2.460   0,984 hay98, 4% 990 1.470 2.500  0,9 1, 05 Chênh lệch tuyệt đối: (2.460- 2.500) = - 40 (triệu đồng) Vậy điều kiện khối lượng hàng hoá tiêu thụ không thay đổi, giá hàng hoá tiêu thụ thay đổi người mua tiết kiệm 1,6% lượng tiền, tức tiết kiệm 40 triệu đồng Câu b, Cũng giải áp dụng công thức số bình quân cộng Iq   p q  i p q pq pq 0 q 0 0  1,1 200    0,9  500   670  0, 957hay 95, 7% 200  500 700 Chênh lệch tuyệt đối: 670 – 700 = -30 (triệu đồng) Như khối lượng hàng hoá thay đổi , người mua giảm bớt 4,3% lượng tiền, tức giảm 30 triệu đồng Bài 27: số liệu giá mức tiêu thụ hàng hoá thị trường: Tên hàng Mức tiêu thụ hàng hoá (triệu đồng) Kỳ gốc Kỳ báo cáo Tỷ lệ tăng (+), giảm (-) giá (%) A 300 360 23 +12,5 B 250 270 -10,0 C 450 500 +25 Yêu cầu: 1, Tính số tổng hợp giá 2, Chỉ số tổng hợp lượng hàng hoá tiêu thụ Bài 28: số liệu sau xí nghiệp: Tên sản phẩm Chi phí sản xuất kỳ Tỷ lệ tăng (+), giảm (-) trước (triệu đồng) sản lượng (%) A 720 +5 B 350 +3 C 530 -2 Yêu cầu: 1, Tính số tổng hợp sản lượng 2, Chỉ số tổng hợp giá thành Biết thêm tổng chi phí sản xuất kỳ báo cáo ba sản phẩm 1.850 triệu đồng Bài 29: Tại thị trường, tình hình bán lẻ số mặt hàng qua hai kỳ Mặt hàng A giảm 2%, mặt hàng B tăng 6%, mặt hàng C tăng 3%, mặt hàng E giảm 4% giá mặt hàng D không đổi Hãy xác định số chung giá cả, biết thêm tỷ trọng mức tiêu thụ hàng hoá kỳ báo cáo mặt hàng là: 36%, 24%, 12%, 20% 8% Bài 30: tình hình sản xuất xí nghiệp: - Khối lượng sản phẩm A kỳ báo cáo tăng 5% so với kỳ gốc, sản phẩm B giảm 4%, sản phẩm C giảm 6% sản phẩm D tăng 5% - Tỷ trọng chi phí sản xuất kỳ gốc sản phẩm A, B, C, D 38%, 25%, 23% 14% 24 Hãy xác định: a- Chỉ số tổng hợp khối lượng sản phẩm b- Chỉ số tổng hợp giá thành Biết thêm tổng chi phí sản xuất kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 20% Bài 31: Một xí nghiệp sản xuất bốn loại sản phẩm A, B, C D Giá thành đơn vị sản phẩm theo kế hoạch bốn sản phẩm 500 đồng, 650 đồng, 350 đồng 800 đồng Thực tế giá thành sản phẩm A tăng 100 đồng, sản phẩm B giảm 50 đồng, sản phẩm C tăng 50 đồng sản phẩm D giảm 100 đồng Khối lượng sản phẩm sản xuất thực tế bốn sản phẩm sau: - Sản phẩm A: 10.000 kg - Sản phẩm B: 7.000 mét - Sản phẩm C: 8.200 - Sản phẩm D: 5.000 kg Yêu cầu: 1, Tính số hoàn thành kế hoạch giá thành 2, Chỉ số hoàn thành kế hoạch sản lượng Được biết tổng chi phí sản xuất thực tế so với kế hoạch giảm 1,77% Bài 32: Tổng mức hàng hoá tiêu thụ ba mặt hàng A, B, C kỳ báo cáo so với kỳ gốc tăng 20%, mức tăng tuyệt đối 36 triệu đồng Chỉ số giá chung 108% Yêu cầu: 1, Xác định tổng mức tiêu thụ hàng hoá kỳ báo cáo kỳ gốc 2, Chỉ số tổng hợp lượng hàng hoá tiêu thụ 3, Phân tích thay đổi tổng mức tiêu thụ hàng hoá kỳ báo cáo so với kỳ gốc ảnh hưởng hai nhân tố: giá lượng hàng hoá tiêu thụ./ 25 ... thực tế năm so với thực tế năm trước Hướng dẫn giải: 1,+ Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch sản lượng doanh nghiệp A năm (tnk) = yk 240 =  1,2 lần= 120%, tăng 20% y0 200 Như doanh nghiệp Y có kế... 1984 Hướng dẫn (căn bậc 142%) b- Từ năm 1988 - 1984 c- Từ năm 1988 - 1990 d- Từ năm 1980 – 1990 Hướng dẫn (áp dụng SBQ nhân gia quyền) (Đáp án: a, 109,16%; b, 107,59%; c, 109,54%; d, 108,6%) Bài. .. môn Lý thuyết thống kê tổ sinh viên lớp học: Điểm Số sinh viên Cộng Tổ Tổ Tổ Tổ 3-4 5 16 5-6 10 30 7-8 27 9-10 5 15 27 Cộng 25 20 20 35 100 Hãy tính : a Điểm trung bình sinh viên tổ Hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế có hướng dẫn, Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế có hướng dẫn, Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế có hướng dẫn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay