Gia tri luong giac cua mot cung tiet 2

4 1,451 36
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Bài 2: Giá trị lợng giác của một cung Tiết: 55+56(PPCT) 1. Mục tiêu 1.1 Kiến thức: - Hiểu đợc khái niệm gía trị lợng giác của một cung (góc);Bảng giá trị l- ợng giác của các góc thờng gặp - Hiểu đợc hệ thức cơ bản giữa các giá trị cơ bản của một góc lợng giác - Biết quan hệ giữa các giá trị lợng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau - Biết ý nghĩa hình học của tan và côtang 1.2 Kĩ năng - Xác định đợc giá trị lợng giác của một góc khi biết số đo của nó - Xác định đợc dấu của các giá trị lợng giác của cung AM khi biết điểm cuối M nằm ở các cung khác nhau - CM các đẳng thức lợng giác vận dụng các đẳng thức lợng giác 1.3 T duy và thái độ - Phát triển t duy lôgíc - Cẩn thận chính xác 2. Chuẩn bị ph ơng tiện dạy học 2.1 Thực tiễn - Kiến thức về các tỷ số lợng giác từ 0 0 đến 180 0 trong hình học 10 2.2 Phơng tiện - SGK, GA, thớc kẻ compa, mô hình đờng tròn lợng giác 3. Phơng pháp - Dùng phơng pháp gợi mở vấn đáp dựa voà phơng pháp trực quan thông qua hoạt động t duy 4. Tiến trình bài học và các hoạt động Tiết 56 Ngày soạn: Ngày dạy: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ HĐHS HĐGV 1a: Có vì -1<-0,7<1 1d: Không vì: 5 2 >1 Cho biết kết quả của bài tập 1a,1- Vì sao có kết quả đó Vẽ đơng tròn lợng giác minh hoạ Hoạt động 2: CM các đẳng thức HĐHS HĐGV Tìm sin =? cos =? Biến đổi đi đến kết quả Sin 2 x+cos 2 x=1 1+tan 2 = 2 2 2 2 sin cos 1 cos cos + = Với 2 k + tan .cot =1 . Tổng hợp điều kiện ( ) 2 k k Z k + -Gợi ý học sinh dựa vào hình 53 và định lí pitago - Hớng dẫn học sinh cách CM khác - Tìm điều kiện để đẳng thức đúng - Lu ý tại sao phảI dùng điều kiện k - Hớng dẫn các bớc tiến hành tổng hợp điều kiện trên đờng trong lợng giác 2 k Hoạt động 3: Làm các ví dụ HĐHS HĐGV Ví dụ 1: Cho cos =3/5 với 2 < < . Tính sin Ví dụ 2: Cho cot =-4/5 với 3 2 2 < < . Tính sin và cos Giải: Ví dụ 1: KQ: 4 sin 5 4 sin ( ) 5 loai = = Ví dụ 2: sin 5 41 = cos = 4 41 Chia nhóm học sinh : Tổ 1+2 làm ví dụ 1 Tổ 3+4 làm ví dụ 2 GV: Hớng dẫn học sinh chọn các công thức có liên quan đến tìm sin - Dựa vào điều kiện đề bài để loại trừ các công thức - Quan sát các hoạt động của tổ, có thể hớng dẫn học sinh khi hoạt động theo nhóm - GV cần chú ý cho học sinh dấu của các giá trị lợng giác loại các giá trị không phù hợp Hoạt động 4: Xây dng các công thức của các công thức các cung có liên quan đặc biệt HĐHS HĐGV - Học sinh có thể tìm đợc Các công thức đó suy ra từ các hình ảnh dới sự hớng dẫn của GV a. Các công thức góc đối nhau b. Các công thức các góc phụ nhau c. Các công thức các góc bù nhau d. Hơn kém nhau Ví dụ : Tính cos( 11 4 )=cos( 2 3 ) cos( ) 2 ) cos 4 4 4 2 = = = tan(32 / 6 ) sin(-1180 0 ) - Chia nhóm mỗi tổ một trờng hợp - Hớng dẫn học sinh xác định điểm cuối của cung ( ) va (- ) - Dựa vào hình ảnh trực quan cua đ- ờng tròn lợng giác để suy ra các công thức - Cần lu ý chỉ xác định giá trị l- ợng giác của sin và cos . Từ đó suy ra của tan và cot - Có thể giúp đỡ học sinh vẽ đ- ờng tròn lợng giác đối với góc phụ nhau - Giả thích nhận xét trong các tr- ờng hợp - Kết luận : Suy ra cách nhớ cos đối sin bù ,phụ chéo khác pi tan - -GiảI thích từng câu trong cách nhớ đối với các trờng hợp tơng tự - Hớng dẫn học sinh tìm ra kết quả thông qua các phép biến đổi và các công thức đã học - Các ví dụ còn lại coi nh bài tập về nhà Hoạt động 5: Củng cố - Nhắc lại các đẳng thức lợng giác - Nhắc lại các công thức của các cung cố liên quan đặc biệt và giải thích các từ trong các nhớ trong mỗi trờng hợp - Bài tập về nhà : 3,4,5 (SGK) . đi đến kết quả Sin 2 x+cos 2 x=1 1+tan 2 = 2 2 2 2 sin cos 1 cos cos + = Với 2 k + tan .cot =1 . Tổng hợp điều kiện ( ) 2 k k Z k + . lợng giác 2 k Hoạt động 3: Làm các ví dụ HĐHS HĐGV Ví dụ 1: Cho cos =3/5 với 2 < < . Tính sin Ví dụ 2: Cho cot =-4/5 với 3 2 2 < <
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia tri luong giac cua mot cung tiet 2, Gia tri luong giac cua mot cung tiet 2, Gia tri luong giac cua mot cung tiet 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay