Gia tri luong giac cua mot cung tiet 1

3 1,134 29
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

. 2: Giá trị lợng giác của một cung Tiết: 55+56(PPCT) 1. Mục tiêu 1. 1 Kiến thức: - Hiểu đợc khái niệm gía trị lợng giác của một cung (góc);Bảng giá trị l-. định mọi R và sin( 2 ) sin cos( 2 ) cos k k + = + = với k Z b. 1 sin 1 1 cos 1 c. tan xác định với mọi ( ) 2 k k Z + cot xác định với
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia tri luong giac cua mot cung tiet 1, Gia tri luong giac cua mot cung tiet 1, Gia tri luong giac cua mot cung tiet 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay