Giáo dục học đại cương

83 217 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:54

Giáo dục học đại cương là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă KHOAăS ăPH MăXÃăH I NG IăGI NGăH CăPH N GIÁOăD CăH Că IăC NG (H ăC SP.THCS) Gi ng viên: L ê ng T b môn: Tâm lý – Giá d c - CT n n ib M ăđ u:ă ng g i – 2013 L IăNịIă K c giá d c v i q yl v n i c yên ng n ng c c q rìn ng di n đ n ng giá cc ng c cđ ic V rìn giá d c T ngầ n c, p ù cn ic g - s p ri n cá n ân d r ng n i ng q n c ng k q d giá d c c k ác c đ d y công ng iên c ng rên có giá r n : Giá v c r rìn Giá d c , ê K án B ng, V g c rìn n y đ p n án k đ y đ , sâ s c ng b c i n c ng V ng ng n đó, xem xé , yên ng n giá d c ng r i nn g m r ng c giá d c m i gi i đ n p ri n kin c giá d c ng, n -x ic c, đ góp p n íc c c v vi c c ng c p m c n i V i m c đíc p c v sin viên nên tr ng k ôn k c ng v n đ c c ng giá pv i c n mp n n ân b ng l m giá d c p ri n giá d c v k ng ki n d ng v n n m n giá s P m Vi n ìn ng v i góc đ k ác n ng m ng l i s l c Tr ng n i đ c ng iên c q rìn giá d c rên bìn di n cđ ic đ in l k giá d c Giá d c ìm i p ín q y l U c c y giá , cô giá đ ng s p m p b i gi ng n y c úng ôi c c r ng c n p c n l i môn rìn b y ng n g n m s c c ng c b nl : Ch ngă1 Giá d c Ch ngă2 Giá d c v s p ri n nhân cách Ch ngă M c đíc , ng yên ly giá d c v cl m k c ng giá d c q c dân Vi Nam Ch ngă4 g p n nên i li i li i giá viên p mk ông n ib ;m c c c n n i k ác rìn đ biên s n c nc R đ ng ng i p g n x m ng đ c úng ôi có c s đóng góp c CH NGă1.ăăGIÁOăD C H C LÀ M T KHOA H C 1.1.ăGiáoăd călƠăm tăhi năt ngăxưăh iăđ căbi t 1.1.1 Giáo d c m t hi năt *S ìn ng xã h i, m t nhu c u s ng c aăconăng n Tr ng q rìn s ng, c n ng r n v i kin ng i m đ n ng i m ng r y n giáo d c úc đ c ri n, ng c ng y r ng qú r ầ.V s d ng v p c r ng c i c cho th h ng n ng truy n th u nh h i Có hi n c ch di v sin -T x r i, ng kin ng e l iq n c ích, n i c t ch c chuy n i t: có cầ cho th h c r y n m truy n x l m i n u th l ch – h it gi l o ng n u t di truy n ki h i – giá d c th c t v l nh h i kin ng i m đ đ i l i ng c íc i ng x c i có đ c r ng c b n l : s n ng kin ng i m v l đ ng s n c ng đ ngầ s m gi l ln i v p ri n n đ ng s n x n ng kin ng i m x i m cá đ c p ri n đ y đ n, n n, n chu n h i: l c c Giá d c v i x n m, c n n ôi, r ng l nh h i inh nghi c i giá d c n l y r ng q rìn p ri n c -T n il i giá d c v y, giá d c l ho t th h tr x i, i ng y c ng bi n đ i, p đ ng đ ng p áp k n r n x hát, di n r i l i ng n m c , có n i d ng, p in giác c t ch c c đ ng ri n, giá d c c ng p ri n v r * ng t i n i, đ i c ín l hi n t i kin ng i m x i v p i truy n th c đ ng s n b , l c n ng ng rìn , k đ ng s n x rìn l ng p ápầ c c ng kin ng i m đ m n m r ng x c iv i nn giá d c r c cn i -ln giá d c x r n r c n iên, kin ng i m l i v p i n đ ng đ i đ tích l y đ r n v i i có sá , b i đ k ông ng ng đ iên n iên, k ông ng ng l Tr ng q rìn c n ng ng i ng s c m n in v r ng n ng kin ng i m đ đ ng x m gi đ i s ng i k ác ln n n ân v n ân c c nv s cm n v n ng l c c c c p ng iđ c m i ng i ng p ú đ d ng êm * Vai trò c i n Giá d c v ng giá d c có ý ng đ i v i cá n ân, v i v i cá n ân: - i Giá d c l p n ân c n ìn ng i ,p ù cđ có ý ng x i l n n v p ri n n ân đáp ng yê c c x s n x n ng p v i yê c s cl c x đ ng x i r ng i, s n x ng gi i đ n l c s n đn iv ix đ ng i: Giá d c ác đ ng đ n m i m đó, giá d c l ri n đ i s ng c c n ng c, có m c đíc c i, c c n ng i l i ng iên n iên, đ x i, l v ln i i l i ng i, l c i đ i, ông q có c n ng l i x i đ ng có ý i l i ng ông q i C đ có r n v i m i íc l y kin ng i m l c s x i kin ng i m m m i, n c đ d y rì v p ól m c n ng đ c r ng c đ ng s n x s đ ng ác g i l d y c n b b c ki n k ông i m i có giá d c C r n x i, m i r y n đ m đ i s ng x n n ân l c V i ý ng r ng x c có ý ng c c M s đ ng v có l đ ng ác có ín b n n ng c c * Tín x ic giá d c Giá d c l i n ng q n i m i ng i nên m ng b n c x ic đ C là: - M c đíc giá d c: d x - P ng i n giá d c: hóa- x - g - K q T iđ r v i ông q giá d c ng i( n v n r ) k i n giá d c: D x giá d c: c ng kin ng i m l c s - x i d l i ng i c il i p ân công v đ đ ng, đ cx cc yên môn ó i i p n n v s d ng,ầ l i: - Giá d c l r y n v i n i p ng đ c r ng c kin ng i m c ng r m n m n y b n p ù có ý pv i cm c r ng q rìn x i l i ng i: m ng ín b n n ng sin c mè v n k ông có r y nđ c i n v i p gi i đ ng v s n, d y rì nòi gi ng y đ i c n ng kin ng i m có s l c i n, - Giá d c r đ i v i s r đ i c giá d c r quy t n n ân nh s - Giá d c m ng ín sáng d c, p lý n , giúp c yê c ng y c ng c i n c ng x bi n v v n c x i l i ng i: n i v p ri n c c , có ín đ n x r ng n ng h đâ có s ng i n n ác đ ng gi c n ng ng ng, b i, giá d c c đ i , c ín r,x i Giá d c b giá d c đ rúc x e s i v i c n ng h i lo i ng n giá i có giá i hông o gi i l i ng t i: i c bi i, q rìn x i k ác i n: m in ng p áp, p rìn đ s n x c r ng m i gi i đ n l c s ng đ c r ng c ng i n đ , ín c ng, n n kin yđ ic ic gi c ng p ri n v bi n đ i k ông n n giá d c riêng bi , m n gi i đ n q i đ n n ì ké n i gi n s c ip gi c ng m ng ín l c s c r,c i, v giáo d c m c đíc , n i m v , n i d ng, p c ín n ng đ ng, sáng giá d c ng x đ n , có m đ ng giá nh h ng l giáo d c tr e " i n Tín l c s c c i i n l c s giai c p c : kin n trù h c , i t ch c n ng hông th thi u n i v p ri n m i m i v i x - Tính l ch n ng x i n t ty u l nh h ng Lê nin nói: "Ph m ng i l i ng ng - Giá d c t n t i * Tín c x k ir đ i i d c; giá d c di n r r ng m i k ông gi n, m i Giá d c r đ i, ng s ng giáo d c giáo d c t hi n t - Giá d c l i, n i đ c bi 1.1.2 Tính ch t c a hi năt * Tín p i l i ng m i cá n ân p ri n, đáp ng m C ín v y giá d c l m d c l x c v d n q n giá d c v k i giá d c p ri n ng s nx v n ó ầ K i c đ x ì ín c , ki n ,c đ i y úc đ y x i p ri n T ín l c s c giá d c, c úng rú r m vi c xây d ng v p ri n giá d c: s k l n q n r ng r ng + Giá d c l “k ông n giá d c c n p nk c n b bi n”, vi c s c k ác r ng vi c xây d ng n n giá d c c + Gi ng yên mô ìn giá d c đ đ k i m l c ép ng yên b n mô ìn ki n c c ìn gi i đ n m i có s n n m c mìn l vi c l m gi i đ n r y đ i c n b n c ng l c đây, n đ ng rái q i + Có có c v c n c p kin ng i m c n l c, p ê p án v v n d ng c úng v + K i ng iên c v ix i, đ ng ng + ri n l m c y nb c n q ák ,c i n i, n n c mìn c giá d c, đán giá giá d c p i đ ip i yđ c ác d ng c c k ác m p ù nv i n n p giá d c r ng m i q n giá d c đ i v i x c n , c i i n, c i , đ i m i giá d c r ng k ác q n S ng n ng bi n đ ng c n đ i ng ik p c d bá c ín xác, - Tính ch t giai c p c a giáo d c C ng d c pn ín q y đ n c i r ng c c ng yên c ín gi i c p, cđ m i, p c v e đ ng l i c Tín gi i c p c p n dân c gi i c p , ín c môi r ng l m ng n r công c c đ công c ng l v c n ng r n gi i c p, xây d ng x i i giá d c q y đ n m c đíc giá d c, n i d ng giá d c, đ c i m ng giá d c, r n y gi i c p n m c ín q y n c é đ c r ng n i b c c c r n gi i c p, n q n yl ng, v n ó v giá d c đ íc c c c ng p áp giá d c, ìn ng r , i có gi i c p đ ng giá d c c ng n r n gi i c p rên l n v c m i, p p i có gi i giá d c l q y l vi c xây d ng v p ri n giá d c r ng x đ iđ m i i đ i v i giá d c, giá d c r ng x p i m ng ín gi i c p Tín gi i c p c q y đ n giá d c l m c x c c giá d c, c ín sác giá d cầ n n giá d c v n nô l đ n c i l i ìn n r đ q ân s , q n lý kin d n M ng c b nđ q n i s ng s ng b bìn đ ng, ín c ng giá d c d n c c, ng i ng , ng ng n r gi i c p bóc l c ng m ng ín c p ri n p i m di n M ng r : c ú r ng d y k r ng d n c , i c n em d c, c y c n em gi i c p b r : d y ri ck c s đ ng, l y n k n ng l đ ng c v y, r ng x k ông có m x giá d c v n i, m r ng c n n giá d c "p r ng x ic ng x ic cv c ng ín n ân đ ng n ng v n viên r ng x ng b i vi c ìn i ng gi i c p: tính gi i c p công n ân, n n k ác ng n v i n n giá d c c gi i c p công nhân xóa đ ng, gi i i n ín dân c n n c rú r ín gi i c p c + Tín gi i c p r ng giá d c đòi + òi i" c áp b c v bóc l , gi i p óng l ic cđ ng n ân r ng r i v n di n, i hòa i cđ v ng q n m v đ x c ng m ng ín c có b n c i nên n n giá d c x sâ s c, c "đ ng rên" c v s m n lc s c b m i gi i c p, xó b m i ìn m i r n gi i c p, gi i c p bóc l C ín m c đíc c p óng c n ng n y gi i c p công n ân Do b n c r rí d c v s p ri n rí l c, c i có gi i c p đ i k v đ n giá d c v n n cb n n giá d c " r ng l p", "đ ng ng i" r n gi i c p c c nc , ng l i c i ng giá d c: i l m công ác giá d c p i n m ng, c ín sác , p áp l i l m công ác giá d c p i ý c n n c c rõ giá d c đ ng p cv c gi i c p n + g i c bi đ * Giáo d c v m ng ín c - Tín c c ng n y có m c đíc n d c cs giá r x p l n y mìn p ng v cv c m ng ín c i, n n q - n ân l i : Giá d c đ i v i r ng i s c m sóc, p ri n i ng đ i gi ng n riêng c :P n gi i i n n di n n ân Giá : ò bìn , n ân v n; c i r ng kí n ng ng ng i p,ầ - Tín c q c gi , cv đn c c ín r ; kin ;v n ó ng m c í vùng, mi n,ầ * Giá d c l i n ng v n - đ n c - Giá d c l ôn g n v i p ri n c - T ông q lc s -x v n ó c l i ng i: n b s p ri n v n ó , K -KT c i l i ng ng gi i đ n i giá d c l m v n ó -x i v m i m đ i s ng n ân l i p ri n - Giá d c c ng k n ng v c ic cá n ân íc ng c c s ng n v ng y n p úc,ầ 1.1.3 Các ch ngăxưăh i c a giáo d c D giá d c ác đ ng đ n c n ng l n v c c đ i s ng x ng ác d ng c g il n c ng c c n ng kin -s nx -C c n ng c ín r -x -C c n ng ng c c n ng n y iv c m c n ng x i ic cđ c giá d c: i i n v i rò c giá d c đ i v i s n i v p ri n -s nx i d ng c - Giá d c il c i xé v m x giá d c Có l i c ng - v n * Ch c n ng kin ng ic n ng ác đ ng đ n i m c n ng giá d c đ i v i q rìn x c n ng x  nên c ng có k i, đ n q rìn x -C x ic c n ng kin c i nc -s nx c n ng n y n n ân l c M i liên gi c ông q giá d c: c n ng giá d c v s n x đ i, ông q c ìn n ng rên s c l đ ng + Giá d c t o r y s cl ng n ng s đ tái cl o ng đ ng c b m l im đi, v r s cl đ ng, đ y m n s n x n u t cl o k é lé , in x , i ng x i, đ ng m i c p ri n kin r l cl q –x đ v n, góp p n i C ín giá d c ng r c i p s n x v q n lý x i v i rìn đ , n ng l c c + Giáo d c đáp ng k p r y n o t o l i ngu n nhân l c i ng n n ân l c ông, giá d c p ri n bi , giúp c n ng i nâng c ck kin , k n ng l -s nx - K i có ng c c n ng s nx th đ ng c x d n i in nên s c l đ ng m i, ng yên n ân B ng c n đ ng n ng l c c n ng l c l m vi c, l m, góp p n p ri n kin + Giá d c tr c ti i l i th i, y đ i ng ng ng v n ng l c riêng ng i p, y đ i vi c ng uy n b i d n ân dân l i n n ân l c c , s : ng, nâng c đ ng ó l y rìn đ v n ó , k c b n đ p ri n + T ng k n ng ng d ng K -KT v +T yđ i d y kin + T ng ín sáng + T ng k k đ ng s n x r đ ng s n x c n ng kin v q n lí -s nx đ ng p i l n i có rìn đ v ng, có ín n ng đ ng, sáng  M c s p ri n kin đ n rìn đ p ri n c , n ng ng ng, c ín q i lđsx,ầ giá d c l đ ng l c c ín p ri n v giá d c p i r đ ầ s yê c ì giá d c p i đ đ i v i giá d c k i - Giá d c c n xây d ng -s nx c - Giá d c đ s nx đ n ng - Giá d c đ *C x úc đ y i K i n n i đ d ng, ng c r ng, có n ân l c m i y ng có rìn đ c công ng i p ó – i n đ i ó đ n yê c c -x c v n c , có ki n c i nc - Giá d c p i g n bó v i s p ri n kin ri n kin ng n ng ng d ng n n c óng K - KT v c v công ng l e c c r ng l v y, v i c n n kin l -s nx ,p c v s ng i p c ng ng n ng cân đ i, đ d ng, p ù ps p c n n ân l c đ m b ng c n ng n y: n n ân l c có c ín cân đ i yên môn ng i p v c , m n i n đ i c n ng c ín r -x i - Giáo d c góp ph n quan tr ng vi c giáo d c ng tr , đ đ c công dân, pháp lu t Giá d c k ông đ ng ng i c ín bi n ch r ng, đ r m l p c gi i c p n m q y n v c s ng, b v c - Giáo d c đ c yên r y n, ph ng l i, c ín sác ầ c a m t ch đ tr , giai c p hay đ ng c m quy n Giáo d c r c i p r y n bá sác c ng đ c ín ng il r c i pđ r,x iđ ng c ín c ng nb c r,đ r ng l i c ín m gi v i đ ng đáp ng nh ng m c đíc , n ng yêu c u tr - xã h i nh đ nh đ bi t, m i hình thái kinh t -xã h i c th , th m chí m t xã h i c th nh ng gi i đ n phát tri n khác l i đòi i nh ng m ng i công dân, ng il đ ng khác nh m đáp ng m c đíc , yê c u tr - xã h i nh t đ nh Giáo d c ph i đáp ng “đ n đ giáo d c ph i p y đ i v m c đíc , ng p áp, ìn k iđ nđ ng n y y đ i th ng ngành h c, m c tiêu, n i dung, c t ch c giáo d cầ đ có th đ kh n ng v u ki n th c “đ n đ hi n t t nh ng” M ng” m i Mu n v y, kinh nghi m cho th y, m t m t giáo d c ph i có tính nh y bén, ín n ng đ ng, m t khác xã h i ph i h tr tích c c có hi u qu cho - Giáo d c ác đ ng đ n c u trúc xã h i m i quan h gi a b ph n h p thành xã h i Trong xã h i phong ki n, giáo d c góp p n k ông n êm s p ân c i gi i c p, xây d ng m c rúc x r ng vi c k i m ng ín c é sâ gi i c p v đ ng c p rõ r Ví d : Giáo d c ch đ phong ki n góp ph n không nh vào vi c xây d ng trì s b bìn đ ng gi a nam n ng c l i, k ông đ c c, n mđ c c, thi c , làm quan; n nhà làm công vi c n i tr ầ Còn xã h i xã h i ch ng , nh giáo d c cho m i ng i, giáo d c ng xuyên, giáo d c ph c pầ, rìn đ dân trí ngày m t nâng cao, làm cho t ng l p xã h i d dàng nhích l i g n - Trang b cho toàn xã h i lý n ng ph n đ u m n c Vi t Nam "dân giàu, c m nh, xã h i công b ng, dân ch , v n " - Giáo d c góp ph n nâng c rìn đ v n ó c n dân, góp p n xó đói, gi m nghèo, chuy n đ i c c u s n xu t, t o s bìn đ ng gi a t ng l p dân c *C c n ng ng - v n ó - Giá d c l p ng c m i ng đ v c c b n r y n bá v xây d ng n vi c - Giá d c góp p n nâng c nx - Giá d c góp p n b l iv c dân c ông q nâng c n, p ri n n vi c d y ck c nx dân rí ng giá r c v giá d c 10 ng đ n i rìn đ v n ó , k i, xây d ng l i s ng, n p s ng có v n ó ng c ng – v n ó c n ân +V p +V x ; c ng p áp: ìn c i n lý l n g n li n v i c: p i cn i ìn c ý l n g n li n v i r ng n ng Vi T ng m gi l n đ ng s n c sin q n r ng đ i v i q rìn giá d c m: c ý l n l ng k , k q v c i n c i n c i nl s n i k ác q n c gi i v c v đ ng c c n i Gi T c đ c sin p v i rìn đ v âm sin lý yê c ý l n c ín l n i d ng môn v có ác d ng c đ c đôi v i c i n: c i nl m r c đ ng p ù ý l n g n li n v i  v đ r c s v c i n, c i n v lý l n có m i q n c i nl c s c n i v in lý l n v l c n c đ ki m r lý l n ý l n k ông có lý l n r l ôn m c i n r n lý y ín k ác q n, k s ông, c i n mù q Vì v y lý l n g n v i c c i n k ông có c i nl q yl khách quan - ê c : + i d ng môn s đ n c +T c c, gi c i n l m ví d , ,c ng c lý l n c các môn đ ng giá d c đ cv  Giá d c n c sin yđ cm iq n gi ri c i n k ác q n r - Giá d c l m q n r ng n cp il y ng k p v i giá d c gi đìn v giá d c x q rìn có n i l : gi đìn , n r l cl ng, x ng i m gi , r ng l c l i M i l c l ng ng có v i rò k ác n r ng s p ri n n ân + Giá d c n r ng: gi v i rò c d c, có m c đíc v n i d ng giá d c ng b i c ng x yên v đ + Giá d c x sin r yên rác v giá r ng s p ri n n ân , l n i đem iên i: l giá d c r ng môi r m gi , c ng đ ng, câ l c b , n i v i c gi đìn v n c n ng c n di n + Giá d c gi đìn : gi v rí đ c bi đ nn đ , có c ng 69 ng r sin s ng: đ n i ; l n i i nk q c giá d c B l cl ng giá d c n iên, ín c ng đ n p ri n n ân c ác đ ng đôi lúc mâ r T y n - Bi n p áp: + Các l c l ng giá d c p i ng n v m c đíc , yê c , nd v p ng p áp giá d c M i s p ân án, k ông đ ng b , p áv s đ nv nc c v i rò c đ ngăh 3.2.3.ăPh - T ng b -T giá d c n c nâng c c ng n đ có p i gi v ng v i n ng c l ng công ác p l c p giá d c; ng n i m v giá d c p ng rìn p ông; ng p áp đ m b i k công ng i p ó , i n đ i ó đ n k c, c r ng x n i n p mb cân đ i gi p lý r ng giá d c -T c cc -T m ic p đ đ ng x ú đ c vi c r ng b ri c sin c rên l p n có ý r ng x yên c i i n n i d ng, c ó v - c ng k ác n ng th c hi n nguyên lý giáo d c đáp ng yê c c yn c q rìn Tr ng k i c i n ng iêm úc, có c -T e k c m gi v c, b c n k n ng v đ c c m gi v i, l đ ng,ầ ng l p, c v i ìn c công ác giá d c n i đ ng c r ng x e c i n ng i gi i v gi đìn ki n v s r ng c c sin mìn 3.3.ăH ăth ngăgiáoăd că u cădơnă 3.3.1.Khái ni m v h th ng giáo d c qu c dân ng giá d c q c dân c m n c l vi c giá d c v đ n , i nn n cv đ ,đ c ìn ng ng yên c c c c b n r ng đ c dân b ng c q n giá d c ng i n r c r ng i n rìn l c s , liên k c ó r ng p áp l ng giá d c q - n ng l đ n v c n b c q n c r yên rác c v i ng l i v c ín sác giá d c c g m i ng l n l n r ng v ng rúc c b n c ng giá d c q c dân, l c q n c 70 ng giá d c q c dân, l n ân yên rác vi c giá d c – đ c n ng i v i ng n ki n s p m c, c p c, l i ìn n l i r c d đ n á,r pc i ng đ cc i r ng l n n ng b c c, ng ng c q n giá d c ng i n q n lý r x i r c i pp c cd n n g m n v n ó ,n vi n, r m k d n c n ng giá d c q c dân l nói đ n bóng, câ l c b , rác , b ng i c niên đ p ri n n ân T ông r ng k i nói đ n ng n r ng l n ân c ng giá d c q + ng c dân có n ng đ c m s ng giá d c q c dân p n án c ri n kin ,k ck ng n đây: đ c ín r x i, rìn đ p , c ín sác v n ó giá d c v r y n ng c n c + ng giá d c q c dân c iê , n i d ng, q y c + T y n iên, ng d cq c dân c c i n m in c k ác n yn i m v ín c ,c c ,m c c c ng ìm c, n l r ng ki n ng đ ng r ng in pn ng giáo i n n y 3.3.2.Cácănguy năt căxơyăd ngăh ăth ngăgiáoăd căă u cădơn ng ng yên n c n y đ đ c, r ng i n p áp, p áp l mb - P ri n ín íc c c, sáng mb - r i gái, dân p c s bìn đ ng v c, ôn giá , ng ng v n ân dân l q y n đ ng v p ri n giá d c n n c, p p đ i v i m i r em, k ông p ân bi c q n lý r n c i ng, q y đ n n T n niên c ng s n - S ng i p giá d c q c c n p nx ng có rác n i m giá d c m ng c ng, n n dân d ng, c cán b v giá viên c r v n ki n c q n c úng n ân dân r ng công ác giá d c S - S ng i p giá d c l d n ki m r r ng n i q y nl mc ng i p giá d c l c c nê r n c q y đ n m c đíc , n i c d yv C í Min , gi đìn v x i c, n r v i v i n niên v n i đ ng c dân g n c v p cv đ ng l i, n i m v cách c v s ng i p xây d ng v b 71 v T q cx i - mb ín ng n n v m c đíc , n i d ng, p c n đ i v i giá viên; yê c l i r v liên cc ng giá d c q ng p áp giá d c; q y c đ iv is np mđ ng, k ông có "ngõ c " r ng c p, b c iên c c dân T cn r c gi ng ng; iê c p c, đ c i có n ng l c đ c 3.3.3.C ăc uăh ăth ngăgiáoăd căă u cădơnăVi tăNamă i l Giá d c q yđn v ng giá d c q c dân ng giá d c q c dân g m giá d c c ín q y v giá d c xuyên - Các c p c v rìn đ đ + Giá d c m m n n có n + Giá d c p + Giá d c ng + Giá d c đ i rìn đ c c ng giá d c q r v m ông có i c, r ng đ ng, rìn đ đ i đ i c s g m: giá ; ng i p có r ng c p c cv s c dân b c c s , r ng cp ông; yên ng i p v d y ng ; g i c c, rìn đ ng l giá d c đ i c s , rìn đ **** 72 i ns c đ ng ng NG Ch 4.1.ăV ătrí,ăvaiătròăc aăng 4.1.1 V trí c aăng q n gi c, ng iăgiáoăvi nătrungăh c s p mv b nl n đ gi cá n ân v p ; gi c ng ng n i m v m b n giám i , v l q n k i n–c p c i n m c iê c n ng n r ng, y v ng q y l q n s p ml m i ic p n V ng yên đ n , yê c i đ ng s p m đ n v p r c d ó p ác, c ng đ ng rác n i m c sin viên c n r ng i m; giúp đ r ng c i d ng m i giá viên ng p ri n n ân V i đ ng ng i p, giá r ng công ác c ng n r ic i c p n n giá viên v b n l n đ i giá viên p i đ NG TRUNG H C i giáo viên trung h c  V i p M iq n TR I TH Y GIÁO đ i kin c s ng; p i c c sin , giá viên l ng l n p r ng công ác giá d c, gi ng d yầ  V i c sin V i p c sin v i p q n lý, giá d c c sin v i pm c ìn c m v k cs cc i c v n, r c i giá viên c n giúp đ , c sin có p ri n ng đ n ín đ c l p c n di n, c ki n đ đ i k ông c n cđ n c c l p l n V i cá n ân đ c sin Vì v y, ng q đáng, án sin , đ c bi cc in c sin , giá viên c n g n g i, q n âm đ i c ng n ng ng n i p c ng n n c sin , gi đ ng né ín c cq n y rò n đ c âm , c sin , ng k ông s ng n cách  V ip Giá viên l ng v gi đìn yn c sin i đ i di n c r ng r ng m i q n r ng công ác giá d c, đ c bi đ i v i giá viên c Giá viên c n b ng n i ng x yên v i p công ác giá d c; d c i n n ys yn ng n nl ic ìn c sin ; v ip c đ xây d ng đ 73 yn c sin v bi n p áp, ìn công ác giá d c c sin n r ng n i m l p cm iq n yên r y n giúp đ p yn gi c c , c sin l m c giá  V i c Giá viên l c cx i k ác n ic s p i p, p ác gi công ác giá d c Giá viên c n c n c v íc c c v i c ín q y n, d c c sin Giá viên c ng c n m gi m n đ y m n công ác x ìn cđ n đ p T x , ng n ng d y r , i r ng đ có s k p pm ng r ng công ác giá c kin -x i đ p ng, ng; xây d ng c ng đ ng giá d c; đ y i ó giá d c; c i n p c p giá d c r ng, x i ôn vin V i c đ i i giáo viên y giá l ôn đ c v giá d c, ng c n ân dân kín i giá viên có v i rò c l n r ng vi c giá d c c i n m c iê giá d c iv ix  i nói chung - V i s ng i p công ng i p ó – i n đ i ó đ n đ c n ng công c m công c i m i, đ r l cl ng l c, giá viên l n đ ng m i, n ân r nv n ó mô, ng, l l c l c đ p ri n, c l nv s l ng ng q y đn s i n c công ng i p ó – i n đ i ó i v i s ng i p v n ó giá d c, giá viên l ng - ng, c l l ng c đ i c i n s iên p ng rên r ng s ng i p v n ó giá d c ng n n v n ó giá d c c ng, đ i ng y cô giá - Gi v i rò l n r ng vi c xây d ng ng x đ i, l c n c ùy n i gi y cp n ng, n c v i q n c úng nhân dân - Giáo viên n ân v s ,q k r ng gi n r y n bá ri gìn gi , p ri n n n v n - Giá viên l n ck ng ng , sin  Tr ng giá d c n T y giá l n ân v c ng v x ngầ 4.1.2 Vai trò c aăng n r c đ c i nc i nl góp p n xây d ng l i s ng v n p c ìn n n r x áầ r ng r ng âm r ng n ng 74 r r c c i i có ác đ ng íc c c v n c c i đ i s ng c ng đ ng: s c k ng, q y đn c l e, ng giá d c - Giá viên l l c l r ng ng c ym x i k i n q rìn giá d c ng giá d c q c dân - Giáo viên l c l r y ng q y đn c l ng giá d c – đ nhà ng iv i - c sin , giá viên l l c l sin Tác đ ng c d ng k giá viên b c, có ng ng ri c, ng c ân n ân c c l ng d n r ng ng ng giá d c, đ i i , c c sin rèn l y n n đ ng c c ng x l p đ ng giá d c đ n c ng i n giá c sin d cnhân cách c k ng đ n : Giá viên l n ân q y đn i ôn vin 4.1.2 Nhi m v , quy n h n c aăng i n vi y giá K ó V cx giúp đ , ng c sin r sin đ ng, vô q y y ng c sin , c b n ng q n r ng r ng vi c n ân , xây d ng g c c , có m c đíc , có n i c q n r ng, c b n đ i v i ki n phá ri n rí + Giáo viên l l c l + B n ác đ ng đ n n ân gi c ng m ng ín k c, k n ng, k x + Giáo viên l c l n n đn s p m + Giáo viên l ng n ri sinh có ng q y Giá d c i th y giáo i uă72.ăNhi măv ăc aănhƠăgiáo giá có n ng n i m v s - Giá d c, gi ng d y c l ng c -G r ng m đây: e m c iê , ng yên lý giá d c, c i n đ y đ v có ng rìn giá d c; c i n ng v công dân, q y đ n c p áp l v l n ng; - Gi gìn p m c , y ín, d n d c c, đ i x công b ng v i ng i c, b giá ; ôn r ng n ân c ng i v q y n, l i íc c ín đáng c ng i c; 75 n - K ông ng ng r,c c p, rèn l y n đ nâng c yên môn, ng i p v , đ i m i p p mc đ đ c, rìn đ c ín ng p áp gi ng d y, nê g ng c ng i c; - Các n i m v k ác e q yđn c p áp l i uă73.ăQuy năc aănhƠăgiáoă giá có n ng q y n s - c gi ng d y - cđ - c e c nâng c p đ ng đây: yên ng n đ ; rìn đ , b i d ng c n gi ng v ng iên c d c k ác v c s ng iên c k c v i yên môn, ng i p v ; k c ki n b i r đ m ng, c s giá c i nđ yđ n i m v n i mìn công ác; - cb v n ân p m, d n d ; - c ng è, ng Giá d c v T âm l c , ng v ng y ng ck k ác e q yđn c e q yđn c 4.2.ăNh ngăy uăc uăv ăm tăph măch t,ăn ngăl căc aăng 4.2.1 Nh ngăđ c mălaoăđ ng c aăng  M c đíc c M c đíc c đ p mc i i p ng c l c m c + c sin ; q n p l iăgiáoăvi nătrungăh c r n n ng ng i có đ y i yê c đ ng s p m đ ng s p m l đ i ng l c sin c r đ ng l n lên, m ng ín đ d ng, đ ng s p m: n ng c n i n ân , e l nv in ng ác đ ng s p m m s p ri n n ân v m gi v m i ng p ú + K ông p ri n + đ ng c p - c ng B i th y giáo đ ng s p m l giá d c ng c l r đ ng s p m v n ng l c m x  - l l B l B l đ i ng, v l c c 76 l đ ng s p m e q yl  Công c c Công c c - l l đ ng s p m đ ng s p m l n ân ng k x , p m c ng p - S np mc di n đ v c di n r liên l v c l c r ng c ng p ú, íc d ng l i v ic i gi n l i gi n l m vi c c l ng, i ng yê c  P mc nb đ yđ v ng v đ ng đ v is n yđ i đ ng đ c ù, l đ ng s n x p i q l n giá r đ d ng, m m d v T v có q n đ ng s p m i th y giáo v p mc l ki n, v i giá viên c n b i d *T ng n l p ng i n đ giá d c n ân ng p m c c sin s : gi i quan: gi i q n l i giá viên r ng i p T ng m cc đ ng s p m 4.2.2 Nh ng yêu c uăđ i v iănhơnăcáchăng n m ng i b k c s ng đ ng s p m l m K ông gi n v ng c, đ ng s p m l n ân đ đ  K ông gi n, g c, k n ng đ ng s p m c s ng đ d ng, p v y, l y giá , ri n ân ng i n ác đ ng k ác: đ dùng d y  S np mc i ng C í Min ; r : òng yê r l m gi i ng c cm n ,x r ng n ml ng m ng i p xúc v i r c p mc i đ cc c q ýc n iên l n ân r ng đ ng ng ng r i n 77 c n ng iv l y giá c p ri n v ng y c ng g n bó ng n òng yê ic v n ” c m yê m n r c ng d n đ mìn đ c đ x m l xây d ng m i công b ng, dân c đ i v ng gi i q n Mác – Lênin m ng Vi ng p m c n vi ng x c c i n x i giá viên v r s mn yn n d y đ , n iên, ng ng, c đ c r ng r ng n ân c Tìn yê ng i giá viên Vi m “dân gi , n p mc ng, đ n nên ni m in c m c iê lý * òng yê n niên v n n c v n đ c gi i q n c , in v c Vi n s g n g i, s k ng ng i ng i p, ìn i giá viên v i n d ng, s ôn r ng n ân c r , bi k ông k í dân c p ác v i r r ng l p r ng q rìn d y c, bi d ng b c * òng yê ng : òng v q ng ng i, ìn yê m ik ók n r l m ác đ c i nc n i m c , v i ni m v i, s y mê, sáng n ý g c n ng c nc g ib i giá viên p i l m n nói rên, ng ng sáng c ic , c sin n i đ m i ng ng yê c v giá d c v i c l ng n lên công dân g ng m , có s p ri n c ng đ ng, l ng đòi i giá viên p m ng mô c, gi n d , c n ò , g n g i v s n lòng giúp n ng n ng di n bi n i ng l c i giá viên l k ng c i ng l c c n đ án n k c n yđ r m c úng k d y c n c giá d c : ng n, n m b c/ giá d c: đ ng đ đ đ ng d y c s : ng d y ng, ìn c m, âm lý c xây d ng k c i n i nc v đ c m đ i gi i bên r ng c i n ng c đ n m c iê , xây d ng n i d ng, i n rìn ól k m c iê m ól kp i n ng xác - ng l c m c iê v k n iv v n ng l c ng l c s p m c n c i  - m gi v i p m, có l i s ng r ng sáng, r ng n rác s ng i p giá d c ng e i giá viên mìn v i in , v i ý c í k ông ng ng i n mìn đ c ng i n n i c rác n i m x - đ ng l c m n m giúp ng c c c i nk c d ki n n c d y i n c i c /giá d c: n yđ ól k cc n ng bi n b ng k n ng : + K n ng v n d ng ri PP đ p yk + K n ng gi q n v i đ ng n, gi v ck c, bi n ng cc c sin ; i p: Bi c đ ng c sin , đ ng ng i p, p p ác y đ ng m i ng i lin l p, v n l c n v yn , c ng đ ng đ p n l c r ng v ng i n công ác giá d c 78 n, p i p lý c n m i ng,ầ r p đ ng cs m + K n ng q n lý mìn , k íc l , đ ng viên đ đ ng đóng góp v đ ng d y c, giá d c r ng p m vi rác n i m c cm iđ i ng i nb c b n s ng l c ki m r đán giá k - c sin ân v q gi i, k á, r ng bìn , y ,ầ p đ ng d y n ng xác đ n n n c óng, c ín xác v công b ng k q sin C ng n c r ng ng e ng m c iê đán giá l n n i nb m p i bi đ r đ r ng ng i p i bi p ri n k c sin , giúp em ng v p c i đ c i n ng c n i n đán giá v c đ ng y c ng v v n d ng k ng p áp ki m r ól k c p, rèn l y n c c gi i p áp c n n Bên c n giá viên p i n m b p áp ki m r r y n c, giá d c p p ng i n đ i có ng d ng công ng thông tin ng l c gi i q y n - ng v n đ , ìn giá d c ól k n ng p đ , ìn ng g p p i r ng v đ nông sâ c k n ng n r , k i n v gi i q y ìn i giá viên C ng có q , vi ng v n c bi i n y ,l p bá cá , ng d ng ri n ác r i ng c c d y e c n ng d y ic n, r ng d y q c v giá d c c n c, c úng c v giá s n n n b giá án, lên l p gi ng b i, đán giá iăgiáoăvi năv iăvi cănơngăcaoătrìnhăđ ăchuy nămônănghi păv 4.3.1 S c n thi t c a vi c rèn luy n chuyên môn nghi p v th ng n i nb nln óđ ng s p m m i giá viên đ xem xé C ng m n đ n n ng l c c 4.3 Ng q c, c; l i, rên l n ng l c c b n c ng i ng l c n y m i giá viên c ng i m, x lý k K n ng ng iên c có đ i v i ng d c c ng i p c i nd y i n, n n d ng v n đ , di n đ v n đ , xây d ng gi n + K n ng p T ng i p m r ng : ng, i n k ik q r v gi i q y đ ng ng kin ng i m ng + K n ng p đ c i n, đ ng n y sin ng xuyên c a i giáo viên - i ng giá viên q y đ n c -L đ ng s p m l l c sâ v đ d ng, p l đ ng sáng ng giá d c c , đòi n di n, l ôn b s ng m i n m c pc i ng n ng i giá viên p i có ki n i n ng đ ng gi ng d y - giá d c đòi 79 nhà r s p m Tín i ng il n đ n r ng p i ng i p v c i giá viên p i nâng c rìn đ c - Vi c đ i m i n i d ng, p i ng ng nâng c rìn đ lý l n v giá viên rìn đ i m i giá d c c n b n v i ng ng x yên c ú ý đ n vi c b i d i giá viên p i n di n giá d c i n n y c ng đòi yên môn, ng i p v c ng p áp, ìn ng x yên c p n c v in c mìn c giá d c i n n y đòi ng ki n c, k n ng m i, c ng p i có rìn đ s p m v ng v ng i v c c l yên môn, ng i p v đ nâng c 4.3.2 Cácăconăđ - c, rèn l y n s T m gi l p - i - c pc , sin K tălu n: g ông p n v p i bi p ng, đ ng c có c ín sác b i d rìn đ v c n ó n ng n giá giá cc k đ i yên đ c ng rìn nâng c ,ầ n”, l n ân v d cp n ngănơngăcaoătrìnhăđ chuyên môn nghi p v ôn - r Giá d c có nê : i giáo viên có v rí v i rò r ng âm, q y đn l nđ nc i mv c i giá viên v v y ng có n n iđ n ng ki n i p i k ông ng ng ng i p v c ng n s c q n r ng “l ng đ đ c ng l ng giá d c, đ c bi s c v v ng n n i mv c c có đ d mìn , ng c r ng q rìn đ ng, rèn l y n đ nâng c ng i p c b n ***** 80 ân ik s âm l giá ng c ng k ông i giá viên c n cđ n rìn đ c yên, LI UăTHAMăKH O C â , 300 tình hu ng gi o ti T - Hoàng Anh- h , BGD, i, 2008 - ng V c - g y n Sin biên , Giáo d c h c y c biên , Giáo d c h c - Thái Duy Tuyên, h ng n chung c - P m Vi V ng, Giáo d c h c - P m Vi V ng, Ph -C i nl - ic ng I, ic i, ng I, HN, 1995 giáo d c h c, ng, G SP, , m -2020 81 ng há nghi n c u ho h c giáo d c c p ri n giá d c n m Giá d c Vi ic i, M CăL C Ó CH NGă1.ăăGIÁOăD CăH CăL ăM TăKHOAăH C 1.2 i t ng nhi nh ng h ng há c i ng ng iên c c giá d c c i m v ng iên c .3 Các p 1.3 h ng hái ni 1.3.1 S l c s c giá d c ng p áp ng iên c c ìn k cx giáo d c h c 11 11 ic ng Vi m ầ 12 c giá d c .13 n c giáo d c h c 21 n v p ri n c giá d c c 21 Các k ni m c b n c giá d c c 22 1.4 C u tr c c giáo d c h c 25 C rúc c giá d c c 25 M iq n c giá d c c v i k c k ác 26 1.5 Xu th hát tri n hi n n y c giáo d c h c Vi t 27 Ti p c n x đ i m i giá d c r ng i đ i ng y n y 27 Ch ng v n đ c n n i nc giá d c c Vi m 28 ngă2.ăăGIÁOăD CăV ăS ăPHÁTăTRI NăNHỂNăCÁCH 29 2.1 S hát tri n nhân cách c ng i 29 K ni m c n ng i, n ân 29 S ìn n v p ri n n ân 32 2.2 V i trò c inh - di truy n ôi tr ng i i hình th nh hát tri n nhân cách 33 V i rò c b m sin - di r y n đ i v i s p ri n n ân 33 V i rò c môi r ng đ i v i s p ri n n ân 36 2.3 V i trò ch o c giáo d c i i hình th nh hát tri n nhân cách 39 K ni m q rìn giá d c .39 V i rò c 3.3 i đ c giá d c đ i v i s p ri n n ân 40 ki n đ giá d c gi v i rò c đ đ i v i s p ri n nhân các.43 2.4 Giáo d c gi i o n hát tri n l tu i tr e .43 Giá d c v gi i đ n r c i c p ông 43 82 2.4 Giá d c v gi i đ n Ch i cp ông .46 ngă3.ăM Că ệCH,ăNGUYểNăLụăGIÁOăD CăV 50 H ăTH NGăGIÁOăD CăQU CăDỂN 50 3.1 M c ích giáo d c 50 P m rù m c đíc giá d c .50 3.1.2 C s xác đ n m c đíc giá d c 54 .3 M c đíc giá d c Vi m i k công ng i p ó v i n đ i ó 57 M c iê giá d c b c T CS .61 Các n i m v c b n c n n giá d c Vi m 62 3.2 guy n lý giáo d c 65 K ni m ng yên lý giá d c 65 i d ng ng yên lý giá d c .67 3.2.3 P ng ng c i n ng yên lý giá d c 70 3.3 H th ng giáo d c qu c dân 70 3.3 .K ni m v ng giá d c q c dân .70 3.3.2.Các ng yên c xây d ng 3.3.3.C c Ch ng giá d c q ng giá d c q ngă4.ăăNG c dân Vi IăTH YăGIÁOă ăTR c dân 71 m 72 NGăTRUNGăH C .73 4.1 V trí i trò c ng i giáo i n trung h c 73 V rí c ng i giá viên r ng c 73 4.1.2 Vai rò c ng i giá viên .74 i mv ,q y n nc ng i y giá .75 4.2 h ng y u c u t h ch t n ng l c c ng i giáo i n trung h c 76 ng đ c m l đ ng c ng i y giáo 76 ng yê c đ i v i n ân ng i y giá 77 4.3 g i giáo i n i i c nâng c o trình chuy n ôn nghi S c n i c vi c rèn l y n c yên môn ng i p v ng 79 ng x yên c i giá viên 79 Các c n đ ng nâng c rìn đ c 83 yên môn ng i p v 80 ... ng ph i m t m c tiêu l n chi n ông c s ph i m c iê c giáo d c Giáo d c ph ng đ u c a sách giáo d c - Giáo viên ph i đ cđ đ tr thành nh ng nhà giáo d c chuyên gia truy n đ t ki n th c Vi c gi ng... d c; đ i, giáo d c b ng m i cách, giáo d c cho m i ng h i h c t p Giáo d c ph i làm cho m i ng i tr n ng i, xây d ng m t xã i d y v ng i ki n t o nên s ti n b v n ó c a b n thân - Giáo d c không... v c c giáo d c th gi i đ đ - Giáo d c giáo d c su ó ầ đ ác đ ng m nh đ i s ng xã h i, r ng có giá d c Xu th phát tri n c ESCO k q n m v i ng ch y u: ng xuyên ph i l m ch đ o c a m i sách giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục học đại cương, Giáo dục học đại cương, Giáo dục học đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay