Huong dan tra dinh muc, ap don gia xay dung cau

16 156 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:48

Tng hp l ng búc t ỏch Chn mt hng mc bt k t r a nh mc Danh sỏch thnh viờn ca nhúm Nguyn Th Hi Võn Nguyn Mnh Trỏng Lờ Quang Trng Nguyn Th Tuyt Phm Th Tỳ Uyờn Nguyn Ngha Vinh nh mc D toỏn v thi cụng Kt cu nhp cu Yờn Kin A Nhng kin thc c bn v nh mc D toỏn Khỏi nim: - nh mc d toỏn l ch tiờu kinh t - k thut ( v cụng ngh) biu hin hao phớ lao ng trung bỡnh cn thit cho n v tớnh ca cụng tỏc kho sỏt thit k xõy dng, lp t thit b hoc n v tớnh ca kt cu xõy dng ph thuc vo c im sn phm, cụng ngh thc hin, iu kin thi cụng v c iu kin kinh t xó hi ca mi nc tng thi k - Cỏc loi nh mc s dng ch yu: nh mc d toỏn Phn Xõy dng; nh mc d toỏn phn Lp t; nh mc d toỏn phn Sa cha Mi mt bn v nh mc bao gm phn Thuyt minh v phn hng dn s dng Ni dung ca nh mc D toỏn Mc hao phớ vt liu: L s lng vt liu chớnh, vt liu ph, cỏc cu kin hoc cỏc b phn ri l, vt liu luõn chuyn cn cho vic thc hin v hon thnh mt n v lng cụng tỏc xõy dng Mc hao phớ lao ng: L s ngy cụng lao ng ca cụng nhõn trc tip v phc v theo cp bc thc hin v hon thnh mt n v lng cụng tỏc xõy dng Mc hao phớ mỏy thi cụng: L s ca s dng mỏy v thit b thi cụng chớnh v ph hon thnh mt n v lng cụng tỏc xõy dng Cỏc loi nh mc D toỏn nh mc d toỏn xõy dng - Phn xõy dng trỡnh by theo nhúm, loi cụng tỏc hoc kt cu xõy dng gm 11 chng Chng I : Cụng tỏc chun b mt bng xõy dng Chng II : Cụng tỏc o, p t, ỏ, cỏt Chng III : Cụng tỏc úng cc, ộp cc, nh cc, khoan to l cc khoan nhi Chng IV : Cụng tỏc lm ng Chng V : Cụng tỏc xõy gch ỏ Chng VI : Cụng tỏc bờ tụng ti ch Chng VII : Cụng tỏc sn xut v lp dng cu kin bờ tụng ỳc sn Chng VIII : Sn xut, lp dng cu kin g Chng IX : Sn xut, lp dng cu kin st thộp Chng X : Cụng tỏc lm mỏi, lm trn v cỏc cụng tỏc hon thin khỏc Chng XI : Cỏc cụng tỏc khỏc Cỏc loi nh mc D toỏn Tp nh mc trỡnh by theo nhúm, loi cụng tỏc hoc kt cu lp t v c mó húa thng nht bao gm chng: Lp t h thng in cụng trỡnh Lp t cỏc loi ng v ph tựng Bo ụn ng ng, ph tựng v thit b Khai thỏc nc ngm Mi loi nh mc trỡnh by túm tt thnh phn cụng vic, iu kin k thut, iu kin thi cụng, bin phỏp thi cụng v c xỏc nh theo n v tớnh phự hp thc hin cụng tỏc lp t Cỏc loi nh mc D toỏn Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng gồm ba phần với 14 chưng công tác trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp kết cấu cần sửa chữa mã hoá thống Phần I : Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc Chưng I : Công tác phá dỡ, tháo dỡ phận kết cấu công trình Chưng II: Công tác xây đá, gạch Chưng III: Công tác bê tông đá dăm đổ chỗ Chưng IV: Công tác làm mái Chng V: Công tác trát, láng Chưng VI: Công tác ốp, lát gạch, đá Chưng VII: Công tác làm trần,làm mộc trang trí thông dụng Chưng VIII: Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ số công tác khác Chưng IX: Chng X: Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đư ng Chưng XI: Công tác sửa chữa cầu đưng Chưng XII: Công tác sửa chữa đưng Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đư ng sắt Chưng XIII: Chưng XIV: Công tác sửa chữa đường sắt Dàn giáo phục vụ thi công Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ cấu kiện dầm thép cầu đư ng sắt Bc nhõn cụng Xõy dng Khỏi nim: Bc nhõn cụng l s ch mc thnh tho ca ngi lao ng i vi mt ngh nghip nht nh Phõn loi: Bc nhõn cụng chia lm bc v cao nht l bc +) Bc 1=>2/7 cha c coi l bc th(th ph) +) Bc 3/7 tr i c gi l th( i vi cỏc trng ngh thỡ o to cụng nhõn bc 3/7 cũn cao ng v i hc ln lt o to cụng nhõn bc v 5) +) Bc v thỡ cụng nhõn cn cú t bc tr lờn ri sau ú tham gia cỏc kỡ thi nõng bc lờn ln lt bc v 7(tuy nhiờn cú s trng hp cụng nhõn khụng qua trng lp nhiu l th 7/7 vỡ h c o to nhiu t mụi trng lm vic ngoi hay t cỏc ng nghip ca mỡnh) S TT Chc danh I Nhúm cụng nhõn xõy dng Cụng nhõn n hon thin Cụng nhõn mc (tay, mỏy) Cụng nhõn bờ tụng Cụng nhõn ct thộp Cụng nhõn sn vụi II Nhúm cụng nhõn hnh mỏy XD Cụng nhõn hnh t hp mt s mỏy xõy dng Cụng nhõn hnh cn trc thỏp Cụng nhõn hnh ụ tụ cn trc Cụng nhõn hnh mỏy lm t (i, san, cp) Cụng nhõn hnh mỏy xỳc o Cụng nhõn hnh mỏy úng cc III Nhúm cụng nhõn lp t thit b Cụng nhõn lp t thit b c khớ Cụng nhõn lp t thit b in Cụng nhõn lp t ng cụng ngh T bc n bc 2ữ7 2ữ7 2ữ5 2ữ5 2ữ5 3ữ6 3ữ6 3ữ7 3ữ7 3ữ7 3ữ7 2ữ7 2ữ7 2ữ7 Bc nhõn cụng Xõy dng Cụng vic m cỏc bc nhõn cụng cú th lm: c ghi rừ quyt nh s 163/BXD-KHCN nm 1997 v tiờu chun cp bc nhõn cụng B Xõy dng ban hnh, chi tit i vi tng nhúm cụng nhõn ( M bn 163-BXD-KHCN mi ngi hiu rừ ) Cỏch c mó nh mc Ký t u tiờn th hin Phn ca nh mc d toỏn xõy dng cụng trỡnh: Ax.00000 - Phn Xõy dng Bx.00000 - Phn Lp t Cx.00000 - Phn Kho sỏt xõy dng Sx.00000 - Phn Sa cha Ch cỏi th hai th hin Chng Phn Nhúm hai ch s u th hin nhúm - loi cụng tỏc (t 00-99 nhúm loi cụng tỏc) Nhúm ba ch s cũn li th hin loi cụng tỏc c th (t 000-999 cụng tỏc) Vớ d: Mó hiu: AF.12110 + A: Phn Xõy dng + F: Chng Cụng tỏc Bờ tụng ti ch + Du chm th hin phn cỏch gia vựng s v vựng ch + Ch s u tiờn: Nhúm cụng tỏc - Sn xut va Bờ tụng bng mỏy trn v th cụng + Ch s tip theo: Loi cụng tỏc Thi cụng cho kt cu cụng trỡnh Bờ tụng tng ct + 1: Cụng tỏc Bờ tụng thng + 1,0: iu kin phn thi cụng: Chiu dy
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan tra dinh muc, ap don gia xay dung cau, Huong dan tra dinh muc, ap don gia xay dung cau, Huong dan tra dinh muc, ap don gia xay dung cau, A. Những kiến thức cơ bản về Định mức Dự toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay