ANCOL AXIT SIÊU QUAN TRỌNG

2 207 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 23:30

5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: " Minh Myelin" ANCOL-AXIT SIÊU QUAN TRỌNG Học Hóa thầy Minh: online.5star.edu.vn ★ ★ ★ ★ ★ Video Bài Giảng Lời Giải chi tiết có website: online.5star.edu.vn ANCOL C2H4(OH)2 Etilenglicol C3H5(OH)3 Glixerol CH3CH2CH2CH2CH2OH CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH Ancol amylic Ancol iso-amylic AXIT A AXIT NO ĐƠN CHỨC H-COOH Axit fomic CH3COOH Axit axetic CH3CH2COOH ( C2H5COOH ) Axit propionic CH3CH2CH2COOH ( C3H7COOH ) CH3-CH(CH3)-COOH Axit n-butiric Axit isobutiric CH3CH2CH2CH2COOH ( C4H9COOH ) CH3-CH(CH3)-CH2-COOH Axit valeric Axit isovaleric CH3CH2CH2CH2CH2COOH ( C5H11COOH ) Axit caproic B AXIT BÉO C17H35COOH C17H33COOH C17H31COOH C15H31COOH Axit stearic Axit oleic; Axit linoleic Axit panmitic Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh – ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 1/2 5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: " Minh Myelin" C AXIT KHÔNG NO CH2=CH-COOH CH2=C(CH3)-COOH Axit acrylic Axit metacrylic D AXIT ĐA CHỨC HOOC-COOH HOOC-CH2-COOH HOOC-(CH2)4-COOH p_HOOC-C6H4-COOH E AXIT TẠP CHỨC CH3-CH(OH)-COOH p_HOOC-C6H4-OH Axit oxalic Axit malonic Axit adipic Axit p-Phtalic Axit lactic Axit p-Salixilic Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh – ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: ANCOL AXIT SIÊU QUAN TRỌNG , ANCOL AXIT SIÊU QUAN TRỌNG , ANCOL AXIT SIÊU QUAN TRỌNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay