LỰA CHỌN một DỊCH vụ cụ THỂ và PHÂN TÍCH đặc điểm LAO ĐỘNG của DỊCH vụ đó

17 138 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:06

ĐỀ TÀI: LỰA CHỌN MỘT DỊCH VỤ CỤ THỂ PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ ĐÓ MÔN: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Thị Bích Hằng Nhóm 04 Lớp HP: 1702TEMG2911 LỜI MỞ ĐẦU Tại Việt Nam nay, kinh tế ngày phát triển nhu cầu dịch vụ lại tăng lên Một dịch vụ ưa chuộng, đặc biệt đô thị thành phố lớn dịch vụ giúp việc gia đình Cuộc sống đô thị với guồng quay áp lực công việc xã hội khiến cho nhiều người khó cân thời gian sức lực việc làm, đóng góp cho xã hội với việc đảm bảo việc nhà, chăm sóc gia đình Đó lý xuất cầu lao động giúp việc Trong đó, trình công nghiệp hóa đại hóa thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, nhiều người dân vùng nông thôn tìm thành phố để tìm việc làm mưu sinh Trong đó, người phụ nữ di thành thị nguồn cung cho dịch vụ giúp việc gia đình Cũng loại hình dịch vụ khác, lao động giúp việc mang đặc điểm chung lao động xã hội nói chung lao động ngành dịch vụ nói riêng, song ngành dịch vụ lại có đặc điểm lao động đặc thù, phân biệt với loại hình dịch vụ khác, không ngoại trừ dịch vụ giúp việc gia đình CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm “dịch vụ”, “lao động dịch vụ” 1.1.1 Khái niệm dịch vụ “Dịch vụ” sản phẩm doanh nghiệp, không tồn hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu nhằm thỏa mãn nhu cầu sản xuất sinh hoạt khách hàng cách kịp thời, thuận lợi có hiệu 1.1.2 Khái niệm lao động dịch vụ “Lao động dịch vụ” phận lao động xã hội cần thiết, phân công chuyên môn hóa việc sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu xã hội Có thể nói, hình thành lao động dịch vụ tất yếu khách quan nhu cầu dịch vụ lực lượng lao động lĩnh vực phát triển mạnh mẽ Trong xã hội đại, người cảm thấy thiếu chuyên nghiệp thời gian tự phục vụ nhu cầu mình, lý họ tìm đến dịch vụ chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu thân Tuân theo quy luật kinh tế, cầu tăng cung tăng, lao động dịch vụ phát triển Ngoài ra, bối cảnh chung quốc gia chọn đường phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, ứng dụng tối đa khoa học công nghệ để thay cho sản xuất thủ công với mục đích làm tăng suất lao động Khi lao động sống trở nên dư thừa, phát triển dịch vụ giải pháp hiệu cho quốc gia để giải tốt vấn đề thất nghiệp vấn đề xã hội khác 1.2 Những đặc điểm lao động dịch vụ 1.2.1 Lao động dịch vụ mang tính phi sản xuất vật chất Ngoài ý nghĩa tạo sản phẩm dịch vụ, lao động dịch vụ có vai trò định đến chất lượng dịch vụ Lao động dịch vụ người tham gia trực tiếp vào trình tạo dịch vụ, tiếp xúc với khách hàng trình đó, yếu tố hình thành nên sản phẩm dịch vụ yếu tố thuộc thân người lao động như: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ, tác phong, trình độ giao tiếp ứng xử, trình độ ngoại ngữ, tin học… có tác động đến chất lượng dịch vụ Ví dụ: Một nhân viên phục vụ bàn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ không tốt, có thái độ không với khách hàng, tác phong không phù hợp, trình độ giao tiếp ứng xử kém,… tác động đến cảm nhận khách hàng chất lượng dịch vụ doanh nghiệp, khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ doanh nghiệp không đảm bảo Hao phí lao động sản xuất hàng hóa lao động dịch vụ bù đắp nguồn khác nhau: Trong sản xuất hàng hóa, hao phí lao động bù đắp giá trị tạo ra; hao phí lao động dịch vụ không bù đắp giá trị tạo ra, mà bù đắp nhiều nguồn khác Do lao động dịch vụ mang tính phi sản xuất vật chất nên lợi nhuận tạo chủ yếu người lao động trực tiếp tạo qua tiếp xúc với khách hàng, doanh nghiệp cần có sách đãi ngộ người lao động dựa lợi nhuận mà doanh nghiệp thu Ví dụ: Trong loại dịch vụ mang tính chất công ích (phi lợi nhuận) hao phí lao động bù đắp ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ khác thân dịch vụ không mang lại lợi nhuận 1.2.2 Lao động dịch vụ mang tính chất phức tạp Lao động dịch vụ mang tính chất phức tạp môi trường kinh doanh, môi trường giao diện với khách hàng Trong trình thực dịch vụ, lao động dịch vụ tương tác với yếu tố môi trường kinh doanh, nảy sinh mối quan hệ như: mối quan hệ với nhà quản trị, mối quan hệ với người lao động khác, mối quan hệ với sở vật chất kĩ thuật,… mối quan hệ có xu hướng ngày đơn giản Cũng trình thực dịch vụ, nảy sinh mối quan hệ lao động dịch vụ với khách hàng, đa dạng khách hàng tạo phức tạp mối quan hệ này, làm cho lao động dịch vụ mang tính chất phức tạp Do đó, doanh nghiệp cần tạo động lực để người lao động yên tâm với nghề tăng lương, sách bảo hiểm đãi ngộ khác,… Ngoài ra, doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp hóa công việc cho người lao động 1.2.3 Lao động dịch vụ mang tính chất thời điểm, thời vụ Đặc điểm xuất phát từ nhu cầu khách hàng có tính thời điểm, thời vụ Một mặt, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lao động thời kì trái vụ cách thuê lao động thời vụ Thay trì đội ngũ lao động cố định, doanh nghiệp thuê lao động thời vụ để tiết kiệm chi phí, đồng thời đáp ứng nhu cầu khách hàng Mặt khác, lao động thời vụ nên tính chuyên nghiệp người lao động không cao, thu nhập người lao động không ổn định làm ảnh hưởng đến đời sống thu nhập người lao động Đây lý khiến người lao động không gắn bó với nghề, họ có xu hướng chuyển đổi công việc có hội Chẳng hạn, ngành kinh doanh du lịch khách hàng thường có nhu cầu cao vào tháng mùa hè, gọi mùa du lịch, tháng cao điểm năm ngành du lịch, tháng lại khách du lịch thường hơn; đó, nắm bắt nhu cầu thị trường để đảm bảo điều hòa tính thời vụ dịch vụ số doanh nghiệp lữ hành khách sạn đưa chương trình quảng cáo, giảm giá khuyến mại để thu hút khách du lịch 1.2.4 Lao động dịch vụ có tỷ trọng lao động nữ cao Theo số liệu thống kê, tỷ trọng lao động nữ chiếm 2/3 tổng số lao động dịch vụ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: Có thể tâm lý, nam giới không thích làm công việc phục vụ người khác; tính chất đa phần công việc dịch vụ đòi hỏi phải tiếp xúc với khách hàng nên cần có khéo léo, mềm mại, duyên dáng, tế nhị người phụ nữ; thu nhập từ lao động dịch vụ không cao không ổn định nên nam giới không thích làm;… Tuy nhiên, tùy đặc điểm loại dịch vụ cụ thể tỷ trọng lao động nam lao động nữ khác Ví dụ: Trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng (mang tính chất kỹ thuật) tỷ lao động nam lại cao; ngược lại, lĩnh vực dịch vụ chăm sóc thân thể, làm đẹp, phân phối bán lẻ, tư vấn khách hàng tỷ trọng lao động nữ lại thường cao 1.2.5 Lao động dịch vụ có tính đa dạng chuyên môn hóa cao Sự đa dạng chuyên môn hóa thể lĩnh vực dịch vụ, hình thức phương thức cung ứng dịch vụ, trình độ lao động Trong lĩnh vực dịch vụ, ngành có lĩnh vực hoạt động khác nhau, theo thống kê tổ chức Thương mại giới WTO, dịch vụ chia thành 12 khu vực, từ 12 khu vực lại chia thành 155 phân ngành, gắn với phân ngành lại có tiểu ngành riêng biệt Tính chuyên môn hóa lao động dịch vụ thể việc gắn với phận dịch vụphận lao động riêng, tương ứng với ngành dịch vụ có nhiều ngành nghề khác tính chuyên môn hóa cao; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết tâm lý khách hàng, giao tiếp ứng xử, ngoại ngữ, tin học… người lao động có mức độ khác nhau, người làm nghề Vì mà khả thay cho không cao ngành dịch vụ lại yêu cầu đội ngũ lao động riêng Bên cạnh đó, tùy theo đặc điểm loại dịch vụ, thị trường, mức độ phát triển… áp dụng nhiều phương thức, hình thức cung ứng dịch vụ khác để tăng khả tiếp cận khách hàng Sự đa dang hình thức, phương thức cung ứng dịch vụ khiến lao động có tính đa dạng chuyên môn hóa cao Lao động dịch vụ phải vận dụng chuyên môn, nghiệp vụ kĩ khác để vận hành hệ thống thiết bị sử dụng công cụ lao động để tạo dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng Để lao động công việc chuyên môn mà họ làm công việc thuộc chuyên môn khác trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đào tạo chéo nhân viên thuộc ngành nghề có tính chất gần gũi với nghề nhân viên đào tạo để thay cho 1.2.6 Lao động dịch vụ có tính sẵn sàng đón tiếp phục vụ khách hàng Do yêu cầu hoạt động dịch vụ, lao động dịch vụ phải luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh nhất, giảm thời gian chờ đợi khách hàng, tránh tác động tiêu cực đến khách hàng Lao động lĩnh vực dịch vụ phải làm 24/24h, thời gian nghỉ nhu cầu khách hàng 24/24h Vì doanh nghiệp cần chuẩn bị sở vật chất, công tác chuẩn bị thiết yếu để đáp ứng nhu cầu khách hàng, để vừa phục vụ khách hàng tốt vừa tuân thủ qui định nhà nước thời gian làm việc nhân viên, doanh nghiệp nên bố trí, xếp lao động hợp lý, phân theo theo ca, kíp tùy thuộc vào ngành để nhân viên luân phiên nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động Tuy nhiên thời gian làm việc gây khó khăn, ảnh hưởng tới sinh hoạt người lao động, nhiều người sẵn sàng bỏ nghề không thích nghi Như vậy, doanh nghiệp cần phải tích cực đãi ngộ, động viên cho người lao động để tạo động lực cho người lao động yên tâm hơn, gắn bó với công việc lâu Tuy nhiên, đặc điểm với tất loại dịch vụ có loại dịch vụ phục vụ khách hàng vào thời gian, thời điểm định ngày, ngày định tuần, khách hàng không đến thời gian qui định, nhu cầu khách hàng không phục vụ VD: Nhu cầu giải thủ tục hành không giải vào ngày cuối tuần, ngày lễ 1.2.7 Các đặc điểm khác Ngoài đặc điểm lao động dịch vụ mang số đặc điểm khác không đòi hỏi trình độ văn hóa cao bắt buộc phải trải qua đào tạo để có tính chuyên môn hóa cao lĩnh vực làm việc cụ thể Bên cạnh đó, hội thăng tiến lao động dịch vụ không cao tỷ lệ lao động trực tiếp (lao động sống) mức cao CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 2.1 2.1.1 Khái quát “Giúp việc gia đình” Định nghĩa “Giúp việc gia đình” Hiện nay, nước phát triển, kinh tế thị trường tồn loại hình lao động giúp việc gia đình lao động giúp việc gia đình trở thành nghề xã hội thừa nhận Trong mối quan hệ đó, người giúp việc gia đình chủ nhân có địa vị pháp lý bình đẳng, quan hệ tiến hành sở thoả thuận, bình đẳng, tôn trọng danh dự nhân phẩm Nghề giúp việc gia đình Việt Nam không công việc mới, đáp ứng nhu cầu hai nhóm người: người có thu nhập thiếu thời gian, nguồn lực (sức lực, khả năng) dành cho công việc gia đình người chưa có việc làm việc làm có thu nhập thấp có thời gian lực đáp ứng Theo Quy định Khoản Điều 179, Bộ luật Lao động lao động giúp việc gia đình Điều – nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều cụ thể Bộ luật Lao động lao động, lao động giúp việc gia đình xác định người lao động làm thường xuyên công việc gia đình (là công việc hợp đồng lao động lặp lặp lại theo khoảng thời gian định (hằng giờ, ngày, tuần tháng) nhiều hộ gia đình Các công việc gia đình bao gồm công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ, chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, lái xe, làm vườn công việc khác cho hộ gia đình không liên quan đến hoạt động thương mại Trong đó, bao gồm người lao động sống gia đình người sử dụng lao động người lao động không sống gia đình người sử dụng lao động 2.1.2 Phân loại giúp việc gia đình Theo thời gian làm việc: lao động giúp việc phân thành: giúp việc toàn thời gian, giúp việc bán thời gian giúp việc theo + Nhóm người giúp việc toàn thời gian: thường thời gian làm việc họ không xác định họ thường bắt đầu làm từ sáng kết thúc công việc mà họ giao kết thúc Họ ăn, sinh hoạt chủ nhà Phần lớn giúp việc toàn thời gian rơi vào trường hợp giúp việc với công việc chủ yếu chăm sóc trẻ nhỏ, nội trợ + Nhóm người giúp việc bán thời gian: thời gian làm việc họ tuỳ thuộc vào thoả thuận họ chủ nhà Thời gian làm việc quy định cụ thể ngày tuần + Nhóm người giúp việc theo giờ: thời gian làm việc họ tuỳ thuộc vào thoả thuận họ chủ nhà Thù lao tính theo trả theo ngày tuần tính chất công việc họ không liên tục Tại thời điểm nay, dịch vụ gia đình ưa thích không đòi hỏi cam kết lâu dài phải chia sẻ không gian riêng tư nên phần tránh mâu thuẫn, xung đột Nhóm người giúp việc bán thời gian giúp việc theo thường cung cấp công ty giúp việc Ngoài có giúp việc theo thời vụ, loại hình giúp việc lên năm gần Trong vài năm gần đây, nhiều gia đình phải thuê giúp việc thời vụ để trông kỳ nghỉ hè trẻ, gia đình có xu hướng du lịch dài ngày vào dịp lễ tết thuê giúp việc để thay họ dọn dẹp nhà cửa Theo công việc mà người lao động giúp việc đảm nhận, liệt kê số loại lao động giúp việc: lau dọn, nấu bếp, trông trẻ, chăm sóc người già, người bệnh, làm vườn, quản gia, … 2.1.3 Nguồn lao động giúp việc gia đình Qua giới thiệu: nguồn giới thiệu công việc cho người giúp việc chiếm tỷ lệ cao Có thể qua bạn bè, người quen, sau tới nhóm bà con, họ hàng Với tính chất công việc phạm vi hoạt động gia đình nên người thuê người tìm việc mong muốn tìm hiểu kỹ người làm việc gia đình tới làm việc Do vậy, nhóm đối tượng thân quen có khả biết rõ hoàn cảnh sống gia đình tìm người chiếm lợi trung tâm môi giới việc làm Qua trung tâm môi giới việc làm: Tại Việt Nam nay, giúp việc gia đình chưa phải nghề nghiệp thức, đồng thời chưa có quan, tổ chức nhà nước đào tạo cung cấp nguồn lao động cho thị trường mà có trung tâm giới thiệu việc làm thực chức môi giới Người lao động tự tìm đến: số người giúp việc tự tìm công việc cho chiếm tỷ lệ thấp, đa số họ có nơi trú địa phương khác nên khó nắm bắt thông tin công việc địa bàn có nhu cầu dịch vụ cao 2.2 Những đặc điểm lao động dịch vụ “giúp việc gia đình” 2.2.1 Tính phi sản xuất vật chất lao động giúp việc Như loại hình dịch vụ khác, dịch vụ giúp việc gia đình mang đến sản phẩm vô hình công việc người giúp việc thay chủ nhà thực hiện, đánh giá thông qua trình sử dụng dịch vụ giúp việc (thuê họ giao công việc cho họ thực theo yêu cầu mình) Lao động giúp việc giống lao động ngành dịch vụ khác, họ lao dộng trực tiếp, trực tiếp thực công việc mình, kết công việc họ thực sản phẩm dịch vụ họ tạo Mức độ thỏa mãn người sử dụng lao động thước đo cho chất lượng, suất lao động họ Một người giúp việc giao cho việc dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc người, có thái độ ứng xử không tốt với chủ nhà, tác phong không nhanh nhẹn, không trung thực… tác động đến khách hàng họ chủ nhà, độ tin tưởng họ không có, người thuê giúp việc đánh giá chất lượng dịch vụ không đảm bảo, không đáng để tin cậy Thậm chí, chất lượng phục vụ người giúp việc ảnh hưởng liên đới đến uy tín người có liên quan trung tâm giới thiệu việc làm nơi môi giới họ với người chủ, người thân quen mà giới thiệu họ với người chủ nhà Chất lượng phục vụ sở để người sử dụng lao động đưa định có tiếp tục sử dụng lao động hay không 2.2.2 Tính chất phức tạp lao động giúp việc Vài năm trở lại đây, nhu cầu tìm người giúp việc gia đình thông qua trung tâm ngày tăng Điều xuất phát từ khó khăn chí rủi ro người có nhu cầu phải tự tìm người giúp việc cho Đồng thời, tình trạng người giúp việc tự “làm giá”, nghỉ ngang không lý do, lý lịch không rõ ràng, nhân thân thiếu tin cậy gây khó khăn cho chủ nhà Ngoài ra, người lao động, họ tìm đến công việc, với người chủ trải nghiệm Họ không lựa 10 chọn, với gia đình người chủ, họ phải thích nghi, làm quen với nguyên tắc, nếp sống gia đình dù họ có muốn hay không Thậm chí, nữ giúp việc có nguy gặp nhiều rủi ro bị bạo hành, bị bóc lột sức lao động, bị xâm hại, quấy rối… Bên cạnh quan hệ với người, để đáp ứng yêu cầu công việc, người giúp việc phải thao tác, làm việc với đồ đạc nhà gia chủ, trang thiết bị đại mà họ chưa sử dụng máy rửa bát, lò nướng, loại máy hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người bệnh… Để khắc phục tính phức tạp vốn có này, người sử dụng lao động cần dẫn cẩn thận cho người giúp việc việc họ cần làm, cách thức sử dụng trang thiết bị mà họ chưa biết sử dụng Ngoài ra, phía xã hội, trung tâm dạy nghề cần mở khóa đào tạo chuyên nghiệp cho người hành nghề giúp việc, bối cảnh nghề giúp việc gia đình dần coi nghề nghiệp thống Điều giúp người giúp việc có kĩ năng, kiến thức cần thiết hành nghề, nâng cao chất lượng lao động 2.2.3 Tính thời điểm, thời vụ lao động giúp việc So với dịch vụ khác khách sạn, vui chơi giải trí…tính thời điểm, thời vụ lao động dịch vụ giúp việc gia đình thểphần mờ nhạt Đặc điểm xuất phát từ nhu cầu khách hàng : Vào thời điểm lễ tết, đô thị khách hàng có xu hướng du lịch cần đến giúp việc theo theo ngày để giúp họ chăm sóc dọn dẹp nhà cửa Hoặc có gia đình có nhu cầu giúp việc, mà gia đình họ có người già, trẻ nhỏ, người ốm đau hay bệnh tật thay họ phải thuê người giúp việc cố định họ thuê người giúp việc thời điểm có người nhà ốm Hoặc thuê giúp việc theo để dọn dẹp trông nom người bệnh vắng nhà, để tắm cho trẻ em Như đặc điểm lao động dịch vụ giúp việc mang tính thời điểm thời vụ có ưu điểm tiết kiệm thời gian, chi phí lao động, thay phải thuê giúp việc cố định mà đáp ứng nhu cầu người thuê giúp việc Tuy nhiên, sử dụng người giúp việc gia đình theo thời điểm, thời vụ, người sử dụng lao động khó kiểm soát người lao động họ không cố định gia đình mà di chuyển Vì vậy, yếu tố trung thực người lao động phải ưu tiên hàng đầu, người 11 thuê giúp việc cần có hợp đồng lao động chặt chẽ, có thỏa thuận rõ ràng với người giúp việc từ ban đầu mong muốn, nguyên tắc Về phía người lao động, chuyên làm việc theo thời vụ, họ gặp khó khăn, việc làm theo thời điểm, thời vụ nên chủ động tìm kiếm hội việc làm thường xuyên, thiết lập mối quan hệ rộng rãi, tin tưởng để tăng hội cho thân, trau dồi kinh nghiệm để làm nhiều công việc đa dạng 2.2.4 Tỷ lệ nữ lao động giúp việc cao Hiện giới có khoảng 53 triệu lao động làm việc lĩnh vực dịch vụ - giúp việc gia đình 83% số nữ giới Châu Á - Thái Bình Dương khu vực có lượng phân bổ lao động giúp việc gia đình lớn nhu cầu tiếp nhận lao động ngành nghề tiếp tục gia tăng nước phát triển Tại Việt Nam, dự báo đến năm 2020 có khoảng 350.000 lao động giúp việc, gần 50% độ tuổi 36-55; 80% nông thôn ra; 20% trình độ học vấn đa số bậc trung học sở Tỷ lệ lao động nữ cao do: Thứ nhất, đặc điểm tính chất nghề giúp việc gia đình: Trong lao động giúp việc gia đình tâm lý nam giới không thích làm công việc phục vụ người khác mà giúp việc gia đình lại đòi hỏi tính dịu dàng, công phu, lắt nhắt, phải khéo léo nấu ăn, dọn dẹp, mềm mại, tế nhị nên nam giới không phù hợp với công việc Thứ hai tính phức tạp lao động giúp việc gia đình: thực nhiệm vụ mình, người lao động giúp việc phải chịu nhiều áp lực từ phía chủ nhà thành viên khác gia đình Trong phụ nữ vốn mang tính dịu dàng, nhẫn nhịn, người đàn ông thường sĩ diện lớn, không dễ dàng thỏa hiệp với yêu cầu người Hơn nữa, xã hội tồn mặt trái, tệ nạn, mối nguy hiểm xảy bắt có trẻ em, quấy rối tình dục… Như vậy, việc thuê nữ giúp việc chắc mang đến yên tâm cho bậc phụ huynh Mặt khác, thu nhập công việc giúp việc gia đình không cao, không ổn định nên nam giới không đảm bảo vai trò trụ cột gia đình 12 2.2.5 Tính đa dạng chuyên môn hóa cao Tính đa dạng giúp việc gia đình thể qua độ tuổi: thông thường người lao động giúp việc gia đình thường không đòi hỏi cao ngoại hình, trình độ học vấn, cần có đủ sức khỏe, lực hành vi dân đủ độ tuổi lao động để có khả hoàn thành công việc giao Trên thực tế, người độ tuổi 45 lập gia đình có kinh nghiệm nuôi thường lựa chọn để giúp việc chăm sóc trẻ nhỏ; người khỏe mạnh, hoạt bát phù hợp với công việc nội trợ, dọn dẹp; người đứng tuổi có nhiều kinh nghiệm sống có tính kiên nhẫn phù hợp với trông nom người già yếu… Vì vậy, người sử dụng lao động cần tìm người giúp việc phù hợp với mục đích công việc họ giao, đào tạo thêm cần thiết để họ đáp ứng nhu cầu Tính chuyên môn hóa cao: Trên thực tế, so với ngành dịch vụ khác, tính chuyên môn hóa lao động giúp việc gia đình không rõ rệt Bởi lẽ, khác với dịch vụ khách sạn, giáo dục, y tế… giúp việc gia đình chủ yếu làm công việc quen thuộc với gia đình Việt Nam, dù không đào tạo người lao động tác nghiệp theo kinh nghiệm thân họ làm công việc khác mà người chủ nhà giao cho Để minh họa, dịch vụ khách sạn hay y tế, người lao động ban đầu làm chuyên môn nghề nghiệp họ, họ làm vị trí nào, chịu trách nhiệm công việc cách chuyên sâu, doanh nghiệp muốn họ làm việc khác bắt buộc phải đào tạo thêm thứ họ không biết, không chuyên sâu Còn dịch vụ giúp việc gia đình, người sử dụng lao động thuê bạn với mục đích chăm sóc em nhỏ ngày bạn bận rộn làm công việc nấu cơm, dọn nhà, lúc chăm sóc trẻ nhỏ, công việc nội trợ hầu hết quen thuộc với phụ nữ Việt Nam Người chủ nhà giới thiệu thêm công việc nhà khác cho người lao động có nhiều người chủ nhà tâm lý biết cách tạo không khí thoải mái, bình đẳng để người lao động thoải mái, không bị gò bó, áp lực, sẵn sàng giúp đỡ người lao động gặp khó khăn, khúc mắc, đồng thời tiếp thu, trân trọng đóng góp hay, hợp lý người lao động 13 2.2.6 Đặc điểm khác Ngoài đặc điểm chung lao động ngành giúp việc gia đình có số đặc điểm riêng, mang tính đặc thù như: Thứ nhất, phẩm chất thật người lao động đặt lên hàng đầu, phẩm chất tiêu chí để người sử dụng lao động tuyển chọn Bởi lẽ, tiếp cận dịch vụ giúp việc, người sử dụng lao động phải chấp nhận cho người lạ vào nhà, chấp nhận san sẻ nơi riêng tư, chí giúp việc chăm sóc trẻ nhỏ, người già yếu, người bệnh, người chủ phải giao sức khỏe, tính mạng người thân họ cho người giúp việc Vì tính thật điều quan trọng để hai bên tin tưởng hợp tác lẫn Ngoài người sử dụng lao động để tránh rủi ro cần có giải pháp riêng yên tâm sử dụng dịch vụ ví dụ tìm nguồn cung cấp dịch vụ uy tín, tin cậy, có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người giúp việc, sử dụng khoa học công nghệ hay thiết bị giám sát gia đình 14 KẾT LUẬN Như vậy, có đặc thù riêng nghề mà lao động giúp việc gia đình đủ tất đặc điểm chung lao động dịch vụ Trong có đặc điểm thể rõ nét tỷ trọng lao động nữ cao hay tính chất phức tạp, song có đặc điểm lại khó tìm thấy loại hình dịch vụ tính sẵn sàng phục vụ Qua đó, người sử dụng lao động người lao động phải làm việc dựa tin tưởng lẫn bảo vệ quyền lợi nhằm nâng cao chất lượng lao động dịch vụ giúp việc gia đình, đáp ứng nhu cầu ngày tăng xã hội, giúp cho thị trường lao động giúp việc thêm sôi động, có tiềm hướng tới dịch vụ giúp việc với chất lượng tốt hơn, ngày chuyên nghiệp 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị dịch vụ (PGS.TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng, Nhà xuất thống kê năm 2014) Nghị Định 27/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định thi hành chi tiết số điều Bộ luật Lao động lao động giúp việc gia đình http://123doc.org/document/4023350-lua-chon-1-dich-vu-cu-the-va-phan-tichdac-diem-lao-dong-cua-dich-vu-do-lua-chon-dich-vu-giup-viec.htm 16 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM ST T Họ tên Nguyễn Thị Hồng Trần Thị Hồng Nguyễn Thị Hương N3 Nguyễn Thị Hương N4 Phạm Quỳnh Hương Trần Thị Hương Nguyễn Thị Hường Cao Thị Huyền Nguyễn Thanh Huyền Mã sinh viên Đánh giá Ký tên Nhóm trưởng Cao Thị Huyền 17 ... ngành dịch vụ lại có đặc điểm lao động đặc thù, phân biệt với loại hình dịch vụ khác, không ngoại trừ dịch vụ giúp việc gia đình CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm dịch. .. hóa cao lĩnh vực làm việc cụ thể Bên cạnh đó, hội thăng tiến lao động dịch vụ không cao tỷ lệ lao động trực tiếp (lao động sống) mức cao CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 2.1... động dịch vụ mang tính phi sản xuất vật chất Ngoài ý nghĩa tạo sản phẩm dịch vụ, lao động dịch vụ có vai trò định đến chất lượng dịch vụ Lao động dịch vụ người tham gia trực tiếp vào trình tạo dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: LỰA CHỌN một DỊCH vụ cụ THỂ và PHÂN TÍCH đặc điểm LAO ĐỘNG của DỊCH vụ đó, LỰA CHỌN một DỊCH vụ cụ THỂ và PHÂN TÍCH đặc điểm LAO ĐỘNG của DỊCH vụ đó, LỰA CHỌN một DỊCH vụ cụ THỂ và PHÂN TÍCH đặc điểm LAO ĐỘNG của DỊCH vụ đó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay