Đề tài lựa chọn một dịch vụ cụ thể và phân tích đặc điểm lao động của dịch vụ đó

19 172 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 22:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA TIẾNG ANH - - BÀI THẢO LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ Đề tài: Lựa chọn dịch vụ cụ thể phân tích đặc điểm Lao động dịch vụ (Dịch vụ du lịch) Giáo viên hướng dẫn: Mã lớp học phần: Nhóm thực hiện: TS Trần Thị Bích Hằng 1702TEMG2911 05 Hà Nội – 2017 NHÓM Đề tài: Lựa chọn dịch vụ cụ thể phân tích đặc điểm Lao động dịch vụ (Dịch vụ du lịch) Dàn ý LỜI MỞ ĐẦU PHẦN LÝ THUYẾT VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm “dịch vụ”, “lao động dịch vụ” 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Khái niệm lao động dịch vụ 1.2 Những đặc điểm lao động dịch vụ 1.2.1 Lao động dịch vụ mang tính phi sản xuất vật chất 1.2.2 Lao động dịch vụ mang tính chất phức tạp 1.2.3 Lao động dịch vụ mang tính chất thời điểm, thời vụ 1.2.4 Lao động dịch vụ có tỷ trọng lao động nữ cao 1.2.5 Lao động dịch vụ có tính đa dạng chuyên môn hóa cao 1.2.6 Lao động dịch vụ có tính sẵn sàng đón tiếp phục vụ khách hàng 1.2.7 Các đặc điểm khác PHẦN ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ DU LỊCH 2.1 Khái quát dịch vụ du lịch 2.1.1 Định nghĩa lao động dịch vụ du lịch 2.1.2 Phân loại loại hình dịch vụ du lịch 2.1.3 Các nhóm lao động dịch vụ du lịch 2.2 Những đặc điểm lao động dịch vụ du lịch 2.2.1 Tính phi sản xuất vật chất dịch vụ du lịch 2.2.2 Tính chất phức tạp dịch vụ du lịch 2.2.3 Tính thời điểm, thời vụ dịch vụ du lịch 2.2.4 Tỷ trọng lao động nữ cao 2.2.5 Tính đa dạng chuyên môn hóa cao 2.2.6 Tính sẵn sàng đón tiếp phục vụ khách hàng KẾT LUẬN LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại toàn cầu hóa nay, lĩnh vực dịch vụ phát triển vô nhanh chóng khu vực đầu tư siêu lợi nhuận Từ ngành phát triển tự phát, chiếm tỉ trọng không đáng kể, dịch vụ trở thành ngành mũi nhọn nhiều quốc gia, đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế tạo việc làm nhiều lĩnh vực khác Tiếp nối xu tự thương mại dịch vụ giới, ngành dịch vụ Việt Nam có bước tiến đáng kể Trong đó, không nhắc đến ngành dịch vụ du lịch Trong năm gần đây, du lịch trở thành nhu cầu thiếu đời sống văn hóa, xã hội nước Tùy theo điều kiện người mà họ dành phần thu nhập năm cho du lịch xu hướng ngày tăng Du lịch xem “ngành công nghiệp không khói” với thành mà mang lại du lịch mệnh danh “con gà đẻ trứng vàng” nhiều quốc gia Về mặt kinh tế, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng nhiều nước công nghiệp phát triển Mạng lưới du lịch thiết lập hầu hết quốc gia giới Các lợi ích kinh tế mang lại từ du lịch điều phủ nhận, thông qua việc tiêu dùng du khách sản phẩm du lịch Nhu cầu du khách bên cạnh việc tiêu dùng hàng hoá thông thường có nhu cầu tiêu dùng đặc biệt: nhu cầu nâng cao kiến thức, học hỏi, vãn cảnh, chữa bệnh, nghỉ ngơi, thư giãn…Đó lý cho xuất dịch vụ du lịch Cũng bao loại hình dịch vụ khác, lao động ngành dịch vụ du lịch mang đặc điểm chung lao động xã hội nói chung có đặc điểm lao động riêng biệt, phân biệt với loại hình dịch vụ khác PHẦN LÝ THUYẾT VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm “dịch vụ”, “lao động dịch vụ” 1.1.1 Khái niệm dịch vụ Dịch vụ sản phẩm doanh nghiệp, không tồn hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thỏa mãn nhu cầu sản xuất sinh hoạt khách hàng cách kịp thời, thuận lợi có hiệu 1.1.2 Khái niệm Lao động dịch vụ Lao động dịch vụ phận Lao động xã hội cần thiết, phân công chuyên môn hóa công việc sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu xã hội Có thể nói hình thành lao động dịch vụ tất yếu khách quan nhu cầu dịch vụ cung lao động tăng Thứ nhất, xã hội đại, người có nhiều thời gian rảnh, thu nhập ngày tăng, nhận thức người tăng lên, hay áp lực sống công nghiệp căng thẳng, cần giải tỏa thể chất lẫn tinh thần người Như lý nảy sinh nhu cầu người, đòi hỏi phải có loại hình dịch vụ tương ứng để thỏa mãn nhu cầu Lý thứ hai dẫn đến hình thành tất yếu lao động dịch vụ cung lao động ngày tăng Do tác động phân công lao động xã hội làm hình thành phận lao động xã hội làm việc lĩnh vực dịch vụ nhằm kết nối ngành sản xuất, kết nối kinh tế Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp hóa, đại hóa khiến suất lao động tăng lên, làm dôi thừa phận lao động xã hội, phận lao động chuyển sang làm việc lĩnh vực dịch vụ, hình thành nên lao động dịch vụ 1.2 Những đặc điểm Lao động dịch vụ 1.2.1 Lao động dịch vụ mang tính phi sản xuất vật chất Quá trình tác động vào công cụ lao động để tạo sản phẩm dịch vụ chủ yếu dạng vô hình Hơn nữa, đầu lao động dịch vụ sản phẩm vật chất Dịch vụ cảm nhận, nhận thức tư hay giác quan thông qua việc trải nghiệm Do đó, việc đo lường đánh giá hao phí lao động khó khăn (không cân, đo, đong, đếm sản phẩm hữu hình ) từ việc xác định mức đãi ngộ, hưởng thụ lao động khó khăn Doanh nghiệp cần có sách đãi ngộ nhân lực xứng đáng cho lao động ngành dịch vụ để việc kinh doanh trở nên hiệu quả, tăng suất lao động giữ chân người có kinh nghiệm giỏi giang 1.2.2 Lao động dịch vụ mang tính chất phức tạp Lao động dịch vụ mang tính chất phức tạp môi trường kinh doanh, môi trường giao diện với khách hàng Trước hết, môi trường làm việc gây ô nhiễm (chẳng hạn nghề thẩm mỹ, nghề quét rác, dọn vệ sinh hay chí nghề giáo viên bụi phấn bảng, ) Môi trường làm việc gây nguy hiểm chí đe dọa tính mạng người lao động (nhân viên an ninh, bác sỹ chữa bệnh, dịch vụ lau rửa kính nhà cao tầng ) Không có vậy, trình thực dịch vụ, lao động dịch vụ tương tác với yếu tố môi trường kinh doanh, nảy sinh mối quan hệ như: Mối quan hệ với nhà quản trị, mối quan hệ với người lao động khác, mối quan hệ với sở vật chất kỹ thuật Do vậy, doanh nghiệp cần tạo động lực cho người lao động có sách đãi ngộ tương xứng, trang bị bảo hộ lao động công việc có tính chất nguy hại Đồng thời, doanh nghiệp cần trang bị kiến thức đầy đủ, đảm bảo tính chuyên nghiệp hóa cho người lao động 1.2.3 Lao động dịch vụ mang tính chất thời điểm, thời vụ Tính chất thời vụ thể mùa năm mà thể rõ ngày tháng, chí lao động ngày Đặc điểm ảnh hưởng đến số lượng cấu lao động, đến vấn đề tuyển dụng sử dụng lao động doanh nghiệp, vấn đề bố trí thời gian bán hàng, ca kíp làm việc doanh nghiệp Cũng lao động thời vụ nên tính chuyên nghiệp người lao động không cao, thu nhập người lao động không ổn định, họ thường không gắn bó với nghề có xu hướng chuyển đổi công việc có hội Để sử dụng lao động tốt,các doanh nghiệp cần tìm cách điều hòa tính thời vụ dịch vụ, phải kết hợp hài hoà lao động thường xuyên lao động tạm thời, lao động tuyển dụng suốt đời với lao động hợp đồng, lao động danh sách với lao động công nhật, số lượng lao động thời gian lao động người lao động ngày, mùa vụ 1.2.4 Lao động dịch vụ có tỷ trọng lao động nữ cao Mặc dù đặc điểm không với tất ngành nghề lĩnh vực dịch vụ theo thống kê, tỉ trọng lao động nữ chiếm 2/3 tổng số lao động dịch vụ Do đặc điểm ngành dịch vụ đòi hỏi khéo léo, tỉ mỉ, mềm mại, duyên dáng, tế nhị người phụ nữ, thu nhập từ dịch vụ không cao không ổn định nên nam giới không thích làm; Tuy nhiên tùy đặc điểm loại dịch vụ cụ thể tỷ trọng lao động nam lao động nữ khác Ví dụ: Trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng (mang tính chất kỹ thuật) tỷ trọng lao động nam cao, ngược lại, lĩnh vực may mặc, làm đẹp, chăm sóc thân thể, tư vấn khách hàng tỷ trọng lao động nữ thường cao 1.2.5 Lao động dịch vụ có tính đa dạng chuyên môn hóa cao Sự đa dạng chuyên môn hoá thể lĩnh vực dịch vụ, hình thức phương thức cung ứng dịch vụ, trình độ lao động Trong công việc cụ thể, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết tâm lý khách hàng, giao tiếp ứng xử, hiểu biết xã hội, ngoại ngữ, tin học… áp dụng nhiều hình thức, phương thức nhằm tang khả tiếp cận dịch vụ cho khách hàng điều giúp lao động dịch vụ có tính đa dạng chuyên môn cao Ví dụ: doanh nghiệp dịch vụ áp dụng số hình thức cung ứng dịch vụ như: khách hàng đến với doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng, y tế, giáo dục… doanh nghiệp đến với khách hàng ( doanh nghiệp chủ động đưa nguồn lực đến cung ứng dịch vụ cho khách hàng) dịch vụ gia sư, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ dọn vệ sinh…khách hàng doanh nghiệp thoả thuận địa điểm cung ứng dịch vụ xe buýt Các phương thức cung ứng dịch vụ áp dụng như: cung ứng dịch vụ qua biên giới, tiêu dung nước ngoài, diện thương mại nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, diện thể nhân 1.2.6 Lao động dịch vụ có tính sẵn sàng đón tiếp phục vụ khách hàng Do đặc điểm hoạt động dịch vụ, lao động dịch vụ phải luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng 24/24/ ngày, ngày/ tuần… cách nhanh nhất, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng, từ tránh tác động tâm lý tiêu cực đến khách hàng Tuy nhiên, đặc điểm với tất loại dịch vụ, có dịch vụ ứng khoảng thời gian định ví dụ nhu cầu giải hành khách hàng thường xuyên không đáp ứng vào cuối tuần hay kì nghỉ lễ… Nhưng nhìn chung, thời gian phục vụ, doanh nghiệp cần bố trí, xếp lao động cách hợp lý để đảm bảo nhu cầu dịch vụ cho khách hàng 1.2.7 Các đặc điểm khác: Cần lưu ý môt loại dịch vụ có nét đặc trưng riêng, đặc điểm đặc thù khác Lao động loại dịch vụ khác có đặc thù khác thêm đặc điểm khác Ví dụ dịch vụ thuê phiên dịch viên người phiên dịch việc có chuyên môn nghề khả ngoại ngữ, khả giao tiếp tốt họ phải có tài ứng biến với tình xảy mong đợi… dịch vụ thiết kế may mặc hay thiết kế đồ hoạ cần tính sáng tạo khéo léo, ngành kinh doanh nhà hàng phải có tính tiếp thu văn hoá nước đổi liên tục để thu hút khách Hơn nữa, hội thăng tiến ngành dịch vụ tương đối thấp, người lao động không gắn bó với nghề lâu dài PHẦN ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ DU LỊCH 2.1 Khái quát dịch vụ du lịch 2.1.1 Định nghĩa lao động ngành du lịch Lao động ngành du lịch hoạt động có mục đích người Con người vận động sức lực tiềm tàng thân thể thân, sử dụng công cụ lao động để tác động vào giới tự nhiên, làm biến đổi vật chất làm cho chúng thích ứng để thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí, học hỏi, khám phá…của người, cụ thể khách du lịch Lao động ngành du lịch yếu tố quan trọng thiếu góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển 2.1.2 Phân loại loại hình dịch vụ du lịch Hoạt động du lịch phân nhóm theo nhóm khác tuỳ thuộc tiêu chí đưa Hiện đa số chuyên gia du lịch Việt Nam phân chia loại hình du lịch theo tiêu chí ST T Tiêu chí phân loại Phân chia theo môi trường tài nguyên  Du lịch thiên nhiên  Du lịch văn hoá Phân loại theo mục đích chuyến              Du lịch tham quan Du lịch giải trí Du lịch nghỉ dưỡng Du lịch khám phá Du lịch thể thao Du lịch lễ hội Du lịch tôn giáo Du lịch nghiên cứu (học tập) Du lịch hội nghị Du lịch thể thao kết hợp Du lịch chữa bệnh Du lịch thăm thân Du lịch kinh doanh Phân loại theo lãnh thổ hoạt động Phân loại theo đặc điểm địa lý điểm du lịch      Du lịch quốc tế Du lịch nội địa Du lịch quốc gia Du lịch miền biển Du lịch núi Loại hình du lịch        Du lịch đô thị Du lịch thôn quê Du lịch xe đạp Du lịch ô tô Du lịch tàu hoả Du lịch tàu thuỷ Du lịch máy bay Phân loại theo loại hình lưu trú      Khách sạn Nhà trọ niên Camping Bungaloue Làng du lịch Phân loại theo lứa tuổi du lịch     Du lịch thiếu niên Du lịch niên Du lịch trung niên Du lịch người cao tuổi Phân loại theo độ dài chuyến  Du lịch ngắn ngày  Du lịch dài ngày Phân loại theo hình thức tổ chức  Du lịch tập thể  Du lịch cá thể  Du lịch gia đình 10 Phân loại theo phương thưc hợp đồng  Du lịch trọn gói  Du lịch phần Phân loại theo phương tiện giao thông 2.1.3 Các nhóm lao động dịch vụ du lịch Trong lĩnh vực du lịch, xét mức độ tác động lao động đến hoạt động ngành du lịch, lao động du lịch chia thành nhóm sau: a Nhóm lao động thực chức quản lý nhà nước du lịch: Nhóm bao gồm người làm việc quan quản lý nhà nước du lịch từ Trung ương đến địa phương: Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch, Sở thương mại Du lịch phòng quản lý Du lịch quận, huyện Bộ phận lao động có vai trò quan trọng việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch quốc gia địa phương, tham mưu cho cấp lãnh đạo đảng quyền đường lối sách phát triển du lịch bền vững có hiệu Đại diện cho nhà nước việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch hoạt động có hiệu kiểm soát hoạt động đơn vị Tuỳ theo phân công, nhóm lao động đảm trách công việc khác như: Xúc tiến, quảng bá du lịch, hợp tác quốc tế du lịch, tổ chức cán bộ, đào tạo du lịch, quản lý lữ hành, khách sạn, tra du lịch, Bộ phận lao động chiếm tỷ lệ không lớn hầu hết có trình độ cao, có hiểu biết tương đối toàn diện du lịch b Nhóm lao động thực chức nghiệp ngành du lịch: Nhóm làm việc sở đào tạo du lịch cán giảng dạy, nghiên cứu trường có đào tạo du lịch việc khoa học du lịch Bộ phận lao động có trình độ học vấn cao, có trình độ chuyên môn sâu toàn nhân lực du lịch, họ có kiến thức, an hiểu toàn diện sâu sắc lĩnh vực du lịch Họ có chức vai trò to lớn việc phát triển nguồn nhân lực du lịch Bộ phận lao động phải đào tạo bản, lâu dài hướng tới đạt trình độ khu vực giới, có khiếu đạo đức sư phạm có khả độc lập nghiên cứu khoa học cao c Nhóm lao động thực chức kinh doanh du lịch Nhóm phân thành phận sau: + Bộ phận lao động thực chức quản lý chung Doanh nghiệp du lịch + Bộ phận lao động thực chức quản lý theo nghiệp vụ kinh tế doanh nghiệp du lịch + Bộ phận lao động thực chức đảm bảo điều kiện kinh doanh doanh nghiệp du lịch + Bộ phận lao động trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách doanh nghiệp du lịch 2.2 Những đặc điểm lao động dịch vụ du lịch 2.2.1 Tính phi sản xuất vật chất dịch vụ du lịch Đây đặc tính quan trọng dịch vụ du lịch, du khách nhìn thấy hay thử nghiệm từ trước, sản phẩm trừu tượng mà họ chưa lần tiêu dùng Dịch vụ du lịch đồng hành với sản phẩm vật chất không thay đổi tính phi vật chất mình, vậy, du khách khó đánh giá dịch vụ Trước hết phải thấy ngành du lịch ngành hoạt động kinh doanh phục vụ tổng hợp bao gồm nhiều loại hình hoạt động khác mang tính chất khác Vì lao động du lịch bao gồm lao động sản xuất vật chất lao động sản xuất phi vật chất chiếm tỷ trọng lớn Lao động phi vật chất lao động không tạo giá trị vật chất mới, không làm biến đổi giá trị ban đầu hàng hóa, nguyên vật liệu mà chuyển dần từ dạng hàng hóa sang dạng tiền tệ mà thôi, lao động lễ tân khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, lao động nhân viên bàn, buồng… Hay nói cách khác, du khách nhìn thấy hay thử nghiệm từ trước dịch vụ du lịch, sản phẩm trừu tượng mà họ chưa lần tiêu dùng Dịch vụ du lịch đồng hành với sản phẩm vật chất không thay đổi tính phi vật chất mình, vậy, du khách khó đánh giá dịch vụ Từ đặc điểm này, nhà cung ứng dịch vụ du lịch phải cung cấp đầy đủ thông tin nhấn mạnh tính lợi ích dịch vụ mà không đơn mô tả dịch vụ, từ làm cho du khách định mua dịch vụ 2.2.2 Tính chất phức tạp dịch vụ du lịch Lao động dịch vụ mang tính chất phức tạp môi trường kinh doanh mối quan hệ với khách hàng Lao động lĩnh vực du lịch diễn sở độc lập, phân tán khu du lịch, đồng thời bị phân chia theo loại dịch vụ phân chia mặt không gian, xa trung tâm điều hành gây khó khăn cho công tác tổ chức quản lí Thời gian lao động phụ thuộc vào đặc điểm tiêu dùng, số lĩnh vực khách sạn , hoạt động liên tục 24/24 giờ, số lĩnh vực khác thời gian làm việc bị gián đoạn, phụ thuộc vào thời gian đến khách (dịch vụ hướng dẫn viên du lịch) Đặc điểm gây khó khăn cho việc tổ chức lao động hợp lý ảnh hưởng đến sống riêng người lao động Địa điểm lao động nằm cách xa nơi sinh sống người lao động gây khó khăn cho hoạt động sinh hoạt cá nhân học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ Cường độ lao động số phận không cao thường phải chịu áp lực tâm lý lớn thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều loại đối tượng có tuổi tác, giới tính, trình độ, nghề nghiệp, quốc tịch, thói quen tiêu dùng khác nhau, bất đồng ngôn ngữ Ví dụ : Nghề hướng dẫn viên du lịch Lao động nghề hướng dẫn viên du lịch thường phải theo tour khác du khách yêu cầu, địa điểm mà họ đến nước, nước Như vậy, nơi làm việc họ nơi họ sinh sống, điều gây khó khăn cho sinh hoạt cá nhân Nếu hướng dẫn viên nữ có gia đình, việc tour nhiều ngày khiến họ nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình….Bên cạnh đó, hướng dẫn viên du lịch phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng khách độ tuổi (già, trẻ), giới tính (nam ,nữ), quốc tịch (người nước, người ngoại quốc), trình độ (người có trình độ học vấn cao có yêu cầu cao chất lượng dịch vụ cao người có trình độ thấp)… Điều đòi hỏi hướng dẫn viên du lịch phải có hiểu biết sâu rộng, có chuyên môn hóa khả xử lý tình huống, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tốt 2.2.3 Tính thời điểm, thời vụ dịch vụ du lịch Tính thời vụ du lịch tác động nguyên nhân mang tính tự nhiên xã hội Đặc điểm dễ dẫn đến tình trạng cung cầu dịch vụ cân nhau, gây lãng phí sở vật chất người lúc trái vụ đồng thời có nguy giảm sút chất lượng phục vụ gặp cầu cao điểm Thời gian làm việc ngành du lịch phụ thuộc vào thời gian, đặc điểm tiêu dùng khách hàng Có số khoảng thời gian tuần/năm nhu cầu lao động tăng lên cao tạo tính cao vụ điểm lao động Ví dụ: Dịch vụ du lịch tắm biển đòi hỏi nhiều lao động vào mùa hè, mùa đông không phổ biến Thêm vào đó, khách thường du lịch vào cuối tuần, ngày lễ tiêu dùng dịch vụ vào lúc Vì vậy, người lao động thường làm việc vào cuối tuần, vào ngày lễ, tết làm đêm, chí có nơi, người lao động phải làm bù vụ cho trái vụ Như vậy, cường độ lao động qúa cao vụ cao điểm dẫn đến thu nhập người lao động bất bênh, công việc không ổn định, gây tâm lý lo lắng cho người lao động Đây lý khiến người lao động không gắn bó với nghề, họ có xu hướng chuyển đổi công việc đồng thời làm gia tăng loại tệ nạn xã hội (nhàn vi bất thiện) Giải pháp hạn chế tính thời vụ du lịch: Thông qua biện pháp kéo dài thời vụ du lịch, hạn chế tác động bất lợi tính thời vụ du lịch nhằm nâng cao hiệu kinh doanh du lịch Các doanh nghiệp đưa chương trình( sách giá, quảng cáo ) để khuyến khích khách nghỉ trái vụ tổ chức quản lý tốt hàng chờ cầu cao điểm 2.2.4 Tỷ trọng lao động nữ cao Hiện tại, nước có 1,3 triệu lao động du lịch liên quan, chiếm khoảng 2,5% tổng lao động nước, có khoảng 420.000 lao động trực tiếp làm việc sở dịch vụ du lịch Cơ cấu lao động ngành với 42% đào tạo du lịch, 38% đào tạo từ ngành khác chuyển sang khoảng 20% chưa qua đào tạo quy mà qua huấn luyện chỗ Trong ngành dịch vụ, lao động nữ thường chiếm tỉ trọng cao lao động nam Lao động du lịch có độ tuổi tương đối trẻ từ 30-40 tuổi Trong đó, lao động buồng, bàn chủ yếu nữ phận bếp chủ yếu lao động nam, chức vụ lãnh đạo thường người lớn tuổi Do tính chất công việc dịch vụ du lịch đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều với khách hàng tư vấn gói du lịch, loại hình du lịch, địa điểm du lịch nên cần có khéo léo, duyên dáng tế nhị người phụ nữ 2.2.5 Tính đa dạng chuyên môn hóa cao Lao động du lịch có tính chất chuyên môn hóa cao, phận đòi hỏi quy trình phục vụ thành thạo từ kỹ thuật phục vụ chuyển thành nghệ thuật phục vụ Mặt khác lao động du lịch có tính thay tất yếu, có ý nghĩa nhân viên phận làm thay cho nhân viên phận khác Đòi hỏi nhà quản lý kinh doanh du lịch phải xây dựng định mức lao động cho sở hợp lý không thừa, không thiếu Điểm khác biệt thân lao động du lịch thời gian làm việc lao động du lịch khó định mức Thời gian làm việc họ hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian tiêu dùng khách, phù hợp với thời gian đến khách Vì dễ làm ảnh hưởng đến đời sống riêng nhân viên du lịch Cơ cấu lao động du lịch tương đối đa dạng Cơ cấu nghiệp vụ bao gồm nhiều nghiệp vụ khác nhau, khác tính chất sản phẩm, thao tác kỹ thuật Cơ cấu độ tuổi, giới tính lại tùy thuộc vào nghiệp vụ, chức vụ vị trí người lao động doanh nghiệp Theo chênh lệch trình độ văn hóa nghiệp vụ lao động du lịch tương đối cao Vì thực tế phải thay đổi, chuyển đổi lao động cách hợp lý để thích ứng với phát triển du lịch theo kịp trào lưu tiến thời đại, phát huy hết tài trí lao động tới mức cao 2.2.6 Tính sẵn sàng đón tiếp phục vụ khách hàng Ngành du lịch nhiều nước giới quan tâm đầu tư phát triển ngành kinh tế mang lại lợi nhuận cao, góp phần thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển số lượng chất lượng Để đảm bảo cho việc kinh doanh du lịch đạt hiệu việc sẵn sàng tiếp đón phục vụ khách hàng cần thiết, tất yếu Bởi điều kiện sắc bén ngành kinh doanh du lịch chế thị trường có cạnh tranh gay gắt liệt doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nhu cầu khách hàng dịch vụ du lịch không giới hạn đòi hỏi lao động phục vụ 24/24 Bất kỳ khoảng thời gian ngày tháng, năm, nhu cầu du lịch có tăng cao Chính tính chất nên người lao động phải làm việc luân phiên theo ca kíp, chí dịch vụ du lịch, nhu cầu thưởng ngoạn, giải trí, nghỉ ngơi vào ngày lễ Tết cao Để nâng cao sẵn sàng đón tiếp du khách quanh năm cho nước, vùng khu du lịch, Doanh nghiệp cần thực phối hợp người tham gia vào việc cung ứng sản phẩm du lịch thời vụ du lịch để tạo thống quyền lợi hành động Thêm vào đó, nâng cao chất lượng cải tiến cấu sở vật chất – kỹ thuật du lịch, tạo cho có khả thích ứng để thỏa mãn nhu cầu đa dạng du khách 2.2.7 Các đặc điểm khác Tính đồng thời sản xuất tiêu dùng: Tính đồng thời thể không gian thời gian Đây đặc điểm quan trọng, thể khác biệt dịch vụ hàng hoá Vì vậy, sản phẩm dịch vụ không lưu kho Doanh nghiệp nguồn thu cho thời gian nhàn rỗi nhân viên du lịch, hay phòng khách sạn không cho thuê ngày Dịch vụ sản xuất tiêu dùng đồng thời nên cung - cầu tách rời Vì việc tạo ăn khớp cung cầu du lịch quan trọng Có tham gia khách du lịch trình tạo dịch vụ: Trong chừng mực định, khách du lịch trở thành nội dung trình sản xuất Sự tác động tương tác khách hàng người cung cấp dịch vụ du lịch phụ thuộc vào mức độ lành nghề, khả ý nguyện hai bên Vì vậy, cảm giác, tin tưởng, tình thân thiện cá nhân, mối liên kết mối quan hệ dịch vụ coi trọng mua bán hàng hoá khác Mức độ hài lòng khách phụ thuộc vào sẵn sàng khả phục vụ nhân viên, thái độ giao tiếp với khách hàng quan trọng tiêu chí kỹ thuật Vì trình cung cấp dịch vụ đòi hỏi phải tăng cường liên hệ của người sản xuất với khách hàng Tính không chuyển đổi quyền sở hữu dịch vụ: Trong trình cung cấp dịch vụ, quyền sở hữu chuyển dịch từ người bán sang người mua Người mua mua mua quyền tiến trình cung cấp dịch vụ, tức du khách chuyên chở, khách sạn, sử dụng bãi biển mà không quyền sở hữu chúng Tính di chuyển dịch vụ du lịch: Các sở du lịch vừa nơi sản xuất, nơi cung ứng dịch vụ nên khách du lịch muốn tiêu dùng dịch vụ phải đến sở du lịch Vì xây dựng điểm du lịch cần ý đến điều kiện tự nhiên (như địa hình, địa chất, thuỷ văn, khí hậu, tài nguyên, môi trường sinh thái) điều kiện xã hội (dân số, dân sinh, phong tục tập quán, sách kinh tế, khả cung ứng lao động, sở hạ tầng, ) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đem lại hiệu cao kinh doanh Đồng thời phải tiến hành hoạt động xúc tiến quảng bá mạnh mẽ để thu hút du khách đến với điểm du lịch Tính trọn gói dịch vu du lịch: Dịch vụ du lịch thường dịch vụ trọn gói dịch vụ (dịch vụ vận chuyển, dịch vụ phòng, buồng, bar, ), dịch vụ bổ sung (dịch vụ thông tin liên lạc, mua hàng lưu niệm, ) dịch vụ đặc trưng (tham quan, tìm hiểu, vui chơi giải trí, thể thao, ) Tính chất trọn gói dịch vụ du lịch xuất phát từ nhu cầu đa dạng tổng hợp du khách, đồng thời đòi hỏi tính chất đồng chất lượng dịch vụ Tính không đồng dịch vụ du lịch: Dịch vụ du lịch thường bị cá nhân hoá không đồng khách hàng với du khách muốn chăm sóc người riêng biệt Vì doanh nghiệp khó đưa tiêu chuẩn dịch vụ nhằm thoả mãn tất khách hàng hoàn cảnh KẾT LUẬN Ta thấy Lao động kinh doanh du lịch phận cấu thành lao động xã hội Nó hình thành phát triển sở phân công lao động xã hội nên mang đặc điểm chung lao động xã hội Tuy nhiên, ngành công nghiệp du lịch lĩnh vực có nhiều nét đặc thù nên lao động du lịch có đặc trưng riêng Đặc biệt, đặc biệt doanh nghiệp cần điều hòa tính thời vụ doanh nghiệp, từ nguồn lao động ổn định gắn bó với nghề Trên toàn nội dung mà nhóm nghiên cứu thảo luận, có hạn chế thiếu sót định, mong nhận đóng góp từ cô nhóm để thảo luận nhóm hoàn thiện BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÓM STT Họ và tên Mã sinh viên 13D170225 Nguyễn Thị Huyền (nhóm trưởng) Hoàng Trung Kiên Chu Thị Khánh Linh 13D170291 Hoàng Thị Linh 13D170161 Nguyễn Thị Linh Trần Mỹ Linh 13D170091 13D170230 Nguyễn Thị Kiều Loan 13D170244 Chi Mai 13D170094 Lương Tuyết Minh 13D170096 13D170241 Nhóm trưởng đánh giá Ký tên ... Đề tài: Lựa chọn dịch vụ cụ thể phân tích đặc điểm Lao động dịch vụ (Dịch vụ du lịch) Dàn ý LỜI MỞ ĐẦU PHẦN LÝ THUYẾT VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm dịch vụ , lao động dịch. .. động dịch vụ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Khái niệm lao động dịch vụ 1.2 Những đặc điểm lao động dịch vụ 1.2.1 Lao động dịch vụ mang tính phi sản xuất vật chất 1.2.2 Lao động dịch vụ mang tính... đặc điểm chung lao động xã hội nói chung có đặc điểm lao động riêng biệt, phân biệt với loại hình dịch vụ khác PHẦN LÝ THUYẾT VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm dịch vụ , lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài lựa chọn một dịch vụ cụ thể và phân tích đặc điểm lao động của dịch vụ đó, Đề tài lựa chọn một dịch vụ cụ thể và phân tích đặc điểm lao động của dịch vụ đó, Đề tài lựa chọn một dịch vụ cụ thể và phân tích đặc điểm lao động của dịch vụ đó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay