Báo cáo thực tập tại tổng công ty và môi trường việt nam bản tiếng việt

25 134 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 21:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA TIẾNG ANH - - BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Đơn vị thực tập: TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Lê Thị Phượng Nguyễn Khắc Nghĩa Lớp : K47N2 Mã sinh viên :11D170095 HÀ NỘI - 2015 HÀ NỘI - 2015 MỤC LỤC Lời mở đầu Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Phần 1: Giới thiệu chung Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam .7 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu Công ty .7 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển .8 1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 1.3 Cơ cấu tổ chức 10 Phần 2: Hoạt động kinh doanh Vinanren .12 2.1 Các thị trường sản phẩm 12 2.1.1 Thị trường hoạt động đối tác .12 2.1.2 Các sản phẩm 13 2.2 Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh 14 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh năm giai đoạn 2012 – 2013 14 2.2.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2013 15 2.3 Đánh giá nhận xét ưu điểm hạn chế 16 2.3.1 Về hoạt động kinh doanh Tổng công ty 16 2.3.2 Về việc sử dụng Tiếng Anh Tổng công ty .18 Phần 3: Một số vấn đề tồn hoạt động kinh doanh Tổng công ty 20 3.1 Tồn nguồn nhân lực 20 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 23 Lời kết .24 Danh mục tài liệu tham khảo 25 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nước ta bước vào thời kỳ đổi Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đất nước đòi hỏi phải khai thác ạt nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây hàng loạt biến động môi trường Vấn đề ô nhiễm môi trường thách thức lớn mà nước ta phải đương đầu gay gắt nhiều năm tới Là Tập đoàn nhà nước hoạt động chủ yếu lĩnh vực tài nguyên môi trường, Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam tạo ưu cạnh tranh nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến giới thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển để sáng tạo nắm bắt công nghệ, giải pháp hàng đầu nhằm tối đa hóa nguồn lực công ty, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững đất nước đồng thời bảo vệ cách hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên môi trường Dưới giới thiệu Khoa Tiếng Anh – Trường Đại học Thương Mại, thân em may mắn có hội trải nghiệm vai trò thực tập sinh Văn Phòng Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam Sau tháng làm việc (từ 05/01/2015 đến 30/01/2015), giúp đỡ hướng dẫn tận tình tập thể Ban lãnh đạo cán công ty, em có điều kiện áp dụng kiến thức mà học vào thực tiễn, đồng thời tìm hiểu thông tin phục vụ cho việc hoàn thành báo cáo thực tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Tiếng Anh – Trường Đại học Thương Mại, cán Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam đặc biệt dạy tận tình từ giáo viên hướng dẫn thực tập em – thầy Nguyễn Khắc Nghĩa – giúp em hoàn thành báo cáo Em mong nhận góp ý giúp đỡ thầy cô để báo cáo em hoàn thiện Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2015 Sinh viên thực Lê Thị Phượng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Vinanren Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn BHXH Bảo hiểm xã hội Cty Công ty TNDN Thu nhập doanh nghiệp VND Việt Nam Đồng STT Số thứ tự DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1: Logo Vinanren Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức Vianren Sơ đồ 1.2: Một số đối tác tiêu biểu Vinanren Hình 1.2: Một số sản phẩm Vinanren Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2013 Bảng 1.2: Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực chuyên ngành Bảng 1.3: Tổng hợp trạng sử dụng lao động số lao động đóng BHXH Công ty Bảng 1.4: Lao động đóng BHXH phân theo trình độ chuyên môn tính đến 12/2013 Bảng 1.5: Lao động quản lý gián tiếp tỷ lệ % tổng số lao động đóng BHXH PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu Công ty Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam (Tổng công ty) Công ty TNHH thành viên thành lập theo Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2009 Quyết định số 1135/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2010 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Hình 1.1 Logo Vinanren Tổng công thành lập sở tổ chức lại đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, hoạt động hình thức công ty mẹ - công ty Các đơn vị hợp thành Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam là: - Công ty Đo đạc Ảnh địa hình Công ty Đo đạc Địa Công trình Liên đoàn Trắc địa Địa hình (trực thuộc Cục Địa chất Khoảng sản Việt Nam) Đây ba đơn vị chuyên làm công tác đo đạc đồ Bộ Tài nguyên Môi trường Trụ sở Tổng công ty đặt số 51 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngày 04 tháng 11 năm 2009: Thủ tướng Chính phủ có văn số 2102/TTgĐMDN phê duyệt việc thành lập Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam Ngày 27 tháng 11 năm 2009: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường có Quyết định số 2268/QĐ-BTMNT 2286/QĐ-BTNMT thức thành lập Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam Bổ nhiệm Hội đồng quản trị Tổng Công ty Ngày 30 tháng năm 2010: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường định số 1135/QĐ-BTNMT chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Bộ Tài nguyên Môi trường làm chủ sở hữu Định hướng đến năm 2015, Tổng công ty phát triển thành Tập đoàn Tài nguyên Môi trường Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty Tổng Công ty có số vốn Điều lệ 158.644.000.000 VND (Bằng chữ: trăm năm mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu Việt Nam đồng); vốn pháp định 6.000.000.000 VND (Bằng chữ: sáu tỷ Việt Nam đồng) Tổng Công ty trực tiếp thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tư vấn dịch vụ lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu; đo đạc đồ; biển hải đảo, số lĩnh vực khác phạm vi nước nước theo quy định pháp luật Các sản phẩm Tổng công ty chủ yếu sản phẩm dịch vụ công ích phục vụ quản lý Nhà nước Đây Tổng công ty Bộ Tài nguyên Môi trường 1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Tổng Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực liên quan đến môi trường, cụ thể sau: - Lĩnh vực đo đạc đồ: Tất chuyên ngành bao gồm bay chụp xử lý ảnh hàng không, xây dựng lưới độ cao thủy văn toàn quốc, đo vẽ thiết kế loại đồ phục vụ cho việc quy hoạch quản lý công trình công cộng, xây dựng sở liệu tài nguyên môi trường, hệ thống thông tin đất đai (LIS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) hệ thống chuyên ngành, xây dựng lưới trọng lực, lưới địa chính, dịch vụ tư vấn đo đạc đồ - Lĩnh vực quản lý đất đai: Tất chuyên ngành từ lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, điều tra thổ nhưỡng, tư vấn định giá đất tài sản đất, phát triển sở hạ tầng, khai thác chuyển nhượng quỹ đất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng kinh doanh nhà, khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản - Lĩnh vực môi trường: Các chuyên ngành liên quan đến đánh giá tác động môi trường, đo đạc thông số môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, thiết kế nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải, chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường, điều tra quan trắc, xây dựng liệu môi trường - Lĩnh vực địa chất khoáng sản, tài nguyên nước: Các chuyên ngành liên quan đến điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất khoáng sản, khai thác kinh doanh khoáng sản, xuất nhập khoáng sản, điều tra đánh giá tài nguyên nước, tìm kiếm khai thác nước ngầm, quy hoạch sử dụng tài nguyên nước - Lĩnh vực Biển hải đảo, khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu: dịch vụ liên quan đến khảo sát điều tra tài nguyên môi trường biển, quy hoạch tổng thể phân vùng biển, quan trắc theo dõi môi trường, khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu 10 1.3 Cơ cấu tổ chức Hiện hệ thống tổ chức Tổng công ty bao gồm: - Hội đồng thành viên gồm người, thành viên chuyên trách - Ban Tổng Giám đốc gồm người - Kiểm soát viên có người - Công ty mẹ - Tổng công ty có phòng chức quản lí bao gồm: Văn phòng, Phòng Tài Kế toán, Phòng Kế hoạch Thống kê, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Quản lý dự án, Phòng Khoa học Hợp tác quốc tế, Ban Phát triển Kinh doanh Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam Bộ máy giúp việc Văn phòng Phòng Tài Kế toán Phòng Kế hoạch Thống kê Phòng Kỹ thuật Công nghệ Phòng Quản lý dự án Phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế Ban Phát triển kinh doanh Các chi nhánh Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Các đơn vị SXKD phụ thuộc Công ty mẹ xí nghiệp trực thuộc trung tâm Các đơn vị liên kết Cty Cổ phần Môi trường APTSERAPHIN Hải Dương Nhà máy rác Hậu Giang Hội Đồng Thành Viên Ban Kiểm Soát Tổng Giám Đốc Các công ty Cty Tài nguyên Môi trường Miền Nam Cty Đo đạc Khoáng sản Cty Tài nguyên Môi trường Biển Cty Địa Tư vấn dịch vụ Đất đai Cty Xây dựng Chuyển giao công nghệ môi trường Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức Vianren Tổng Công ty có chi nhánh Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh Ngoài có Công ty Công ty TNHH thành viên Tổng công ty nắm giữ 100% vốn sở hữu Tổng Công ty có 11 xí nghiệp trực thuộc đơn vị liên kết 11 PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VINANREN 2.1 Các thị trường sản phẩm 2.1.1 Thị trường hoạt động đối tác Tổng công ty chuyên hoạt động lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu; đo đạc đồ; biển hải đảo, số lĩnh vực khác phạm vi nước Tổng công ty thực nhiều dự án khắp tỉnh thành nước từ phía Bắc Cao Bằng, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh; tỉnh miền trung Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế; đến tỉnh miền Nam thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Hới, An Giang Một số đối tác tiêu biểu Vinanren bao gồm Tập Đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam, Tổng công ty tài cổ phần dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Kokusai Kogyo, Tập đoàn hợp tác kỹ thuật JFE, Tập đoàn Halla Energy And Environment, Tập đoàn môi trường Hàn Quốc Keco Sơ đồ 1.1: Một số đối tác tiêu biểu Vinanren 12 2.1.2 Các sản phẩm Các sản phẩm Vinanren bao gồm loại đồ địa hình, địa sở tỷ lệ 1:10000, 1:20000, loại đồ địa chất, quy hoạch, đồ chuyên ngành tỷ lệ, sản phẩm ảnh hàng không, ảnh viễn thám phục vụ cho việc thiết kế, xây dựng, quản lý công trình dân dụng Cùng với sản phẩm sở liệu lưu trữ, quản lý đồ hồ sơ địa giới hành Vinanren xây dựng sở liệu hệ thống thông tin địa lý GIS, hệ thống thông tin tài nguyên môi trường, mô hình số độ cao DTM, đáng kể đến thiết bị phụ trợ cho công nghệ xử lý môi trường, xử lý nước thải, rác thải phục vụ hoạt động nghiên cứu, bảo vệ môi trường Hìn số h sản 1.2: Một phẩm Vinanren 13 2.2 Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Tổng công ty 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2013 Để đánh giá khái quát kết sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam qua hai năm 2012 2013, ta dựa vào bảng kết kinh doanh công ty STT 10 11 12 13 14 15 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Trong đó: Lãi vay Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế TNDN Mã số 2013 2012 01 952.746.906.465 778.550.238.416 02 1.359.602.534 317.250.524 10 951.387.303.931 778.232.987.892 11 815.730.972.693 641.134.398.824 20 135.656.331.238 137.098.589.068 21 22 23 25 1.821.535.894 43.736.129.507 43.707.061.136 84.817.887.372 876.449.169 58.584.266.621 58.137.176.621 72,197,827.958 30 8.923.850.253 7.192.943.658 31 32 40 50 51 60 11.272.007.005 8.753.848.923 2.518.158.082 11.442.008.335 3.520.904.064 7.921.104.271 1.319.058.826 94.504.278 1.224.554.548 8.417.498.206 2.052.490.087 6.365.008.119 Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2013 (Đơn vị: VND đồng) STT Chuyên ngành Đo đạc đồ Quản lý đất đai Môi trường Biến đổi khí hậu, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước dịch vụ khác Tổng cộng 2013 113.532 620.537 102.328 2012 190.361 473.863 41.896 114.989 72.118 951.384 778.238 Bảng 1.2: Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực chuyên ngành (Đơn vị: VND đồng) 14 2.2.2 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2013 Số liệu bảng cho ta thấy Tổng công ty thực tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh Các tiêu chủ yếu thực tăng so với năm 2012 Doanh thu chủ yếu Tổng công ty đến từ dịch vụ quản lý đất đai đo đạc đồ Doanh thu thu nhập khác năm 2013 964.019 triệu tăng 1,23 lần so với năm 2012 (năm 2012 779.869 triệu) Lợi nhuận trước thuế năm 2013 lãi 11.442 triệu tăng 1,36 lần so với năm 2012 (năm 2012 8.417 triệu) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu toàn Tổng công ty 1,18% cao năm 2012 (năm 2012 1,08%) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu toàn Tổn công ty 5,89% cao năm 2012 (năm 2012 4,51%) Điều cho thấy doanh thu nộp ngân sách đơn vị hàng năm tăng cao lợi nhuận sau thuế gần tăng không đáng kể không tương xứng với tăng doanh thu Các tiêu doanh thu lợi nhuận tăng chi phí quản lý kinh doanh lại giảm mạnh cho thấy hiệu quản lý Tổng công ty cải thiện liên tục 2.3 Đánh giá nhận xét ưu điểm, hạn chế 2.3.1 Về cấu tổ chức hoạt động kinh doanh Về ưu điểm, phải kể đến nguồn công việc đo đạc đồ, đo đạc lập hồ sơ địa vòng năm qua ổn định Với nguồn vốn chủ yếu từ Ngân sách nhà nước nên tính khoản cao, Tổng Công ty tìm kiếm đủ việc làm lo đủ thu nhập cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh điều kiện kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn 15 Bên cạnh đó, Tổng công ty có đội ngũ cán đào tạo bản, có trình độ để tiếp cận ứng dụng công nghệ, thiết bị đại vào sản xuất quản lý Đội ngũ người lao động có tay nghề cao, quen chịu khó, chịu khổ tận tụy với công việc mạnh Tổng công ty Tổng công ty thường xuyên xem xét việc sửa đổi, ban hành bổ sung số quy chế quản lí nội bộ, nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất, giảm tiết chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động Không thế, Tổng công ty tổ chức tốt việc giám sát huy động sử dụng vốn, tài sản nguồn nhân lực đơn vị, kiểm tra tính trung thực số liệu báo cáo tài báo cáo khác nhằm tìm tồn yếu hệ thống điều hành đơn vị Tổng công ty để kịp thời đưa giải pháp khắc phục, sửa chữa Sau năm hoạt động, Tổng công ty tích lũy nhiều kinh nghiệm tổ chức thực dự án lớn liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành tài nguyên môi trường đặc biệt đo đạc đồ quản lý đất đai dự án đo đạc đồ Việt Nam hợp tác với Lào, Campuchia, dự án liên quan đến hoạt động điều tra địa chất biển, quản lý liên hồ chứa nhà máy thủy điện v.v Đồng thời cần phải kể đến công nghệ thiết bị phổ cập Tổng công ty công nghệ GPS, DGPS, LODG, RTK, GIS nhiều công nghệ liên quan đến xử lý nước thải thăm dò khoáng sản đạt mức tiên tiến khu vực Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận hoạt động Tổng công ty tồn nhiều hạn chế ảnh hưởng nhiều đến hiệu kinh doanh Hạn chế Vinanren phải kể đến hệ thống công ty mẹ - công ty Tổng công ty chưa thể rõ vai trò công ty mẹ với công ty mình, thấy rõ 16 trùng lắp mô hình hoạt động, phương thức kinh doanh ngành nghề chuyên môn Công ty mẹ với hệ thống nhiều xí nghiệp trực thuộc công ty Thứ hai, nguồn nhân lực kỹ thuật cân đối ngành nghề, lực lượng lao động Tổng Công ty chủ yếu lao động đo đạc đồ quản lý đất đai (khoảng 80%) thiếu kinh nghiệm để thực ngành nghề kinh doanh khác Trong tương lai dự án đo đạc đồ, đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kết thúc lực lượng dôi dư cần phải chuyển đổi nhiều Thứ ba, đơn vị mũi nhọn ngành đo đạc đồ lực thiết bị công nghệ chưa tương xứng, máy móc đầu tư cũ, đượ bổ sung thiếu vốn, chưa nghiên cứu cập nhật bổ sung công nghệ Hiện nay, thiết bị quan trọng liên quan đến quét Lidar Tổng công ty phải thuê Ngoài ra, Vinanren tình trạng thiếu vốn kinh doanh trầm trọng chưa xây dựng phương án khả thi để xin bổ sung vốn điều lệ Vốn vay toàn Tổng công ty lớn, lãi phải trả cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu kinh doanh Đáng ý nay, công ty chưa có trụ sở làm việc, phải thuê văn phòng Điều ảnh hưởng đến lợi nhuận tiến trình cổ phần hóa sau 2.3.2 Đánh giá việc sử dụng Tiếng Anh kinh doanh Tổng Công ty Nhiều năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu hơn, rộng với kinh tế toàn cầu, đứa đến đòi hỏi nguồn lực chất lượng cao, không am hiểu sâu sắc nghiệp vụ mà thông thạo ngoại ngữ, kỹ mềm Hiện nay, Tiếng Anh trở thành phần quan trọng doanh nghiệp, chìa khóa giúp doanh nghiệp mở hội khám phá, khai thác thị trường mới, tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài, từ nâng cao lợi nhuận quy mô sản xuất 17 Hoạt động chủ yếu lĩnh vực tài nguyên môi trường, lĩnh vực mà Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam sử dụng Tiếng Anh nhiều khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản, nước Trong thời gian trở lại đây, Vinanren bắt đầu hoạt động tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với nhà đầu tư, đối tác nước Để phục vụ cho hoạt động trên, nhân viên Tổng công ty đào tạo để đàm phán, viết email, giao tiếp thực giao dịch hợp đồng Hiện nay, nửa số nhân viên toàn Tổng công ty giao tiếp đọc viết thành thạo Tiếng Anh, khiến việc hợp tác với đối tác nước không khó khăn trước Trang web thức Tổng công ty www.vinanren.vn thiết kế hiển thị ngôn ngữ Tiếng Anh Tiếng Việt giúp người Việt mà người nước truy cập tìm hiểu thông tin hoạt động Vinanren cách dễ dàng Để làm điều này, công ty có đội ngũ nhân viên có khả Tiếng Anh tốt (thuộc Phòng khoa học hợp tác quốc tế) chuyên viết khảo sát chủ đề địa lý, dân cư, kinh tế, môi trường Các viết kiểm duyệt qua nhiều bước, viết chất lượng đạt yêu cầu đăng tải lên www.vinanren.vn Bên cạnh đó, việc thiết kế website, hệ thống phần mềm quản lý theo yêu cầu khách hàng Phòng kỹ thuật công nghệ thực hoàn toàn Tiếng Anh Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận số nhân viên thành thạo Tiếng Anh Vianren đa phần đến từ nguồn nhân lực Thực tập sinh Khoa Tiếng Anh thuộc trường đại học Lực lượng làm việc không ổn định, gắn bó với công ty thời gian ngắn có mặt văn phòng Điều khiến việc huy động nhân lực có công việc đột xuất cần dùng Tiếng Anh trở nên khó khăn Hầu hết kỹ sư công nghệ nhân viên văn phòng có khả đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành chưa thực tốt giao tiếp viết email, hợp đồng giao dịch Những trở ngại khiến Tổng công ty không lần lâm vào tình trạng hồi đáp đối tác thiếu nhân có Tiếng Anh tốt, làm giảm sút hình ảnh, uy tín Tổng công ty mắt bạn bè quốc tế 18 Nhận thức thực trạng tiêu cực tồn tại, nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động kinh doanh tương lai, ban lãnh đạo Vinanren định hướng lên kế hoạch đào tạo ngoại ngữ bên cạnh kiến thức chuyên môn cho toàn nhân viên công ty Hiện nay, Tổng công ty lên kế hoạch liên kết với số trung tâm đào tạo Anh ngữ Hà Nội để thiết kế số khóa học Tiếng Anh Thương mại cho nhân viên đơn vị Theo đó, khóa học tập trung giảng dạy kỹ giao tiếp, đàm phán, viết email, soạn thảo hợp đồng Tiếng Anh nhằm biến ngôn ngữ thành công cụ hiệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh Tổng công ty Ngoài ra, Vinanren xếp để nhân viên có điều kiện tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tự học Tiếng Anh tổ chức đơn vị nước Đồng thời hỗ trợ mặt tài chính, công tác áp dụng sách khuyến khích trau dồi ngoại ngữ tăng lương, thưởng để tất cán công nhân viên có điều kiện hứng thú tham gia hoạt động 19 PHẦN 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3.1 Tồn nguồn nhân lực Một yếu tố quan trọng cần trọng trình hoạt động kinh doanh Tổng công ty đội ngũ nguồn nhân lực Tổng số lao động thức toàn Tổng công ty tính đến ngày 31/12/2013 3032 người Trong đó, trình độ Đại học có 82 người (chiếm 2,7%), trình độ Đại học có 118 người (chiếm 3,9%), lại trình độ Cao đẳng, Trung cấp Công nhân Điều cho thấy chất lượng đội ngũ cán chưa thật cao Lao động trình độ đại học trung cấp đông, cho thấy tiêu chuẩn tuyển chọn nguồn nhân lực chưa cao Vì phần làm giảm lực quản lý hiệu kinh doanh Tổng công ty STT Đơn vị Công ty mẹ Cty TNMT Miền Nam Cty Đo đạc Khoáng sản Cty Địa chính, tư vấn DV đất đai Cty TMNT Biển Cty Xây dựng chuyển giao CNMT Tổng số toàn Tổng công ty 2012 (người) 1690/1399 1246/928 228/195 456/308 179/135 222/134 4039/3099 2013 (người) 1710/1286 1188/896 237/198 587/357 190/140 260/155 4172/3032 Bảng 1.3 Tổng hợp trạng sử dụng lao động số lao động đóng BHXH công ty Để đạt hiệu cao việc nghiên cứu công nghệ, thiết bị đại phục vụ công tác đo đạc, khai thác khoáng sản, nước ngầm tổng công ty cần đến lực 20 chuyên gia giỏi với trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư, lực lượng có 45 người (chiếm 1,5% lao động toàn Tổng công ty) Đơn vị STT Trên Đại học 45 8 82 Công ty mẹ Cty TNMT Miền Nam Cty Đo đạc Khoáng sản Cty Địa chính, tư vấn DV đất đai Cty TMNT Biển Cty Xây dựng chuyển giao CNMT Tổng số Đại học Cao đẳng Trung cấp 407 248 72 118 37 82 964 38 18 10 24 10 109 504 471 76 166 84 50 1351 Công nhân lái xe 292 152 32 41 526 Bảng 1.4: Lao động đóng BHXH phân theo trình độ chuyên môn tính đến 12/2013 Theo lĩnh vực chuyên môn, khoảng 80% lực lượng lao động có trình độ trung cấp trở lên có chuyên ngành đo đạc đồ, quản lý đất đai; 10% chuyên ngành quản lý, kinh tế tài chính; 4% chuyên ngành môi trường 6% chuyên ngành địa chất, xây dựng, công nghệ thông tin chuyên ngành khác Điều cho thấy cân đối lao động lĩnh vực chuyên môn lớn Chuyên ngành đo đạc đồ, quản lý đất đai có số lao động lớn doanh thu từ ngành lại có xu hướng giảm Vì thế, lực lượng cần phải thuyên chuyển cắt bớt nhằm bảo đảm hiệu hoạt động kinh doanh 2012 STT Đơn vị Công ty mẹ Cty TNMT Miền Nam 21 Số lượng (người) % 278 178 19.8 19.2 2013 Số lượng % (người) 280 21.8 169 18.9 Cty Đo đạc Khoáng sản 56 28.7 57 28.7 Cty Địa chính, tư vấn DV đất đai 46 14.9 64 17.8 Cty TMNT Biển Cty Xây dựng chuyển giao CNMT 28 29 20.7 21.7 28 43 20 27.7 Tổng số 615 19.8 640 21.2 Bảng 1.5: Lao động quản lý gián tiếp, phục vụ tỷ lệ % tổng số lao động đóng BHXH Không thế, lực lượng lao động quản lý gián tiếp đông so với tổng số lao động Tổng công ty (năm 2013 chiếm 21,8%) Hệ thống cán làm công tác quản lý cấp Hội đồng thành viên, ban Tổng Giám đốc đến phòng nghiệp vụ chưa quan tâm mực tới công tác quản lý công ty Việc số công ty chưa có trụ sở làm việc làm tăng thêm lực lượng quản lý gián tiếp đơn vị 22 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việc quan trọng Tổng công ty cần trọng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao công nghệ thông tin, công nghệ môi trường, địa chất khoáng sản, lực lượng lao động chuyên ngành nghề so với yêu cầu phát triển thời đại hội nhập ngày Tiếp đó, Tổng công ty nên chuyển đổi dần phần lao động đo đạc đồ sang làm chuyên ngành liên quan cần nhiều nhân lực dịch vụ kỹ thuật điều tra khảo sát, thu thập liệu tài nguyên môi trường, xây dựng vận hành sở liệu đất đai, liệu hệ thống thông tin địa lý GIS vv Ngoài ra, Vinanren nên nhanh chóng đưa sách hỗ trợ người tài, thu hút chuyên gia giỏi để phát triển thêm lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao khảo sát địa chất, khai thác khoáng sản Thêm vào đó, Tổng công ty cần xây dựng triển khai kế hoạch phát triển đào tạo lớp cán lãnh đạo kế thừa, đủ khả đáp ứng yêu cầu phát triển toàn công ty thời gian tới Tổng công ty nên đảm bảo thực chuyên môn hóa, phân công hợp tác, không nên phân tán nguồn lực theo vùng lãnh thổ Đồng thời, tạo điều kiện để tất công ty phát triển đồng theo ngành nghề kinh doanh công ty, công ty có đất đai, nhà xưởng nhằm giảm dần lực lượng quản lý gián tiếp 23 LỜI KẾT Nòng cốt Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam doanh nghiệp nhà nước có trình hình thành phát triển lâu dài, đầu lĩnh vực môi trường Tập trung trọng xây dựng đội ngũ cán quản lý kỹ thuật có trình độ, có tính chuyên nghiệp cao, động sáng tạo, biết nhanh chóng thích nghi với đổi tảng để công ty hoàn thành mục tiêu trở thành Tập đoàn Tài nguyên Môi trường Việt Nam lớn mạnh, có đủ lực vốn, lao động công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành Trong suốt thời gian tháng thực tập với vị trí nhân viên văn phòng Tổng công ty, thân em có hội ứng dụng kiến thức học trường vào thực tế, đồng thời học hỏi thêm nhiều điều hay tác phong, tinh thần, phương pháp làm việc, cách ứng xử, giao tiếp môi trường kinh doanh Những kinh nghiệm quý báu bổ ích giúp em định hướng rõ ràng nghề nghiệp tương lai Bằng trải nghiệm thực tế thời gian tháng thực tập công ty kết hợp với hiểu biết mình, em viết báo cáo nhằm đưa số phương pháp khắc phục nhược điểm tồn công ty Em mong ý kiến đóng góp góp phần vào việc phát triển công ty ngày lớn mạnh thời gian tới Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giáo viên hướng dẫn – Thầy Nguyễn Khắc Nghĩa, cán nhân viên Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam tận tình giúp đỡ em hoàn thành tốt báo cáo Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2015 Sinh viên Lê Thị Phượng 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Đề án tái cấu tổ chức Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam từ năm 2013 đến 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Báo cáo tài Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam năm 2013 www.vinanren.vn Richards, Jack C Developing classroom speaking Activities, from Theory to Practice http://professorjackrichards.com Gillham, B ( 2000 ), Developing a Questionnaire, New York: Continuum Gillham, B ( 2000 ), The research Interview, New York: Continuum 25 ... Môi trường Việt Nam, Đề án tái cấu tổ chức Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam từ năm 2013 đến 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Báo cáo tài Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt. .. trường, hoạt động hình thức công ty mẹ - công ty Các đơn vị hợp thành Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam là: - Công ty Đo đạc Ảnh địa hình Công ty Đo đạc Địa Công trình Liên đoàn Trắc... Tập Đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam, Tổng công ty tài cổ phần dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Kokusai Kogyo, Tập đoàn hợp tác kỹ thuật JFE, Tập đoàn Halla Energy And Environment, Tập đoàn môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tại tổng công ty và môi trường việt nam bản tiếng việt, Báo cáo thực tập tại tổng công ty và môi trường việt nam bản tiếng việt, Báo cáo thực tập tại tổng công ty và môi trường việt nam bản tiếng việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay