chuong 4 bai 8 318 1397552311

4 247 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

ÔN TẬP Các Số  100 Ngày Dạy : I MỤC TIÊU : Củng cố : - Rèn kỹ làm tính cộng, trừ số phạm vi 100 - Cấu tạo số Viết, đọc số từ 10  100 - Tia số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra cũ : + Gọi học sinh lên bảng : 3+6–4= 4+5–5= 8–4+3= 10 - + = + Giáo viên nhận xét ghi điểm 3.Bài :  Hoạt động : Giới thiệu Mt: Học sinh nắm nội dung yêu cầu học - Giáo viên giới thiệu - ghi bảng  Hoạt động : Hướng dẫn học sinh ôn tập Mt : Củng cố kỹ làm tính cộng, trừ, đọc, viết, cấu tạo số phạm vi 100 • Bài : Học sinh đọc yêu cầu - Gọi em lên bảng làm Cả lớp làm vào - Giáo viên nhận xét, sửa • Bài : Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên ý hướng dẫn học sinh viết số vào vạch, tránh viết số vào vạch - Học sinh làm vào • Bài : Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích cấu tạo số - 35 gồm chục đơn vị ? - chục gọi ? - Vậy 35 = 30 + - Tiến hành tương tự - Giáo viên nhận xét, cho điểm • Bài : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Khi thực em lưu ý điều ? - Yêu cầu học sinh làm bảng - Giáo viên nhận xét 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh hoàn thành Rút kinh nghiệm tiết dạy : BÀI ÔN TẬP Các Số  100 I MỤC TIÊU : Củng cố : - Đọc, viết, so sánh số phạm vi 100 - Tìm số liền trước, số liền sau số - Thực phép cộng, trừ ( không nhớ ) số có đến chữ số - Giải toán có lời văn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra cũ : + Giáo viên kiểm tra học sinh : *Học sinh : Đọc số từ 50  70 *Học sinh : Đọc số từ 70  90 + Giáo viên nhận xét cho điểm 3.Bài :  Hoạt động : Giới thiệu Mt: Học sinh nắm nội dung, yêu cầu học - Giáo viên giới thiệu - ghi bảng  Hoạt động : Hướng dẫn học sinh làm tập Mt : Củng cố đọc, viết, tính cộng trừ, giải toán có lời văn • Bài : học sinh đọc yêu cầu - Gọi em lên bảng Cả lớp làm vào - Giáo viên nhận xét, sửa • Bài : Treo bảng phụ gọi học sinh đọc yêu cầu - Gọi em làm mẫu - Gọi em trả lời miệng - giáo viên nhận xét • Bài : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên tổ chức cho nhóm thi đua - Giáo viên nhận xét, tổng kết • Bài : Yêu cầu học sinh làm bảng - Gọi học sinh lên bảng chữa • Bài : Gọi học sinh đọc đề toán - Giáo viên hướng dẫn tóm tắt cách giải - Học sinh giải vào Gọi học sinh lên bảng chữa 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh hoàn thành Bài tập toán Rút kinh nghiệm tiết dạy : ÔN TẬP Các Số  100 I MỤC TIÊU : Củng cố : - Thực phép cộng, phép trừ ( tính nhẩm, tính viết ) số ph ạm vi 100 ) - Giải toán có lời văn - Thực hành xem II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ , mô hình đồng hồ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra cũ : + Giáo viên gọi học sinh lên bảng yêu c ầu tìm số li ền trước, li ền sau c số 82, 39, 46, 55 + Giáo viên nhận xét 3.Bài :  Hoạt động : Giới thiệu Mt: Học sinh nắm nội dung, yêu cầu học - Giáo viên giới thiệu - ghi bảng  Hoạt động : Làm tập Mt : Rèn kỹ tính cộng, trừ, giải toán, xem • Bài : Yêu cầu học sinh tính nhẩm nêu kết nhanh - Cho tổ nhẩm nhanh phần - Giáo viên nhận xét, tuyên dương • Bài : học sinh nêu yêu cầu - Gọi học sinh nhắc lại cách tính Giáo viên nhắc lại hướng dẫn cách tính - Yêu cầu học sinh lên bảng làm - Cả lớp làm vào Giáo viên nhận xét sửa • Bài : học sinh đọc đề toán - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi ? - Muốn tìm độ dài sợi dây lại ta làm ? - Gọi học sinh lên bảng Cả lớp giải vào - Giáo viên nhận xét • Bài : học sinh đọc yêu cầu - Gọi em nhắc lại cách đặt tính cách tính - Học sinh làm bảng • Bài : Gọi học sinh nêu yêu cầu - Tổ chức cho đội thi đua xem - Giáo viên tổng kết 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh hoàn thành Bài tập toán Rút kinh nghiệm tiết dạy : ÔN TẬP Các Số  100 I MỤC TIÊU : Củng cố : - Nhận biết thứ tự số từ  100, đọc viết bảng số - Thực tính cộng, trừ ( không nhớ ) số phạm vi 100 - Giải toán có lời văn - Đo độ dài đoạn thẳng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra cũ : + Gọi học sinh lên bảng * Học sinh : 86 – 13 – 12 = 48 + 11 – 10 = * Học sinh : Thực hành xem đồng hồ + Giáo viên nhận xét cho điểm 3.Bài :  Hoạt động : Giới thiệu Mt: Học sinh nắm nội dung, yêu cầu học - Giáo viên giới thiệu - ghi bảng  Hoạt động : Hướng dẫn học sinh làm tập Mt : Học sinh làm tốt tập • Bài : Giáo viên treo bảng phụ gọi học sinh nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh hoàn thành bảng số - Gọi học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh dựa vào bảng số để tìm số liền trước, số liền sau số • Bài : Giáo viên treo bảng phụ, yêu cầu học sinh đọc đề - Yêu cầu học sinh dựa vào bảng số để làm - Gọi em lên bảng Cả lớp làm - Giáo viên nhận xét, cho điểm • Bài : Tiến hành tương tự • Bài : Gọi học sinh đọc toán - Bài toán cho biết ? - Bài toán hỏi ? - Muốn tìm số gà em làm ? - Gọi học sinh lên bảng Cả lớp giải vào • Bài : Cho học sinh tiến hành đo độ dài đoạn thẳng AB 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh hoàn thành Bài tập toán Rút kinh nghiệm tiết dạy :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 8 318 1397552311 , chuong 4 bai 8 318 1397552311 , chuong 4 bai 8 318 1397552311

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay