chuong 4 bai 7 318 1397552311

3 245 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI ÔN TẬP Các Số Từ  10 I MỤC TIÊU : Giúp học sinh củng cố : - Đếm, viết so sánh phạm vi 10 - Đo độ dài đoạn thẳng có số đo bé 10 cm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Gọi học sinh lên bảng : 41 +16 35 - 14 14 + 16 21 – 20 14 + – = 25 + – 11 = Bài : Hoạt động : Giới thiệu Mt: Học sinh nắm nội dung - Giáo viên giới thiệu - ghi bảng Hoạt động : Hướng dẫn học sinh làm tập Mt : Củng cố đếm, so sánh viết số phạm vi 10 đo độ dài đoạn thẳng • Bài : Học sinh nêu yêu cầu -Vạch ta viết số ? -Rồi đến số ? cuối ? - Gọi học sinh lên bảng làm – lớp làm vào Bài : Học sinh nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm miệng - Giáo viên nhận xét, sửa sai • Bài : Giáo viên nêu yêu cầu - Tổ chức nhóm thi đua - Giáo viên nhận xét, sửa • Bài : Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh lên bảng làm bài, lớp làm bảng - Giáo viên sửa • Bài : Treo bảng phụ gọi học sinh đọc đề - Nhắc học sinh cách đặt thước, cách đo độ dài đoạn thẳng - Gọi em lên bảng, lớp đo Sách giáo khoa - Giáo viên nhận xét, cho điểm 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà hoàn thành Bài tập toán - Chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm tiết dạy : ÔN TẬP Các Số  10 I MỤC TIÊU : Củng cố : - Bảng cộng tính cộng với số phạm vi 10 - Tìm thành phần chưa biết c phép tính tr ừ, phép c ộng b ằng cách ghi nh bảng cộng trừ, quan hệ phép cộng phép trừ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Gọi học sinh lên bảng làm tập Viết số : 6, 1, 4, 3, a) Từ bé đến lớn b) Từ lớn đến bé + học sinh đọc số từ 10 ngược lại 3.Bài :  Hoạt động : Giới thiệu Mt: Học sinh nắm vững yêu cầu, nội dung - Giáo viên giới thiệu - ghi bảng  Hoạt động : Hướng dẫn học sinh làm tập Mt : Rèn kỹ làm tính cộng trừ phạm vi 10 • Bài : Học sinh nêu yêu cầu -Giáo viên gợi ý cho học sinh nhớ lại bảng cộng sau ghi k ết qu ả c phép cộng - Cho học sinh sửa miệng giáo viên nhận xét - Gọi học sinh lên bảng làm – lớp làm vào Bài : Học sinh tự nêu yêu cầu - học sinh lên bảng làm : + = + = - Cho học sinh nhận xét rút kết luận tính giao hoán phép cộng - Bài b) học sinh tự làm chữa • Bài : Giáo viên nêu yêu cầu - Học sinh tự làm - học sinh lên bảng chữa • Bài : - Tổ chức cho học sinh thực đua nối điểm - Giáo viên nhận xét sửa sai • Bài : Treo bảng phụ gọi học sinh đọc đề - Nhắc học sinh cách đặt thước, cách đo độ dài đoạn thẳng - Gọi em lên bảng, lớp đo Sách giáo khoa - Giáo viên nhận xét, cho điểm 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà hoàn thành Bài tập toán Rút kinh nghiệm tiết dạy : ÔN TẬP Các Số  10 I MỤC TIÊU : Củng cố : - Các bảng trừ từ 10 đến - Làm tính trừ ( nhẩm ) phạm vi số đến 10 - Mối quan hệ phép cộng phép trừ, giải toán có lời văn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : 2.Kiểm tra cũ : + Kiểm tra 5, học sinh đọc thuộc bảng trừ phạm vi 10  + Giáo viên nhận xét cho điểm 3.Bài :  Hoạt động : Giới thiệu Mt: Học sinh nắm nội dung - Giáo viên giới thiệu - ghi bảng  Hoạt động : Hướng dẫn học sinh làm tập Mt : Học sinh thực hành làm tốt tập • Bài : Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên gọi học sinh làm miệng • Bài : Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh làm miệng theo kiểu nối tiếp - Giáo viên nhận xét, ghi điểm • Bài : Học sinh nêu yêu cầu - Gọi học sinh nhắc lại cách thực tính có dấu phép tính - học sinh làm bảng lớp Cả lớp làm bảng • Bài : Gọi học sinh đọc đề toán - Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt giải - Bài toán cho biết ? Bài toán hỏi ? - Muốn tìm số vịt em phải làm ? - Gọi học sinh lên bảng – Cả lớp giải vào - Giáo viên nhận xét, sửa 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà hoàn thành Bài tập toán Rút kinh nghiệm tiết dạy :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 7 318 1397552311 , chuong 4 bai 7 318 1397552311 , chuong 4 bai 7 318 1397552311

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay