chuong 4 bai 4 318 1397552311

2 239 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI CỘNG TRỪ ( KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU : Giúp học sinh củng c ố kỹ làm tính c ộng tính tr s ố ph ạm vi 100 (cộng trừ không nhớ ) - Rèn kỹ làm tính nhẩm ( trường hợp cộng trừ số tròn chục ho ặc trường hợp đơn giản ) - Nhận biết bước đầu (thông qua trường hợp cụ thể ) quan hệ gi ữa phép tính cộng trừ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bảng phụ ghi tập Phiếu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Hỏi học sinh : tuần lễ có ngày, gồm ngày ? + Em học vào ngày ? em nghỉ học vào ngày ? + Em biết hôm thứ ? ngày ? tháng ? + Sửa tập / 50 Giáo viên hướng dẫn học sinh hi ểu tu ần l ễ có ngày ngày nghỉ em nghỉ tất + = ( ngày ) + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : giới thiệu Mt: Học sinh nắm tên học , nhớ kỹ thuật cộng trừ số phạm vi 100 - Giáo viên giới thiệu ghi đầu - Học sinh lặp lại đầu - Nêu lại cách cộng trừ số tròn chục, cộng trừ số - Học sinh nhớ lại kỹ thuật cộng trừ có chữ số với số có chữ số nhẩm ( đơn vị cộng trừ đơn vị, chục c ộng trừ với chục Luông thực từ phải sang trái Chữ số cột đơn vị luôn Hoạt động : Thực hành bên phải, chữ số hàng chục luôn Mt : Rèn luyện kỹ làm toán Nhận biết bước bên trái số hàng đơn vị ) đầu quan hệ cộng trừ - Cho học sinh mở Sách giáo khoa - Học sinh mở Sgk • Bài : - Học sinh tự nêu yêu cầu tập -Cho học sinh tự làm bảng ( dãy bàn dãy toán + ) -Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết quan hệ - học sinh lên bảng sửa nêu cách nhẩm phép tính cộng, tính trừ • Bài : Đặt tính tính -Gọi học sinh nêu lại cách đặt tính - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu : - Cho học sinh làm dãy phép tính vào bảng học sinh lên bảng làm -Cho học sinh nhận xét phép tính để nhận quan tính hệ tính cộng tính trừ - Cả lớp nhận xét cột tính - Phép trừ phép tính ngược lại với phép tính cộng 36 + 12 65 + 22 -Giáo viên cho học sinh sửa 48 – 36 87 - 65 48 - 12 87 - 22 • Bài : - Giáo viên hướng dẫn đọc tóm tắt toán - Cho học sinh giải vào phiếu tập - Học sinh tự đọc toán đọc tóm tắt, Tóm tắt : giải vào phiếu tập o Hà có : 35 que tính Bài giải : o Lan có : 43 que tính … que tính ? Số que tính bạn có : 35 + 43 = 78 ( que tính ) • Bài : Đáp số : 78 que tính - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc toán tóm tắt tự giải toán - Cho học sinh lên bảng giải toán - Học sinh giải vào phiếu tập - Giáo viên nhận xét, sửa sai chung - Học sinh đọc toán - Đọc tóm tắt : o Tất có : 68 hoa o Hà có : 34 hoa o Lan có : … hoa ? Bài giải : Số hoa Lan có : 68 – 34 = 34 ( hoa ) Đáp số : 34 hoa 4.Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh học tốt - Yêu cầu học sinh nhà làm tập tập toán - Chuẩn bị cho hôm sau : Luyện tập Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 bai 4 318 1397552311 , chuong 4 bai 4 318 1397552311 , chuong 4 bai 4 318 1397552311

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay