chuong 3 bai 21 228 1397552154

2 220 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI 21 SO SÁNH CÁC SỐ CÓ CHỮ SỐ I MỤC TIÊU : + Bước đầu giúp học sinh: - Biết so sánh số có chữ số ( Chủ yếu dựa vào cấu tạo số có chữ số ) - Nhận số lớn nhất, số bé nhóm số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng đồ dùng học toán lớp + Các bó, bó có chục que tính que tính rời ( Có thể dùng hình vẽ học ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Gọi học sinh đếm từ 20  40 Từ 40  60 Từ 60  80 Từ 80  99 + 65 gồm ? chục ? đơn vị ? ; 86 gồm ? chục ? đơn vị ? ; 80 gồm ? chục ? đơn vị ? + Học sinh viết bảng số : 88, 51, 64, 99.( giáo viên đọc số học sinh viết số ) + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu số có chữ số Mt: Biết so sánh số có chữ số -Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ học để dựa vào trực quan mà nhận : 62 : có chục đơn vị, 65 : có chục đơn vị 62 65 có chục, mà < nên 62 < 65 ( đọc -Học sinh nhận biết 62 < 65 nên 65 > 62 62 bé 65 ) – Giáo viên đưa cặp số yêu c ầu h ọc sinh t ự đặt dấu < dấu > vào chỗ chấm 42 … 44 76 … 71 -Học sinh điền dấu vào chỗ chấm, giải thích 2) Giới thiệu 63 > 58 -Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ -Học sinh sử dụng que tính học để dựa vào trực quan mà nhận : 63 có chục đơn vị 58 có chục đơn vị 63 58 có số chục khác chục lớn chục ( 60 > 50 ) Nên 63 > 58 Có thể cho học sinh tự giải thích ( Chẳng hạn 63 58 có chục, 63 có thêm chục đơn vị Tức có thêm 13 đơn vị, 58 có -Học sinh so sánh nhận biết : thêm đơn vị, mà 13 > nên 63 > 58 63 > 58 nên 58 < 63 -Giáo viên đưa số 24 28 để học sinh so sánh tập diễn đạt : 24 28 có số chục gi ống nhau, mà < nên 24 < 28 -Vì 24 < 28 nên 28 > 24 Hoạt động : Thực hành Mt : Học sinh vận dụng làm tập SGK -Học sinh tự làm vào phiếu tập -Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu - học sinh lên bảng chữa -Giáo viên treo bảng phụ gọi học sinh lên bảng - Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích vài quan hệ phần lý thuyết -Học sinh tự làm vào bảng theo - Hướng dẫn học sinh so sánh số để khoanh vào tổ ( / tổ ) -4 em lên bảng sửa số lớn -Học sinh giải thích : 72, 68, 80 -Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích khoanh - 68 bé 72 72 bé 80 Vậy 80 số lớn vào số • Bài : Cho học sinh tự nêu yêu cầu • Bài : Khoanh vào số bé -Tiến hành • Bài : Viết số 72, 38, 64 a)Theo thứ tự từ bé đến lớn b) Theo thứ tự từ lớn đến bé -Học sinh tự làm bài, chữa 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh học lại bài, làm tập vào Bài tập - Chuẩn bị : Luyện tập Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 21 228 1397552154 , chuong 3 bai 21 228 1397552154 , chuong 3 bai 21 228 1397552154

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay