chuong 3 bai 18 228 1397552154

2 232 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI 18 TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC I MỤC TIÊU : + Bước đầu giúp học sinh: - Biết làm toán trừ số tròn chục phạm vi 100 (đặt tính, thực phép tính ) - Tập trừ nhẩm số tròn chục phạm vi 100 - Củng cố giải toán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các bó, bó có 10 que tính ( chục ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Nêu số tròn chục + Gọi học sinh lên bảng đặt tính tính : 30 + 20 = ? ; 50 + 10 = ? + Học sinh làm vào bảng + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động : Giới thiệu trừ số tròn chục Mt : Học sinh biết cách trừ số tròn chục - Giáo viên giới thiệu bài, ghi đề lên bảng - Hướng dẫn học sinh lấy 50 que tính (5 bó que tính ) - Hướng dẫn học sinh nhận biết 50 gồm chục đơn vị Giáo viên viết lên bảng ( giống SGK ) -Tiến hành tách 20 que tính ( bó que tính ) - Giáo viên viết lên bảng ( giống SGK) Chụ Đơn vị -Chú ý : thao tác “tách ra” tương ứng c với phép trừ - Số que tính lại gồm bó chục que tính rời - Viết cột chục cột đơn vị (như SGK) -Giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ thuật làm tính trừ -Đặt tính : viết 50 viết 20 cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng cột với đơn vị Viết dấu kẻ vạch ngang tính từ phải sang trái Hoạt động :Thực hành Mt :Học sinh thực đặt tính, tính đúng, trừ nhẩm số tròn chục củng cố giải toán - Cho học sinh mở SGK Nêu yêu cầu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Học sinh thao tác que tính -Học sinh nhận biết 20 gồm chục đơn vị -Học sinh thao tác tách bó que tính khỏi bó que để nhận biết lại bó que tính = 30 que tính - 50 20 30 - trừ Viết trừ Viết Vậy 50 – 20 = 30 Học sinh nêu lại cách trừ • Bài : Cho học sinh tự làm chữa -Gọi học sinh nêu lại cách tính phép trừ • Bài : Tính nhẩm -Hướng dẫn học sinh nhẩm : 50 – 30 = -Ta nhẩm : chục – chục = chục Vậy : 50 - 30 = 20 -Theo hướng dẫn học sinh tự làm • Bài : -Cho học sinh tự nêu đề toán tự tóm tắt giải toán chữa -Gọi học sinh tóm tắt đề - học sinh giải toán bảng - 80 50 - Học sinh nêu cách tính -Học sinh tự làm -Học sinh chữa theo cột -Tóm tắt : • Có : 30 kẹo • Cho thêm : 10 kẹo • Có tất : … kẹo ? Bài giải : Số kẹo An có tất : 30 + 10 = 40 ( kẹo ) Đáp số : 40 kẹo • Bài : Cho học sinh tự làm chữa 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học – tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Dặn học sinh học lại bài, làm tập Bài tập toán - Chuẩn bị : Luyện tập Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 18 228 1397552154 , chuong 3 bai 18 228 1397552154 , chuong 3 bai 18 228 1397552154

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay