chuong 3 bai 17 228 1397552154

2 223 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI 17 CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC TG I MỤC TIÊU : + Bước đầu giúp học sinh : - Biết cộng số tròn chục với số tròn chục phạm vi 100( đ ặt tính, th ực hi ện phép tính ) - Tập cộng nhẩm số tròn chục với số tròn chục ( phạm vi 100) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các bó, bó có chục que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + em lên bảng viết số tròn chục từ 10  90 từ 90 10 + Nêu cấu tạo số 60, 90 , 20, 70 + Học sinh làm bảng : 30 < … < 50 + Nhận xét, sửa sai chung + Nhận xét cũ – KTCB Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động :Giới thiệu cộng số tròn chục Mt :Bước đầu biết cộng số tròn chục với số tròn chục ( phạm vi 100) 1)Giới thiệu cách cộng số tròn chục ( theo cột dọc ) Bước : Hướng dẫn học sinh thao tác que tính -Học sinh làm theo hướng dẫn giáo -Hướng dẫn học sinh lấy 30 que tính ( bó que tính ) viên -Giáo viên gắn bó que tính lên bảng Hỏi học sinh : -30 gồm chục đơn vị 30 gầm có chục, đơn vị ? -Giáo viên gắn cột chục cột đơn vị -Tiếp tục lấy bó que tính gắn bó que tính -Học sinh làm theo giáo viên Hỏi 20 gầm chục đơn vị -20 gồm chục đơn vị -Giáo viên đính cột chục cột đơn vị -Gộp lại, ta bó que tính, Đính c ột chục cột đơn vị ( Dưới gạch ngang sách toán ) Bước : -Hướng dẫn học sinh kỹ thuật làm tính cộng Theo bước : a) Đặt tính : -Viết 30 viết 20 cho chục thẳng cột chục, đơn vị thẳng cột đơn vị Viết dấu cộng Kẻ vạch ngang -Vài học sinh nêu lại cách cộng b) Tính : ( từ phải sang trái ) * cộng , viết 30 + * cộng , viết 20 * 30 + 20 = 50 50 Hoạt động : Thực hành Mt : Làm tập Biết cộng nhẩm s ố tròn chục với số tròn chục -Cho học sinh mở SGK • Bài : Cho học sinh tự làm rối chữa -Học sinh tính đặt tính sẵn -Khi chữa yêu cầu học sinh nêu cách tính • Bài : - Giáo viên hướng dẫn học sinh cộng nhẩm số tròn chục với số tròn chục - Chẳng hạn muốn tính 20 + 30 - Ta cộng nhẩm chục + chục = chục - Vậy 20 + 30 = 50 • Bài : - Cho học sinh tự đọc đề toán, tự giải toán - Giáo viên hướng dẫn chữa bảng lớp -Học sinh tự làm - học sinh lên bảng chữa -Học sinh tự làm -Khi chữa học sinh đọc kết theo cột 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tuyên dương học sinh - Dặn học sinh nhà làm tính Hoàn thành tập Bài tập - Chuẩn bị : Luyện tập Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 17 228 1397552154 , chuong 3 bai 17 228 1397552154 , chuong 3 bai 17 228 1397552154

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay