chuong 3 bai 16 228 1397552154

2 222 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI 16 CÁC SỐ TRÒN CHỤC I MỤC TIÊU : + Bước đầu giúp học sinh : -Nhận biết số lượng, đọc viết số tròn chục ( từ 10 đến 90 ) -Biết so sánh số tròn chục II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + bó que tính bó có chục que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Sửa 3/22/ Vở Bài tập em lên bảng vẽ hình ghi số đo hình : a) b) A A cm B cm C cm cm cm B TG +Giáo viên kiểm tra sai + Nhận xét cũ – KTCB Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động :Giới thiệu số tròn chục Mt :Học sinh nhận biết số tròn chục từ 10 đến 90 Giới thiệu số tròn chục : - Giáo viên hướng dẫn học sinh lấy bó ( chục ) que tính nói :” có chục que tính “ -Giáo viên hỏi : chục gọi ? -Giáo viên viết : 10 lên bảng -Giáo viên hướng dẫn học sinh nói : “ Có chục que tính “ - chục gọi ? -Giáo viên viết 20 lên bảng C HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Học sinh lấy bó que tính nói có chục que tính -10 ( mười ) - 20 ( hai mươi ) - Học sinh tiếp tục lấy bó que tính nói có chục que tính - ( ba mươi ) 30 - chục gọi ? - Gọi học sinh đọc lại ba mươi -Giáo viên viết 30 lên bảng -Có bó chụ que tính; chục gọi -Cho học sinh quan sát hình SGK để nêu bốn mươi Bốn mươi viết số trước số sau ,đọc bốn mươi -Giáo viên hướng dẫn học sinh tương tự đến 90 Hoạt Động : Mt : biết thứ tự số tròn chục, so sánh số -Cá nhân - đt trìon chục -Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm theo chục từ -10 em đọc – đt chục đến chục đọc theo thứ tự ngược lại -Yêu cầu học sinh đọc tròn chục theo thứ tự từ 10 đến 90 ngược lại -Giáo viên giới thiệu : Các số tròn chục từ 10 đến 90 số có chữ số Chẳng hạn : 30 có chữ số Hoạt Động : Thực hành Mt: Học sinh thực hành làm tính : đọc số , viết số , so sánh số -Học sinh nêu yêu cầu 1: Viết (theo mẫu) đọc số ,viết số • Bài : Hướng dẫn học sinh nêu cách làm làm chữa bảng lớp -Học sinh nêu yêu cầu : Viết số tròn chục -Giáo viên cho học sinh chữa bảng lớp thích hợp vào ô trống • Bài : Giáo viên hướng dẫn học sinh -gọi vài học sinh đọc lại làm nhận xét dãy số tròn chục theo thứ tự từ bé (kết hợp đọc số viết số ) -Học sinh nêu yêu cầu :Điền dấu < , > , đến lớn ( a) thứ tự lớn đến bé (b) =vào chổ trống -cho học sinh tự làm • Bài : So sánh số tròn chục -3 em lên bảng chữa -Giáo viên lưu ý trường hợp 40 < 80 90 > 60 80 > 40 60 < 90 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh tập viết số , đọc số Làm tập Bài tập - Chuẩn bị hôm sau : Luyện tập Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 16 228 1397552154 , chuong 3 bai 16 228 1397552154 , chuong 3 bai 16 228 1397552154

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay