chuong 3 bai 15 228 1397552154

2 224 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:02

BÀI 15 VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC TG I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh bước đầu biết dùng thước có v ạch chia thành t ừng cm, đ ể v ẽ đo ạn thẳng có độ dài cho trước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Giáo viên học sinh sử dụng thước có vạch chia thành xăng ti mét III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Giáo viên cho học sinh sửa tập 3, / 19 / Bài tập + học sinh lên bảng làm 3/19 học sinh lên bảng làm / 19 + Học sinh nhận xét bạn Giáo viên sửa sai chung + Nhận xét cũ – KTCB Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động :Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước Mt :Hướng dẫn học sinh thao tác vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước -Học sinh lấy nháp , thực - Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt thước lên tờ giấy bước theo sử hướng dẫn trắng, tay trái giữ thước, tay phải cầm bút chấm điểm giáo viên trùng với vạch Chấm điểm trùng với vạch -Dùng bút nối từ điểm đến điểm vạch 4, thẳng theo - mép thước -Nhấc thước viết A vào điểm số B vào điểm số đoạn thẳng Ta vẽ đoạn thẳng -AB có độ dài cm -Giáo viên xem xét hình vẽ học sinh, giúp đỡ học sinh yếu Hoạt động : Thực hành Mt : Học sinh biết vẽ đoạn thẳng có số đo cho trước • Bài : Giáo viên hướng dẫn vẽ đoạn thẳng có - Học sinh vẽ vào -Từng đôi học sinh độ dài cm, cm, cm, cm -Yêu cầu học sinh tập thao tác tập đặt tên đoạn thẳng -Giáo viên giúp đỡ học sinh yếu • Bài : -Cho học sinh nêu tóm tắt toán nêu toán -Học sinh nêu toán Đoạn thẳng AB dài cm Đoạn thẳng BC dài tự giải miệng 3cm Hỏi đoạn thẳng dài bao -Giáo viên treo bảng tóm tắt toán nhiêu cm ? -Học sinh tự giải toán -1 học sinh lên sửa Bài giải : Cả đoạn thẳng dài : +3 = ( cm) Đáp số : 8cm -Giáo viên nhận xét , sửa sai chung -Bài : -Học sinh tự suy nghĩ vẽ theo nhiều -Nêu yêu cầu tập Giáo viên giải th ích rõ õ yêu cách (trên bảng ) cầu A cm B cm C C A cm A B cm B cm cm C -Giáo viên uốn nắn , hướng dẫn thêm cho học sinh yêùu 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh tích cực hoạt động - Dặn học sinh ôn , hoàn thành tập - Chuẩn bị cho ngày hôm sau : Luyện tập chung Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 15 228 1397552154 , chuong 3 bai 15 228 1397552154 , chuong 3 bai 15 228 1397552154

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay