chuong 3 bai 12 228 1397552154

2 214 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:01

BÀI 12 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Bước đầu nhận biết toán có lời văn thường có : • Các số ( gắn với thông tin biết ) • Câu hỏi ( Chỉ thông tin cần tìm ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các tranh SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Đếm từ đến 10 , từ 10 đến 20 Số đứng liền sau số 13 ? + Số đứng liền trước số 18 ? + Số số 16 18 ? + Từ đến 20 số lớn ? Số bé ? + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu toán có lời văn Mt : Học sinh bước đầu nhận biết toán có lời văn thường có số , câu hỏi 1) Giới thiệu toán có lời văn : -Học sinh tự nêu yêu cầu • Bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm -Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh vẽ -Có bạn, có thêm bạn tới Hỏi có tất bạn ? viết số thích hợp vào chỗ chấm để có toán -Học sinh đọc lại toán sau ền đầy đủ số -Có bạn, thêm bạn Hỏi có tất bạn ? -Tìm xen có tất bạn ? -Học sinh nêu yêu cầu toán : viết số thích hợp vào chỗ chấm để có toán - Cho học sinh quan sát tranh điền số thiếu -Có thỏ, có thêm thỏ chạy tới Hỏi có tất thỏ toán đọc toán lên cho bạn nghe -Giáo viên hỏi : Bài toán cho biết ? -Nêu câu hỏi toán ? -Theo câu hỏi ta phải làm ? • Bài : -Bài toán cho biết ? -Bài toán hỏi ? -Bài toán yêu cầu ta tìm ? • Bài : -Gọi học sinh đọc toán - Có thỏ, thêm thỏ -Có tất thỏ - Tìm số thỏ có tất -Học sinh đọc : Có gà mẹ gà Hỏi … -Bài toán thiếu ? -Bài toán thiếu câu hỏi -Khuyến khích học sinh nêu câu hỏi -Hỏi có tất gà ? -Sau lần học sinh nêu câu hỏi giáo viên cho học -Học sinh đọc lại toán sinh đọc lại toán -Lưu ý : Trong câu hỏi phải có : - Từ “ Hỏi “ đầu câu -Trong câu hỏi toán nên có từ “ Tất “ -Viết dấu ? cuối câu • Bài : -Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh tự điền số thích hợp, viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấm tương tự -Cho học sinh nhận xét toán thường có số có dấu hỏi Hoạt động : Trò chơi Mt : Luyện tập đặt toán theo tranh -Giáo viên treo tranh : nai, thêm nai -Yêu cầu học sinh đặt toán -Cho chơi theo nhóm Giáo viên giao cho nhóm tranh, yêu cầu học sinh thảo luận Cử đại diện đọc toán phù hợp với tranh Nhóm nêu nhóm thắng -Có chim đậu cành , có thêm chim bay đến Hỏi có tất chim ? -Có nai, thêm nai.Hỏi có tất nai 4.Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét tiết học Tuyên dương học sinh tích cực hoạt động - Dặn học sinh ôn lại bài, tập đặt toán giải toán - Chuẩn bị trước : Bài Toán Có Lời Văn Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 12 228 1397552154 , chuong 3 bai 12 228 1397552154 , chuong 3 bai 12 228 1397552154

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay