chuong 3 bai 8 139 1397552071

2 221 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:01

BÀI HAI MƯƠI – HAI CHỤC I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Nhận biết số lượng 20 20 gọi hai chục - Biết đọc, viết số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các bó chục que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Đọc số 16, 17, 18 ( em ) Liền sau 17 số ? + Số 19 đứng liền sau số ? Số 18 gồm chục, đơn vị ? + 19 có chữ số ? chữ số ? + em lên bảng viết dãy số từ 11 đến 19 + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu số 20 Mt : Học sinh nhận biết số 20, biết đọc số, viết số 20 gọi hai chục -Giáo viên gắn lên bảng bó chục que tính gắn -1 học sinh làm theo nói : thêm bó chục que tính Được tất bao chục que tính thêm chục que tính nhiêu que tính chục que tính 10 que tính thêm 10 que tính hai mươi que tính -Học sinh lặp lại – em -Giáo viên nói : hai mươi gọi hai chục -Học sinh viết vào bảng -Hướng dẫn viết bảng : Viết chữ số trước viết chữ số bên phải -Lưu ý : Viết số 20 tương tự viết số 10 -Số 20 gồm chục đơn vị -Số 20 có chữ số chữ số chữ số -Cho học sinh viết xong đọc lại số Hoạt động : Thực hành Mt : Học sinh làm tập ứng dụng SGK -Cho học sinh mở SGK.Giáo viên giới thiệu phần học -Bài tập : học sinh viết số từ đến 20 -từ 20 đến 10 -Giáo viên hướng dẫn học sinh chữa bảng lớp -Học sinh mở SGK -Học sinh nêu yêu cầu tập -Học sinh tự làm -2 em lên bảng viết -Học sinh trả lời miệng -Học sinh tự làm chữa -Bài : Học sinh trả lời câu hỏi -Giáo viên nêu câu hỏi tập -Ví dụ : số 12 gồm chục đơn vị Số 16 gồm chục đơn vị -Cho học sinh làm vào phiếu tập -Học sinh tự làm -1 Học sinh lên bảng chữa -Cho học sinh tự làm Bài : -Viết số vào vạch tia số đọc cá số Bài : -Học sinh viết theo mẫu : Số liền sau 15 16 -Giáo viên cho học sinh sửa bảng lớp 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét, tiết học tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh nhà ôn lại bài, hoàn thành tập - Chuẩn bị 14 + Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 8 139 1397552071 , chuong 3 bai 8 139 1397552071 , chuong 3 bai 8 139 1397552071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay