chuong 3 bai 4 139 1397552071

2 215 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:01

BÀI MỘT CHỤC – TIA SỐ I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Nhận biết 10 đơn vị gọi chục - Biết đọc ghi số tia số II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh vẽ, bó chục que tính, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Gọi học sinh lên bảng đo : cạnh bảng lớp cạnh bàn gang bàn tay + em lên bảng đo bục giảng chiều dài lớp bước chân + Lớp nhận xét, sửa sai + Giáo viên nhận xét, bổ sung + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu chục Mt : học sinh xem tranh đếm số nói lượng -Học sinh đếm nêu : có 10 - Giáo viên nói : 10 cam gọi chục cam -Gọi học sinh đếm số que tính bó -Giáo viên hỏi : 10 que tính gọi chục que tính -Vậy 10 đơn vị gọi chục ? -Giáo viên ghi : 10 đơn vị = chục -1 chục = đơn vị Hoạt động : Giới thiệu tia số Mt : Học sinh nhận biết tia số -Giáo viên vẽ tia số – giới thiệu với học sinh : tia số tia số có điểm gốc ( Được ghi số ) , Các điểm ( vạch ) cách ghi số ; điểm ( vạch ) ghi số theo thứ tự tăng dần ( , , , , , , , , , , 10 ) Có thể dùng tia số để minh hoạ việc so sánh số , số bên trái bé số bên phải -Vài học sinh lặp lại -Học sinh đếm : 1, 2, 10 que tính - 10 que tính gọi chục que tính -Vài em lặp lại - 10 gọi chục -vài em lặp lại -Học sinh lặp lại chục = 10 đơn vị -Học sinh lặp lại kết luận -Học sinh quan sát lắng nghe ghi nhớ -Học sinh so sánh số theo yêu cầu giáo viên - Học sinh tự làm Hoạt động : - 5em học sinh lên bảng sửa Mt :Học sinh biết làm tập thực hành -Học sinh sửa sai B1 : Đếnm số chấm tròn hình vẽ cho đủ chục chấm tròn -Giáo viên nhận xét, uốn nắn, sửa sai -Học sinh tự làm B2 : Đếm lấy chục vật hình vẽ -học sinh tự làm chữa khoanh tròn chục ( lấy chục vật bao quanh ) -Cho em lên bảng sửa B3: Viết số vào vạch theo thứ tự tăng dần 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét, tiết học – Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh ôn lại - Hoàn thành Bài tập ( Nếu chưa xong) - Chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 4 139 1397552071 , chuong 3 bai 4 139 1397552071 , chuong 3 bai 4 139 1397552071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay