chuong 3 bai 3 139 1397552071

2 208 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:01

BÀI THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Biết cách so sánh độ dài số đồ vật quen thuộc : bàn học sinh , b ảng đen … b ằng cách chọn sử dụng đồ vật đo “ Chưa chuẩn “ gang tay, bước chân , th ước k ẻ h ọc sinh, que tính, que diêm … - Nhận biết gang tay, bước chân người khác không thi ết giống Từ có biểu tượng ‘ sai lệch “ , “tính xấp xỉ ‘ , hay “sự ước lượng” trình đo độ dài đồ vật đo “chưa chuẩn “ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Bước đầu thấy cần có đơn vị đo “ chuẩn” để đo độ dài + Thước kẻ học sinh , que tính Giáo viên vẽ hình t ập + / 96, 97 SGK b ảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh nêu tên đo ạn th ẳng t ập r ồi so sánh đôi để nêu đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn + Học sinh nhận xét, bổ sung cho bạn + Ở hình B2 yêu cầu học sinh đếm số ô đoạn thẳng cho bi ết đoạn thẳng dài Đoạn thẳng ngắn + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu cách đo độ dài Mt :Giới thiệu độ dài gang tay - Giáo viên nói : Gang tay độ dài (kho ảng cánh) -Học sinh lắng nghe sải gang tay tính từ đầu ngón tay đến đầu ngón tay lên mặt bàn -Yêu cầu học sinh xác định độ dài gang tay -Học sinh thực hành đo, vẽ bảng thân cách chấm điểm nơi đặt đầu ngón tay điểm nơi đặt đầu ngón tay nối điểm để đoạn thẳng AB nói : “ độ dài gang tay em độ dài đoạn thẳng AB “ Hoạt động : Nhận biết cách đo dộ dài Mt : Biết cách đo độ dài gang tay -Học sinh quan sát nhận xét -Giáo viên nói :“ Hãy đo độ dài cạnh bảng gang tay -Giáo viên làm mẫu : đặt ngón tay sát mép bảng kéo căng ngón giữa, đặt dấu ngón điểm mép bảng co ngón tay trùng với ngón đặt ngón đến điểm -Học sinh thực hành đo cạnh bàn học khác mép bảng ; đến mép phải Mỗi em đọc to kết sau đo bảng lần co ngón trùng với ngón đếm , 2, … Cuối đọc to kết chẳng hạn cạnh bàn 10 gang tay -Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh yếu *Giới thiệu đo độ dài bước chân - Giáo viên nói : Hãy đo bục giảng bước chân - Giáo viên làm mẫu : đặt gót chân trùng với mép bên trái bục giảng Giữ nguyên chân trái, bước chân phải lên phía trước đếm : bước “ Tiếp tục mép bên phải bục bảng “ -Chú ý bước chân vừa phải, thoải mái, không cần gắng sức Hoạt động 3:Thực hành Mt : Học sinh thực hành -a) Giúp học sinh nhận biết đơn vị đo “gang tay” - Đo độ dài đoạn thẳng gang tay điền số tương ứng vào đoạn thẳng nêu kết : chẳng hạn gang tay -b) giúp học sinh nhận biết đơn vị đo bước chân -Đo độ dài chiều ngang lớp học -c) Giúp học sinh nhận biết -Đo độ dài que tính thực hành đo độ dài bàn, bảng , sợi dây que tính nêu kết -Học sinh tập đo bục bảng bước chân -Học sinh thực hành đo cạnh bàn -Học sinh thực hành đo chiều rộng lớp -Học sinh thực hành đo cạnh bàn, sợi dây 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét, tiết học – Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh đo chiều rộng nhà em, c ạnh gi ường, cạnh tủ đ ơn v ị đo “gang tay “, “ bước chân “ , “ que tính “ - Chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 3 139 1397552071 , chuong 3 bai 3 139 1397552071 , chuong 3 bai 3 139 1397552071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay