chuong 3 bai 2 139 1397552071

2 216 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:01

BÀI ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Có biểu tượng “ dài – ngắn “ từ có bi ểu t ượng đ ộ dài đo ạn th ẳng thông qua đặc tính “ dài – ngắn ‘ chúng - Biết so sánh độ dài đoạn thẳng tuỳ ý cách : so sánh tr ực ti ếp ho ặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Một số thước bút có độ dài khác , màu sắc khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Gọi học sinh lên bảng vẽ đoạn thẳng đặt tên cho đoạn thẳng + Học sinh lớp vẽ vào bảng đoạn thẳng đặt tên cho đoạn thẳng + Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh +Giáo viên treo số hình yêu cầu học sinh đếm số đoạn thẳng hình + Nhận xét cũ – KTCB Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu độ dài đoạn thẳng Mt :Dạy biểu tượng “ dài hơn- ngắn “ so sánh trực tiếp độ dài đoạn thẳng a) -Giáo viên giơ thước (độ dài khác ) -Học sinh suy nghĩ theo hướng dẫn Hỏi : “làm để biết dài giáo viên – Học sinh nêu : chập ngắn ? “ thước cho thước có đầu nhau, nhìn vào đầu biết dài -Học sinh nêu : Cây bút đen dài -Gọi học sinh lên so sánh bút màu, que tính bút đỏ Cây bút đỏ ngắn bút -Yêu cầu học sinh xem hình vẽ SGK nói đen “ Thước dài thước , thước ngắn thước “ “ Đoạn thẳng AB ngắn Đoạn thẳng CD …” -Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành so sánh cặp đoạn thẳng tập nêu : “ Đoạn thẳng MN dài Đoạn thẳng PQ Đoạn thẳng PQ ngắn Đoạn thẳng MN “ -Học sinh nhận : Mỗi đoạn thẳng có b) Từ biểu tượng “ dài hơn- ngắn “ độ dài khác Muốn so sánh giúp học sinh rút kết luận phải đặt đầu đoạn thẳng Hoạt động : So sánh độ dài đoạn thẳng Nhìn vào đầu biết đoạn Mt : Học sinh biết so sánh gián tiếp độ dài đoạn thẳng dài thẳng qua độ dài trung gian - Yêu cầu học sinh xem hình SGK nói “ so sánh độ dài đoạn thẳng với độ dài gang tay” “Đoạn thẳng hình vẽ dài gang tay nên đoạn thẳng dài gang tay “ -Giáo viên đo đoạn thẳng vẽ sẵn bảng gang tay để học sinh quan sát -Giáo viên nói : Có thể đặt ô vuông vào đo ạn thẳng – đặt ô vuông vào đoạn thẳng nên đoạn thẳng dài đoạn thẳng -Giáo viên nhận xét : “Có thể so sánh độ dài đoạn thẳng cách so sánh số ô vuông đặt vào m ỗi đoạn thẳng “ Hoạt động : Thực hành Mt :Học sinh thực hành đo đoạn thẳng B1: Hướng dẫn học sinh đếm số ô vuông đặt vào đoạn thẳng ghi số ô vuông thích hợp vào đoạn thẳng tương ứng B2 : Tô màu vào băng giấy ngắn -Hướng dẫn học sinh : Đếm số ô vuông m ỗi băng giấy ghi số tương ứng -So sánh số vừa ghi, xác định băng giấy ngắn -Tô màu vào băng giấy ngắn - Có thể làm tập Bài tập toán ( Tô màu cột cao , cột thấp ) -Học sinh quan sát hình vẽ tiếp sau nêu đoạn thẳng ngắn đoạn thẳng dài -Học sinh làm vào Btt -Học sinh thực hành 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét, tiết học – Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Tập đo độ dài sách , cạnh bàn , cửa sổ phòng học em - Chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 3 bai 2 139 1397552071 , chuong 3 bai 2 139 1397552071 , chuong 3 bai 2 139 1397552071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay