chuong 2 bai 17 409 1397549746

2 212 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:01

BÀI 17 BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : -Củng cố bảng cộng trừ phạm vi 10 Biết vận dụng để làm toán - Củng cố nhận biết mối quan hệ phép cộng phép trừ - Ti ếp t ục c ủng c ố phát tri ển k ỹ xem tranh v ẽ, đ ọc gi ải toán tương ứng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : +Vẽ bảng phụ tập / 87 - / 87 ( phần b) – Tranh tập 3a) / 87 + Bộ thực hành toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : + Gọi em học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi 10 – h ọc sinh đ ọc phép c ộng phạm vi 10 + học sinh lên bảng : +  = 10 +  10 10 –  + 10 -  = 4+3 8 8–3 7–3 10 -  = 10 -  5 +  10 – TG +Nhận xét, sửa chung nhắc nhở cách làm loại + Nhận xét cũ - Ktcb Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Củng cố bảng cộng trừ phạm vi 10 Mt :Oân bảng cộng bảng trừ học -8 em đọc thuộc -Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 học + = , + = , 10 - = , 10 - = -Hỏi miệng – gọi học sinh trả lời nhanh m ột số 9- = ,  - = ,  - = phép tính -Nhận xét, tuyên dương học sinh học thuộc bảng cộng trừ Hoạt động : Củng cố mối quan hệ phép -Học sinh điền số vào bảng cộng,trừ 10 cộng trừ bút chì Mt : Thành lập ghi nhớ bảng cộng, trừ phạm vi 10 -Giáo viên yêu cầu học sinh mở SGK làm phép tính, tự điền số vào chỗ chấm -Giáo viên hướng dẫn cho học sinh biết cách xếp công thức tính bảng vừa thành lập nhận biết quan hệ phép tính cộng trừ Hoạt động : Thực hành Mt :Biết làm tính cộng trừ phạm vi 10, phát triển -Học sinh tự làm vào Btt kỹ xem tranh, đọc giải toán tương ứng -1 học sinh sửa chung -Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập -Học sinh tự làm vào Btt o Bài : Hướng dẫn học sinh vận dụng bảng cộng, trừ học để thực phép tính -Học sinh tự điều chỉnh -Lưu ý học sinh viết số thẳng cột 1b) -Hàng có thuyền Hàng có thuyền Hỏi tất có o Bài : Điền số thích hợp vào ô trống -Giáo viên hướng dẫn học sinh nhớ lại cấu tạo thuyền ? 4+3=7 số 10, , , tự điền số thích hợp vào ô -Học sinh ghép phép tính lên bìa cài -Chẳng hạn : 10 gồm Viết vào ô -Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh lên -Lan có 10 qủa bóng Lan cho bạn bóng Hỏi lan lại bóng ? sửa -Trả lời : Số bóng lan 10 – = o Bài : a) Treo tranh – Hướng dẫn học sinh -Học sinh ghép phép tính lên bìa cài nêu toán phép tính thích hợp -Hướng dẫn học sinh trả lời ( nêu lời giải lời ) để bước đầu làm quen với giải toán có lời văn b) Hướng dẫn h ọc sinh đ ọc tóm t nêu toán (bằng lời ) -Hướng dẫn học sinh trả lời (lời giải) cho toán ghi phép tính phù hợp (miệng ) -Giáo viên nhận xét, hướng dẫn, sửa sai để học sinh nhận biết trình bày toán giải 4.Củng cố dặn dò : - Em vừa học ? Đọc lại bảng cộng, trừ phạm vi 10 - Nhận xét tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh học nhà học thuộc tất bảng cộng, trừ từ  10 - Chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 17 409 1397549746 , chuong 2 bai 17 409 1397549746 , chuong 2 bai 17 409 1397549746

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay