chuong 2 bai 15 409 1397549746

2 216 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:01

BÀI 15 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : -Thành lập ghi nhớ bảng cộng phạm vi 10 - Biết làm tính cộng phạm vi 10 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Sử dụng đồ dùng dạy toán lớp + Mô hình chấm tròn phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : +Gọi học sinh đọc lại bảng cộng trừ phạm vi +3 học sinh lên bảng sửa / 61 Bài tập toán 6+  +  5+3 4+5  5+4 9–2  9–0  8+1 9-  8–6 + Nhận xét, sửa sai học sinh + Nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu phép cộng phạm vi 10 Mt : Hình thành công thức cộng phạm vi 10 -Có hình tròn thêm hình tròn Hỏi có -Cho học sinh nhận xét tranh nêu toán hình tròn ? - 9thêm 10 -9 thêm ? 9+ = 10 -9 cộng ? -Học sinh đọc : + = 10 -Giáo viên ghi lên bảng – gọi học sinh đọc lại + = 10 học sinh lặp lại -Giáo viên ghi : + = ? -cho học sinh nhận xét phép tính để c ủng cố tính giao hoán phép cộng -10 em đọc lại -Cho học sinh đọc lại phép tính -Tiến hành với phép tính lại - 10 em đọc lại bảng cộng -Gọi học sinh đọc lại công thức cộng sau giáo viên hình thành xong Hoạt động : Học thuộc công thức Mt : Học sinh ghi nhớ công thức cộng -Học sinh đọc đt  lần phạm vi 10 -Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thuộc theo -Học sinh xung phong đọc thuộc phương pháp xoá dần -Học sinh trả lời nhanh -Gọi đọc cá nhân ghi điểm -Giáo viên hỏi miệng Hoạt động : Thực hành Mt :Học sinh biết làm tính cộng phạm vi 10 -Cho học sinh mở SGK - Hướng dẫn làm tập o Bài :Tính viết kết vào chỗ chấm Phần a) Giáo viên hướng dẫn học sinh viết kết phép tính sau : + = 10 , ta viết số lùi trước chữ số thẳng cột với số 1, -Phần b) Học sinh tự làm vào Bài tập toán -Học sinh mở SGK - +9 10 -Học sinh tự làm chữa -Học sinh nêu cách làm -2 em lên làm bảng lớp -Học sinh quan sát nhận xét , sửa -Có cá, thêm cá Hỏi có o Bài : Tính viết kết vào hình tất cá ? + = 10 vuông, tròn, tam giác -Cho học sinh tự làm chữa o Bài : -Cho học sinh xem tranh nêu toán viết phép tính phù hợp -Giáo viên cho học sinh nêu nhiều toán khác phép tính phải phù hợp với toán 4.Củng cố dặn dò : - Gọi học sinh đọc lại công thức cộng phạm vi 10 - Nhận xét tiết học,tuyên dương học sinh hoạt động tích cực - Dặn học sinh nhà ôn lại bài,học thuộc công thức, làm tập Bài tập toán - Chuẩn bị trước hôm sau Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 15 409 1397549746 , chuong 2 bai 15 409 1397549746 , chuong 2 bai 15 409 1397549746

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay