chuong 2 bai 12 409 1397549746

2 203 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:01

BÀI 12 PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : -Thành lập ghi nhớ bảng Trừ phạm vi - Biết làm tính trừ phạm vi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Các mô hình ( SGK) + Sử dụng Đd dạy toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : +Gọi học sinh đọc phép cộng phạm vi +3 học sinh lên bảng : 5+3= + +3 = 3+5= 5+2+1= + + + 4+4= +2 + = +Nhận xét, sửa sai chung + Nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu phép trừ phạm vi8 Mt : Thành lập bảng trừ phạm vi -Có sao, Tách Hỏi -Treo tranh cho học sinh nhận xét nêu toán lại ? - bớt ? - bớt Vậy : trừ ? trừ 1bằng - bớt sao -Giáo viên hỏi : bớt lại 8- 7=1 ? trừ ? 8-1 = ; – = -Giáo viên ghi phép tính gọi học sinh đọc lại phép tính -Tiến hành với công thức : 8–2=6,8–6=2;8–5=3;8–3=5;8– 4=4 Hoạt động : Học thuộc công thức Mt : Học sinh học thuộc công thức lớp -Gọi học sinh đọc cá nhân -Học sinh đọc đt, giáo viên xoá dần -Giáo viên hỏi miệng - Học sinh trả lời nhanh -Giáo viên tuyên dương học sinh đọc thuộc Hoạt động : Thực hành -5 em đọc -Học sinh đọc thuộc lòng -5 học sinh xung phong đọc thuộc -Học sinh mở SGK Mt :Học sinh biết làm toán trừ phạm vi -2 học sinh lên bảng chữa -Hướng dẫn thực hành làm toán o Bài : Cho học sinh nêu cách làm tự làm vào Bài tập -Lưu ý học sinh viết số thẳng cột -3 học sinh lên bảng làm o Bài : Học sinh tự nêu cách làm tự làm -Giáo viên củng cố lại quan hệ phép cộng -Tìm kết phép tính thứ nhất, phép trừ trừ tiếp số lại -Giáo viên nhận xét – sửa chung o Bài : -Học sinh nêu cách làm - Kết phép tính giống -Học sinh nêu toán phép tính phù hợp o Có bưởi, bớt bưởi Hỏi còm lại bưởi ? - 4= o Bài : Quan sát tranh đặt toán viết o Có táo, bớt táo Hỏi phép tính thích hợp táo ? 5–2=3 o Có cà Bớt cà Hỏi cà ? – 6=2 -Giáo viên nhận xét chỉnh sửa học sinh qua -Giáo viên sửa bảng lớp -Nhận xét : – = 8-1–3 = -2 -2= -Tuyên dương học sinh 4.Củng cố dặn dò : - Gọi em đọc lại bảng trừ phạm vi - Dặn học sinh học thuộc lòng bảng trừ chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 12 409 1397549746 , chuong 2 bai 12 409 1397549746 , chuong 2 bai 12 409 1397549746

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay