chuong 2 bai 8 409 1397549746

2 203 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 20:00

BÀI PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ - Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi - Biết làm tính trừ phạm vi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : +Sử dụng đồ dùng dạy toán lớp +6 hình tam giác, hình vuông, hình tròn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Định : + Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 2.Kiểm tra cũ : +Gọi em đọc bảng cộng phạm vi +3 học sinh lên bảng : + = 2+2+1= + + 2+4= 2+ +0 = +Học sinh nhận xét sửa bảng + Nhận xét cũ - Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu phép trừ phạm vi Mt :Học sinh nắm đầu học Thành lập bảng trừ -Học sinh lặp lại đầu : em -Giáo viên giới thiệu ghi đầu lên bảng -Có tất hình tam giác Bớt hình tam -Treo hình tam giác tách hình yêu c ầu h ọc giác Hỏi lại hình tam giác? sinh nêu toán -Học sinh viết số vào chỗ chấm -Giáo viên gợi ý để học sinh nêu “ bớt “ -Học sinh đọc lại : - = -Giáo viên viết : – =5 -Nêu toán ghi : – = Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ nêu : -Học sinh đọc lại : - = 6–5=1 -10 em đọc -Giáo viên ghi bảng : – = -Gọi đọc công thức +Hướng dẫn học sinh thành lập công thức – = , – = , 6- = (Tiến hành tương tự ) Hoạt động : Học thuộc công thức Mt : Học sinh học thuộc bảng trừ phạm vi -Gọi học sinh đọc cá nhân - Cho đọc đt nhiều lần đến thuộc -Giáo viên xoá dần bảng trừ phạm vi -Giáo viên hỏi miệng -10 em đọc bảng trừ -Học sinh đọc nhiều lần đến thuộc -Học sinh xung phong đọc thuộc -Học sinh trả lời nhanh Hoạt động : Thực hành Mt :Biết làm tính trừ phạm vi -Cho học sinh mở SGK làm tập o Bài : Tính ( theo cột dọc ) -Giáo viên nhắc nhở học sinh viết số thẳng cột o Bài : -Củng cố quan hệ cộng ,trừ +1 = 6–1=5 6–5=1 o Bài : Biểu thức -Yêu cầu học sinh nêu cách làm -Cho học sinh lên bảng sửa o Bài : -Học sinh quan sát tranh nêu toán -Giáo viên bổ sung để toán hoàn chỉnh -Học sinh mở SGK -Học sinh nêu cách làm -Tự làm chữa -Học sinh nêu cách làm -Học sinh tự làm ( miệng )lần lượt em cột -Học sinh nêu cách làm -Tự làm sửa -4a) Dưới ao có vịt vịt lên bờ Hỏi ao lại vịt ? - = -4b) Trên cành có chim bay Hỏi cành lại chim ? - 2=4 -2 học sinh lên bảng viết phép tính phù hợp với toán 4.Củng cố dặn dò : - Hôm em học ? - Gọi học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi - Nhận xét tiết học- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Dặn học sinh học thuộc bảng cộng trừ – Làm tập Bài tập - Chuẩn bị hôm sau Rút kinh nghiệm : -
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 2 bai 8 409 1397549746 , chuong 2 bai 8 409 1397549746 , chuong 2 bai 8 409 1397549746

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay